Теми статей
Обрати теми

Щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Лист Міністерства юстиції України від 09.06.2022 № 44816/55964-26-22/8.4.3

Міністерство фінансів України

За результатами розгляду листа Міністерства фінансів України від 2 червня 2022 року № 26110-03-5/11308 щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників (далі — КБВ) та структури власності юридичної особи в умовах воєнного стану Міністерство юстиції України в межах компетенції повідомляє.

Пунктом 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі — Закон № 361-IX) встановлено, що юридичні особи повинні оновити інформацію про КБВ протягом одного року з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджується форма та зміст структури власності.

Положення про форму та зміст структури власності затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 8 червня 2021 року за № 768/36390 (далі — Положення про структуру власності) та набрало чинності 11 липня 2021 року.

Враховуючи вищезазначене, відлік строку оновлення інформації про КБВ у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) на виконання пункту 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX розпочався 11 липня 2021 року та триватиме до 11 липня 2022 року (включно).

Також Законом № 361-IX доповнено Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (далі — Закон про реєстрацію) статтею 17-1, якою передбачено необхідність здійснення щорічного підтвердження відомостей про КБВ.

Слід зауважити, що норми Закону № 361-IX є логічно-послідовними. Так, є норми, які першочергово зобов’язують оновити відомості про КБВ у Єдиному державному реєстрі (пункту 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення»), а вже потім виникає необхідність щорічно підтверджувати відповідну інформацію.

Враховуючи зазначене, слід зробити висновок, що процес щорічного підтвердження відомостей про КБВ відповідно до положень статті 17-1 Закону про реєстрацію має розпочатися з 2023 року, після завершення процедури оновлення зазначених відомостей.

Водночас у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України підпунктом 1 пункту 1 Закону України від 3 березня 2022 року № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» (далі — Закон № 2115) встановлено, що фізичні особи, фізичні особи — підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи.

Підпунктом 2 пункту 1 Закону № 2115 визначено, що у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб — підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених підпунктом 1 цього пункту.

Також особи, які не мають фізичної можливості протягом строку, визначеного цим Законом, подати звітність чи документи, зазначені у підпункті 1 цього пункту, у зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, звільняються від адміністративної та/або кримінальної відповідальності та подають звітність чи документи протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання (підпункт 3 пункту 1 Закону № 2115).

Враховуючи все вищезазначене, Міністерство юстиції України повідомляє, що підтримує позицію Міністерства фінансів України, викладену у листі, та погоджується з тим, що встановлені Законом № 361 зобов’язання щодо оновлення відомостей про КБВ та здійснення щорічного підтвердження відомостей про КБВ, яке, як зазначалося вище, повноцінно запроваджується з 2023 року, підпадають під дію норм Закону № 2115. Варто також зауважити, що санкції, передбачені законодавством, у такому випадку застосовуватися до суб’єктів господарювання не будуть.

Водночас слід зауважити, що юридичні особи, які бажають на даний момент здійснити оновлення відомостей про КБВ на виконання пункту 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX, мають юридичне право та технічну можливість зробити це, звернувшись до суб’єктів державної реєстрації.

Додатково повідомляємо, що проведення відповідних реєстраційних дій досить динамічно змінювалося з урахуванням нормативно-правових актів, які було прийнято останнім часом у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану.

Перш за все слід враховувати положення постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (далі — постанова № 209), згідно з якою впроваджено певні обмеження та особливості щодо здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — державна реєстрація).

Підпунктом 1 пункту 1 постанови № 209 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 364 від 24 березня 2022 року) було встановлено, що державна реєстрація, крім державної реєстрації в автоматичному режимі, проводиться виключно державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі — державні реєстратори), посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів (далі — посадові особи), включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та посадових осіб, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація (далі — Перелік 1). Перелік може передбачати обмеження (умови) проведення (прийняття) включеними до нього державними реєстраторами, посадовими особами реєстраційних дій (рішень про державну реєстрацію прав).

На виконання вказаних положень Міністерством юстиції України було прийнято наказ від 8 березня 2022 року № 1083/5, яким затверджено Перелік 1. Вказаний перелік серед переліку реєстраційних дій, проведення яких реалізовано Мін’юстом в умовах воєнного стану, не містив таку реєстраційну дію, як державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, пов’язана зі зміною відомостей про КБВ юридичної особи.

Новий Перелік державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних органів, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 29 березня 2022 року № 1272/5 (до змін, внесених наказом Мін’юсту від 12 травня 2022 року № 1881/5), в переліку реєстраційних дій, проведення яких реалізовано Мін’юстом в умовах воєнного стану, також не містив вказану реєстраційну дію.

Разом із цим 19 квітня 2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову № 480 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (набрала чинності 28.04.2022), якою, зокрема, розширено коло суб’єктів державної реєстрації, яким дозволено проведення державної реєстрації в умовах воєнного стану, шляхом додавання до нього нотаріусів, включених до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна (далі — Перелік 2).

Нотаріусам, включеним до Переліку 2 із застереженням про заборону нотаріального посвідчення договорів щодо відчуження корпоративних прав, забороняється проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (підпункт 11 пункту 1 постанови № 209).

Перелік 2 затверджений наказом Міністерства юстиції України від 3 травня 2022 року № 1760/5 (зі змінами) (розміщено на офіційному вебсайті Мін’юсту за посиланням: https://minjust.gov.ua/pages/list_of_notaries).

Враховуючи зазначені вище положення, нотаріусами, включеними до Переліку 2, яким не встановлено застереження про заборону нотаріального посвідчення договорів щодо відчуження корпоративних прав, може проводитися державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, пов’язана зі зміною відомостей про КБВ юридичної особи.

Крім того, наказом Міністерства юстиції України від 12 травня 2022 року № 1881/5 внесено зміни до Переліку 1, за результатами аналізу яких можна дійти висновку, що державними реєстраторами, включеними до вказаного переліку, вже також може проводитися державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, пов’язана зі зміною відомостей про КБВ юридичної особи.

Перелік 1 розміщено на офіційному вебсайті Мін’юсту.

Перший заступник Міністра Євгеній ГОРОВЕЦЬ

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі