Оренда земельної ділянки: механізми перегляду розміру

В обраному У обране
Друк
Місцеве самоврядування Серпень, 2019/№ 8
Останнім часом до нашої редакції часто звертаються із запитаннями, в яких просять надати відповідь, порадити, яким же чином можна змінити розмір орендної плати за користування земельними ділянками. Особливо ця тема залишається актуальною для об’єднаних територіальних громад, які отримали «у спадок» земельні ділянки за межами населених пунктів. Ми вирішили не «винаходити велосипед», а просто надати вам витяг із посібника «Актуальні питання використання земель сільськогосподарського призначення органами місцевого самоврядування», який наприкінці 2018 року було підготовлено та видано спільними зусиллями Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та ТОВ «Видавничий будинок «Фактор». Авторами посібника стали вже відомі вам В. Даугуль та А. Алексенко, матеріали яких ви неодноразово могли бачити на сторінках видання «Місцеве самоврядування». Сьогодні вашій увазі пропонуємо Розділ 3 «Механізми перегляду розміру орендної плати за діючими договорами оренди землі сільськогосподарського призначення» означеного посібника.

Отже, знайомтесь1...

1 Зауважуємо, що в цьому матеріалі ми будемо використовувати ті скорочення та абревіатури, які відповідають формату видання «Місцеве самоврядування». Вони різняться з тими, які застосовані в самому посібнику.

Із прийняттям розпорядження КМУ від 31.01.2018 № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» ОТГ мають усі правові можливості для отримання під свій ефективний контроль значної площі земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

У разі реалізації вказаної процедури ОТГ надається увесь спектр повноважень розпорядника таких земель, і саме з моменту реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки виключно територіальна громада відповідальна за долю цих ділянок та вільна у виборі способів їх використання в інтересах членів територіальної громади.

Разом із тим не весь масив земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданий ОТГ Держгеокадастром за встановленою процедурою, є вільним від прав третіх осіб, не всі земельні ділянки можуть бути віднесені до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності та бути придатними для подальшої передачі у власність, користування (в тому числі на умовах оренди) або використання їх іншим чином, способами, що будуть окремо описані у цьому посібнику.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 19 ЗК2 земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі.

2 Мається на увазі Земельний кодекс України.

Положеннями ст. 116 ЗК (частини 1, 5) визначено, що громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або ОМС у межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.

Земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи ОМС лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом.

Оскільки передачі у комунальну власність підлягають не тільки вільні земельні ділянки сільськогосподарського призначення, а й земельні ділянки, «обтяжені» наявністю користувачів (земельні ділянки, передані у постійне користування фізичним особам, садівничим товариствам (окрім земельних ділянок, переданих у постійне користування державним підприємствам), земельні ділянки, що передані фізичним або юридичним особам за договорами оренди землі), правомочності ОТГ з приводу розпорядження ними обмежені прямою нормою закону (раніше названа ч. 5 ст. 116 ЗК). Тобто до моменту припинення у встановленому законом порядку права користування такою земельною ділянкою ОТГ не має змоги вчиняти жодних дій з приводу передачі таких земельних ділянок у власність (користування) іншим особам, використовувати її для власних потреб тощо.

Проте наявність таких «обтяжень» не свідчить про повну відсутність повноважень ОТГ щодо забезпечення раціонального та ефективного використання цих земельних ділянок їх користувачами. І тут йтиметься перш за все про земельні ділянки, що передані органами виконавчої влади фізичним або юридичним особам на підставі договорів оренди землі, оскільки питома вага таких земельних ділянок є досить великою та вони відіграють не аби яке значення для формування бюджету ОТГ.

У силу п. 19 ч. 1 ст. 64 БК3 до доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів ОТГ належать податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування.

3 Мається на увазі Бюджетний кодекс України.

Щоб подивитися повну версію, підпишіться на журнал Ви вже підписалися? Увійти

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити