Теми статей
Обрати теми

Підтримка окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України

Брусенцова Яна, директор Департаменту видань для публічно-правової сфери, головний редактор видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», юрист
16.04.2022 Урядом було прийнято постанову «Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України» № 457 (далі — постанова № 457). Нею визначено категорії осіб (ВПО, евакуйовані особи, особи, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу ВПО) та види допомоги, на яку вони мають право. Також установлено для деяких осіб окремі умови, лише за наявності яких вони зможуть отримувати певну допомогу.

Отже, п. 1 постанови № 457 установлено, що для підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, надається:

ВПО, відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб

— допомога на проживання ВПО (далі — допомога на проживання) відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2022 № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» (далі — Порядок № 332).

Увага! За березень та квітень 2022 року зазначена допомога надається всім ВПО.

А от починаючи з травня 2022 року така допомога має надаватися лише:

1) ВПО, які:

— перемістилися з території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій;

— перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Примітка. Станом на сьогодні такі переліки відсутні. Водночас постановою № 457 визначено: перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням з Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

2) ВПО, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Примітка. Ось тут зверніть увагу, що такі ВПО, щоб продовжувати і в травні отримувати допомогу, мають подати обов’язково заявку на відшкодування втрат за зруйноване/непридатне для проживання житло).

Варто нагадати! Пунктом 3 Порядку № 332 визначено, що допомога надається щомісячно з місяця звернення до квітня 2022 року включно на кожну ВПО, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:

— для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;

— для інших осіб — 2000 гривень.

Допомога на проживання виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням.

Допомога на проживання ВПО, які звернулися за її наданням до 30 квітня 2022 року включно, надається починаючи з березня 2022 року

особам, які евакуюються з населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони

— гуманітарна та інша допомога цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні відповідно до Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого постановою КМУ від 07.03.2022 № 220 «Питання надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні» (далі — Порядок № 220);

— допомога за рахунок коштів міжнародних організацій.

Примітка. Порядок № 220 постановою № 457 було викладено в новій редакції (його буде розглянуто наприкінці цього матеріалу). Варто зазначити, що Порядок № 220 визначає механізм надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні за рахунок коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті на поточний рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Національному банку, від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки (далі — кошти).

особам, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу ВПО

— гуманітарна та інша допомога цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні відповідно до Порядку № 220

Примітка. Залишається під знаком питання: з якого моменту офіційно населений пункт вважається деокупованим?

До відома! Пунктом 5 постанови № 457 Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з метою вирішення запитань, що виникають в осіб, які проживають у деокупованих населених пунктах, та осіб, які проживають у населених пунктах, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), зокрема щодо виплати допомоги таким особам, доручено забезпечити систематизацію та узагальнення відповідних питань і підготовку пропозицій щодо їх вирішення.

Ураховуючи наведений вище поділ на категорії, залишається не до кінця зрозумілим запитання: чи можуть ВПО розраховувати на гуманітарну та іншу допомогу цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні відповідно до Порядку № 220? Чи вважається достатнім те, що вони отримали чи продовжують отримувати допомогу на проживання (до речі, не розкривається, що мається на увазі під цією допомогою)? Можливо, вдасться знайти відповідь, розглядаючи оновлений Порядок № 220

Пунктом 2 постанови № 457 установлено, що для осіб, які проживають у населених пунктах, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), нарахування і виплата всіх належних соціальних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій тощо) продовжуються в повному обсязі з урахуванням особливостей, визначених постановами КМУ:

від 26.02.2022 № 162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану» (далі — постанова № 162)

Постановою № 162 визначено такі особливості:

у разі надходження до Міністерства соціальної політики та/або Пенсійного фонду України інформації від Національного банку щодо неможливості здійснювати уповноваженими банками виплату пенсій, грошових допомог одержувачам їх виплата здійснюється шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунку через АТ «Ощадбанк» відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою КМУ від 30.08.1999 № 1596;

у разі звернення одержувачів пенсій до органів Пенсійного фонду України особисто, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку чи в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, а також особистого звернення або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку одержувачів грошових допомог до органів соціального захисту населення щодо тимчасової зміни їх фактичного місця проживання виплата пенсій, грошових допомог здійснюється шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунку в банку;

виплата соціальної допомоги дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років у лютому 2022 року та в інших місяцях під час дії правового режиму воєнного стану і які не встигли пройти обстеження та отримати висновок медико-соціальної експертизи щодо встановлення статусу особи з інвалідністю, продовжується на період дії правового режиму воєнного стану та на один місяць після дати його скасування;

з метою забезпечення своєчасної виплати пенсій за квітень 2022 року на території адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться бойові дії та які визначені Мінрегіоном з переліку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 204 «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка», фінансування та виплата пенсій особам, яким виплачується пенсія через їх поточні рахунки в банках або через національного оператора поштового зв’язку, функції якого виконує акціонерне товариство «Укрпошта», за датами виплати, визначеними Пенсійним фондом України за погодженням з Міністерством соціальної політики, здійснюється починаючи з 25 березня 2022 року в межах фінансових можливостей Пенсійного фонду України.

Виплата пенсії може здійснюватися без урахування строків, визначених ч. 1 ст. 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та в розмірах не менших, ніж були встановлені за попередній місяць, з подальшим проведенням перерахунку

від 07.03.2022 № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану» (далі — постанова № 214)

Постановою № 214 визначено такі особливості:

1) строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (далі — державна соціальна допомога) та пільги, які було призначено раніше, продовжуються на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування і виплачуються за повний місяць без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

2) у разі, коли отримувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю пропущено строк переогляду допомоги, виплата таких видів допомоги не зупиняється на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування;

3) норми постанови КМУ від 08.04.2020 № 264 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги» протягом періоду воєнного стану та одного місяця після дати його припинення чи скасування не застосовуються

Крім того, п. 3 постанови № 457 визначено, що особам, зазначеним у п. 1 цієї постанови, можуть надаватися інші види підтримки, зокрема у вигляді грошових виплат, шляхом:

— надання допомоги міжнародними організаціями відповідно до визначених та закріплених домовленостей стосовно реалізації програм між центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері, та відповідною міжнародною організацією (інформацію щодо них можна знайти на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України, яка постійно оновлюється);

— встановлення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових гарантій щодо соціального захисту населення відповідно до ст. 34 Закону про місцеве самоврядування (тут усе складніше, враховуючи фінансові можливості органів місцевого самоврядування станом на сьогодні).

Увага! На допомогу, про яку згадується в п. 3 постанови № 457, зможуть розраховувати лише ті категорії осіб, які наведені в п. 1 зазначеної постанови (ВПО, евакуйовані особи, особи, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу ВПО). Щонайменше це випливає із змісту самої постанови № 457.

Наприкінці, як і було анонсовано, розглянемо оновлений Порядок № 220.

Отже, як було зазначено вище, цей Порядок визначає механізм надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні за рахунок коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті на поточний рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Національному банку, від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки (далі — кошти).

Одержувачами коштів є:

обласні та Київська міська військові адміністрації;

районні військові адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

заклади, санаторії, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, благодійні організації і громадські об’єднання;

АТ «Українська залізниця».

Відповідно до п. 4 Порядку № 220 кошти спрямовуються на:

грошову допомогу цивільному населенню

разову виплату готівкових коштів:

— особам, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу ВПО (не зареєстровані та не були зареєстровані як ВПО відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 № 509 509 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»;

— особам, які евакуюються з населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони відповідно до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою КМУ від 30.10.2013 № 841

задоволення продовольчих потреб

закупівлю продуктів харчування, зокрема дитячого харчування, питної води та їх доставку до місць призначення

забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами

закупівлю одягу, взуття, товарів першої необхідності, гігієнічних засобів та їх доставку до місць призначення

забезпечення медичними засобами

закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання та їх доставку до місць призначення

евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення з районів проведення воєнних (бойових) дій та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів

забезпечення гуманітарною допомогою

оплату транспортування гуманітарних вантажів, послуг для зберігання гуманітарної та іншої допомоги на території України

облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям)

Примітка. Ураховуючи цей напрям спрямування коштів, усе ж таки є сподівання, що ВПО також мають право на отримання допомоги за іншими напрямами, передбаченими Порядком № 220 (крім грошової допомоги.) Але отримати додаткові роз’яснення з метою уникнення вільного трактування та деталізації напрямів, за якими ВПО також мають право на таку допомогу, все ж таки було би доречним.

оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану

Пунктом 5 зазначеного Порядку визначено, що першочергово Мінсоцполітики розподіляє кошти між виконавчими органами сільських, селищних, міських рад або військовими адміністраціями в розрізі населених пунктів, які відновили діяльність унаслідок здійснення заходів з деокупації території територіальної громади (далі — виконавчі органи сільських, селищних, міських рад / військова адміністрація), та АТ «Укрзалізниця».

За іншими напрямами, визначеними в п. 4 цього Порядку, кошти розподіляються за рішенням комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану, утвореної Мінсоцполітики (далі — комісія).

Розподіл коштів, передбачених цим пунктом, здійснюється в межах наявних коштів на поточному рахунку Мінсоцполітики, відкритому в Національному банку.

Пунктом 6 Порядку № 220 встановлено, що саме грошова допомога цивільному населенню виплачується виконавчими органами сільських, селищних, міських рад / військовими адміністраціями та АТ «Укрзалізниця» в таких розмірах:

3000 гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;

2000 гривень — для інших осіб.

Розміри наведеної вище допомоги точно говорять про те, що на них ВПО права не мають. Власне підтвердженням тому слугує і зміст самого п. 4 Порядку № 220, який розкриває значення «грошова допомога».

Також важливим є, що п. 6 Порядку чітко визначено перелік тих суб’єктів, які виплачують зазначену допомогу цивільному населенню: виконавчі органи рад, військові адміністрації та АТ «Укрзалізниця». Ба більше, Порядок № 220 визначає випадки та строки, коли така грошова допомога виплачується виконавчими органами рад та військовими адміністраціями, а коли — АТ «Укрзалізниця». Про це йтиметься нижче.

Розмір отриманої грошової допомоги цивільному населенню не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надається відповідно до законодавства, та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України.

Для виплати грошової допомоги цивільному населенню до Мінсоцполітики надається подання за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 220 із зазначенням необхідної суми коштів та кількості осіб, яким передбачається грошова допомога:

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад / військовими адміністраціями

протягом трьох робочих днів після відновлення діяльності внаслідок здійснення заходів з деокупації територіальної громади

Примітка. Залишається важливим зрозуміти, коли саме починається відлік заходів деокупації.

АТ «Укрзалізниця»

за два робочих дні до дня проведення евакуації (відбуття евакуаційного потягу)

Мінсоцполітики протягом одного робочого дня з дня отримання подання перераховує кошти для виплати грошової допомоги цивільному населенню з поточного рахунку Мінсоцполітики, відкритого в Національному банку, на поточні рахунки виконавчих органів сільських, селищних, міських рад / військових адміністрацій та АТ «Укрзалізниця».

Грошова допомога вже цивільному населенню виплачується:

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад / військовими адміністраціями

мешканцям відповідної територіальної громади протягом п’яти робочих днів з дня отримання коштів

АТ «Укрзалізниця»

особам, що евакуюються, не пізніше наступного дня після прибуття їх до проміжного, приймального пункту евакуації, розташованого на залізничному вокзалі

Отже, ми бачимо, що виконавчі органи рад виплачують грошову допомогу цивільному населенню в межах деокупованих територій, а АТ «Укрзалізниця» — тій частині населення, евакуацію якого вона здійснює.

Для отримання грошової допомоги цивільному населенню особа пред’являє:

— документ, що посвідчує особу, а в разі відсутності — єДокумент у мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

— документ з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

— свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).

Дані зазначених документів вносяться до відомості про виплату грошової допомоги цивільному населенню, форма якої передбачена додатком 2 до Порядку № 220.

У разі відсутності в особи, якій надається грошова допомога, відповідних документів у відомості про виплату грошової допомоги цивільному населенню зазначаються дані документів двох осіб, які можуть підтвердити особу, що отримує допомогу.

Важливо!

Пунктом 7 Порядку № 220 визначено, що виконавчими органами сільських, селищних, міських рад / військовими адміністраціями грошова допомога цивільному населенню не надається в разі отримання коштів, передбачених Порядком № 332, тобто якщо особа у статусі внутрішньо переміщеної вже отримувала допомогу.

Тут важливе розуміння! Зазначена грошова допомога не надається взагалі, якщо особа перебуває у статусі внутрішньо переміщеної? Адже п. 4 Порядку № 220 одразу обмежує право ВПО на таку грошову допомогу виходячи з розкриття її значення, відповідно до якого «грошова допомога цивільному населенню» — це, зокрема, разова виплата готівкових коштів особам, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу ВПО. Чи все ж таки така грошова допомога не виплачується лише тоді, коли ВПО не отримувала коштів, передбачених Порядком № 220? Якщо це так, то яким чином виконавчі органи сільських, селищних, міських рад мають перевірити цю інформацію і чи зобов’язані вони взагалі її перевіряти?

До речі, Порядком № 220 передбачено, що в разі встановлення факту отримання особою грошової допомоги цивільному населенню відповідно до цього Порядку та допомоги на проживання ВПО, передбаченої Порядком № 332, така особа зобов’язана повернути грошову допомогу цивільному населенню протягом 10 робочих днів із дня виявлення факту подвійного отримання коштів на поточний рахунок виконавчих органів сільських, селищних, міських рад / військових адміністрацій.

Знову ж таки виникає запитання з приводу зазначеного вище: хто та як може чи має встановити факт отримання особою грошової допомоги цивільному населенню відповідно до Порядку № 220 та допомоги на проживання ВПО, передбаченої Порядком № 332?

Якими мають бути наслідки, якщо особа в разі виявлення подвійного отримання допомоги не повернула кошти? Яким чином виконавчі органи сільських, селищних та міських рад мають проконтролювати внесення коштів на їх поточний рахунок, якою має бути сама процедура повернення коштів?

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад / військові адміністрації та АТ «Укрзалізниця» протягом п’яти робочих днів після завершення виплат подають до Мінсоцполітики інформацію про виплату грошової допомоги цивільному населенню за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 220 окремо за кожним поданням разом із відомостями про виплату такої допомоги.

Отже, вище йшлося про такий напрям надання допомоги, як грошова допомога цивільному населенню (від 2000 до 3000 грн, за виплату яких відповідають саме виконавчі органи рад, військові адміністрації та АТ «Укрзалізниця»). Щонайменше такий висновок напрошується, хоча прямо про це в Порядку № 220 не йдеться. Тут також варто звернути увагу на те, що, ймовірніше, військові адміністрації залучаються до цього процесу в тих населених пунктах, де вони створюються, тобто йдеться, напевно, про військові адміністрації саме населених пунктів.

Далі поговоримо про інші напрями гуманітарної та іншої допомоги (задоволення продовольчих потреб, забезпечення одягом, взуттям тощо). Власне всі ті напрями, за якими розподіл коштів здійснюється не Мінсоцполітики, а комісією, утвореною Мінсоцполітики.

Пунктом 8 Порядку № 220 передбачається, що комісія здійснює розподіл коштів на підставі поданих їх одержувачами пропозицій за формою згідно з додатком 4 та фінансового обґрунтування фактичної потреби в коштах за кожним напрямом, визначеним у п. 4 цього Порядку.

Пріоритетними є пропозиції одержувачів коштів, в яких напрями мають соціальну значущість та передбачають надання допомоги більшій кількості населення.

Декілька слів про саму комісію.

Пунктом 9 Порядку № 220 визначено, що персональний склад комісії затверджується Мінсоцполітики.

Головою комісії є заступник Міністра соціальної політики.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності — заступник голови.

Формою роботи комісії є засідання, регламент роботи якого визначається головою комісії. Засідання можуть проводитися в режимі аудіо- чи відеоконференції.

Голова (за його відсутності — заступник голови) комісії може прийняти рішення про проведення засідання комісії в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена комісії в засіданні комісії в такому режимі.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим та секретарем.

Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює її секретар, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий.

Комісія приймає рішення щодо розподілу коштів у межах наявних на поточному рахунку Мінсоцполітики, відкритому в Національному банку, коштів.

Важливо! Саме рішення комісії щодо розподілу коштів є підставою для перерахування Мінсоцполітики коштів з поточного рахунку Мінсоцполітики, відкритого в Національному банку, на рахунки одержувачів коштів.

Також уточнюється, що в разі, коли одержувач коштів є бюджетною установою, кошти в національній валюті перераховуються Мінсоцполітики на рахунки, відкриті в органах Казначейства за кодом бюджетної класифікації 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб» для використання в установленому порядку.

Одержувачі коштів (крім надання грошової допомоги цивільному населенню) подають щотижня до Мінсоцполітики звіт про їх використання за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 220 (ср. ).

У разі виникнення залишку коштів одержувач повертає їх на поточний рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Національному банку.

Строк для повернення залишку коштів, перерахованих виконавчому органу сільської, селищної, міської ради / військовій адміністрації та АТ «Укрзалізниця» для надання грошової допомоги цивільному населенню, становить п’ять робочих днів після подання інформації про виплату грошової допомоги цивільному населенню.

У випадку коли кошти були повернуті виконавчому органу сільської, селищної, міської ради / військовій адміністраціі недобросовісною цивільною особою (тобто йдеться про випадки, коли, наприклад, ВПО, яка вже отримувала кошти відповідно до Порядку № 332, отримала їх удруге відповідно до Порядку № 220), такі кошти повертаються на поточний рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Національному банку, на наступний робочий день після надходження коштів на їх поточний рахунок.

Пропозиції з відповідними документами або подання на виплату грошової допомоги цивільному населенню подаються одержувачами допомоги в електронній формі на адресу електронної пошти: [email protected] ([email protected]).

Примітка: Матеріал розроблено в рамках Швейцарсько-українського проєкту DECIDE - «Децентралізація для розвитку демократичної освіти».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі