Теми статей
Обрати теми

Виконуємо вимоги законодавства про відкриті дані

Сербіна Анастасія, головний редактор спецвипуску «Юридичні практики», адвокат
Постановою КМУ від 21.10.2015 № 8351 затверджено Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних2, відповідно до якого ОМС як розпорядники інформації мали забезпечити протягом шести місяців (тобто ще до середини 2016-го) оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах відповідних наборів даних. Крім іншого, ними також мало бути забезпечено надання інформації, необхідної для проведення оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних згідно з Положенням. У той же час аналіз офіційних сайтів рад дає підстави вважати, що вказане Положення пройшло поза очі розпорядників інформації.

1 Далі за текстом — постанова КМУ від 21.10.2015 № 835.

2 Далі за текстом — Положення.

Вимоги до оприлюднення даних

Оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних здійснюється за такими принципами:

1

відкритість за замовчуванням

2

оперативність і чіткість

3

доступність і використання

4

порівнянність та інтероперабельність

5

покращене урядування і залучення громадян

6

інклюзивний розвиток та інновації

Набр даних — сукупність однорідних значень (записів) даних і метаданих, що їх описують. Оприлюднення набору даних — завантаження набору даних розпорядником інформації та забезпечення доступу до нього держателем порталу після проходження модерації.

Важливо розуміти, що розпорядники інформації згідно з Положенням завантажують у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, згідно з додатком до Положення, та будь-які інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних.

Набори даних завантажуються та регулярно оновлюються розпорядником інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, який можна знайти за посиланням: data.gov.ua. У розділі «Розпорядники» — «Місцеві» можна в підрозділі відповідної області знайти ваш ОМС та подивитись, як виконуються вимоги чинного законодавства щодо оприлюднення певного переліку інформації.

Для забезпечення оприлюднення та регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних розпорядник інформації:

— завантажує та регулярно оновлює на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних набори даних, що перебувають у його володінні;

— може здійснювати завантаження наборів даних, які не включені до переліку, якщо інше не передбачено Законом України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»3, у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; антикорупційного ефекту та/або економічного ефекту від оприлюднення наборів даних; наявності інших обставин).

3 Далі за текстом — Закон про доступ до публічної інформації.

На сторінці кожного набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних розміщуються:

1

паспорт набору даних шляхом відображення на веб-сторінці (для перегляду за допомогою веб-браузера) та шляхом розміщення файла у відкритому машиночитаному форматі, який може бути завантажений або доступний за допомогою інтерфейсу прикладного програмування

2

структура набору даних у відкритому машиночитаному форматі (електронний файл, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування)

3

набір даних в одному чи кількох форматах, визначених Положенням

4

форма для зворотного зв’язку користувачів

5

інформація про подальше використання набору даних

6

інформація про умови використання відкритої ліцензії

З вимогами до Паспорту набору даних можна ознайомитись у п. 7 Положення.

Розпорядник інформації самостійно визначає періодичність оновлення наборів даних, які перебувають у його володінні та оприлюднюються, якщо інше не передбачено законодавством.

Може встановлюватися така періодичність оновлення наборів даних:

— для наборів даних, оприлюднених за допомогою інтерфейсу прикладного програмування, — відразу після внесення змін;

— для наборів даних, що мають планову періодичність оновлення: більш ніж один раз на день; щодня; щотижня; щомісяця; щокварталу; кожного півріччя; щороку;

— для наборів даних, зміни до яких були внесені позапланово, — протягом трьох робочих днів з моменту внесення таких змін.

Сторінка набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних повинна містити форму для зворотного зв’язку користувачів з розпорядником інформації шляхом надсилання пропозицій, відгуків тощо. Форма для зворотного зв’язку може включати форму для залишення коментарів на сторінці набору даних, гіперпосилання на таку форму чи надіслання листа електронною поштою на адресу відповідальної особи розпорядника інформації.

На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних ведеться реєстр оприлюднених наборів даних у форматі відкритих даних, який дає змогу ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних, отримати їх метадані, зокрема гіперпосилання для доступу до набору даних в Інтернеті.

Дані, що підлягають оприлюдненню

Реєстр оприлюднених наборів даних повинен містити щонайменше такі відомості (п. 19 Положення):

1

ідентифікаційний номер набору даних

2

найменування набору даних (до 254 символів)

3

формати, в яких доступний набір даних

4

гіперпосилання на сторінку набору даних

Оприлюднення набору даних передбачає можливість їх перегляду і завантаження безоплатно та без проведення додаткової реєстрації, ідентифікації, авторизації, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів чи інших обмежень, тобто шляхом прямого доступ до сайту.

Так само і завантаження наборів даних на Єдиний державний веб-портал відкритих даних здійснюється безоплатно відповідальною особою розпорядника інформації, яка заповнює та подає Паспорт набору даних, структуру набору даних та сам набір даних.

У вас в раді має бути визначена особа, відповідальна за оприлюднення інформації, а сам документ про визначення відповідальної особи (осіб) розпорядника інформації оприлюднюється на офіційному веб-сайті розпорядника інформації не пізніше робочого дня, що настає за днем після його видання.

Розпорядники інформації несуть згідно із законом відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Усі без винятку розпорядники інформації (у межах компетенції) мають розмістити такий перелік даних:

1

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

2

Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

3

Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації

4

Переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних із нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів

5

Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

6

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

7

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації

8

Адміністративні дані в значенні Закону України «Про державну статистику», що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації

9

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти нормативно-правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики

10

Інформація про нормативно-правові засади діяльності

11

Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки

12

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

13

Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки

14

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення

15

Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги

Окрім зазначеної вище інформації, для ОМС передбачений ще додатковий перелік даних, які підлягають опублікуванню у формі відкритих даних. Ними є:

1

Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій

2

Перелік об’єктів комунальної власності

3

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)

4

Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування

5

Результати радіаційного контролю

6

Інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів

7

Генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства становлять інформацію з обмеженим доступом), їх проекти

8

Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу

9

Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств

10

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету

11

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету

12

Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою

13

Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності)

14

Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади (як суб’єктів господарювання перед третіми особами, так і третіх осіб перед суб’єктами господарювання)

15

Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті

16

Дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувна, сезонна та інші)

17

Відомості про схеми розміщення засобів сезонної торгівлі

18

Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків

19

Дані про розміщення громадських вбиралень

20

Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

21

Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрутів перевезення

22

Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість)

23

Розклад руху громадського транспорту

24

Дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного транспорту

25

Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови

26

Перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них)

27

Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок

28

Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них

29

Бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт

30

Схеми планування територій та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських рад)

31

Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях ОМС

32

Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактні дані та графік прийому

33

Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень

34

Надані містобудівні умови та обмеження

35

Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

36

Дані про тарифи на комунальні послуги

37

Дані про надходження звернень на «гарячі лінії», у аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо

38

Дані про електронні петиції, у тому числі осіб, що їх підписали, та результати розгляду

39

Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів

40

Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації

41

Дані про паркування, у тому числі про розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонування

42

Адресний реєстр

43

Дані про надані адміністративні послуги

44

Дані про видані будівельні паспорти

45

Дані про медичних працівників закладів охорони здоров’я

46

Дані про педагогічних працівників закладів освіти

47

Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я

48

Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, здійснення будівельних та ремонтних робіт

49

Перелік бюджетних програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті

50

Перелік цільових програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті

51

Перелік розпорядників бюджетних коштів

52

Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунального сектору економіки

53

Перелік дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів і статистична інформація щодо них

54

Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади

55

Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів

56

Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані

57

Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою

58

Черга на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності

59

Дані обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік)

60

Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями

61

Надходження і використання благодійної допомоги

62

Дані про надані містобудівні умови та обмеження

63

Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів

64

Дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови)

65

Перелік та місцезнаходження комунальних закладів охорони здоров’я, які забезпечені обладнанням гінекологічним, мамологічним обладнанням, що пристосоване до потреб осіб з інвалідністю з урахуванням особливостей їх пересування

Як бачите, кількість даних, які мають бути оприлюднені у формі відкритих даних, є величезною та потребує багато часу на їх опрацювання та групування, якого майже не існує. Можна поставити логічне питання: а що буде, якщо ці дані не оприлюднити? Відповідно до п.п. 3 п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону про доступ до публічної інформації такий доступ здійснюється, зокрема, шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Строки такого оприлюднення були наведені на початку цієї статті.

Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації, передбаченої Законом про доступ до публічної інформації.

Статтею 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено Законом про доступ до публічної інформації, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за таке оприлюднення, у розмірі від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інформація для ОМС м. Києва та міст обласного значення

17.04.2019 до постанови КМУ від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» були внесені зміни, які набули чинності 05.06.2019. Відповідно до останньої редакції ОМС міста обласного значення та м. Києва протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою має надіслати Державному агентству з питань електронного урядування4 заповнену картку оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних за 2018 рік за визначеною формою (кінцевий термін подання — 06.08.2019).

4 Далі за текстом — Агентство.

З огляду на те, що ви маєте у цей строк подати заповнену картку оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних за 2018 рік, додатково слід ознайомитись із Порядком щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних5, затвердженим цією постановою.

5 Далі за текстом — Порядок.

Вказаний Порядок визначає процедуру проведення щорічної оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних як складової частини моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Метою оцінки є визначення стану виконання розпорядниками інформації вимог Положення.

Така оцінка проводиться Агентством із дотриманням принципів об’єктивності, достовірності, доступності, прозорості та у взаємодії з розпорядниками інформації.

Оцінка проводиться щороку у два етапи:

1) опитування розпорядників інформації;

2) аналіз результатів опитування та визначення оцінки.

До 06.08.2019 у цьому році та в подальшому до 1 березня року, що настає за роком оцінки, розпорядники інформації надсилають Агентству заповнену картку оцінки.

Картка складається з п’яти розділів:

1

політика відкритих даних

2

потенціал обробки та аналізу відкритих даних

3

якість відкритих даних

4

залучення користувачів до системи оприлюднення відкритих даних

5

вплив відкритих даних

Зразок картки оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних міститься у додатку до Порядку.

Кожен із розділів містить питання, на які повинен надати відповіді розпорядник інформації, який буде проходити щорічну оцінку. Відповіді на запитання надаються шляхом одинарного або множинного вибору, кожній із можливих відповідей відповідає числова вага (оцінка).

Відповіді характеризують критерії стану виконання розпорядником інформації вимог нормативно-правових актів у сфері відкритих даних. Розпорядник інформації повинен надати пояснення, обґрунтування, довідкову інформацію, документи тощо, які підтверджують достовірність наданої відповіді.

Оцінка розділів «Політика відкритих даних», «Потенціал обробки та аналізу відкритих даних», «Залучення користувачів до системи оприлюднення відкритих даних», «Вплив відкритих даних» формується шляхом додавання числових ваг відповідей за кожним критерієм.

Відповідно до роз’яснень, що містяться у п. 10 розділу «Опитування розпорядників інформації» цього Порядку, у розділі картки «Якість відкритих даних» оцінюється кожен набір даних розпорядника інформації, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Оцінка набору даних формується шляхом додавання числових ваг відповідей за кожним критерієм. Оцінка розділу формується шляхом визначення середньої оцінки за всіма оціненими наборами даних.

Сума оцінок за всіма розділами формує загальну оцінку стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядника інформації.

Аналіз результатів опитування та визначення оцінки.

Агентство проводить перевірку правильності заповнення карток і наданих відповідей, а також за необхідності уточнення відомостей, наданих розпорядниками інформації, та визначає загальну оцінку стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядника інформації.

За результатами оцінки Агентство із залученням інститутів громадянського суспільства та представників громадськості до 1 квітня року, що настає за роком оцінки, аналізує та узагальнює інформацію, отриману під час оцінки, готує звіт щодо стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації у відповідному році, а також формує рейтинг розпорядників інформації щодо стану оприлюднення і оновлення відкритих даних та подає їх Кабінету Міністрів України.

Звіт та рейтинг оприлюднюються на Єдиному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті Агентства.

Подивимось, як у житті будуть виконуватись вимоги цього Порядку та яким чином рейтинг розпорядників інформації щодо стану оприлюднення і оновлення відкритих даних зможе вплинути на репутацію ОМС.

Як показує досвід, там, де встановлені чіткі строки та порядок дій суб’єкта владних повноважень, через деякий час з’являється і відповідальність за невиконання поставлених задач. Час покаже.

І наостанок. Не забуваємо, що, окрім вчасного та достовірного оприлюднення інформації на сайті ради, чітко визначений перелік даних має ще публікуватись і на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а для міст обласного значення та м. Києва передбачено ще й подання картки оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних. Тож маємо не пахане поле для роботи.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі