Теми статей
Обрати теми

Зміни до Бюджетного кодексу, або Про 4100-д

Ковшова Олена, заступник головного редактора видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», аналітик
29.12.2020 довгоочікуваний усіма законопроєкт «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 4100-д від 05.11.2020 нарешті повернуто з підписом від Президента. Документ врешті-решт став Законом України від 15.12.2020 № 1081-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»1. Законодавчий акт набрав чинності 01.01.2021. Що отримали місцеві бюджети?

1 Закон № 1081.

Трохи про термінологію

Закон № 1081 підкорегував термін:

1. «Бюджети місцевого самоврядування» (ст. 2 Бюджетного кодексу України2).

2 БК.

Відтепер це — бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад, а також бюджети районів у містах (у разі утворення районних у місті рад). Раніше завдяки Закону України № 907-IX від 17.09.2020 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» бюджетами місцевого самоврядування мали визнаватись бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст (у тому числі районів у містах).

Як бачимо, через оновлення термінології відбулось приведення норм БК у відповідність до основних положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи.

2. «Єдиний казначейський рахунок» (ст. 2 БК).

Відтепер це рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (далі — Казначейство України), у Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України, на якому консолідуються кошти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні (включаючи кошти, зараховані на єдиний рахунок).

Раніше — рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (далі — Казначейство України), у Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України, на якому консолідуються кошти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні.

Вносячи уточнення щодо єдиного рахунку, Закон № 1081 наголосив, що термін «єдиний рахунок» вживається в БК у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

Додамо: необхідність уточнення терміну було зумовлене тим, що з 01.01.2021 запроваджений єдиний рахунок для сплати податків. Впровадження єдиного рахунку покликане створити максимально комфортні для платників правила розрахунків з бюджетом та цільовими фондами.

Єдиний рахунок впроваджується Законом України від 04.10.2019 № 190-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Постановою КМУ від 29.04.2020 № 321 затверджено Порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм ст. 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади.

Єдиний рахунок — це рахунок, відкритий у Казначействі для ДПС, який може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, ЄСВ та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на податковий орган.

Так, зокрема, за допомогою єдиного рахунку можна буде сплатити податок на прибуток, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентну плату, а також податковий борг за цими податками.

Разом із тим єдиний рахунок не може використовуватися для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з ПДВ, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, оскільки для їх сплати існують спеціальні системи електронного адміністрування.

Додамо: єдиний рахунок не може використовуватись для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

Наголосимо, що наприкінці 2020 року КМУ надав роз`яснення з приводу дій щодо переходу на єдиний рахунок (посилання: www.kmu.gov.ua/news/z-1-sichnya-2021-roku-zaprovadzhuyetsya-yedinij-rahunok-dlya-splati-podatkiv.) Відповідне роз`яснення надали й податківці — tax.gov.ua/media-tsentr/novini/446976.html.

Щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно зробити три простих кроки:

1

через Електронний кабінет подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» за формою J/F 1307001

2

отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок

3

надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів

Примітка. Платники, які не подали Повідомлення за формою J/F 1307001, продовжують сплачувати платежі безпосередньо на бюджетні/небюджетні рахунки. Відмовитись від використання єдиного рахунку можна буде з 1 січня наступного календарного року.

3. «Місцевий фінансовий орган» (ст. 2 БК)

Закон № 1081 прописав, що місцевий фінансовий орган, окрім інших функцій, виконує функції з складання прогнозів місцевих бюджетів. І тут рекомендуємо уважно перечитати ст. 751 «Складання та схвалення прогнозу місцевого бюджету» БК.

Зокрема, зазначеною статтею визначено, що:

місцевий фінансовий орган щороку спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території, та з урахуванням Бюджетної декларації складає прогноз місцевого бюджету — документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проєкту місцевого бюджету.

Додамо, що згадану статтю Закон № 1081 теж не оминув увагою та доповнив наступною нормою: «З дня схвалення прогнозу місцевого бюджету втрачає чинність прогноз місцевого бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді».

Розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК також зазнав змін в розрізі інформації, що стосується прогнозу місцевого бюджету. Закон № 1081 визначив, що:

<...> до схвалення прогнозу місцевого бюджету відповідно до статті 751 цього Кодексу з метою здійснення у 2021 році місцевих запозичень відповідно до статей 16 і 74 цього Кодексу та надання місцевих гарантій відповідно до статті 17 цього Кодексу Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, виконавчі органи відповідних міських рад схвалюють прогноз відповідного місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки, сформований відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та відповідної території, що включає показники місцевого бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, включаючи обсяг бюджету розвитку, показники місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою боргу, а також показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів <...>

4. «Розпорядник бюджетних коштів» (ст. 2 БК).

Відтепер це бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена не лише на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету, але й на середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

Як бачимо, з`явився новий термін «середньострокове зобов’язання у сфері охорони здоров’я». Що це таке, пояснює Закон № 1081: це зобов’язання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за напрямами використання бюджетних коштів, закупівля за якими здійснюється спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, та/або зобов’язання особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, в частині доведеного до неї переліку напрямів використання бюджетних коштів, у тому числі за договором керованого доступу, укладеним відповідно до законодавства, здійснити платежі протягом поточного бюджетного періоду та/або середньострокового періоду для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

З урахуванням цього, відповідні зміни завітали й до ст. 48 БК, яка регламентує взяття бюджетних зобов’язань. Зокрема, доповнено, що середньострокове зобов’язання у сфері охорони здоров’я набуває статусу бюджетного зобов’язання у сумі, визначеній згідно з умовами угоди (договору), та/або невикористаних асигнувань, передбачених для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, за умови її відповідності граничним показникам видатків державного бюджету, що можуть бути спрямовані на взяття середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я, визначеним законом про Державний бюджет України на відповідний період.

Також зазначено, хто саме здійснює моніторинг таких зобов’язань, — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, здійснює постійний моніторинг відповідності взятих особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, середньострокових зобов’язань граничним показникам видатків державного бюджету, що можуть спрямовуватися на таку мету.

Основні зміни

Закон № 1081 оновив структуру бюджетної системи, яка складається (ст. 5 БК) із:

1) державного бюджету;

2) місцевих бюджетів:

а) бюджету АР Крим;

б) обласних бюджетів;

в) районних бюджетів;

г) бюджетів місцевого самоврядування.

Нарешті у БК з`явилась норма, яка зараховує частину акцизного податку до місцевих бюджетів:

Закон № 1081 доповнив ст. 64 «Склад доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад» БК:

До доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад належать, зокрема

13,44 % акцизного податку з виробленого в Україні пального у порядку, визначеному КМУ, зараховуються до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування автоматично:

— у першому півріччі поточного бюджетного періоду — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя попереднього бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя відповідного бюджетного періоду;

— у другому півріччі поточного бюджетного періоду — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя поточного бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя відповідного бюджетного періоду

13,44 % акцизного податку із ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному КМУ, зараховуються до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування автоматично:

— у першому півріччі поточного бюджетного періоду — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя попереднього бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя відповідного бюджетного періоду;

— у другому півріччі поточного бюджетного періоду — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя поточного бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя відповідного бюджетного періоду

Підкориговано й розширено склад доходів загального фонду районних бюджетів, які визначені ст. 641 БК. Зокрема, до доходів загального фонду районних бюджетів належать й кошти, отримані за спрощеною процедурою закупівлі, а саме:

1

кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню таким учасникам, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів районних бюджетів

2

кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику, у частині здійснення закупівель за рахунок коштів районних бюджетів

Крім того, до доходів загального фонду районних бюджетів додана плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг, та плата за розміщення тимчасово вільних коштів районних бюджетів.

Звернемо увагу на те, що Закон № 1081 вносить зміни у розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК та визначає, що районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність сільських, селищних, міських територіальних громад установ та закладів, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного БК.

З 1 січня 2021 року видатки на функціонування зазначених установ і закладів плануються та здійснюються з бюджетів таких територіальних громад.

Закон № 1081 торкнувсь й ст. 74 БК, яка визначає особливості здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій. Зокрема, зміни відбулись у частині здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу.

Процитуємо:

<...> Якщо у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу та гарантованого місцевого боргу, обумовлених договором між кредитором та позичальником та/або правочином надання місцевої гарантії, порушується графік платежів, що призводить до нарахування та сплати будь-яких штрафних санкцій, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласна та міська ради не мають права здійснювати нові місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії протягом трьох наступних років <...>

Також Закон № 1081:

1

надано право Казначейству України за погодженням з Мінфіном залучати на поворотній основі кошти єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету з дотриманням граничного обсягу дефіциту державного бюджету

2

встановлено порядок повернення (перерахування) помилково або надміру зарахованих до 1 січня 2021 року податків і зборів та інших доходів до районного бюджету ліквідованого району, територіальні громади якого включені до складу кількох новоутворених районів (п. 392 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК):

Примітка.

Установлено, що податки, збори та інші доходи (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного в абзаці другому цього пункту), помилково або надміру зараховані до районного бюджету до 1 січня 2021 року, що з 1 січня 2021 року не належать до доходів районного бюджету, підлягають поверненню (перерахуванню) органами Казначейства України з бюджету територіальної громади, до якого з 1 січня 2021 року зараховуються такі види доходів, за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими фінансовими органами.

Повернення (перерахування) надміру сплачених сум податку на доходи фізичних осіб, які зараховані до 1 січня 2021 року до районного бюджету та підлягають поверненню фізичній особі на підставі поданої нею податкової декларації за 2020 рік за результатами проведення перерахунку її загального річного оподаткованого доходу, здійснюється органами Казначейства України з бюджету територіальної громади, на території якої знаходиться податкова адреса такої фізичної особи, за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими фінансовими органами.

3

прописані особливості формування та виконання бюджету сільської, селищної, міської територіальної громади та районного бюджету на 2021 рік.

Примітка.

Якщо до 31 грудня 2020 року не прийнято рішення про місцевий бюджет на 2021 рік, виконавчий орган місцевої ради, районна державна адміністрація мають право здійснювати витрати місцевого бюджету лише на цілі, визначені у проєкті рішення про місцевий бюджет на 2021 рік, схваленому виконавчим органом місцевої ради, районною державною адміністрацією та поданому на розгляд місцевої ради.

При цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу витрат бюджету, передбачених проєктом рішення про місцевий бюджет на 2021 рік, схваленим виконавчим органом місцевої ради, районною державною адміністрацією та поданим на розгляд місцевої ради (крім випадків, передбачених ч. 6 ст. 16 та ч. 4 ст. 23 БК, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків місцевого бюджету), з урахуванням міжбюджетних трансфертів, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом — проєктом закону про Державний бюджет України на 2021 рік, поданим КМУ до Верховної Ради України).

До набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною територіальною громадою, територія якої затверджена КМУ у 2020 році відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі — сформована територіальна громада), функції із складання проєкту бюджету сформованої територіальної громади на 2021 рік та виконання такого бюджету здійснює виконавчий орган місцевої ради територіальної громади, на території якої розміщений адміністративний центр сформованої територіальної громади.

При цьому витрати бюджету сформованої територіальної громади здійснюються на цілі, визначені у проєкті рішення про бюджет сформованої територіальної громади на 2021 рік, схваленому виконавчим органом місцевої ради територіальної громади, на території якої розміщений адміністративний центр сформованої територіальної громади, з дотриманням вимог, встановлених БК.

4

встановлено порядок повернення (перерахування) помилково або надміру зарахованих до 1 січня 2021 року податків і зборів та інших доходів (крім визначених п. 392 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК).

Примітка.

Повернення (перерахування) помилково або надміру зарахованих до 1 січня 2021 року податків і зборів та інших доходів (крім визначених п. 392 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК) до:

— районного бюджету ліквідованого району, територіальні громади якого включені до складу кількох новоутворених районів, здійснюється органами Казначейства України з районного бюджету новоутвореного району, до складу якого включені території ліквідованого району, на яких станом на 1 січня 2020 року проживала найбільша чисельність наявного населення ліквідованого району, за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим із відповідними місцевими фінансовими органами;

— бюджетів територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст, бюджетів об’єднаних територіальних громад, території яких розформовані та включені до територій кількох сформованих територіальних громад, здійснюється органами Казначейства України із бюджету сформованої територіальної громади, на території якої розміщений адміністративний центр розформованої територіальної громади, за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим із відповідними місцевими фінансовими органами

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі