Теми статей
Обрати теми

Про конкурс проєктів співробітництва громад

Ковшова Олена, заступник головного редактора видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», аналітик, Пілько Ігор, виконавчий директор Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини»
Місцеве самоврядування Липень, 2020/№ 7
Друк
Європейська практика підтверджує, що територіальні громади не є повною мірою самодостатніми для утримання й розвитку суттєвих об’єктів інфраструктури та реалізації великих інвестиційних проєктів. Саме тому і в Європі, і в Україні активно розвивається міжмуніципальне співробітництво як інноваційна й ефективна форма співпраці територіальних громад. Законом України від 17.06.2014 № 1508-VII «Про співробітництво територіальних громад» створено законодавчу основу для кооперації ресурсів ОМС з метою вирішення спільних проблем життєдіяльності територіальних громад на місцевому рівні. Саме завдяки цьому інструменту можливе більш ефективне надання послуг місцевому населенню, створення спільних об’єктів муніципальної інфраструктури для декількох територіальних громад. Як Конкурс проєктів співробітництва громад може допомогти у цьому завданні?

Про Програму

Львівська область вже декілька років опановує такий інструмент, як Конкурс проєктів співробітництва громад.

Відповідна Програма підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській області1 була прийнята на 2019 — 2020 роки та успішно запрацювала на благо громад.

1 Програма.

Метою Програми є забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад Львівської області із застосуванням механізму співробітництва сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад шляхом проведення щорічного Конкурсу проєктів міжмуніципального співробітництва та навчально-консультаційних заходів з їх дофінансуванням за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам. До завдань Програми належать, зокрема, розвиток співпраці ОМС у реалізації проєктів місцевого розвитку та підвищення професійного рівня представників ОМС, громадськості з питань управління проєктами та активізації їх участі в національних і міжнародних програмах.

Додамо: пріоритети Програми щорічно розробляє Асоціація місцевих рад «Ради Львівщини»2 спільно з експертами, що представляють громадські організації та агенції, які займаються питаннями місцевого самоврядування.

2 Асоціація.

Розроблені пріоритети подають на розгляд та затвердження Конкурсної ради з реалізації Програми перед оголошенням конкурсу, на основі аналізу проблем соціально-економічного розвитку області.

Реалізацію Програми забезпечують Конкурсна рада, Асоціація, департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації – як головний розпорядник коштів Програми, Агенція регіонального розвитку Львівської області, ГО «Європейський діалог», а також структурні підрозділи районних державних адміністрацій та міських рад, рад ОТГ, селищних, сільських рад.

Координація та контроль за виконанням заходів Програми покладені на Асоціацію, яка є відповідальним виконавцем Програми.

Відбір учасників Програми відбувається на засадах конкурсу. Такий конкурс проводиться відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу проєктів співробітництва територіальних громад3.

Зауважимо: про особливості проведення такого конкурсу ми поговоримо далі. А зараз зупинимось на технічних моментах стосовно подання звітності щодо виконання заходів Програми.

Замовники робіт надають Асоціації інформацію про використання коштів. Таку інформацію подають у формі звіту за встановленою формою в тижневий термін після закінчення звітного місяця.

Асоціація щоквартально до 15 числа після закінчення звітного місяця подає Львівській обласній раді зведену інформацію щодо виконання заходів Програми.

Основними перевагами прийняття Програми є:

Переваги

1

упровадження проєктів, метою яких є вирішення найбільш актуальних питань життєдіяльності територіальних громад Львівської області

2

стимулювання до об’єднання громад

3

об’єднання ресурсів громадськості, органів місцевого самоврядування та інших джерел для вирішення соціально важливих проблем громад і Львівщини загалом. Підвищення рівня знань учасників Програми щодо механізму співробітництва територіальних громад та кращих практик його застосування

4

поширення соціальної активності й позитивного досвіду, набутого в процесі реалізації проєктів

Про Порядок проведення конкурсу проєктів співробітництва територіальних громад

Порядок викладено у додатку 3 до Програми та розроблено з метою визначення основних вимог підготовки проєктів на основі договорів співробітництва територіальних громад Львівської області, фінансування яких відбувається за рахунок коштів обласного бюджету, та визначення механізму їх оцінки, фінансування та реалізації. У ньому прописано механізм проведення конкурсу, умови його фінансування та реалізації, про які поговоримо стисло. Детально ознайомитись із вимогами Порядку можна за посиланням visualization.lvivoblrada.gov.ua/cp-tc/cp-tc.html.

Програмою передбачається реалізація проєктів суб’єктів співробітництва — сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад (ОТГ) у сферах спільних інтересів територіальних громад та в межах повноважень відповідних ОМС.

До джерел фінансування проєктів співробітництва територіальних громад належать кошти обласного бюджету та кошти бюджетів місцевого самоврядування – учасників конкурсу, а також інші не заборонені чинним законодавством кошти.

Фінансування здійснюють у процентному співвідношенні (не більше 50 % кошти обласного бюджету, не менше 50 % – кошти бюджетів місцевого самоврядування – учасників конкурсу та інші внески).

Невід’ємною складовою в залучених конкурсантом коштах має бути небюджетний внесок у сумі не менше 2 % від загальної кошторисної вартості проєкту, який пропорційно розподіляється між підписантами угод про співробітництво.

Максимальний обсяг фінансування проєктів співробітництва територіальних громад з обласного бюджету за прикладом Львівської обласної ради не може перевищувати 1 500 тис. гривень у розрахунку на один проєкт. Цю суму доречно встановлювати виходячи з фінансової спроможності відповідної обласної ради.

Фінансування проєктів, які визначені переможцями, здійснюють за рахунок коштів обласного бюджету, які передбачені на відповідний рік. Ці кошти надають у вигляді цільової субвенції відповідним місцевим бюджетам. За прикладом Львівської обласної ради у межах наявного фінансового ресурсу в обласному бюджеті може передбачатись додаткове фінансування проєктів.

Кошти субвенції враховують у складі відповідного бюджету і витрачають згідно з вимогами чинного бюджетного законодавства та на підставі рішень ОМС.

Видатки, здійснені до моменту оголошення переможців та після завершення терміну реалізації проєкту, оплаті не підлягають.

На підставі рішення ради і затвердженого переліку переможців конкурсу департамент фінансів облдержадміністрації здійснює підготовку проєкту розпорядження голови обласної державної адміністрації про розподіл субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам (районним, міст обласного значення та ОТГ) з метою фінансування проєктів.

Фінансування проєктів здійснюють згідно з помісячним розписом асигнувань, із урахуванням фактичних надходжень до обласного бюджету. За окремим зверненням співголови Конкурсної ради департамент фінансів облдержадміністрації вносить відповідні зміни до помісячного розпису асигнувань.

Додамо, що районні державні адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад здійснюють контроль за станом співфінансування та спрямовують кошти обласного бюджету на фінансування проєктів пропорційно до проведених видатків на цю мету коштів громади, базових і районних бюджетів.

У разі економії коштів на реалізацію проєкту через здешевлення вартості робіт, послуг у результаті проведених процедур закупівлі із застосуванням електронної системи PROZORRO, вказана економія може бути спрямована виключно на завершення робіт за цим проєктом без змін видів робіт чи елементів придбання.

Узагальнену інформацію про обсяги використаних коштів субвенції та виконані роботи, у розрізі кожного проєкту, районні державні адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення та об’єднані територіальні громади подають щомісячно до 5 числа, наступного за звітним місяцем, до Обласної асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» і департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації.

Про умови конкурсу

Учасниками конкурсу є сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад Львівської області, що підписали відповідні договори про співробітництво територіальних громад, які внесені в Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Учасники конкурсу визначають ОМС, відповідальний за подання документів на конкурс та подальшу реалізацію проєкту, який вказується в заявці (додаток 2 до Порядку).

Конкурсанти надають підтверджувальні документи, що стосуються забезпечення фінансування за рахунок залучених коштів. Джерелами формування залучених коштів конкурсанта можуть бути: районний, ОТГ, міський, селищний, сільський бюджети, а також небюджетний внесок конкурсанта у вигляді фінансового внеску.

Проєкт має бути реалізованим упродовж поточного бюджетного року, на який передбачені кошти обласного бюджету для виконання Програми. На об’єкті, що зазнав капітального ремонту, реконструкції, будівництва, конкурсант обов’язково встановлює інформаційну табличку встановленого взірця. У випадку відсутності зазначеної таблички за підсумками звітного періоду Експертна комісія має право врахувати відповідний факт при оцінюванні поданих цим конкурсантом проєктів у наступних періодах.

До участі в конкурсі не допускають проєкти в таких випадках:

1

конкурсант подав заявку пізніше, ніж визначено оголошенням про Конкурс

2

конкурсант подав більше ніж одну заявку

3

конкурсант подав офіційний лист про відкликання проєкту

Не фінансуються проєкти, які передбачають:

1

отримання заробітної плати, винагород та інших компенсаційних виплат конкурсантами

2

погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків

3

купівлю ліцензій, патентів, товарних знаків

4

купівлю і ремонт техніки для особистих потреб громадських організацій та фізичних осіб

5

випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних виставок

6

спрямування на політичну й виборчу діяльність

7

отримання прибутку та прямої матеріальної допомоги

8

фінансування об’єктів, які перебувають у приватній власності

Підставою для оголошення конкурсу є рішення Львівської обласної ради «Про затвердження Програми підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській області на 2019 – 2020 роки».

Офіційне повідомлення про початок конкурсу та умови його проведення розміщуються на вебсайті Львівської обласної ради. Подання заявок на участь у конкурсі розпочинають наступного дня після публікації офіційного повідомлення про початок конкурсу і здійснюють упродовж терміну, визначеного рішенням Конкурсної ради.

Конкурсна рада організовує та забезпечує, за участі професійних експертів, проведення для конкурсантів семінарів із менеджменту проєктів – за тематикою, необхідною для якісної підготовки і впровадження проєктів.

Конкурсанти у визначений Конкурсною радою термін реєструють заявки на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Програми).

Конкурсант має право подати на реєстрацію не більше одного проєкту.

До заявки обов’язково додаються:

1

копія Договору про співробітництво територіальних громад, зареєстрованого в Реєстрі договорів про співробітництво територіальних громад Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2

документи, що підтверджують співфінансування проєкту з боку конкурсантів, а саме:

належно завірені довідки з фінансових установ про наявність небюджетних коштів конкурсанта або юридичні зобов’язання від спонсора щодо виділення коштів

рішення сесій місцевих рад (виконкомів) щодо виділення коштів з місцевих бюджетів (у розрізі конкретних об’єктів) подаються конкурсантами в секретаріат (відповідно до реєстраційного номера заявки) у термін, визначений Конкурсною радою

документи, що обґрунтовують видатки в рамках проєкту (локальні та зведені кошториси, розроблені та завірені в установленому законодавством порядку, комерційні пропозиції, розрахунки тощо)

довідка від балансоутримувача про правовий статус нерухомого майна

фото об’єкта в електронному вигляді

У випадку ненадання конкурсантом рішення сесій місцевих рад (виконкомів) щодо виділення коштів із місцевих бюджетів (у розрізі конкретних об’єктів) у термін, визначений Конкурсною радою, відповідний проєкт автоматично вибуває з числа учасників конкурсу.

Реєстрацію заявок, що беруть участь у конкурсі, здійснює Асоціація. Заявки розглядають на відповідність за формальними ознаками. За перевірку заявок на відповідність за формальними ознаками відповідає Асоціація. У випадку відсутності повного пакету документів Асоціація не має права реєструвати такого конкурсанта. Протягом 20 календарних днів після завершення терміну реєстрації Асоціація забезпечує опрацювання поданих заявок.

Конкурсанти відповідно до чинного законодавства несуть відповідальність за достовірність інформації та поданих документів

Підставою для відмови в реєстрації претендента як потенційного учасника конкурсу може бути:

— невідповідність заявника вимогам Програми;

— невідповідність поданого проєкту вимогам Програми;

— недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;

— наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення Конкурсу.

Оцінку проєктних заявок проводять члени Експертної комісії на основі Таблиці оцінювання проєктів, яку можна знайти у Програмі.

Експертна комісія здійснює оцінку проєктних пропозицій упродовж строку, встановленого Конкурсною радою (не більше 30 днів). Після завершення оцінювання проєктних заявок Експертна комісія визначає середній бал. Секретаріат Конкурсної ради формує відповідні рейтингові таблиці (середнє арифметичне балів, виставлених кожним із експертів) та подає на розгляд Конкурсній раді для визначення переможців. На підставі результатів експертної оцінки Конкурсна рада приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу. Рішення Конкурсної ради щодо остаточних переможців оформляється протоколом та є підставою для оголошення результатів конкурсу.

Секретаріат Конкурсної ради формує зведений перелік переможців і подає на затвердження головам обласної ради та облдержадміністрації. У випадку:

— незгоди конкурсанта з результатами конкурсу він має право їх оскаржити протягом 5 робочих днів із дня оголошення (офіційного оприлюднення результатів), відповідно до Порядку;

— вибуття з числа переможців конкурсу окремих проєктів, до числа переможців автоматично зараховують наступні за рейтингом проєкти відповідно до обсягу фінансування Програми на поточний рік. Конкурсна рада також вправі прийняти рішення щодо іншого розподілу вивільнених коштів відповідно до пропозицій Секретаріату.

Трохи зупинимось на нюансах реалізації Програми, яку забезпечують Конкурсна рада, відділ з питань реалізації проєктів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги обласної ради та Асоціація, департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації – як головний розпорядник коштів Програми, а також структурні підрозділи районних державних адміністрацій та міських рад, рад ОТГ, селищних, сільських рад.

Співголовами Конкурсної ради є визначені розпорядженням голови Львівської обласної ради заступники голови, відповідно, обласної ради та обласної державної адміністрації (за згодою). Персональний склад Конкурсної ради затверджують розпорядженням голови Львівської обласної ради.

До складу Конкурсної ради входять: депутати Львівської обласної ради (за поданням голів фракцій, не більше ніж 9 осіб), представники виконавчого апарату Львівської обласної ради (не більше ніж 5 осіб), представники Львівської обласної державної адміністрації (за поданням голови обласної державної адміністрації, не більше ніж 5 осіб), а також представники громадських організацій (за згодою, але не більше ніж 5 осіб). Співголови та члени Конкурсної ради здійснюють повноваження на безоплатній основі. Функції секретаріату Конкурсної ради, які визначено в додатку 7, виконує Асоціація.

Для здійснення своїх повноважень Конкурсна рада може залучати представників місцевих органів виконавчої влади, ОМС та їх об’єднань, громадських організацій, незалежних експертів, науковців.

З метою проведення оцінки проєктів Конкурсною радою утворюється експертна комісія. Склад експертної комісії формується Конкурсною радою за результатами конкурсної процедури. Положення про Експертну комісію наведено в додатку 3 до Програми. Декларація неупередженості при проведенні експертної оцінки проєктів наведена в додатку 4 до Програми. Роботу експертів оплачують з обласного бюджету за рішенням Конкурсної ради (у межах відповідних бюджетних призначень). Положення про оплату експертів наведено в додатку 9 до Програми.

Що стосується моніторингу виконання Програми, то забезпечення фінансового моніторингу реалізації проєктів здійснюють департамент фінансів Львівської облдержадміністрації та Асоціація. Департамент фінансів Львівської облдержадміністрації після підписання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації про розподіл субвенції обласного бюджету на співфінансування проєктів, щомісяця подає до Асоціації оперативну інформацію про стан фінансування проєктів. Конкурсна рада після підписання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації про розподіл субвенції обласного бюджету на співфінансування проєктів у двомісячний термін проводить моніторинг використання коштів проєктів на місцях і приймає рішення щодо окремих проєктів, які не реалізуються, та їх заміни наступними за рейтингом проєктами, відповідно до обсягу фінансування Програми на поточний рік. ОМС до 25 січня року, що настає за звітним періодом, надають Львівській обласній раді звіт про результати впровадження проєкту за окремо затвердженою формою (додаток 6 до Програми). Асоціація спільно з відділом з питань реалізації проєктів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків обласної ради, департаментом фінансів Львівської обласної державної адміністрації готують аналітичний звіт про результати реалізації проєктів, а також до 1 березня року, наступного за звітним періодом, подають його на розгляд Конкурсної ради.

Секретаріат Конкурсної ради забезпечує оприлюднення необхідної інформації на вебсайті Львівської обласної ради.

— Відповідальність за цільове використання субвенції покладається на головних розпорядників коштів та замовників робіт.

Якщо виникатимуть запитання щодо окремих моментів функціонування Програми — звертайтесь до редакції. Будемо раді допомогти успішно впровадити практику, якщо вона зацікавила, саме у вашій громаді.

Додамо: в 2019 році конкурс проводився вперше, участь взяли 14 спільних проєктів, а переможцями стали 10 проєктів загальною сумою 12 353,3 тис. грн, в т. ч. дофінансування з обласного бюджету на суму 4 718,3 грн.

Переможцями Конкурсу співробітництва територіальних громад у 2019 році стали:

—«Врятуй життя» (Дрогобицька міська рада);

—«Відкриття сучасного Центру надання адміністративних послуг в м. Кам’янка-Бузька» (Кам’янка-Бузька об’єднана територіальна громада);

— «Створення інсультного центру на базі КНП «Стрийська центральна районна лікарня» та відділення реабілітації на базі КНП Стрийської міської ради «Стрийська центральна міська лікарня» (Стрийська міська рада),

— «Капітальний ремонт будівлі «Народного дому» на вул. Центральній, 1 у с. Солонка Пустомитівського району Львівської області. Коригування» (Солонківська сільська рада);

— «Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у м. Борислав, смт. Східниця, с. Попелі та с. Ясениця-Сільна» (Бориславська міська рада);

— «Створення радіоінформаційної мережі територіальних громад» (Радехівська об’єднана територіальна громада);

— «Якісні та доступні адміністративні послуги на території Глинянської громади» (Глинянська міська рада);

— «Розвиток спорту — запорука здоров’я ді-тей» (Старосамбірська міська рада);

— «Безпека Самбірщини» (Рудківська міська рада);

— «Придбання медичного обладнання для сільської лікарської амбулаторії загальної практики — сімейної медицини села Гійче» (Гійченська сільська рада).

У 2020 році на конкурс було подано 37 проєктів, 16 з яких стали переможцями. Загальна вартість робіт і закупівель склала 31 502 120 грн, у т. ч. дофінансування з обласного бюджету на суму 9 984 194 грн.

Переможцями Конкурсу співробітництва територіальних громад у 2020 році стали:

— «Програма діагностики раннього раку ободової та прямої кишки на базі ендоскопічного кабінету КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської районної ради Львівської області» (Струтинська сільська рада Золочівського району);

— «Закупівля захисного одягу для пожежних місцевих пожежних команд населених пунктів Сморжів, Вузлове, Оглядів, Корчин, Бишів, 21 ДПРЧ м. Радехів та 51 ДПРП сел. Лопатин» (Лопатинська селищна рада, вул. Центральна, 12, сел. Лопатин);

— «Застосування інноваційних технологій для проведення рентгенографії в КНП Жовківської районної ради «Жовківська центральна районна лікарня» (Жовківська міська рада; орган місцевого самоврядування);

— «Покращення надання послуг з водопостачання на територіях Великолюбінської ОТГ та Комарнівської міської ради» (Великолюбінська селищна рада Городоцького району Львівської області);

— «Забезпечення засобами індивідуального захисту рятувальників 11 Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Львівській області в м. Новий Розділ Львівської області» (Новороздільська міська рада);

— «Забезпечення ефективного управління твердими побутовими відходами» (Бориславська міська рада Львівської області);

— «Створення інсультного центру на базі КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1» Дрогобицької міської ради» (Дрогобицька міська рада Львівської області);

— «Створення комплексу профілактично-діагностичних заходів із раннього виявлення онкологічних захворювань жителів громад Кам’янка-Бузького району шляхом придбання рентгенівського діагностичного обладнання для комунального некомерційного підприємства «Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня» (Стрептівська сільська рада);

— «Підвищення якості рентгенологічної діагностики з метою забезпечення раннього виявлення захворювань жителів територіальних громад шляхом придбання медичного обладнання для КНП «Моршинська міська лікарня» (Моршинська міська рада);

— «Придбання мобільного рентгенографічного апарату» (Бродівська міська рада);

— «Створення міжмуніципального центру альтернативної енергетики» (Воле-Баранецька сільська рада);

— Будівництво скейт-парку для активної молоді в парку ім. Т. Г. Шевченка у м. Кам’янка-Бузька Львівської області» (Кам’янка-Бузька міська рада);

— «Придбання медичних функціональних ліжок з протипролежневими матрацами та засобів для переміщення та підняття хворих для КНП «Рава-Руської районної лікарні» (Рава-Руська міська рада Жовківського району Львівської області),

— «Створення сучасних умов надання медичних послуг в КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Львівської області шляхом придбання нового медичного обладнання» (Березинська сільська рада Миколаївського району Львівської області);

— «Забезпечення комунального некомерційного підприємства «Жидачівська центральна районна лікарня» ультразвуковою системою візуалізації і автоматичною машиною для миття та дезінфекції ендоскопів» (Жидачівська міська рада).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі