Теми статей
Обрати теми

Ще не придбали ОВДП? Тоді ми йдемо до вас!

Ковшова Олена, заступник головного редактора видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», аналітик
Місцеве самоврядування Лютий, 2019/№ 2
Друк
У листі Мінфіну від 22.12.2018 № 12020-19-6/34413 надані роз`яснення щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів. Як зазначає компетентний орган, процес реформування місцевого самоврядування (децентралізація) сприяв збільшенню надходжень коштів до місцевих бюджетів. На сьогодні значні обсяги тимчасово вільних коштів таких бюджетів розміщуються переважно на банківських депозитах (як приклад, станом на 01.12.2018 залишки коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках становили 12 506,1 млн грн.). Мінфін рекомендує розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів міст обласного значення та ОТГ шляхом придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Хочете дізнатись, як це можна зробити?

Що таке ОВДП?

Розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів міст обласного значення та ОТГ шляхом придбання облігацій внутрішньої державної позики, тобто ОВДП, регулює постанова КМУ від 23.05.2018 № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів»1.

1 Далі за текстом — Порядок.

Нагадуємо, що тимчасово вільні кошти місцевого бюджету — обсяг коштів місцевого бюджету, які обліковуються на рахунках загального та/або спеціального фондів (крім субвенцій, отриманих з інших бюджетів, та коштів резервного фонду) на дату їх розміщення шляхом придбання державних цінних паперів і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності місцевого бюджету та виникнення заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету протягом періоду, на який передбачається здійснити розміщення таких коштів шляхом придбання державних цінних паперів.

Одночасно платоспроможність місцевого бюджету — спроможність місцевого бюджету своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за всіма його зобов’язаннями.

У свою чергу, державні цінні папери — це облігації внутрішньої державної позики, що розміщуються відповідно до постанови КМУ від 31.01.2001 № 80 «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик»2.

2 Далі за текстом — постанова № 80.

Зауважимо, що ОВДП мають більшу доходність, ніж банківські депозити: доходність облігацій внутрішньої державної позики зі строком розміщення на 3 місяці становить 19 % річних, на 6, 9 та 12 місяців – 18 % річних. При цьому поточна середньозважена вартість строкових депозитів у національній валюті складає близько 15,4 % (за інформацією Національного банку України).

Додамо:

порядок проведення операцій з розміщення ОВДП містить

постанова правління НБУ від 18.06.2003 № 248 «Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик»

умови випуску та види ОВДП містить

постанова № 80

Чи має ОМС право придбати ОВДП?

У ч. 8 ст. 16 Бюджетного кодексу України3 зазначено:

«Міністр фінансів України за погодженням з Національним банком України має право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів розміщення

тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

Керівник місцевого фінансового органу має право за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.

Порядок здійснення операцій, передбачених цією частиною статті, визначається Кабінетом Міністрів України з дотриманням таких вимог:

— встановлення мінімальної ставки доходності придбання цінних паперів, укладання договорів з придбання цінних паперів — при придбанні цінних паперів;

— укладання договору банківського вкладу (депозиту) з установою банку — при розміщенні на депозитах.

Договір про придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, згідно з цією частиною статті має містити положення про виконання особами, що уклали цей договір, зобов’язання щодо зворотного продажу/купівлі таких цінних паперів до кінця поточного бюджетного періоду».

3 Далі за текстом — БК.

Порядок надає можливість місцевим фінансовим органам розміщувати тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів (крім субвенцій, отриманих з інших бюджетів, та коштів резервного фонду) шляхом придбання ОВДП з терміном обігу як до одного року, так і понад один рік.

За строком обігу ОВДП можуть бути:

довгострокові

понад 5 років

середньострокові

від 1 до 5 років

короткострокові

до одного року (3, 6, 9 та 12 місяців)

Номінальна вартість однієї ОВДП становить 1000 гривень.

Мінфін відповідно до постанови № 80 здійснює розміщення ОВДП у формі аукціонного продажу через Національний банк України, який виконує операції з обслуговування державного боргу, пов’язані з розміщенням ОВДП, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів.

ОВДП розповсюджуються шляхом первинного розміщення та дорозміщення. Учасниками розміщення ОВДП є банки — первинні дилери та Національний банк України.

Первинні дилери — визначені Мінфіном відповідно до постанови КМУ від 14.04.2009 № 363 «Про запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів» банки, які взяли на себе зобов’язання співпрацювати з Мінфіном у частині розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів в обмін на виключне право участі у розміщеннях облігацій внутрішніх державних позик.

Придбання ОВДП відбуватиметься через банки — первинні дилери Мінфіну шляхом надання місцевим фінансовим органом заявки для участі у розміщенні ОВДП.

На сьогодні банками — первинними дилерами Міністерства фінансів України є (перелік міститься на офіційному сайті Мінфіну за посиланням https://www.minfin.gov.ua/news/borg/ovdp-dlia-mistsevykh-biudzhetiv):

— АБ «УКРГАЗБАНК»;

— АТ»Ощадбанк»;

— АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

— АТ «УкрСиббанк»;

— АТ «ОТП Банк»;

— ПАТ «Сітібанк»;

— АТ «Укрексімбанк»;

— ПАТ «ПУМБ»;

— АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

— ПАТ«АЛЬФА-БАНК»;

— ПАТ «КРЕДОБАНК»;

— ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ».

Увага! Для участі у розміщенні ОВДП місцевим фінансовим органам необхідно обрати банк — первинний дилер шляхом проведення конкурсу та укласти з ним договір про обслуговування рахунку в цінних паперах та договір на брокерське обслуговування на ринку державних цінних паперів, який має включати умови придбання ОВДП та можливість продажу їх на вторинному ринку цінних паперів.

Місцеві фінансові органи мають можливість подавати лише неконкурентні заявки з визначенням кількості та строку обігу державних цінних паперів.

Неконкурентна заявка — заявка місцевого фінансового органу з визначенням кількості та строку обігу державних цінних паперів, у якій ставка доходності їх придбання не зазначається.

Неконкурентні заявки задовольняються за середньозваженим рівнем доходності облігацій, який визначається при проведенні розміщення ОВДП та зазначається у результатах розміщення ОВДП.

Придбання ОВДП банками-дилерами відбувається згідно із затвердженим графіком аукціонів, який оприлюднюється на офіційному сайті Мінфіну (зазвичай аукціони проводяться щовівторка).

Увага! Мінфін готовий надати ОМС консультативну допомогу щодо ОВДП.

Умови розміщення ОВДП

Умови розміщення тимчасово вільних коштів шляхом придбання державних цінних паперів викладені у п. 3 Порядку. Ними є:

1

прийняття місцевою радою відповідного рішення

2

укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів між місцевим фінансовим органом та первинним дилером

3

визначення у договорі на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів між місцевим фінансовим органом та первинним дилером обов’язкових умов щодо перерахування не пізніше наступного банківського дня після отримання первинним дилером процентного доходу/дисконту та/або суми погашення державних цінних паперів, відповідальності в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів у зазначений строк на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби України4, з яких перераховувались тимчасово вільні кошти для їх розміщення шляхом придбання державних цінних паперів

4

відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету (відповідними напрямами його використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів

5

відкриття рахунка в цінних паперах та здійснення брокерського обслуговування на ринку цінних паперів на конкурсних засадах у первинних дилерів, до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних

4 Далі за текстом — ДКС.

Мінімальна ставка доходності придбання державних цінних паперів встановлюється на ринкових умовах під час їх розміщення Мінфіном із залученням Національного банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів з питань розміщення та обігу державних цінних паперів.

Для розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету шляхом придбання державних цінних паперів місцевий фінансовий орган формує заявку-пропозицію, в якій визначає потенційний обсяг коштів, інші умови з урахуванням п. 3 Порядку, запит щодо умов обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах та брокерського обслуговування на ринку цінних паперів, адресу, дату прийняття пропозиції банку (не більш як п’ять робочих днів з дня відправлення) і дату розгляду та надсилає її до первинних дилерів.

Для проведення конкурсу з відбору первинного дилера утворюється комісія у складі не менш як п’ять осіб. Її склад затверджується з визначенням голови комісії керівником місцевого фінансового органу.

До складу конкурсної комісії входять представники місцевого фінансового органу виконавчого органу ради (у межах визначених ст. 115 БК повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства), органу ДКС (якщо сума придбання державних цінних паперів не перевищує 50 тис. гривень, представник органу ДКС входить до складу конкурсної комісії за згодою).

Увага! Засідання конкурсної комісії, яке проводиться протягом 5 робочих днів з дати закінчення строку подання первинними дилерами пропозицій, вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Зазначимо, що конкурсна комісія має право звертатись до первинних дилерів, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях первинних дилерів, здійснюється з додержанням вимог законодавства. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

Переможцем конкурсу визнається первинний дилер, який за інших рівних умов запропонував найменшу вартість обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах та брокерського обслуговування на ринку цінних паперів на відповідний строк.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

На підставі рішення конкурсної комісії місцевий фінансовий орган укладає з первинним дилером договір про обслуговування рахунка в цінних паперах та договір на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів.

У разі коли первинний дилер, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з місцевим фінансовим органом відповідних договорів, конкурсна комісія має право визначити іншого первинного дилера, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

Укладення місцевим фінансовим органом договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів, а також подання до первинного дилера заявки на придбання державних цінних паперів є підставою для внесення відповідних змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету в установленому порядку.

Порядок перерахування коштів з рахунків місцевих бюджетів

Тимчасово вільні кошти перераховуються з рахунків місцевих бюджетів, відкритих в органах ДКС, на рахунки, відкриті місцевими фінансовими органами у первинних дилерів для розміщення таких коштів шляхом придбання державних цінних паперів у строки, визначені у заявці на придбання державних цінних паперів, погодженій із первинним дилером.

Місцевий фінансовий орган може придбавати державні цінні папери шляхом надання виключно неконкурентних заявок (із визначенням кількості та строку обігу державних цінних паперів, без зазначення ставки доходності).

Перерахування тимчасово вільних коштів здійснюється органами ДКС у разі дотримання умов, визначених п. 3 Порядку, на підставі поданих місцевим фінансовим органом таких документів:

1

рішення місцевої ради про розміщення тимчасово вільних коштів шляхом придбання державних цінних паперів

2

довідки про внесення змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету

3

договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів між місцевим фінансовим органом та первинним дилером

4

заявки на придбання державних цінних паперів та розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевого бюджету

5

платіжного доручення

6

листа-повідомлення про перерахування коштів (якщо сума розміщення перевищує 1 млн гривень), надісланого не пізніше ніж за один робочий день до дати перерахування

Операції, пов’язані з розміщенням тимчасово вільних коштів, проводяться органами ДКС відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном.

Відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності про виконання місцевих бюджетів здійснюється органами ДКС у встановленому законодавством порядку.

Повернення коштів місцевих бюджетів, які були тимчасово розміщені шляхом придбання державних цінних паперів після їх погашення або продажу на фондовому ринку, здійснюється на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах ДКС, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для їх розміщення шляхом придбання державних цінних паперів.

Увага! Доходи (проценти/дисконт) за державними цінними паперами зараховуються до доходів загального фонду місцевого бюджету за відповідним кодом бюджетної класифікації.

У договорі на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів обов’язково зазначаються визначені органом ДКС реквізити рахунка для обліку надходжень загального фонду місцевого бюджету, на який у строки, передбачені умовами розміщення державних цінних паперів, перераховуються доходи (проценти/дисконт) за державними цінними паперами.

Місцеві фінансові органи інформують щомісяця до 3 числа органи ДКС, які здійснюють обслуговування відповідних місцевих бюджетів, про:

— суми коштів, розміщених шляхом придбання державних цінних паперів та повернених під час їх погашення або продажу на фондовому ринку;

— залишок коштів місцевих бюджетів, розміщених шляхом придбання державних цінних паперів;

— суми доходу (проценти/дисконт), що надійшли до місцевих бюджетів як плата за користування тимчасово вільними коштами.

І наостанок додамо, що додаткова інформація з ОВДП розміщена на www.minfin.gov.ua, зокрема календар аукціонів, оголошення аукціонів та результати аукціонів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі