З чистого паперу, або Про взяття бюджетних зобов`язань

В обраному У обране
Друк
Ковшова Олена, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Місцеве самоврядування Липень, 2018/№ 7
Майже щороку з метою уніфікації процедур поперед- нього і поточного контролю при казначейському обслуговуванні розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів своїм наказом Державна казначейська служба України1 вносить зміни до Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та проведення платежів2. Сталося це й цього року — набрав чинності наказ ДКС від14.06.2018 № 204 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та проведення платежів». Про те, які зміни в комплектах документів, що подають бюджетники при взятті бюджетних зобов`язань, відбулись, і будемо говорити.

1 Далі за текстом — ДКС.

2 Далі за текстом — Методичні рекомендації.

Основне про оновлені Методичні рекомендації

Методичні рекомендації, як і раніше, визначають перелік підтвердних документів, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на стадіях реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення платежів.

Нагадаємо: документ затверджено наказом Державної казначейської служби України від 29.04.2013 № 68.

В оновлених Методичних рекомендаціях не змінились вимоги щодо наступних питань:

1

до органів ДКС на стадіях реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення платежів надаються підтвердні документи, передбачені законодавством, залежно від сутності платежу

2

перелік підтвердних документів є орієнтовним і може змінюватись залежно від змін у законодавстві

3

договори, які подаються разом із реєстром бюджетних зобов’язань, повинні містити істотні умови відповідно до законодавства

4

документи подають на паперових та електронних носіях

Поряд із цим Методичні рекомендації містять нове уточнення, що стосується обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів із застосовуванням системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства — Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації ДКС.

Отже, у разі дистанційного обслуговування між розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та органами ДКС здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами.

Якщо немає можливості передати документи в електронному вигляді до системи з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу ДКС треба подати документи на паперових та електронних носіях.

Як і раніше, органи ДКС не відповідають за недостовірність підтвердних документів та їх зміст. У підтвердних документах, наданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів органам ДКС, звіряють суми на відповідність сумам, зазначеним у реєстрах бюджетних зобов’язань (реєстрах бюджетних фінансових зобов’язань) та платіжних дорученнях.

Які підтвердні документи змінено?

Перелік підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення платежів у Методичних рекомендаціях наведено у розрізі КЕКВ. Розглянемо лише ті КЕКВ, документи для підтвердження видатків за якими зазнали змін:

Назва витрат

КЕКВ, КККБ

Документи, які надаються на стадії реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань

Документи, які надаються на стадії проведення платежів

Заробітна плата

2111

— заявка на видачу готівки;

— реєстр бюджетних зобов’язань;

— реєстр бюджетних фінансових зобов’язань.

Увага! Вже знайомий перелік доповнено такими документами:

— цивільно-правовий договір;

— акт приймання-передачі наданих послуг;

— акт виконаних робіт

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки3

Нарахування на оплату праці

2120

— реєстр бюджетних зобов’язань;

— реєстр бюджетних фінансових зобов’язань

Платіжне доручення, чек.

Увага! Виключено необхідність подання заявки на видачу готівки3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

1. У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок.

Увага! Вже знайомий перелік доповнено необхідністю подавати рішення головного розпорядника бюджетних коштів.

2. При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— накладна;

— акт приймання-передачі наданих послуг, акт виконаних робіт;

— заявка на видачу готівки;

— реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

— акт придбання матеріальних цінностей

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки3, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна;

— акт приймання-передачі наданих послуг, акт виконаних робіт;

— акт придбання матеріальних цінностей

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

1. У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок.

Увага! Вже знайомий перелік доповнено необхідністю подавати рішення головного розпорядника.

2. При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— накладна;

— реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

— акт приймання-передачі наданих послуг, акт виконаних робіт;

— кошторис на виконання робіт з поточного ремонту;

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки3, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна;

— акт приймання-передачі наданих послуг, акт виконаних робіт;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3);

— копія меморіального ордеру (при сплаті банківської комісії) у випадку проведення видатків бюджету, пов’язаних із міжнародною діяльністю, в іноземній валюті;

— заявка на видачу готівки;

— розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3)

Видатки на відрядження

2250

1. У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок.

Увага! Вже знайомий перелік доповнено необхідністю подавати наказ (розпорядження) про відрядження.

2. При отриманні послуг:

— договір;

— накладна;

— заявка на видачу готівки;

— доручення на здійснення видатків в іноземній валюті (для проведення видатків державного бюджету, пов’язаних із міжнародною діяльністю, в іноземній валюті);

— розрахунок коштів у національній та іноземній валютах;

— акт виконаних робіт (у разі користування послугами зали офіційних делегацій (ЗОД)).

Увага! Відтепер подається лише один обов`язковий документ — реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (раніше — авансовий звіт / реєстр авансових звітів)

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки3, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою

Оплата теплопостачання

2271

1. У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок.

Увага! Вже знайомий перелік доповнено необхідністю подавати рішення головного розпорядника бюджетних коштів.

2. При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— рахунок-фактура;

— акт наданих послуг / виконаних робіт

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— акт наданих послуг / виконаних робіт

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

Оплата електроенергії

2273

Оплата природного газу

2274

Перелік документів ідентичний КЕКВ 2271, 2272, 2278 з додатковим наданням нового документу (раніше не передбачалось його подання) — накладні на отримання товару (при оплаті скрапленого балонного газу)

Перелік документів ідентичний КЕКВ 2271, 2272, 2278

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

1. У разі здійснення попередньої оплати:

— рахунок;

— договір.

Увага! Вже знайомий перелік доповнено необхідністю подавати:

— рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

— реєстр бюджетних зобов’язань;

— реєстр бюджетних фінансових зобов’язань.

2. При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— накладна;

— реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

— акт приймання-передачі наданих послуг, акт виконаних робіт;

— кошторис на виконання робіт з поточного ремонту;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3);

— копія меморіального ордеру (при сплаті банківської комісії) у випадку проведення видатків бюджету, пов’язаних з міжнародною діяльністю, в іноземній валюті;

— заявка на видачу готівки;

— розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки3, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна;

— акт приймання-передачі наданих послуг, акт виконаних робіт;

— акт придбання матеріальних цінностей;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3).

Увага! Вже знайомий перелік доповнено необхідністю подавати:

— зведений реєстр виплат4;

— реєстр виплат4

Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

Перелік для КЕКВ 2282, 2610 доповнено такими самими новими документами, як для КЕКВ 2281

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

Увага! Перелік документів не передбачено (раніше треба було подавати комплект документів, окрім платіжного доручення, який нині надають на стадії проведення платежів (дивись сусідню колонку)

Платіжне доручення.

Увага! Вже знайомий перелік доповнено необхідністю подавати:

— Інформацію фінансових органів щодо прийнятих зобов’язань;

— рішення сесії відповідної ради;

— договір між місцевими радами про передачу коштів міжбюджетного трансферту.

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

Виплата пенсій і допомоги

2710

— заявка на видачу готівки;

— реєстр бюджетних зобов’язань;

— реєстр бюджетних фінансових зобов’язань;

— договір.

Увага! З переліку виключено зведений реєстр виплат та реєстр виплат

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки3.

Увага! Включено до переліку:

— зведений реєстр виплат4;

— реєстр виплат4

Інші виплати населенню

2730

Акт звірки розрахунків за надані пільги (субсидії) населенню;

— заявка на видачу готівки;

— реєстр бюджетних зобов’язань;

— реєстр бюджетних фінансових зобов’язань;

— офіційний переклад рішення закордонних юрисдикційних органів;

— постанова про відкриття виконавчого провадження для здійснення платежів на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України;

— виконавчий документ;

— розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти.

Увага! Перелік доповнено такими новими документами:

— звіт про відпущені лікарські засоби;

— реєстр виплат за надані пільги (субсидії) населенню у розрізі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів.

Виключено необхідність подання зведеного реєстру виплат4 та реєстру виплат4

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки3, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою, заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті.

Увага! Перелік доповнено новими документами:

—зведений реєстр виплат4;

— реєстр виплат4

Капітальне будівництво (придбання)

3120

Увага! Перелік доповнено такими новими документами:

1. У разі здійснення попередньої оплати:

— рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

— експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.

2. При отриманні товарів, робіт, послуг:

— експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

Без змін

Капітальний ремонт

3130

Увага! Перелік доповнено такими самими новими документами, як для КЕКВ 3120

Реконструкція та реставрація

3140

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

Увага! У разі здійснення попередньої оплати відтепер треба додавати рішення головного розпорядника

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

1. У разі здійснення попередньої оплати:

— рахунок;

— договір;

— титул об’єкта;

— титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

— договір підряду (контракт). Для перехідних об’єктів — додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році.

Увага! Вже знайомий перелік доповнено необхідністю подавати:

— рішення головного розпорядника бюджетних коштів;

— договір купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна;

— наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об’єкт;

— експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.

2. При отриманні товарів, робіт, послуг до переліку документів доданий експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки3, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою, заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3).

— акт виконаних робіт

Капітальні трансферти населенню

3240

1. У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

— титул об’єкта;

— титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

— договір підряду (контракт). Для перехідних об’єктів — додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році.

Увага! До переліку документів додано:

— рішення головного розпорядника коштів бюджетних коштів;

— експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.

Платіжне доручення. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3);

— накладна / товарно-транспортна накладна при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо.

Увага! До переліку документів додано:

— Зведений реєстр виплат4;

— реєстр виплат4

2. При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

— титул об’єкта;

— титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

— договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об’єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об’єктів — додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

— наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об’єкт;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3);

— договір купівлі-продажу житла, інших об’єктів;

— накладна / товарно-транспортна накладна (якщо умови договору передбачають оплату після отримання товару) при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо;

— реєстр виплат.

Увага! До переліку документів додано експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.

3. У разі перерахування грошової компенсації для забезпечення житлом сімей військовослужбовців на спеціальний рахунок в уповноваженому банку — рішення комісії з розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації про призначення та розмір грошової компенсації

Примітка.

3 На стадії проведення платежів на отримання готівки підставою для перерахування є заявка на видачу готівки, надана на стадії реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань.

4 Зазначені реєстри подаються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 151 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд