Теми статей
Обрати теми

Із ДС на службу в ОМС. Співвідношення рангів

Мацокін Андрій, головний редактор всеукраїнського видання «Держслужбовець» і спецвипуску «Юридичні практики»
Запитання, яке все частіше ставлять кадровики органів місцевого самоврядування: «Який ранг присвоїти особі, що переводиться з посади державної служби до органу місцевого самоврядування, за умов, що класифікації категорій та рангів посад не збігаються?» Однозначної відповіді на нього ми й досі не знайшли, тому у цій статті висловимо свою позицію та проаналізуємо існуючу судову практику.

Альтернативна диспозиція

За Законом України від 10.12.2015 № 889 «Про державну службу»1 класифікація категорій і рангів державних службовців відрізняється від класифікації категорій і рангів посадових осіб місцевого самоврядування, передбаченої чинним на сьогодні Законом України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»2.

1 Закон № 889.

2 Закон № 2493.

Ця ситуація мала би бути врегульована з прийняттям нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», проєктом якого було передбачено класифікацію категорій і рангів службовців місцевого самоврядування, аналогічну класифікації категорій і рангів державних службовців за чинним Законом № 889. Але, схоже, народні обранці відклали проєкт нового Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» у довгу шухляду.

Тож відповідність співвідношення між рангами посадових осіб ОМС і держслужбовців при переході з державної служби на службу в ОМС і навпаки не визначена!

Як же в умовах дії зазначених законів має вчинити ОМС? Давайте проаналізуємо наявні норми.

Законом № 889 встановлюється дев’ять рангів державних службовців.

Статтею 39 цього Закону передбачено, що у разі звільнення з державної служби за державним службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг, якого держслужбовець може бути позбавлений лише за рішенням суду.

Порядок присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями визначається постановою КМУ від 20.04.2016 № 3063.

3 Порядок.

Порядок передбачає, що:

У разі призначення посадової особи ОМС на посаду державного службовця, на якій може бути присвоєно нижчий ранг, особі присвоюється такий ранг державного службовця, який вона мала відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Співвідношення між рангами державних службовців та рангами посадових осіб місцевого самоврядування визначається з урахуванням категорії посад державної служби та посад в органах місцевого самоврядування.

Водночас, у додатках до Порядку не визначено самого співвідношення між рангами державних службовців та рангами посадових осіб місцевого самоврядування.

Більше того, Порядок визначає механізм присвоєння державним службовцям рангів під час прийняття на державну службу та її проходження (п. 1 Порядку)! А тому застосовувати зазначений Порядок для визначення рангу особі, яка переводиться з посади державної служби на посаду в ОМС, не можна!

Стаття 15 Закону № 2493 визначає, що

При прийнятті на службу в ОМС присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад. Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи. Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до цих рангів.

Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в ОМС або обранням (призначенням) на вищу посаду. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи.

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш ніж 2 роки.

Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду.

Відповідно до п. 4 розд. VII «Перехідні положення» Закону № 2493 «у разі переходу посадової особи органу місцевого самоврядування на державну службу рівнозначної чи нижчої категорії посад їй присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до цього Закону».

Отже, на нашу думку, питання присвоєння рангу переведеному держслужбовцю орган місцевого самоврядування може вирішити декількома шляхами:

1

Державному службовцю, якому було присвоєно ранг відповідно до Закону № 889, що вступає на посаду в ОМС, можна присвоїти (зберегти) саме цей ранг

З іншого боку, різниця між рангами і категоріями державних службовців і посадових осіб ОМС досить суттєва і не всі керівники готові приймати особу з, наприклад, 8 рангом державного службовця на посаду 7 категорії, яка передбачає присвоєння 13 — 15 рангу.

Більше того. особа, за якою буде збережено 8 ранг державного службовця, через 2 роки успішної служби в органах місцевого самоврядування не зможе отримати черговий ранг в межах 7 категорії, оскільки такий ранг передбачений в межах 4 категорії.

2

З урахуванням норм ст. 15 Закону № 2493 державному службовцю, якому було, наприклад, присвоєно 8 ранг і який переходить з державної служби на службу в ОМС, присвоюється ранг з урахуванням категорії відповідної посади в ОМС.

Тобто, якщо державний службовець 8 рангу переходить на посаду 7 категорії в ОМС, йому присвоюється 13 — 15 ранг з урахуванням стажу попередньої роботи та кваліфікації

У разі незгоди службовець, якщо бажає, оскаржує це рішення до суду.

Суд визначається і приймає рішення, яке є остаточним для позивача і ОМС.

Визначена диспозиція

З урахуванням можливих судових позовів щодо присвоєння рангів держслужбовцям при переході на роботу в ОМС пропоную розглянути деякі приклади судової практики. Одразу хочу зазначити, що суди також не мають єдиної позиції з цього питання.

Так, у справі № 380/1721/20 Львівським окружним адміністративним судом розглядалось питання присвоєння рангу посадовій особі ОМС при переході з посади державного службовця, в порядку переведення з Головного територіального управління юстиції на посаду начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради.

Справа полягала у тому, що розпорядженням N-ського міського голови ОСОБУ_1 було призначено на посаду начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради в порядку переведення з Головного територіального управління юстиції. Відповідно до цього розпорядження їй було присвоєно дев’ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 5 категорії класифікації посад. При цьому ОСОБА_1 зазначає, що під час проходження державної служби в органах юстиції їй було присвоєно 6 ранг державного службовця в межах категорії «Б» посад державної служби.

ОСОБА_1 звернулася із індивідуальним письмовим запитом в Національне агентство України з питань державної служби, в якому просила надати роз’яснення з приводу того, який ранг присвоюється особі, яка має 6 ранг державного службовця, при призначенні на посаду до органу місцевого самоврядування. Національне агентство України з питань державної служби надіслало ОСОБІ_1 відповідь, в якій зазначило, що особі, яка має 6 ранг державного службовця, при призначенні на посаду до органу місцевого самоврядування присвоюється 6 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

ОСОБА_1 звернулася до N-ського міського голови із вимогою про внесення змін до розпорядження в частині присвоєння 9 рангу посадової особи місцевого самоврядування. Однак, отримала відмову. Відмову міський голова мотивував тим, що чинним законодавством не передбачено при переході особи з посади державного службовця на посаду в орган місцевого самоврядування присвоєння їй рангу посадової особи місцевого самоврядування на рівні присвоєного їй рангу державного службовця.

ОСОБА_1 у якості позивача звернулася до суду із заявою задовольнити позовні вимоги:

— визнати протиправною бездіяльність міського голови щодо неприсвоєння їй шостого рангу посадової особи місцевого самоврядування;

— зобов’язати міського голову внести зміни до відповідного розпорядження та присвоїти їй шостий ранг посадової особи, який відповідає рангу, що був присвоєний на попередній посаді державної служби.

Заслухавши позивача, представника відповідача, дослідивши докази, викладені у заявах по суті справи, врахувавши норми Конституції України, законів № 889 та № 2493, Львівський окружний адміністративний суд надав їм правову оцінку:

Згідно із ст. 39 Закону України № 889 встановлюється дев’ять рангів державних службовців. У разі переходу на посаду нижчої категорії або звільнення з державної служби за державним службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг.

Разом з тим, відповідно до Розділу VII «Прикінцевих та Перехідних положень» Закону № 2493 дія Закону України «Про державну службу» поширюється на органи і посадових осіб місцевого самоврядування в частині, що не суперечить Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», цьому Закону та іншим законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування.

За посадовими особами місцевого самоврядування, посади яких на момент набрання чинності цим Законом було віднесено до відповідних категорій та яким присвоєно ранг згідно з пунктом 5 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зберігається така сама категорія та присвоюється такий самий ранг з додержанням вимог цього Закону. З набранням чинності цим Законом посадовим особам органів місцевого самоврядування присвоюються ранги на рівні тих, які вони мали відповідно до Закону України «Про державну службу».

У разі переходу посадової особи органу місцевого самоврядування на державну службу рівнозначної чи нижчої категорії посад їй присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до цього Закону.

Таким чином при призначенні особи на посаду в орган місцевого самоврядування, яка має ранг державного службовця, присвоєний відповідно до Закону України «Про державну службу», їй присвоюється ранг посадової особи місцевого самоврядування на рівні рангу державного службовця, якщо Законом не передбачено присвоєння вищого рангу посадової особи місцевого самоврядування.

Враховуючи вищенаведене, при призначенні ОСОБИ_1 на посаду начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради їй мав бути присвоєний 6 ранг посадової особи органу місцевого самоврядування.

Отже, на підставі зазначеного вище, як ви зрозуміли, суд вирішив позов ОСОБИ_1 задовольнити повністю.

Зовсім інше рішення виніс Кіровоградський окружний адміністративний суд у справі № 140/2374/18 (ср. ).

Тут позивач (ОСОБА_1) звернулася до суду з позовом до міського голови м. N-ськ, в якому просила визнати протиправним та скасувати розпорядження міського голови, яким їй було знижено ранг посадової особи місцевого самоврядування з 5 рангу на 12 ранг, що потягло зменшення надбавки за ранг з 130 грн на 60 грн на місяць, що свідчить про порушення її прав.

З метою уточнення спірного питання відповідач звернувся до Національного агентства України з питань державної служби за роз’ясненнями.

Листом від 14.09.2018 № 679-0/13-18 Національне агентство України з питань державної служби повідомило N-ську міську раду, що ОСОБА_1 має бути присвоєно ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 6 категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Судом було встановлено, що ОСОБА_1 до 31 жовтня 2016 року проходила державну службу в органах доходів і зборів, де їй було присвоєно спеціальне звання «радник податкової та митної справи 2 рангу». Згодом ОСОБА_1 була звільнена з посади в органах доходів і зборів, в зв’язку з переведенням на роботу до N-ської міської ради на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, яка, відповідно до Закону № 2493, відноситься до 6 категорії посад.

У зв’язку з тим, що під час переводу на роботу вона мала звання «Радник податкової та митної справи 2 рангу», яке прирівнюється до 5 рангу державного службовця, розпорядженням N-ського міського голови їй було присвоєно 5 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

Через деякий час ОСОБА_1 дізналась, що N-ським міським головою було видано розпорядження, яким їй було знижено ранг посадової особи місцевого самоврядування з 5 на 12, що потягло зменшення надбавки за ранг з 130 грн на 60 грн на місяць.

Вирішуючи спір, суд враховував норми Конституції України, законів № 2493, № 889 та інших нормативних актів.

При розгляді справи суд погодився з позицією представника відповідача, що розпорядження міського голови про прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та присвоєння рангів у межах відповідної посади, в тому числі й оскаржуване розпорядження, є індивідуальним актом. При цьому вказане розпорядження не є нормативно-правовим актом посадової особи місцевого самоврядування, яке не вичерпує свою дію фактом його виконання, тому може бути зміненим міським головою, як посадовою особою органу місцевого самоврядування, яка його видала.

Далі суд зазначає, що відповідно до приписів Закону № 2493, ранги посадовим особам присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи. Пунктом 4 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного вище Закону встановлено, що у разі переходу посадової особи місцевого самоврядування на державну службу рівнозначної чи нижчої категорії їй присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до вказаного Закону.

Таким чином, аналізуючи викладені обставини, суд доходить висновку:

...посадовій особі органу місцевого самоврядування, яка переходить виключно на державну службу та на рівнозначну чи нижчу категорію посад, присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до Закону № 2493.

З огляду на викладені положення, суд зазначає, що чинним законодавством не передбачено при переході особи з посади державного службовця на посаду в органи місцевого самоврядування присвоєння їй рангу посадової особи місцевого самоврядування на рівні присвоєного їй рангу державного службовця.

<...>

Положеннями пунктів 1, 3 Порядку встановлено механізм присвоєння рангів під час прийняття виключно на державну службу. Зокрема, вказаними положеннями встановлено, що у разі призначення посадової особи органів місцевого самоврядування на посаду державного службовця, на якій може бути присвоєно нижчий ранг, особі присвоюється такий ранг державного службовця, який вона мала відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Таким чином, суд приходить до висновку, що законодавством не передбачено при переході особи з посади державного службовця на посаду в органи місцевого самоврядування на рівні присвоєного їй рангу державного службовця.

Тож, з огляду на викладені обставини, Кіровоградський окружний адміністративний суд у цій справі дійшов висновку, що розпорядження N-ського голови відповідає вимогам чинного законодавства й адміністративний позов задоволенню не підлягає; у задоволені позову ОСОБІ_1 до міського голови м. N-ськ відмовити.

Отже, як бачимо, єдиної думки з приводу присвоєння рангів держслужбовцям, що переходять з органів державної влади на роботу до ОМС, немає. А тому, на жаль, ця задача може мати два рішення навіть після її розгляду в судовому порядку. Крапку, як завжди, має поставити законодавець.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі