Теми статей
Обрати теми

Місцеві вибори — 2020: порція роз’яснень

Ковшова Олена, заступник головного редактора видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», аналітик
До вашої уваги пропонуємо огляд листа Мінекономіки від 19.10.2020 № 3512-06/63256-09, що стосується теми місцевих виборів та відповідає на купу запитань, які ви ставили (а подекуди і продовжуєте це робити) на сторінці видання у Фейсбук та у нашому чаті на Телеграм-каналі. Додамо, що навряд чи ви б самостійно шукали подібні роз’яснення, витрачаючи купу робочого часу. Для вас ми відшукали корисний матеріал, який дійсно зацікавить та знадобиться вам у подальшому. Відповідний лист був отриманий на запит певної особи наступного змісту: «Посади сільського, селищного, міського голови і секретаря відповідної ради є виборними. З урахуванням того, що їх повноваження обмежені певним строком, трудові відносини з такими особами оформлюють шляхом укладення строкового трудового договору, відтак виникають такі запитання <…>». Запитання та відповіді на них ми виклали у зручному форматі. Відповідний лист у разі потреби можна знайти за посиланням: dostup.pravda.com.ua/request/pro_nadannia_informatsiyi_112.

Запитання 1

Якщо за результатами виборів голову переобрано на новий термін, як слід оформити з ним трудові відносини? Чи можна просто продовжити дію строкового трудового договору?

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Винятків у разі переобрання голови на новий строк зазначена норма не містить. Тож в день відкриття першої сесії трудові відносини слід закінчити та одночасно укласти новий строковий трудовий договір?

<...> 1. Відповідно до частини першої статті 42 Закону України від 21.05.1997 № 280/97ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280) повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Ураховуючи зазначене, особа, обрана на посаду сільського, селищного, міського голови повторно, з моменту оголошення головою відповідної територіальної виборчої комісії рішення про обрання цієї особи його попередні представницькі повноваження як голови припиняються й одразу починаються нові представницькі повноваження як голови. Тобто зміниться лише строк повноважень голови, а його трудові відносини перериватися не будуть.

Частиною третьою статті 7 Закону України від 07.06.2001 № 2493 «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон № 2493) визначено, що на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється, серед іншого, дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Згідно із законодавством про працю з сільським, селищним, міським головою укладається строковий трудовий договір, який закінчується чи продовжується з настанням певної події, а саме оголошення результатів голосування на першому пленарному засіданні ради. Таким чином, вважаємо, що у даному випадку строковий трудовий договір з цією особою не припиняється, а змінюється (продовжується на новий період).

Запитання 2, 3

2. Якщо голову, секретаря, заступників голови не переобрано/перезатверджено на новий термін, то їх звільняють у день закінчення строку їх повноважень незалежно від того, чи знаходяться вони на лікарняному або у відпустці, оскільки підставою для їх звільнення є визначений спеціальним законом юридичний факт щодо отримання повноважень на вказаних посадах іншими особами?

3. Якщо голову, секретаря, заступників голови не переобрано/перезатверджено на новий термін, чи можна надати щорічну та додаткову відпустки з наступним звільненням (і, відповідно, отримати матеріальну допомогу на оздоровлення до відпустки)? Чи має бути виплачена саме компенсація за невикористану відпустку, а узяти відпустку з наступним звільненням (і, відповідно, отримати матеріальну допомогу на оздоровлення до відпустки), він не може, оскільки дата його звільнення чітко визначена?

<...> 2, 3. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах (частина перша статті 42 Закону № 280). Відповідно до частини першої статті 50 Закону № 280 секретар сільської, селищної, міської ради обирається за пропозицією сільського, селищного, міського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради і працює в раді на постійній основі. Отже, повноваження секретаря ради закінчуються в день закінчення строку повноважень ради, якою його було обрано на посаду, що у свою чергу відбувається у день набуття повноважень радою нового скликання. У такому разі секретар ради звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку повноважень ради.

Згідно із частиною третьою статті 51 Закону № 280 заступник сільського, селищного, міського голови входить до складу виконавчого комітету ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету (частина перша статті 51 Закону № 280).

Отже, підставою для звільнення заступника голови ради буде рішення ради про сформування нового складу виконавчого комітету. Відповідно до частини третьої статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці.

Норми частини третьої статті 40 КЗпП щодо обмеження на звільнення працівників у період їхньої тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці поширюються лише на звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Водночас нормами спеціального законодавства у сфері служби в органах місцевого самоврядування визначені підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20 Закону № 2493 та статті 42, 50 та 51 Закону № 280).

Зазначені підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування прямо передбачені законами і не можуть розглядатися як ініціатива власника або уповноваженого ним органу.

З огляду на викладене, звільнення працівників з посад голови, секретаря та заступника голови ради, в період їх тимчасової непрацездатності не допускається лише у разі його звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

У наведеному у зверненні випадку звільнення працівників з посад голови, секретаря та заступника голови ради повинно відбуватися відповідно до Закону № 280 у зв’язку із закінченням строку повноважень, незважаючи на їх перебування на цю дату на лікарняному або у відпустці.

Виходячи із зазначеного, на нашу думку, при звільненні голови, секретаря та заступника голови ради недоцільно застосовувати норми статті 3 Закону України «Про відпустки» щодо надання за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) невикористаної відпустки з наступним звільненням.

У разі звільнення їм має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 24 Закону України «Про відпустки»).

Запитання 4

Якщо голова (секретар) на дату відкриття першої сесії нової ради, де прийняв повноваження новообраний голова, перебуває на військовій службі в АТО/ООС, на дату відкриття першої сесії новообраної ради колишнього голову (секретаря) треба звільнити, незважаючи на те, що у цей момент він перебуває на військовій службі?

Як виплачувати середній заробіток такому працівникові протягом наступних 6 місяців після звільнення, якщо неможливо надати таку саме роботу, яку працівник виконував до обрання? З одного боку, законодавство не містить заборони відносно такої виплати. Але випадок винятковий, адже така виплата гарантована на період працевлаштування, а в цей період він не може бути працевлаштований унаслідок перебування на службі.

<...> Відповідно до частини третьої статті 119 КЗпП за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, в частині збереження місця роботи, посади не поширюються на осіб, які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився (частина шоста статті 119 КЗпП).

Згідно із частиною п’ятою Закону № 280 на сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Частиною другою статті 33 Закону України від 11.07.2002 № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад» депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності – інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету.

Згідно з пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі – Порядок), в усіх випадках збереження середньої заробітної плати (крім оплати часу відпусток та компенсації за невикористану відпустку) середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи із виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.

Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо і протягом цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня, середня заробітна плата обчислюється виходячи з установлених йому в трудовому договорі посадового (місячного) окладу.

Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного заробітку на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів (пункт 8 Порядку).

Водночас, якщо працівником протягом чотирьох місяців не відпрацьовано жодного робочого дня, середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом множення посадового окладу працівника на два (кількість місяців розрахункового періоду) та діленням отриманого результату на кількість робочих днів за два місяці (умовного розрахункового періоду). Одержаний результат перемножується на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

Запитання 5

Якщо голову не переобрано на новий термін, то як подати Повідомлення до органу фіскальної служби до фактичного допуску до роботи нового голови? Адже згідно зі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах.

Чи дійсно підписати Повідомлення на нового голову, аби не порушити норми ч. 3 ст. 24 КЗпП, повинен його попередник? При цьому у графі 8 Повідомлення потрібно зазначити дату рішення сесії ради про вступ на посаду новообраного голови, а у графі 9 — дату фактичного допуску до роботи — це може бути:

— день відкриття першої сесії, на якій тервиборчком оголосить результати виборів, якщо цього ж дня буде подано Повідомлення за підписом голови-попередника,

або

— інший день, але важливо, щоб було подано Повідомлення.

Після подання Повідомлення фактично розпочинаються повноваження нового голови. Чи можливо подати Повідомлення на нового голову ще до відкриття першої сесії, адже згідно із законом з відкриттям сесії у нового голови розпочинаються повноваження і він фактично може стати до роботи? А якщо, наприклад, голова відмовиться від посади, то потрібно буде подати Повідомлення типу «скасовуюче»?

<...> Частиною третьою статті 24 КЗпП визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи положення вищезазначеної статті було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу» (далі — Постанова).

Норми статті 24 КЗпП та Постанови поширюються на всі випадки, коли працівник виконує роботу на умовах трудового договору.

Згідно з Постановою у повідомленні про прийняття має бути зазначена дата і номер наказу (розпорядження) підприємства, установи, організації, тобто зазначено розпорядчий документ, згідно з яким працівник прийнятий на роботу.

Як зазначалося вище, відповідно до частини першої статті 42 Закону № 280 повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону № 2493 на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Враховуючи, що розпорядчим документом прийняття на посаду сільського, селищного, міського голови є рішення відповідної сесії ради, то в повідомленні має бути зазначено дату і номер рішення сесії ради та подано за підписом тієї посадової особи, яка на дату подачі повідомлення має юридичне право на підпис. <...>

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Одночасно звернемо увагу на витяг із листа Національного агентства України з питань державної служби від 13.11.2020 № 7979/13-20, в якому порушені подібні питання, що стосувались місцевих виборів. Надаємо документ для ознайомлення, розміщений за посиланням dostup.pravda.com.ua/request/pro_nadannia_informatsiyi_112:

<...> Відповідно до статті 6 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань державної служби з урахуванням вимог чинного законодавства про місцеве самоврядування в Україні.

Згідно зі статтею 3 Закону посадами в органах місцевого самоврядування є, зокрема: виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою.

Відповідно до статті 10 Закону прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється, зокрема:

— на посаду сільського, селищного, міського голови, в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

— на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад шляхом обрання відповідною радою;

— на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, старости шляхом затвердження відповідною радою.

Згідно із частиною першою статті 3 Виборчого кодексу України від 19 грудня 2019 року № 396-ІХ (далі — Кодекс № 396-ІХ) визначено, що відповідно до Конституції України в Україні проводяться, зокрема, місцеві вибори: вибори депутатів сільської, селищної, міської ради; вибори сільського, селищного, міського голови.

Відповідно до частини другої статті 3 Кодексу № 396-ІХ загальнодержавні та місцеві вибори можуть бути черговими або позачерговими.

Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України, за винятком обмежень, встановлених законом.

Позачергові місцеві вибори проводяться у разі дострокового припинення повноважень окремих органів місцевого самоврядування та/або сільських, селищних, міських голів.

Законодавством не передбачено «переобрання сільського, селищного, міського голови», «переобрання секретаря ради» та «перезатвердження заступників голови» на новий термін.

Разом з тим, статтею 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» визначено, що, крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим та іншими законами України.

Відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 цього Закону.

Частиною першою статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

Частиною другою статті 6 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» встановлено, що депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради, працює у відповідній раді на постійній основі.

Статтею 141 Конституції України визначено, що строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях.

Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років.

Крім того, статтею 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень.

Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради — за пропозицією голови відповідної ради.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради — голови відповідної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, староста (старости).

Після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Отже, повноваження заступників голови, які є членами виконавчого комітету ради, закінчуються після сформування нового складу виконавчого комітету.

Також зазначаємо, що статтею 119 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) встановлені гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків.

Частиною третьою статті 119 КЗпП України передбачено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Частиною четвертою статті 119 КЗпП України визначено, що гарантії, визначені у частині третій цієї статті, в частині збереження місця роботи, посади не поширюються на осіб, які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився.

Отже, повноваження сільського, селищного, міського голови, який був призваний на військову службу, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах.

Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради, який був призваний на військову службу, припиняються в день припинення повноважень сільської, селищної, міської ради, що є наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.

Крім того, згідно зі статтею 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» у разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства.

З працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір; цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради.

Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету. У разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді.

Разом з тим зазначаємо, що згідно зі статтями 47, 116 КЗпП України проводиться оформлення трудових книжок (записи про звільнення) та здійснення розрахунків з особами, повноваження яких завершилися.

Статтею 116 КЗпП України зазначені строки розрахунку при звільненні. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Отже, припинення повноважень посадових осіб сільської, селищної, міської ради, які займають виборні посади, здійснюється відповідно до положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Резюмуємо...

Не подумайте, що ми відстаємо від життя. Ні. Ми знаємо, що всі ці питання (наведені вище) виникали у більшості в листопаді та грудні минулого року. Навели їх вам для того, аби ви себе вкотре перевірили, чи правильно все вчинили (а можливо, в когось і судові справи в активній фазі)...

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі