Теми статей
Обрати теми

Положення про особливості постачання електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану

Затверджене наказом Міністерства енергетики України від 13.04.2022 № 148

1. Учасники роздрібного ринку електричної енергії керуються вимогами Закону України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, з урахуванням цього Положення, для забезпечення стабільної роботи ринку електричної енергії в умовах воєнного стану.

2. Споживачам гарантується постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги, з урахуванням цього Положення, у разі припинення постачання електричної енергії попереднім постачальником на ринку електричної енергії внаслідок присвоєння постачальнику статусу «Дефолтний» або зупинення дії його ліцензії з постачання електричної енергії споживачу.

3. Переведення на постачальника універсальних послуг (далі — ПУП) здійснює оператор системи розподілу/передачі (далі — оператор системи) шляхом зміни записів у власному реєстрі точок комерційного обліку з відповідним дублюванням інформації в централізованому реєстрі точок комерційного обліку адміністратора комерційного обліку.

Про зміну записів у реєстрах точок комерційного обліку оператор системи повідомляє ПУП протягом доби з моменту цих змін. До повідомлення додається витяг з централізованого реєстру точок комерційного обліку щодо даних, необхідних для здійснення комерційних розрахунків із споживачем електричної енергії.

Оператор системи інформує споживача про зміну постачальника електричної енергії протягом 5 робочих днів від дати зміни записів у реєстрах точок комерційного обліку.

4. ПУП зобов’язаний здійснювати постачання електричної енергії споживачу електричної енергії відповідно до пункту 2 цього Положення (незалежно від величини договірної потужності його електроустановок) з дня, наступного за днем припинення постачання попереднім постачальником.

Постачання електричної енергії таким споживачам здійснюється ПУП за ціною універсальної послуги для малих непобутових споживачів, а спожиті обсяги електричної енергії включаються в обсяг електричної енергії, спожитої споживачами універсальної послуги — малими непобутовими споживачами.

Споживач та ПУП зобов’язані оформити договірні відносини протягом 10 робочих днів з дня зміни записів у реєстрах точок комерційного обліку або шляхом приєднання до публічного договору, який затверджується НКРЕКП.

5. У межах території ліцензованої діяльності одного ПУП не допускається здійснення діяльності іншими ПУП.

6. За поданням оператора системи встановлюється статус «Переддефолтний» та «Дефолтний» для електропостачальників (крім ПУП або постачальника останньої надії) у випадку несплати послуг оператора системи, наданих у період дії воєнного стану, до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, з урахуванням постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2022 року № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії, під час особливого періоду» (із змінами).

У разі набуття електропостачальником, визначеним абзацом першим цього пункту, статусу «Переддефолтний» або «Дефолтний» та у випадку виконання зобов’язань, за якими такий електропостачальник набув статусу «Переддефолтний» або «Дефолтний», оператор системи зобов’язаний проінформувати адміністратора розрахунків щодо виконання електропостачальником таких зобов’язань.

7. Споживачі відповідно до пункту 2 цього Положення у разі відсутності заборгованості перед ПУП мають право змінити ПУП на іншого постачальника електричної енергії за процедурою, передбаченою главою 6.1 розділу VI Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312 (далі — Правила роздрібного ринку електричної енергії).

Постачальник «останньої надії» у період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування (крім випадку зміни постачальника за ініціативою споживача в порядку глави 6.1 розділу VI Правил роздрібного ринку електричної енергії) здійснює постачання електричної енергії тим споживачам, у яких відсутній електропостачальник, в тому числі яким станом на 4 березня 2022 року постачання електричної енергії здійснював постачальник «останньої надії».

8. Відключення певних категорій споживачів здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) об’єкти, які перебувають на території (області, району, об’єднаної територіальної громади), на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях України, мають бути відключені оператором системи за зверненням споживача та/або відповідної військової адміністрації на адміністративній території розташування об’єкта споживача у разі ризиків використання такого об’єкта державою-агресором.

Операторам системи дозволяється обґрунтовано відмовляти електропостачальнику, споживачу та відповідній військовій адміністрації у здійсненні робіт з припинення електропостачання у випадку відсутності забезпечення безпеки виконання таких робіт;

2) учаснику роздрібного ринку електричної енергії забороняється відключення споживача без погодження відповідною військовою адміністрацією на адміністративній території розташування об’єкта споживача у разі, якщо об’єкт споживача забезпечує роботу:

— органів державної влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, органи судової влади тощо);

— військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

— військових частин та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (в тому числі об’єкти, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану);

— телекомунікацій та зв’язку;

— закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;

— об’єктів ДСНС;

— об’єктів, що забезпечують тепло-, газо-, електро- та водопостачання;

— установ та органів юстиції;

— правоохоронних органів (органів внутрішніх справ, органів прокуратури, СБУ);

— підприємств повітряного, водного, автомобільного та залізничного транспорту;

— інших об’єктів, визначених відповідною військовою адміністрацією, у тому числі які виконують мобілізаційні завдання (замовлення) зі створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також виконують мобілізаційні завдання (замовлення) зі створення, виробництва та постачання матеріально-технічних засобів, а також ті, які використовуються для надання життєво важливих послуг для населення, задіяні у сфері забезпечення продуктами харчування, лікарськими засобами, споживчими та побутовими товарами.

Учасник роздрібного ринку та оператор системи забезпечують зберігання та обробку інформації щодо таких об’єктів з додержанням вимог нормативно-правових актів щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

9. Обсяги споживання електричної енергії визначаються з урахуванням таких особливостей:

1) обсяги споживання електричної енергії на об’єктах споживачів визначаються відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311 (у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 20 березня 2020 року № 716) (далі — Кодекс комерційного обліку електричної енергії), крім об’єктів споживачів, розташованих на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

2) обсяги споживання електричної енергії на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях визначаються:

з урахуванням фактичних показів лічильника(ів) у разі отримання таких показів за допомогою засобів дистанційної передачі даних (АСКОЕ) або переданих споживачем чи персоналом оператора системи, або постачальником послуг комерційного обліку (ППКО), або постачальником електричної енергії (для населення);

приймаються рівними нулю за період(и) відсутності електропостачання тривалістю більше ніж 24 години в розрахунковому періоді для споживачів, об’єкти яких заживлені від певного вузла/району/області електричних мереж оператора системи, з яких був відсутній відпуск електричної енергії споживачам;

приймаються рівними нулю — з дня пошкодження/руйнування електроустановки споживача до непридатного для споживання стану відповідно до підтвердженої оператором системи або Держенергонаглядом заяви споживача;

у порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку електричної енергії, для кожної категорії споживачів (побутові, малі непобутові, інші непобутові) за їх середньодобовим споживанням в аналогічному періоді попереднього року із застосуванням коефіцієнта приросту/зниження споживання електричної енергії, розрахованого для відповідного періоду та території ліцензованої діяльності оператора системи, що здійснюють розподіл електричної енергії відповідному споживачу.

Коефіцієнт приросту/зниження споживання електричної енергії розраховується у відносних одиницях з точністю до чотирьох цифр після коми, як співвідношення величин обсягу відпуску електричної енергії споживачам у розрахунковому місяці за наявними в оператора системи фактичними даними станом на перше число календарного місяця, наступного за розрахунковим, до величини обсягу відпуску електричної енергії споживачам в аналогічному розрахунковому місяці попереднього року у відповідному вузлі/районі/області електричних мереж оператора системи;

3) оператор системи з урахуванням підстав, зазначених в абзацах третьому та четвертому підпункту 2 цього пункту, має перерахувати обсяги електричної енергії на підставі заяви споживача з дати підтвердженого виникнення підстав.

Після отримання оператором системи або постачальником послуг комерційного обліку електричної енергії документально підтверджених фактичних показів лічильника(ів), у тому числі після припинення чи скасування воєнного стану, щомісячні обсяги спожитої електричної енергії споживачем визначаються за середньодобовим обсягом споживання, який розраховується на основі зафіксованих двох останніх послідовно зчитаних показів лічильника(ів) та кількості днів між цими зчитуваннями (без урахування днів, коли відбувались перерви в електропостачанні споживача).

В. о. Генерального директора Директорату

електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії

Олександр МАРТИНЮК

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі