Теми статей
Обрати теми

Про утворення оперативного штабу із забезпечення будівельними матеріалами (виробами (продукцією)) з метою відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації

Постанова КМУ від 13.07.2022 № 790

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами (виробами (продукцією)) з метою відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами (виробами (продукцією)) з метою відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 липня 2022 року № 790

СКЛАД

оперативного штабу із забезпечення будівельними матеріалами (виробами (продукцією)) з метою відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації

Заступник Міністра розвитку громад та територій, голова оперативного штабу

Голова ДІАМ, заступник голови оперативного штабу

Начальник відділу ринкового нагляду ДІАМ, секретар оперативного штабу

Генеральний директор директорату технічного регулювання у будівництві Мінрегіону

Начальник управління ціноутворення та договірних відносин у будівництві Мінрегіону

Заступник Голови Держмитслужби

Директор директорату розвитку реального сектору економіки Мінекономіки

Старший проектний менеджер офісу підтримки реформ Мінрегіону (за згодою)

Представник Вінницької обласної військової адміністрації

Представник Волинської обласної військової адміністрації

Представник Дніпропетровської обласної військової адміністрації

Представник Житомирської обласної військової адміністрації

Представник Закарпатської обласної військової адміністрації

Представник Запорізької обласної військової адміністрації

Представник Івано-Франківської обласної військової адміністрації

Представник Кіровоградської обласної військової адміністрації

Представник Київської обласної військової адміністрації

Представник Львівської обласної військової адміністрації

Представник Миколаївської обласної військової адміністрації

Представник Одеської обласної військової адміністрації

Представник Полтавської обласної військової адміністрації

Представник Рівненської обласної військової адміністрації

Представник Сумської обласної військової адміністрації

Представник Тернопільської обласної військової адміністрації

Представник Харківської обласної військової адміністрації

Представник Хмельницької обласної військової адміністрації

Представник Черкаської обласної військової адміністрації

Представник Чернівецької обласної військової адміністрації

Представник Чернігівської обласної військової адміністрації

Представник Київської міської військової адміністрації

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 липня 2022 року № 790

ПОЛОЖЕННЯ

про оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами (виробами (продукцією)) з метою відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації

1. Оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами (виробами (продукцією)) з метою відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі — оперативний штаб), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (виробників та розповсюджувачів продукції) із забезпечення необхідними будівельними матеріалами (виробами (продукцією)) для забезпечення виконання робіт з відновлення прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (будівель та споруд) та об’єктів незавершеного будівництва, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі — пошкоджені об’єкти).

2. Оперативний штаб у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, постановами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями оперативного штабу є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (виробників та розповсюджувачів продукції) із забезпечення необхідними будівельними матеріалами (виробами (продукцією)) для відновлення пошкоджених об’єктів;

2) визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час виробництва та постачання необхідних для відновлення пошкоджених об’єктів будівельних матеріалів (виробів (продукції));

3) підготовка пропозицій щодо:

виділення коштів з державного і місцевих бюджетів та інших джерел відповідно до законодавства для забезпечення необхідними будівельними матеріалами (виробами (продукцією)) для відновлення пошкоджених об’єктів;

оперативного вирішення проблемних питань, пов’язаних із забезпеченням проведення робіт з відновлення пошкоджених об’єктів;

стимулювання залучення інвестицій для відновлення пошкоджених об’єктів;

удосконалення нормативно-правової бази та підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

4) поширення інформації про діяльність оперативного штабу;

5) виконання завдань, необхідних для безперебійного забезпечення необхідними будівельними матеріалами (виробами (продукцією) для виконання робіт з відновлення пошкоджених об’єктів.

4. Оперативний штаб відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить аналіз стану справ щодо виробництва та постачання будівельних матеріалів (виробів (продукції)), координує дії з проведення моніторингу цін на будівельні матеріали (вироби (продукцію));

2) визначає потреби щодо будівельних матеріалів (виробів (продукції)) для відновлення пошкоджених об’єктів у постраждалих від збройної агресії регіонах України;

3) вивчає результати діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань забезпечення необхідними будівельними матеріалами (виробами (продукцією)) для виконання робіт з відновлення пошкоджених об’єктів;

4) визначає причини, що призводять до неналежного забезпечення постраждалих від збройної агресії регіонів України будівельними матеріалами (виробами (продукцією)) з метою відновлення пошкоджених об’єктів;

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

6) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Оперативний штаб має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), громадських об’єднань, фахівців, експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, засідань, нарад та інших заходів.

6. Оперативний штаб під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад оперативного штабу затверджує Кабінет Міністрів України.

Оперативний штаб утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів оперативного штабу.

Персональний склад оперативного штабу затверджує його голова.

8. Формою роботи оперативного штабу є засідання, що проводяться за рішенням голови оперативного штабу.

Засідання оперативного штабу можуть проводитися у режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, за умови забезпечення надійної автентифікації всіх його членів.

9. Засідання оперативного штабу веде його голова, а у разі його відсутності — заступник голови.

10. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях оперативного штабу забезпечує його секретар.

11. Засідання оперативного штабу вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

12. Голова оперативного штабу координує його роботу та забезпечує узгодженість дій членів оперативного штабу під час виконання покладених на нього завдань.

13. Оперативний штаб на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів оперативного штабу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам оперативного штабу та Кабінетові Міністрів України.

Член оперативного штабу, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти свою окрему думку у письмовій формі, що додається до протоколу засідання.

14. Пропозиції та рекомендації оперативного штабу можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

15. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності оперативного штабу здійснює Мінрегіон.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі