Теми статей
Обрати теми

Щодо можливості здійснення Донецькою обласною військовою адміністрацією повноважень відповідної обласної ради, застосування термінів «підпорядкування» та «увільнення від виконання посадових обов’язків»

Лист Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

У Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянуто Ваше звернення щодо можливості здійснення Донецькою обласною військовою адміністрацією повноважень відповідної обласної ради на підставі Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в редакції Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-IX, необхідності визнання міста Донецька тимчасово окупованою територією в умовах воєнного стану, розуміння і застосування термінів «підпорядкування» та «увільнення від виконання посадових обов’язків», вжитих у вказаному Законі стосовно відносин начальника обласної (районної) військової адміністрації та виконавчого апарату обласної (районної) ради і його працівників, а також фінансових аспектів функціонування такого виконавчого апарату в разі відповідного підпорядкування тощо. За результатами розгляду даного звернення в межах предмета відання Комітету зазначаємо таке.

Щодо можливості здійснення Донецькою обласною військовою адміністрацією повноважень відповідної обласної ради

На момент утворення обласних та районних військових адміністрацій відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій» Закон України «Про правовий режим воєнного стану» не передбачав можливості виконання повноважень обласних та районних рад відповідними військовими адміністраціями, утвореними для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку. Унаслідок цього утворені в Донецькій та Луганській областях відповідні обласні військові адміністрації, на відміну від обласних військово-цивільних адміністрацій, не отримали необхідних повноважень для вирішення питань, віднесених законом до відання обласних рад, хоча об’єктивна потреба в цьому існувала. Разом з тим після прийняття Верховною Радою України Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», який набрав чинності 20 травня 2022 року, ситуація суттєво змінилася, і раніше утворені обласні військові адміністрації відповідно до частин третіх статей 10 та 15 даного Закону отримали можливість здійснювати повноваження обласних рад, у тому числі в частині затвердження обласних бюджетів, управління об’єктами спільної власності територіальних громад області, що перебували в управлінні обласних рад тощо. При цьому підставами для виконання таких повноважень законодавець визначив тимчасову окупацію або оточення адміністративного центру області чи прийняття Верховною Радою України за поданням Президента України відповідного рішення.

Звертаємо Вашу увагу, що факт агресії Російської Федерації проти України і тимчасової окупації частини її території, зокрема окремих районів Донецької та Луганської областей включно з їх адміністративними центрами — містами Донецьк і Луганськ, мав місце задовго до нинішнього повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року і введення у зв’язку з цим воєнного стану в Україні. Це знайшло своє відображення в Законі України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (на час прийняття охоплював проблематику тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь), постановах Верховної Ради України від 27 січня 2015 року № 129-VIII «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором», від 17 березня 2015 року № 252-VIII «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування» та № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», Законі України від 18 січня 2018 року № 2268-VIII «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та інших законах і прийнятих відповідно до них підзаконних актах органів публічної влади в Україні.

Так, відповідно до статті 1 вищевказаного Закону № 2268-VIII (в період його чинності) «тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях на день ухвалення цього Закону визнаються частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль, а саме:

1) сухопутна територія та її внутрішні води в межах окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей;

2) внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної території, визначеної пунктом 1 цієї частини;

3) надра під територіями, визначеними пунктами 1 і 2 цієї частини, та повітряний простір над цими територіями.

Межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, визначаються Президентом України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України».

На виконання частини другої статті 1 даного Закону Президентом України було видано Указ від 7 лютого 2019 року № 32/2019 «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях», яким було затверджено відповідний перелік, що містив інформацію про місто Донецьк (у тому числі селище міського типу Ларине, село Павлоградське, місто Моспине, селище міського типу Горбачево-Михайлівка, село Бирюки, село Вербова Балка, село Гришки, село Кисличе, село Михайлівка, село Новодвірське, село Темрюк) як тимчасово окуповану територію України.

Таким чином, на момент введення Президентом України воєнного стану в державі та утворення ним обласних військових адміністрацій обставини тимчасової окупації міст Донецька та Луганська було визнано (посвідчено) в передбачений законом спосіб і належними суб’єктами — Президентом України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України.

21 квітня 2022 року Верховною Радою України було прийнято Закон України № 2217-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України», яким було визнано таким, що втратив чинність Закон України від 18 січня 2018 року № 2268-VIII «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Однак сутнісні регулятивні положення Закону № 2268-VIII залишилися у правовому полі України і були включені законодавцем до тексту Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», який з часу внесення відповідних змін став охоплювати питання правового статусу всіх тимчасово окупованих територій, а не лише території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Відповідно до пунктів 1 і 3 частини першої статті 3 Закону № 1207-VII (зі змінами) «для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається:

1) сухопутна територія тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, водні об’єкти або їх частини, що знаходяться на цих територіях;

3) інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і територіальне море України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово окупованими рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України…».

Відповідно до частини другої статті 1 цього ж Закону «датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України є 19 лютого 2014 року.

Окремі об’єкти нафтогазовидобування в межах континентального шельфу України є окупованими Російською Федерацією з 19 лютого 2014 року. Перелік таких об’єктів визначається Кабінетом Міністрів України.

Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року.

Окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації) починаючи з 7 квітня 2014 року. Межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях з цієї дати, визначено Президентом України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України».

Зважаючи на вищезазначене, можна констатувати, що закон не вимагає повторного юридичного визнання тепер уже в умовах воєнного стану факту тимчасової окупації раніше окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, окремих районів Донецької та Луганської областей. Необхідність відповідного визнання за рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України, стосується лише тих частин території України, які були тимчасово окуповані після 24 лютого 2022 року. Отже, враховуючи викладене, вважаємо, що відповідно до частин третіх статей 10 та 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Донецька обласна військова адміністрація з дня набрання чинності Законом України від 12 травня 2022 року № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування», тобто з 20 травня 2022 року, отримала необхідні правові підстави для здійснення передбачених законом повноважень обласної ради.

Щодо розуміння і застосування терміна «підпорядкування»

Відповідно до пунктів 1 — 3 частини третьої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в редакції Закону від 12 травня 2022 року № 2259-IX «у разі утворення обласної та/або районної військової адміністрації на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування, у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області або у разі прийняття Верховною Радою України за поданням Президента України відповідного рішення:

1) повноваження такої обласної та/або районної ради здійснюють відповідні обласні та районні військові адміністрації;

2) виконавчий апарат такої районної та обласної ради підпорядковується начальнику відповідної військової адміністрації;

3) відповідні районні та обласні ради не здійснюють свої повноваження…».

Слід підкреслити, що при функціонуванні органів публічної влади в Україні за умов відсутності особливих правових режимів відповідно до статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий апарат районної, обласної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, цим та іншими законами, а також здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. При цьому керівництво виконавчим апаратом районної, обласної ради згідно з пунктом 10 частини шостої статті 55 зазначеного Закону здійснює голова такої ради.

З огляду на вищезазначене та в контексті порушеного питання вважаємо, що суть повноважень, які має здійснювати виконавчий апарат обласної або районної ради за умов, передбачених абзацом першим частини третьої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», полягає у всебічному забезпеченні діяльності обласної або районної військової адміністрації із здійснення повноважень відповідної обласної або районної ради, а норма про підпорядкованість такого виконавчого апарату начальнику відповідної військової адміністрації дає йому можливість здійснювати керівництво цим виконавчим апаратом у спосіб, встановлений для голови обласної або районної ради.

Щодо розуміння і застосування терміна «увільнення від виконання посадових обов’язків»

Що стосується питання увільнення від виконання посадових обов’язків працівників виконавчого апарату обласної або районної ради, яка не здійснює свої повноваження, то зміст цього терміна фактично розкрито в пункті 7 частини третьої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в редакції Закону від 12 травня 2022 року № 2259-IX (ср. ). Відповідно до вказаного пункту «начальник обласної військової адміністрації, начальник районної військової адміністрації за погодженням з начальником відповідної обласної військової адміністрації може увільняти від виконання посадових обов’язків працівників виконавчого апарату такої районної та/або обласної ради (для таких працівників оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду)». Отже, увільнення в даному випадку виступає як узагальнююче поняття, що включає в себе оголошення працівнику виконавчого апарату обласної або районної ради простою або переведення його на рівнозначну чи нижчу посаду

Щодо фінансових аспектів функціонування виконавчого апарату обласної (районної) ради в разі його підпорядкування начальнику відповідної військової адміністрації

Зважаючи на зміст звернення та з огляду на повноваження Міністерства фінансів у сфері формування та реалізації державної фінансової, бюджетної та боргової політики, державної політики у сфері міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, бухгалтерського обліку, зазначене звернення скероване листом Комітету від 25 травня 2022 року за № 04-23/12-2022/85210 до вказаного Міністерства для розгляду в межах компетенції.

Голова Комітету А. КЛОЧКО

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі