Актуальне запитання. Про право доступу громадян до засідань колегіальних суб’єктів влад них повноважень

В обраному У обране
Друк
Місцеве самоврядування Липень, 2019/№ 7
Законом України «Про доступ до публічної інформації» передбачено право доступу громадян до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень. Чи буде порушенням міської ради відповідно до цього Закону не дозволити громадськості бути присутніми на засіданні постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, землі і приватизації? Чи можна організувати альтернативні форми доступу громадян, окрім присутності в залі засідання? (Хмельницька область)

Відповідь доречно почати зі з’ясування питання належності постійної комісії ради до колегіальних суб’єктів владних повноважень.

Отже, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 12 Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі — Закон № 2939) до суб’єктів відносин у сфері доступу до публічної інформації віднесено розпорядників інформації, до яких, у свою чергу, цей же законодавчий акт відносить суб’єктів, визначених у його статті тринадцятій. Слід вказати, що ст. 13 Закону № 2939 розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: 1) суб’єкти владних повноважень — органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання; 2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, — стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів; 3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, — стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків; 4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, — стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

Крім того, згідно з ч. 2 ст. 13 Закону № 2939 до розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб’єкти господарювання, які володіють: 1) інформацією про стан довкілля; 2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту; 3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян; 4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

Проаналізувавши вищенаведене, можна зробити висновок, що постійна комісія міської ради з питань комунальної власності, землі і приватизації не належить: по-перше — до суб’єктів владних повноважень і, як наслідок, не є колегіальним суб’єктом владних повноважень; по-друге — до розпорядників інформації в розумінні Закону № 2939. Продовжуючи свою думку, хочу сказати, що до «колегіальних суб’єктів владних повноважень» не можна віднести робочі органи суб’єктів владних повноважень, наприклад, ті ж самі постійні комісії місцевих рад, а також консультативно-дорадчі органи, що створюються при суб’єктах владних повноважень. Такі органи не є суб’єктами владних повноважень.

Щоб подивитися повну версію, підпишіться на журнал Ви вже підписалися? Увійти

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити