Актуальне запитання. Чи є посадовою особою начальник відділу з благоустрою?

В обраному У обране
Друк
Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець"
Місцеве самоврядування Серпень, 2019/№ 8
Рішенням сільської ради було створено відділ благоустрію. Він є структурним підрозділом сільради, має статус окремої юридичної особи, підзвітний і підконтрольний сільській раді. Вважаємо, що при призначенні на посаду начальника відділу благоустрію особи, яка визнана переможцем (за результатами конкурсу), вказаній особі повинні присвоюватися ранг та категорія посади. Чи є вказана особа посадовою особою місцевого самоврядування? Чи поширюється на неї дія Закону України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»?

Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (далі — БК) до бюджетних установ належать органи державної влади, ОМС, а також організації, створені ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджету. Слід також зауважити, що однією з форм розширення чи вдосконалення функцій бюджетної установи є відкриття відокремлених підрозділів. Загальний правовий статус відокремлених підрозділів юридичних осіб визначається низкою нормативно-правових актів, зокрема: БК, Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV, Господарським кодексом України від 16.01.2003 № 436-IV та Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Зауважимо, що лише за умови наявності даних про відокремлений підрозділ бюджетної установи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР) він матиме право здійснювати функції, дії (або їх частину), що здійснює установа. Зазвичай перелік таких функцій (дій) визначається в положенні про відокремлений підрозділ.

Законом України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі — Закон № 280) передбачено, що оскільки рада є представницьким органом місцевого самоврядування, то для здійснення виконавчих функцій і повноважень, що належать до відання виконавчих органів, відповідно до ст. 54 цього Закону, у межах затверджених структури і штатів вона може створювати відділи, управління та інші органи. Стаття 11 Закону № 280 визначає, що виконавчими органами, зокрема сільських рад, є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

Відповідно до ст. 3 Закону України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі — Закон № 2493), з урахуванням затвердженої структури ОМС і штату (апарату і виконавчих органів), посадами в ОМС є:

— виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах;

— виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою;

— посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Дія цього Закону не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий персонал ОМС.

Відповідно до ст. 11 Закону № 280 керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, головою, а у випадках, передбачених законом, — за погодженням з відповідними органами виконавчої влади. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 1 Закону № 2493 служба в ОМС — це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в ОМС, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в ОМС, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Певний перелік посад, які отримують кошти за рахунок бюджету, міститься у додатках 48–55 постанови КМУ від 09.03.2006 № 268.

Таким чином, якщо «відокремлений підрозділ» ОМС є його виконавчим органом (призначеним для здійснення відповідних функцій), посада керівника підрозділу (призначеного головою ОМС) фінансується з бюджету і має інші ознаки віднесеності до дії зазначених вище актів законодавства, то на неї поширюється й дія Закону № 2493.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити