Як правильно вести квартирний облік громадян після об’єднання/приєднання?

Сербіна Анастасія, головний редактор спецвипуску "Юридичні практики", адвокат
Місцеве самоврядування Серпень, 2020/№ 8
В обраному У обране
Друк
На адресу нашої редакції надійшло запитання про те, яким чином організовувати ведення квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, після об’єднання/приєднання територіальних громад: це має бути єдиний реєстр чи за кожним населеним пунктом окремий? Давайте розбиратись разом.

Про квартирний облік

У другому номері нашого видання за 2019 рік ми вже писали про квартирний облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов, де було деталізовано процедури постановки, перебування та зняття з такого обліку.

З тих пір законодавство не змінилось. Нагадаю: основними документами і досі залишаються Житловий кодекс Української РСР1, а саме Глава 1 Розділу III «Надання жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду», та Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР2, затверджені постановою Ради Міністрів РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 4703.

1 ЖК.

2 Правила.

Іншого законодавчого врегулювання немає.

Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад» зазначає, що ОТГ є правонаступником усього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, із дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою. Повноваження відповідної ради та її виконавчих органів розповсюджується на всю територію ОТГ, а отже, територіальні громади, що об’єднались/приєднались, стають однією територіальною громадою. Із цього моменту громада єдина, незалежно від кількості населених пунктів, що входять до їх складу, та віддаленості від адміністративного центру.

Згідно зі ст. 36 ЖК облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється, як правило, за місцем проживання у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів (виконавчому комітеті відповідної ради. — Прим. ред.).

Громадяни беруться на облік тих, хто потребує поліпшення житлових умов, за місцем проживання — виконавчим комітетом відповідної ради за участю громадської комісії з житлових питань, створюваної при виконавчому комітеті (ч. 1 ст. 39 ЖК).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться відповідними ОМС на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім’ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Із наведених вище норм ми маємо два висновки:

1. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території ОТГ, має бути єдиним, не передбачено окремих обліків по усім населеним пунктам, які входять до складу територіальної громади.

2. Після об’єднання/приєднання територіальних громад правонаступник, тобто ОТГ, прийняв у спадок обліки (реєстри, реєстраційні книги, справи, документи тощо) від територіальних громад, що об’єднались/приєднались.

А отже, після прийняття вами відповідних реєстрів завданням житлової комісії, яка уповноважена на взяття/перебування та зняття з обліку громадян, має стати зведення усіх отриманих обліків у єдиний облік.

Як це зробити?

Як правило, ОМС приймають відповідні Положення про квартирний облік, де прописують повноваження виконкому та комісії з житлових питань при відповідному виконавчому комітеті. Одним із пунктів типових положень є обов’язок виконавчого комітету щороку в період з 1 жовтня по 31 грудня проводити перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку, в ході якої перевіряються їх облікові дані. Виявлені зміни вносяться в облікові справи громадян, книгу обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень. Аналогічні вимоги містяться в п. 25 Правил.

Після проведення перереєстрації уповноважений відділ здійснює моніторинг змін в облікових справах громадян та по квартирній черзі. У випадку, коли після моніторингу виявляються зміни, які призводять до руху квартирної черги, то відділ готує списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов на затвердження виконавчим комітетом.

У рамках виконання цього обов’язку черги мають бути переглянуті з урахуванням нових територіальних громад, які увійшли до складу ОТГ.

Якщо відповідного Положення у вас немає або воно не містить норми про перереєстрацію та подальшого затвердження списків, відповідному виконавчому комітету доцільно прийняти рішення про організацію цього напрямку роботи з урахуванням наслідків збільшення території та необхідності формування єдиних списків осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Практична реалізація буде більш складною, адже ваш уніфікований список має враховувати вимоги чинного законодавства щодо черговості. Кожна людина у черзі бажає опинитися вище, ніж інші, тому ми маємо враховувати вимоги нормативної бази.

Громади мають вести три черги:

1

основний список (у цьому списку перебувають всі громадяни, що знаходяться в квартирній черзі)

2

список громадян, які мають першочергове право на отримання житла

3

список громадян, які мають позачергове право на отримання житла

Відповідно до п. 22 Правил громадяни вважаються взятими на квартирний облік у виконавчому комітеті з дня винесення рішення виконавчого комітету. При одночасному розгляді заяв кількох осіб їх черговість на одержання жилих приміщень визначається за датою подання ними заяви з необхідними документами.

Якщо в один день подали заяви кілька осіб, їх черговість на одержання жилих приміщень визначається при прийнятті рішення з урахуванням житлових умов, стану здоров’я, трудової та громадської діяльності.

Громадяни, взяті на квартирний облік, вносяться до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень. Отже, під час складання уніфікованого обліку потрібно провести порівняння рішень всіх виконавчих комітетів (членів об’єднання/приєднання), а у разі наявності рішень, які прийняті в один день, — керуватися правилами, що наведені вище, у тому числі щодо врахування відомостей, які викладені в акті обстеження житлових умов.

Нагадаю, згідно з п. 251 Правил інформація про громадян, взятих на квартирний облік, та зміни до неї в установленому законодавством порядку вносяться до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Основний список є підґрунтям для формування другого списку — бази обліку громадян, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень.

Статтею 45 ЖК визначено, що в першу чергу жилі приміщення надаються тим, хто потребує поліпшення житлових умов, а саме:

1

сім’ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому порядку особам

2

Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, а також особам, нагородженим орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» усіх трьох ступенів

3

особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу

4

особам, яким надано статус постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

5

особам, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, перелічених у списку захворювань, затверджуваному в установленому законодавством Союзу РСР порядку

6

особам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій

7

медичним працівникам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов’язків

8

особам, які перебували в складі діючої армії в період громадянської та Великої Вітчизняної воєн та під час інших бойових операцій по захисту СРСР, партизанам громадянської і Другої світової воєн, а також іншим особам, які брали участь у бойових операціях по захисту СРСР

9

особам з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання I і II груп та особам з інвалідністю I і II груп із числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

10

сім’ям осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов’язків, виконанні обов’язку громадянина СРСР по рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і правопорядку або загинули на виробництві внаслідок нещасного випадку

11

робітникам і службовцям, які тривалий час сумлінно пропрацювали у сфері виробництва

12

матерям, яким присвоєно звання «Мати-героїня», багатодітним сім’ям, сім’ям, що виховують дітей з інвалідністю, і одиноким матерям (батькам)

13

сім’ям при народженні близнят

14

вчителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів

Зверніть увагу, що спочатку формується загальний список, а потім особи, які підпадають під першочергове право, переносяться за вже встановленою черговістю («переважністю» відносно тих, хто перебуває у списку нижче) у другий список.

Також чинне законодавство встановлює «критерії», за якими особи мають право отримати житло поза чергою. Так, відповідно до ст. 46 ЖК поза чергою жиле приміщення надається:

1

особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни і прирівняним до них у встановленому порядку особам протягом двох років з дати прийняття рішення про включення їх до списку на позачергове одержання жилого приміщення, а з них особам з інвалідністю першої групи з числа учасників бойових дій на території інших держав — протягом року з визначенням переважного права осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання жилих приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків

2

особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 — 1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу та яким встановлено інвалідність

3

громадянам, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання

4

особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість

5

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

6

громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованим, у разі неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення

7

дітям з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, у разі якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя

8

сім’ям, які мають п’ятьох і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей

9

особам, обраним на виборну посаду, коли це зв’язано з переїздом в іншу місцевість

10

членам сім’ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов’язків у Верховній Раді України на постійній основі

11

працівникам протитуберкульозних закладів у разі виникнення професійного захворювання на туберкульоз

Поза чергою жиле приміщення може надаватися також в інших випадках, передбачених законодавством.

Списки громадян, взятих на квартирний облік, та окремі списки осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, вивішуються для загального відома.

На мою думку, ОМС не варто чекати кінця року задля того, аби переглянути списки у зв’язку із необхідністю формування єдиних списків на всю ОТГ, адже ці списки впливають на подальші рішення про забезпечення житлом. Раджу не затягувати із цим питанням.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд