Теми статей
Обрати теми

Враховуємо зміни: Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг

Мороз Оксана, юрист-аналітик «Видавничого будинку Фактор»
Друк
Приводом для написання цієї статті стало прийняття постанови КМУ від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг»1. Відповідний Порядок вже набрав чинності. Зазначимо, що для ОМС цей нормативно-правовий акт має важливе значення, оскільки ОМС у більшості випадків є засновниками відповідних комунальних підприємств. Тому в нашому матеріалі ми пропонуємо розглянути згаданий Порядок та проаналізувати нововведення.

1 Далі за текстом — Порядок.

Про загальне

Відповідно до ст. 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними ОМС утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 78 Господарського кодексу України2 комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

2 Далі за текстом — ГК.

Крім того, згідно з ч. 2 ст. 78 ГК орган, до сфери управління якого входить комунальне підприємство, є представником власника — відповідної територіальної громади і виконує його функції.

ОМС як ніхто повинен цікавитись відповідним порядком, оскільки, з одного боку — виступає засновником комунальних підприємств, а з іншого — є органом, який піклується про захищеність своїх жителів через забезпечення їх прав та інтересів.

Одразу хочемо зазначити, що відповідний Порядок врегульовує механізм проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком3 параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг. Порядком регулюються питання перевірки якості надання послуг з:

3 Далі за текстом — перевірка.

1

постачання теплової енергії

2

гарячої води

3

централізованого водопостачання

4

централізованого водовідведення

5

поводження з побутовими відходами в частині надання послуг з вивезення побутових відходів

6

послуг з управління багатоквартирним будинком

Разом з тим, цей Порядок дає змогу оцінити відповідність якості зазначених послуг основним вимогам щодо їх кількості та якості, визначеним відповідним технічним регламентом. Крім того, він дає змогу вжити обґрунтованих заходів до забезпечення надійності та безпеки під час надання житлово-комунальних послуг.

Комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Давайте подивимось, які відносини регулює профільний закон.

Предметом регулювання Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги»4 є відносини, що виникають у процесі:

— надання споживачам послуг з управління багатоквартирним будинком;

— постачання теплової енергії;

— постачання гарячої води;

— централізованого водопостачання;

— централізованого водовідведення тощо.

4 Далі за текстом — Закон № 2189.

Таким чином, дія Порядку поширюється на:

1

споживачів комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком

2

виконавців комунальних послуг

3

управителів багатоквартирних будинків

У Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в таких законах:

1

Законі України від 10.01.2002 № 2918-III «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»

2

Законі України від 22.06.2017 № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»

3

Законі України від 09.07.2010 № 2479-VI «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»

4

Законі України від 02.06.2005 № 2633-IV «Про теплопостачання»

5

Законі України від 14.05.2015 № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

6

Законі України від 05.03.1998 № 187/98-ВР «Про відходи»

7

Законі № 2189

Коротко про перевірку

У разі:

1

ненадання

2

надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг

споживач або управитель багатоквартирного будинку (за дорученням співвласників багатоквартирного будинку в разі прийняття ними відповідного рішення) має право викликати виконавців комунальних послуг (їх представників) для перевірки якості та/або кількості наданих послуг.

Проведення перевірки відповідності параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, забезпечується виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку.

Увага! Споживач також має право звернутись до відповідних уповноважених державних органів за захистом порушених прав щодо якості надання комунальних послуг та/або послуг з управління багатоквартирним будинком.

Про звернення

Для проведення перевірки споживач звертається до виконавця комунальної послуги або управителя багатоквартирного будинку:

1

в усній формі особисто

2

за допомогою телефонного зв’язку

3

в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена в договорі про надання відповідних послуг

з претензією про невідповідність кількісних та/або якісних показників послуг.

Крім того, у зверненні обов’язково зазначаються:

1) прізвище, ім’я та по батькові;

2) місце фактичного проживання споживача;

3) найменування ненаданої, наданої не в повному обсязі або неналежної якості послуги.

Звернення споживача обов’язково реєструється виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку в журналі реєстрації заявок споживачів.

Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний на вимогу споживача надати в усній формі особисто, за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена в договорі про надання відповідної послуги, інформацію про:

1

П. І. Б. та посаду особи, яка прийняла звернення

2

реєстраційний номер звернення

3

час прийняття звернення

Для проведення перевірки відповідності параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання відповідних послуг, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання претензії споживача.

Разом із тим передбачається, що у разі необхідності проведення перевірки споживач зобов’язаний забезпечити виконавцю комунальної послуги (його представнику) або управителю багатоквартирного будинку доступ до житла, іншого належного такому споживачу об’єкта нерухомого майна у порядку, передбаченому ст. 29 Закону № 2189.

Відмова споживача в наданні виконавцю комунальної послуги (його представнику) або управителю багатоквартирного будинку доступу до житла, іншого належного такому споживачу об’єкта нерухомого майна є підставою для відмови в задоволенні претензії споживача.

За результатами перевірки складається акт-претензія за формою згідно з додатком.

Про претензію

У разі встановлення під час перевірки фактів невідповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, в акті-претензії зазначаються:

1

дата і час проведення перевірки

2

виявлені факти невідповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг

3

інформація про дату початку зниження якості відповідної послуги

В акті-претензії зазначаються також виявлені під час його складання додаткові факти невідповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг.

Якщо під час перевірки факти невідповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, не підтверджено, в акті-претензії зазначається інформація про відсутність фактів невідповідності якості комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком.

Акт-претензія складається у двох примірниках і підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги (його представником) або управителем багатоквартирного будинку.

Один примірник акта-претензії передається споживачеві, другий — зберігається у виконавця комунальної послуги (його представника) або управителя багатоквартирного будинку.

У разі коли за результатами проведення перевірки споживач та виконавець комунальних послуги або управитель багатоквартирного будинку не дійшли згоди щодо наявності (відсутності):

1) факту невідповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком умовам або параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг;

та/або

2) причин виникнення таких порушень або невідповідності, —

акт-претензія підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

(п. 9 Порядку)

Крім того, передбачається, що результати перевірки якості надання комунальних послуг та/або послуг з управління багатоквартирним будинком можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Слід також мати на увазі, що у разі:

1

неприбуття виконавця комунальної послуги (його представника) або управителя багатоквартирного будинку в установлений договором про надання відповідних послуг строк для проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим зазначеним договором

2

необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії

такий акт вважається дійсним, якщо він підписаний споживачем та не менш як двома іншими споживачами відповідної послуги, які проживають у сусідніх будівлях (у приміщеннях — у разі, коли послуга надається у багатоквартирному будинку).

Дата, з якої вважається, що комунальні послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком надаються з порушенням вимог до їх якості, зазначається в акті-претензії.

Період порушення якості надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком вважається припиненим з дати встановлення факту відновлення надання виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку надання послуг належної якості та/або доведення інформації про це виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку до відома споживача у спосіб, визначений договором про надання відповідних послуг, чи за погодженням із споживачем.

Далі коротко розглянемо перевірку якості надання конкретних комунальних послуг, які регламентовані відповідним Порядком.

Перевірка якості надання послуги з централізованого водопостачання

Під час проведення перевірки відповідності параметрам, передбаченим договором про надання відповідної послуги, виконавець комунальної послуги враховує:

1

безперервність надання послуги з централізованого водопостачання або дотримання графіка її надання

2

відповідність показників якості питної води вимогам державних санітарних норм і правил

3

відповідність величини тиску води у точці водорозбору встановленим параметрам

1. За наявності у споживача індивідуального договору про надання послуги з централізованого водопостачання — вимірювання тиску здійснюється на межі внутрішньобудинкової системи багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача.

У разі порушення встановлених параметрів тиску відповідальною стороною є виконавець комунальної послуги з централізованого водопостачання.

2. За наявності у споживача колективного договору про надання послуги з централізованого водопостачання — вимірювання тиску здійснюється на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця комунальної послуги та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

У разі встановлення фактів невідповідності тиску в централізованих інженерно-технічних системах встановленим параметрам відповідальною стороною є виконавець комунальної послуги, а в разі встановлення фактів невідповідності параметрів тиску у внутрішньобудинкових системах багатоквартирного будинку — виконавець, який обслуговує внутрішньобудинкові системи на підставі відповідного договору, укладеного із співвласниками, або управитель багатоквартирного будинку.

Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуг з централізованого водопостачання параметрам, передбаченим договором про надання відповідної послуги, виконавець комунальної послуги організовує відбір проб питної води. Інформація про забір проб включається до акта-претензії.

1. За наявності у споживача індивідуального договору про надання послуги з централізованого водопостачання — відповідальним за надання послуги з централізованого водопостачання неналежної якості є виконавець зазначеної послуги.

2. У разі коли за наявності колективного договору з централізованого водопостачання якість питної води на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця комунальної послуги відповідає встановленим вимогам державних санітарних норм і правил, а у приміщення споживача надходить вода низької якості, відповідальним за неякісно надану послугу є виконавець комунальної послуги, який обслуговує внутрішньобудинкові системи на підставі відповідного договору, укладеного із співвласниками, або управитель багатоквартирного будинку.

Перевірка якості надання послуги з централізованого водовідведення

Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуги з централізованого водовідведення параметрам, передбаченим договором про надання такої послуги, виконавець комунальної послуги враховує безперешкодність приймання стічних вод у свої мережі з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

1. За наявності у споживача індивідуального договору про надання послуги з централізованого водовідведення перевірка відповідності якості надання такої послуги параметрам, передбаченим договором про надання зазначеної послуги, проводиться в інженерно-технічних системах, що розташовані у приміщенні споживача.

2. За наявності у споживача колективного договору про надання послуги з централізованого водовідведення перевірка проводиться на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця комунальної послуги та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

У разі встановлення фактів невідповідності якості надання послуги встановленим параметрам безперешкодного цілодобового приймання стічних вод у централізовані інженерно-технічні системи відповідальною стороною є виконавець комунальної послуги з централізованого водовідведення, а в разі порушення встановлених параметрів безперешкодного приймання стічних вод у внутрішньобудинкових системах багатоквартирного будинку — виконавець комунальної послуги, який обслуговує внутрішньобудинкові системи на підставі відповідного договору, укладеного із співвласниками, або управитель багатоквартирного будинку.

Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуги з централізованого водовідведення встановлюється факт наявності перерв у наданні послуги з централізованого водовідведення (регламентні роботи, профілактичний ремонт).

Перевірка якості надання послуги з постачання гарячої води

Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуги з постачання гарячої води параметрам, передбаченим договором про надання такої послуги, виконавець комунальної послуги враховує:

1) безперервність надання послуги з постачання гарячої води;

2) дотримання нормативної температури гарячої води у точці її обліку та в точці розбору;

3) відповідність показників якості питної води вимогам державних санітарних норм і правил;

4) відповідність тиску в точці водорозбору встановленим параметрам тиску.

За наявності у споживача індивідуального договору про надання послуги з постачання гарячої води вимірювання тиску здійснюється на межі внутрішньобудинкової системи багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача. У разі порушення встановлених параметрів тиску відповідальною стороною є виконавець комунальної послуги з постачання гарячої води.

За наявності у споживача колективного договору про надання послуги з постачання гарячої води вимірювання тиску здійснюється на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця комунальної послуги та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку. У разі встановлення фактів невідповідності тиску в централізованих інженерно-технічних системах встановленим параметрам відповідальною стороною є виконавець комунальної послуги, а в разі встановлення фактів невідповідності тиску у внутрішньобудинкових системах багатоквартирного будинку — виконавець, який обслуговує внутрішньобудинкові системи на підставі відповідного договору, укладеного із співвласниками, або управитель багатоквартирного будинку.

Для встановлення факту безперервності надання послуги з постачання гарячої води перевіряється наявність перебоїв у наданні послуги з постачання гарячої води.

Перевірка якості надання послуги з постачання теплової енергії

Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуги з постачання теплової енергії параметрам, передбаченим договором про надання такої послуги, виконавець комунальної послуги враховує:

1

своєчасність початку і закінчення опалювального сезону

2

безперервність надання послуги з постачання теплової енергії

3

дотримання нормативної температури повітря в житлових приміщеннях

4

відповідність тиску теплоносія встановленим параметрам тиску

Визначення якості надання послуги з постачання теплової енергії здійснюється відповідно до вимог договору:

1) за показаннями вузла комерційного обліку — для колективного споживача;

2) за показаннями вузлів розподільного обліку теплової енергії (за їх наявності) або вимог щодо дотримання нормативної температури повітря у житлових приміщеннях (для приміщень без вузлів розподільного обліку теплової енергії) — для індивідуального споживача.

Перевірка якості надання послуги з поводження з побутовими відходами

Проведення перевірки відповідності якості надання послуг з поводження з побутовими відходами параметрам, передбаченим договором про надання такої послуги, проводиться відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поводження з побутовими відходами.

Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуг з поводження з побутовими відходами виконавець комунальних послуг враховує:

1) стан дотримання вимог щодо обсягів і строків надання таких послуг;

2) дотримання графіка надання таких послуг відповідно до умов договору про їх надання;

3) стан утримання в належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі їх перебування у власності або оренді виконавця.

Перевірка якості надання послуги з управління багатоквартирним будинком

Під час проведення перевірки вимогам, передбаченим договором про надання зазначених послуг, управитель багатоквартирного будинку враховує:

1) рівень забезпечення виконання передбачених у договорі про управління багатоквартирним будинком робіт з утримання спільного майна багатоквартирного будинку, поточного ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, утримання ліфтів тощо, визначених договором управління багатоквартирним будинком;

2) стан дотримання періодичності виконання (надання) робіт (послуг), визначених договором управління багатоквартирним будинком;

3) стан дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо якості послуг з управління багатоквартирним будинком.

Наостанок...

Можемо констатувати, що Уряд намагається підвищити якість надання комунальних послуг, прийнявши відповідний Порядок. Тому варто не лише знати параметри якості надання відповідних послуг, які зазначені у Порядку, а й послідовно виконувати їх. У свою чергу — підвищення якості послуг сприяє захищеності споживачів — жителів вашої територіальної громади.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі