Теми статей
Обрати теми

From America with Love: грантові програми Посольства США в Україні

Андрієвський Тимур, юрисконсульт ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», політолог
В останні роки популярність грантових проектів зростає невпинно як серед громадських організацій, так і інших інститутів суспільства. Слід розуміти, що грантові кошти — це не «легкі гроші», а фінансування відповідних проектів, які покликані привнести якісні зміни і відчутні результати. До того ж, ці кошти, як-не-як, але також наповнюють бюджет України, і їх потрібно витрачати з розумом, і в тому числі для впровадження змін із самого низу — з найдрібніших ОМС, які теж потребують уваги. Тому пропонуємо вам розглянути грантові програми Посольства США в Україні.

Сполучені Штати Америки є однією з тих держав, що постійно висловлюють свою підтримку України, а також поряд із іншими державами Західного світу не словом, а ділом допомагають нашій державі не зупинятися на шляху реформування країни. Серед іншого, США є чи не одним із найбільших донорів в Україні.

Якщо придивитися детальніше, то у США діє великий спектр різноманітних органів, організацій та установ, що надають фінансову підтримку на різних рівнях — від приватних донорських організацій до державних органів та агентств.

У цьому матеріалі ми звернемо увагу саме на програми, які провадить Посольство і, відповідно, які фінансуються за рахунок бюджету Державного Департаменту США.

Ми закликаємо представників місцевого самоврядування, особливо ОТГ, уважно придивитися до цих програм.

Погодьтеся, адже отримання можливого фінансування допоможе вам налагодити взаємозв’язки з представниками громадськості всередині самої громади, реалізувати проект, який може привнести зміни, які побачить виборець, отримати дружні зв’язки та контакти з представниками Посольства, а також покращити привабливість (чи то інвестиційну, чи то туристичну тощо) вашого села, селища, міста.

Зауважимо, в цьому матеріалі ми приведемо поверхневий огляд проектів. Для отримання ж максимальної інформації вам потрібно завітати до офіційного сайту Посольства:

https://ua.usembassy.gov, а саме до розділу «Освіта і культура», де ви побачите окреме посилання на розділ «Оголошення про програми і гранти».

На сьогодні діють шість конкурсів та програм:

1

Загальний конкурс проектів Фонду сприяння демократії

2

Загальний конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ

3

Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США — «Культура»

4

Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США — «Освіта»

5

Програма книжкових перекладів Посольства США

6

Програма «Гранти для учасників програм обмінів» — 2019

Зупинимося на найбільш важливих програмах.

1. Загальний конкурс проектів Фонду сприяння демократії.

Фонд сприяння демократії підтримує проекти, які сприяють демократичним перетворенням і побудові громадянського суспільства в Україні.

Фонд сприяння демократії — це цілеспрямований, але гнучкий механізм, який забезпечує фінансову підтримку унікальних і перспективних проектів, особливо таких, що сприяють розвиткові спроможності та самозабезпечення недержавних організацій в Україні.

Вибір проектів базується на здатності організацій демонструвати конкретні досягнення, які справляють позитивний вплив на певні сфери громадського життя.

Заявки на загальний конкурс приймаються протягом усього року.

Кінцевого терміну подачі заявок немає.

Конкурс діє постійно.

Основні вимоги до проектів:

Гранти надаються винятково українським організаціям, що мають статус недержавних і неприбуткових. До таких належать: громадські організації (асоціації), благодійні фонди й аналітичні центри. В цьому випадку ОМС можуть виступити в якості джерела донесення можливостей про програму для громадських організацій. Також, у разі отримання фінансування неприбутковою організацією, ваш ОМС може підсилити проект наявними та можливими засобами

Організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії, бути призначеними або обраними на державні посади

Хоча максимальна сума фінансування одного проекту складає 50 000 доларів США, розмір переважної більшості виданих грантів становитиме від 10 000 до 24 000 доларів США

Американські й іноземні організації, а також громадяни інших країн не можуть претендувати на отримання фінансування за цією програмою

Грантові заявки необхідно подавати двома мовами: англійською та українською

Тривалість проектів не може бути довшою за один рік

Крім цього конкурсу, Посольство США в Україні проводить регіональні й тематичні конкурси, де вимоги до організацій та проектів можуть відрізнятись від цього конкурсу. Слідкуйте за оголошеннями на веб-сторінці посольства та у місцевих ЗМІ.

Тематика проектів (заявки мають відповідати одному або декільком тематичним пріоритетам Фонду):

Розвиток громадянського суспільства

Верховенство права та реформа в галузі права

Прозорість органів влади

Громадська підтримка освітніх ініціатив

Вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру в суспільстві

Права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ, інвалідів та жінок

Громадянська освіта

Розвиток виборчої системи

Протидія торгівлі людьми

2. Програма Фонду розвитку українських ЗМІ.

Програма адмініструється Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомогу українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які працюють над проектами, пов’язаними з медіа. Конкурс проходить на постійній основі і не має кінцевого терміну. Окрім загального конкурсу, який триває протягом року, Посольство проводить тематичні та регіональні конкурси. Інформація щодо цих ініціатив з’являтиметься на сайті Посольства та у місцевих ЗМІ.

Основні вимоги програми:

Фонд розвитку українських ЗМІ приймає заявки від незалежних українських ЗМІ — друкованих, теле-, радіо- та інтернет-ресурсів. Державні, комунальні або партійні ЗМІ під фінансування не підпадають. Програма також надає індивідуальні гранти журналістам та представникам українських медіа, незалежно від їхнього статусу. Недержавні організації можуть претендувати на отримання фінансування, якщо їхні проекти безпосередньо сприяють розвиткові українських медіа

Під фінансування не підпадають рекламні видання; інформаційні бюлетені, які видаються недержавними організаціями; спеціалізовані видання, орієнтовані на висвітлення вузькопрофесійної тематики; проекти, які переслідують партійні або політичні інтереси

Максимальна сума фінансування становить 24 000 дол. США. Сума гранту залежить від обсягу запланованої діяльності та періоду виконання проекту, який може тривати від 1 до 12 місяців

Організації та ЗМІ заохочуються до пошуку джерел співфінансування від інших донорів

Тематика проектів (пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на):

Підвищення якості журналістської освіти шляхом

— проведення практичних тренінгів для студентів факультетів журналістики;

— організації стажувань для студентів у провідних національних та регіональних ЗМІ;

— залучення студентів до міжрегіональних студентських обмінів;

— відкриття та оновлення радіо- і телевізійних тренінгових центрів, які функціонують на базі факультетів журналістики;

— створення навчальних посібників для студентів факультетів журналістики

Покращення професійних стандартів серед журналістів шляхом

— надання тренінгової допомоги молодим журналістам (від 1 до 3 років професійного досвіду);

— надання групових та індивідуальних грантів на поїздки для журналістів з метою відвідання міжнародних конференцій, семінарів та стажувань за кордоном;

— підтримки проектів, спрямованих на проведення журналістських розслідувань, створення аналітичних матеріалів та покращення якості новин

Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа шляхом

— сприяння розвитку свободи преси та проведення моніторингу порушень професійних прав журналістів, особливо на регіональному рівні;

— проведення освітніх заходів для редакторів та персоналу ЗМІ з питань законодавства, яке забезпечує вільне та прозоре функціонування журналістики;

— впровадження у медіа-середовище новітніх технологій, в тому числі використання Інтернету як джерела новин та інформації та створення, або оновлення веб-сайтів існуючих ЗМІ в рамках ширших проектів

Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями шляхом

— встановлення відкритого діалогу між ЗМІ, недержавними організаціями та урядовими структурами через проведення спільних семінарів, робочих зустрічей і круглих столів;

— проведення тренінгів для представників урядових прес-служб;

— сприяння розвиткові міжрегіонального медіа-партнерства

3. Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США — «Культура»

Програма малих грантів громадської дипломатії для підтримки проектів у сфері освіти та культури на 2018—2019 рр.

Проект має бути призначено для української аудиторії, і всі передбачені ним заходи, підтримані грантом Посольства США, повинні відбуватися в Україні.

Теми культурних проектів, які підпадають під вимоги програми:

Проекти, присвячені виконавському й образотворчому мистецтву, які включають музику, танець, театр, літературу, кіно, фотографію та відео, але не обмежуються ними

Проекти, присвячені галерейним виставкам живопису, скульптури, фотографії, інших артефактів, карикатур і подібних творів

Лекції та круглі столи, в яких беруть участь американські фахівці в галузі музики, танцю, театру, літератури, поезії, кіно, відео

Освітні проекти з виконавського й образотворчого мистецтва, які включають музику, танець, театр, літературу, кіно, фотографію та відео, але не обмежуються ними

Вимоги до участі:

Подавати заявки на участь у конкурсі можуть приватні особи — громадяни України та США й зареєстровані неприбуткові та неурядові організації. Громадяни й організації третіх країн участі в конкурсі брати не можуть.

Всі проекти повинні знайомити українців з американською культурою або підкреслювати американсько-українську співпрацю у сфері мистецтва й культури. Участь американських митців активно заохочується. Перевага надаватиметься проектам, які міститимуть освітні елементи і програми допомоги соціально невлаштованим спільнотам (лекції або майстер-класи).

Рівень фінансування: фізичні особи можуть подавати заявки на грант вартістю до 8 тис доларів США. Організації можуть подавати заявки на гранти розміром до 24 тис доларів США.

Оголошення про початок прийому заявок: 4 лютого 2019 року.

Кінець прийому заявок: 11 березня 2019 року.

4. Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США — «Освіта».

Програма малих грантів громадської дипломатії для підтримки проектів у сфері освіти та культури на 2018—2019 рр. Проект має бути призначено для української аудиторії, і всі передбачені ним заходи, підтримані грантом Посольства США, повинні відбуватись в Україні.

Теми освітніх проектів, які підпадають під вимоги програми:

Проекти, що підтримують впровадження освітніх реформ в Україні, залучаючи компоненти американської системи освіти

Проекти, що фокусуються на підтримці та інституціоналізації академічної доброчесності в українських освітніх установах

Проекти чи події, організовані та проведені в українських освітніх установах, за участю американських експертів із сталого економічного розвитку, виборів/демократичних реформ, прозорості, підприємництва, лідерства та/або інновацій

Освітні проекти та програми, що розвивають тему жіночого підприємництва та лідерства в сферах комерції, фінансів та економіки

Проекти, спрямовані на створення програм американських студій в українських освітніх закладах

Академічні програми, які включають американський компонент, спрямований на розвиток та посилення значення толерантності, різноманітності, інклюзивної освіти в середніх загальноосвітніх школах та/або у ВНЗ

Проекти, спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених вищих навчальних закладів з окупованих територій України, викладацького складу, студентів та адміністративного персоналу, а також на підтримку спільноти, в якій вони перебувають на теперішній час

Вимоги до участі:

Подавати заявки на участь у конкурсі можуть приватні особи — громадяни України та США й зареєстровані неприбуткові та неурядові організації. Громадяни й організації третіх країн участі в конкурсі брати не можуть. Участь американських громадян у проектах заохочується, але не вимагається. Всі проекти повинні підкреслювати американо-українське співробітництво чи просувати українські освітні цілі за допомогою значних американських досліджень, освітніх методик, а також лекцій. Перевага надаватиметься спільним проектам, а також проектам, що включатимуть освітні елементи та інформаційно-просвітницькі заходи для окремих категорій українців, які зазвичай мають брак ресурсів (лекції або майстер-класи).

Рівень фінансування: фізичні особи можуть подавати заявки на грант вартістю до 8 тис. доларів США. Організації можуть подавати заявки на гранти розміром до 24 тис. доларів США.

Оголошення про початок прийому заявок: 4 лютого 2019 року.

Кінець прийому заявок: 11 березня 2019 року.

Отже, всі програми від Посольства США мають чітку вимогу подачі заявок — заявниками повинні бути особи та органи, які не пов’язані із публічною сферою: ні ОМС, ні органи державної влади тощо. Проте це не означає, що ви повинні стояти осторонь: саме представники ОМС можуть доносити до громади наявні можливості, виступати не тільки ретранслятором, але й рушієм змін — заохочуючи, об’єднуючи і сприяючи створенню громадських формувань. Саме ви — ОМС можете виступити в якості джерела донесення можливостей про грантові програми.

Також, у разі отримання фінансування неприбутковою організацією, ваш ОМС може підсилити проект наявними та можливими засобами, що заохочується будь-яким донором.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі