Теми статей
Обрати теми

Коли ОМС може звертатись до суду у спорах щодо спадкування?

Мороз Оксана, юрист-аналітик «Видавничого будинку Фактор»
Друк
Шановні юристи, в цій статті ми поговоримо про можливі випадки подання ОМС заяви до суду у справах щодо спадкування на прикладі судової справи. Так, ОМС не погодився з рішенням суду першої інстанції та подав до апеляційного суду заяву про його скасування. Що з цього вийшло, яке рішення прийняв суд апеляційної інстанції та яку позицію у цій справі висловив ВС – будемо аналізувати далі.

Коротко про головне

Досить поширеними є справи, що розглядаються судом у порядку окремого провадження. Як от, наприклад, справи про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу з метою подальшого вирішення питання про прийняття спадщини.

Нагадаємо, що окреме провадження — це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про:

— підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи чи створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав

або

— підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав

Відповідно до ч. 4 ст. 294 ЦПК України суд розглядає справи окремого провадження за участю заявника і заінтересованих осіб. У зв’язку з цим у заявників зазвичай виникають складнощі з визначенням кола заінтересованих осіб, яких необхідно залучити до розгляду справи.

Дуже часто до складу спадщини входить нерухоме майно. Тому територіальні громади зазвичай звертаються із заявами про залучення їх як заінтересованих осіб у розгляді цієї категорії справ. Або часто-густо територіальні громади оскаржують рішення судів, які вже прийняті на користь заявників про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу.

Така ж ситуація склалася й у справі, яку ми будемо розглядати у цій статті. Так, Особа 1 звернулась до суду із заявою про встановлення факту проживання однією сім’єю, заінтересована особа — Особа 2.

Після цього територіальна громада оскаржила рішення суду про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу.

Забігаючи наперед, зазначимо: скарга мотивована тим, що територіальна громада міста є універсальним правонаступником відумерлого майна, яке розташоване у місті. Як зазначається у заяві, на громаду у судовому порядку законодавством покладено обов’язок визнання спадщини відумерлою.

Пропонуємо далі ознайомитись із деталями справи та рішенням, прийнятим унаслідок її розгляду ВС.

Рішення суду першої та апеляційної інстанцій

1. Рішення суду першої інстанції.

Рішенням районного суду заяву про встановлення факту проживання однією сім’єю Особи 1 з Особою 3, який помер, задоволено частково. Встановлено факт, що Особа 1 проживала однією сім’єю без реєстрації шлюбу з Особою 3, який помер.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням суду першої інстанції, особа, яка не брала участі у справі, — міська рада1 оскаржила його в апеляційному порядку.

1 Далі за текстом – апелянт, міська рада.

Оскільки розгляд справи судом першої інстанції відбувся без участі міської ради, апелянт наполягав, що це є обов’язковою підставою для скасування рішення.

Міська рада вважала, що в матеріалах справи відсутні належні докази спільного проживання однією сім’єю понад п’ять років до часу відкриття спадщини та просила скасувати рішення районного суду та прийняти постанову, якою відмовити в задоволенні заяви в повному обсязі.

2. Рішення суду апеляційної інстанції.

У процесі підготовки справи до розгляду апеляційний суд витребував з державної нотаріальної контори копію спадкової справи. З матеріалів вказаної спадкової справи вбачалось, що із заявою про прийняття спадщини, у строки, встановлені ст. 1270 ЦК України, звернулась і рідна сестра покійного.

Наведені обставини стали підставою для звернення представника заявника до апеляційного суду з клопотанням про закриття апеляційного провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 362 ЦПК України, оскільки на момент звернення міської ради з апеляційною скаргою були відсутні будь-які правові підстави визнання спадщини відумерлою.

Звертаємо вашу увагу на підстави закриття апеляційного провадження відповідно до ч. 1 ст. 362 ЦПК України.

Так, суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо:

1

після відкриття апеляційного провадження особа, яка подала апеляційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги, за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які приєдналися до апеляційної скарги

2

після відкриття апеляційного провадження виявилося, що апеляційну скаргу не підписано, подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не має права її підписувати

3

після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки такої особи не вирішувалося

У справі, яку ми розглядаємо, із заявою про прийняття спадщини звернулась не лише Особа 1, яка входить до четвертої черги спадкоємців за законом, а й сестра покійного – спадкоємець другої черги права на спадкування.

Так, апеляційний суд звертав увагу, що заява про визнання спадщини відумерлою може бути подана після спливу одного року з часу відкриття спадщини, що вказує на передчасність заяви міської ради про порушення її прав та інтересів рішенням суду першої інстанції.

Ухвалою апеляційного суду провадження за апеляційною скаргою міської ради закрито.

Апеляційний суд повністю підтримав доводи у клопотанні Особи 1 відносно того, що права ОМС у контексті ст. 1277 ЦК України (відумерлість спадщини) не порушено.

Крім того, учасником спадкових правовідносин вона не виступає та, відповідно, підстави для звернення до суду з апеляційною скаргою відсутні.

У цьому контексті звернемо вашу увагу на положення ч. 1 ст. 1277 ЦК України. Так, у разі:

— відсутності спадкоємців за заповітом і за законом;

— усунення їх від права на спадкування;

— неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття,

ОМС за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майноза його місцезнаходженням, зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

Таким чином, оскільки після відкриття апеляційного провадження судом апеляційної інстанції було встановлено, що питання про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки ОМС рішенням суду першої інстанції не вирішувались та не порушувались, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про закриття апеляційного провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 362 ЦПК України (ср. ).

Доводи касаційної скарги та доводи інших учасників справи

1. Доводи касаційної скарги.

Міська рада подала до ВС касаційну скаргу, у якій просила скасувати ухвалу апеляційного суду, а справу направити до апеляційного суду для провадження розгляду. Касаційна скарга мотивована тим, що висновок суду апеляційної інстанції не ґрунтується на положеннях ч. 1 і 2 ст. 1277 ЦПК України та зроблений на підставі недопустимих доказів.

2. Доводи інших учасників справи.

Представник Особи 1 подав до ВС відзив, в якому просив касаційну скаргу міської ради відхилити, а ухвалу апеляційного суду залишити без змін. Відзив мотивовано тим, що станом на момент звернення міської ради з апеляційною скаргою були відсутні будь-які правові підстави визнання спадщини відумерлою — майна померлого Особи 3.

Додатково вказувалось на той факт, що із заявою про прийняття спадщини звернулась не лише Особа 1, яка входить до четвертої черги спадкоємців за законом, а й рідна сестра покійного — Особа 4 — спадкоємець другої черги права на спадкування.

Правова позиція ВС

Перевіривши доводи касаційної скарги, врахувавши аргументи, наведені у відзиві на касаційну скаргу, ВС дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення з огляду на таке.

Положення ч. 2 ст. 389 ЦПК України передбачає, що підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Вимогами ч. 1 і 2 ст. 400 ЦПК України визначено, що під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним.

Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах вимог, заявлених у суді першої інстанції.

Слід підкреслити, що свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після шести місяців з часу відкриття спадщини, тому спір про спадкування може бути вирішений лише після закінчення цього строку.

Аналіз ст. 1277 ЦК України дає підстави дійти висновку про те, що для набуття майном статусу відумерлого потрібно:

1

відсутність спадкоємців або ж їх відмова від прийняття спадщини

2

звернення ОМС до суду з відповідною заявою після спливу одного року з часу відкриття спадщини

3

статус відумерлого майна повинен бути встановлений відповідним судовим рішенням

Лише за наявності хоча б однієї з указаних умов ОМС набуває права звертатися до суду та брати участь у спорах щодо спадкування.

Суд апеляційної інстанції на підставі належним чином оцінених доказів установив, що після смерті Особи 3 спадщину прийняла в порядку, передбаченому законом, спадкоємець другої черги.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів ВС залишила касаційну скаргу без задоволення, а ухвалу апеляційного суду без змін, оскільки доводи касаційної скарги висновків суду не спростовують і підстави для скасування оскаржуваної ухвали відсутні.

Більш детально з цим рішенням ви можете ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за критерієм пошуку — номер справи – 523/16155/17.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі