Теми статей
Обрати теми

Запитання та відповіді щодо служби посадових осіб місцевого самоврядування у період дії воєнного стану відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану»

Опубліковано на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби 24.05.2022

20 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 12 травня 2022 року № 2259-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» (далі — Закон № 2259), яким, зокрема, врегульовано питання призначення громадян України в період дії воєнного стану на посади в органах місцевого самоврядування.

НАДС пропонує до уваги посадовим особам, які займаються питаннями управління персоналом в органі місцевого самоврядування, низку рекомендацій, які допоможуть швидко та якісно організувати добір та призначення на посади в органи місцевого самоврядування у період дії воєнного стану в рамках вимог Закону № 2259 та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

У період дії воєнного стану Законом № 2259 на орган місцевого самоврядування покладено всю відповідальність за організацію призначення на посади в органах місцевого самоврядування, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради без конкурсного відбору. Відтак, посадовим особам, які займаються питаннями управління персоналом в органі місцевого самоврядування, доречно звернути увагу на декілька моментів.

Комунікація всередині органу місцевого самоврядування щодо необхідності заповнення вакансій.

Рекомендуємо зібрати або ж оновити інформацію про вакансії, які потребують термінового заповнення в органі місцевого самоврядування, тобто про ті посади, без виконання обов’язків за якими функціонування органу в період дії воєнного стану є неможливим. Рішення про їх заповнення приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної в місті, обласної ради.

Потрібно пам’ятати, що таке заповнення посад має свої ризики. У вас не має можливості скористатися всіма етапами конкурсу та оцінити знання, досвід та навички осіб, які виявили бажання стати членом вашого колективу. Відтак, ви маєте завчасно продумати декілька важливих аспектів:

— узгодити з відповідним безпосереднім керівником посадову інструкцію (якщо вона відсутня) та спільно підготувати опис вакансії. Звісно, ви можете скористатися адаптованою версією традиційного оголошення конкурсу (приклад ми додаємо, форма доступна для завантаження: https://nads.gov.ua/news/zapitannya-ta-vidpovidi-shchodo-sluzhbi-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya-u-period-diyi-voyennogo-stanu-vidpovidno-do-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakoniv-ukrayini-shchodo-funkcionuvannya-derzhavnoyi-sluzhbi-ta-miscevogo-samovryaduvannya-u-period-diyi-voyennogo-stanu);

Опис вакансії

Загальні умови

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Посадові обов’язки

Умови оплати праці

Інформація про строковість призначення на посаду

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду в органі місцевого самоврядування в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань призначення на посаду

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта.

2. Досвід роботи.

3. Володіння державною мовою.

4. Володіння іноземною мовою.

Інші вимоги до професійної компетентності (зазначаються за потреби)

Вимога

1.

— визначити, у який спосіб ви поширюватимете інформацію про вакансію і за якими каналами комунікації ви підтримуватимете зв’язок з можливими претендентами на зайняття посади в органі місцевого самоврядування;

— окреслити інформацію, яку необхідно отримати від претендента на зайняття посади в органі місцевого самоврядування та за якою формою. Звісно, ви можете запропонувати заповнити резюме довільної форми або ж узагалі — надіслати заповнену особову картку встановленого зразка. У будь-якому разі необхідно отримати максимум інформації для прийняття рішення про призначення;

— узгодити, в який спосіб буде прийнято рішення про призначення. Наприклад, суб’єкт призначення (сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної в місті, обласної ради) чи уповноважена ним особа може після ознайомлення з наданою інформацією та (або) документами провести співбесіду, зокрема за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, з декількома претендентами на зайняття посади в органах місцевого самоврядування.

Разом із тим потрібно узгодити з суб’єктом призначення, наскільки швидко потрібно заповнити вакансію. У країні війна, і часу на організацію може бути обмаль. У такому випадку хочемо звернути увагу на кандидатів, які успішно пройшли конкурс та були рекомендовані для зарахування до кадрового резерву у вашому органі місцевого самоврядування. Це перші претенденти на заповнення вакансії у вашому органі місцевого самоврядування. І ви вже маєте їх контактні дані, можливо, резюме (автобіографію) і результати оцінювання під час проведеного конкурсу до набрання чинності Законом № 2259 (ср. ).

Також пам’ятайте про можливість внутрішнього набору — як один із варіантів заповнення вакансії шляхом стажування на вакантній посаді.

Тож після того як ви з’ясуєте всі ці аспекти з безпосереднім керівником, суб’єктом призначення, ви зможете чітко напрацювати власний план дій по заповненню вакансій на найближчий місяць.

Звертаємо вашу увагу! Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади в органах місцевого самоврядування, на які особи призначені відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», необхідно оголосити та провести конкурс у визначеному законодавством порядку.

Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено відповідно до абзацу першого частини п’ятої зазначеної статті, становить 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.

Для посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління персоналом

1. Де орган місцевого самоврядування може розмістити інформацію про вакансію, щоб кандидат міг її побачити?

Сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної в місті, обласної ради визначає, у який спосіб планує організувати публікацію інформації про вакансію, яку планується заповнити. Орган місцевого самоврядування може розмістити інформацію на офіційному вебсайті та сторінках у соціальних мережах відповідної ради, на вебсайтах районної та обласної ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, а також навіть на вебсайтах відповідних місцевих військових та державних адміністрацій, у пресі або поширити її через інші офіційні засоби масової інформації. Крім того, не виключається можливість зробити розсилку серед кандидатів, які успішно пройшли всі етапи оцінювання під час останніх конкурсів у вашому органі місцевого самоврядування, повідомити про вакансію особам, які перебувають у кадровому резерві, та працівникам апарату (виконавчого апарату) відповідної ради та її виконавчих органів за допомогою доступних каналів комунікації у відповідній раді тощо.

Слід пам’ятати, що органи місцевого самоврядування мають виконувати вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також зобов’язані висвітлювати наявні вакансії в доступний спосіб.

2. Які необхідно подати документи для призначення на посади в органах місцевого самоврядування в період дії воєнного стану?

До органу місцевого самоврядування, в якому бажає особа працювати, така особа має подати заяву, заповнену особову картку встановленого зразка та документи, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

Також при підготовці оголошення рекомендуємо скористатися наказом НАДС від 7 листопада 2019 року № 203 «Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування» для опису вимог до відповідних посад.

3. Які документи підтверджують громадянство, освіту та досвід роботи для вступу на службу в органах місцевого самоврядування?

Законом України «Про громадянство України» визначено документи, що підтверджують громадянство України: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну.

Відповідність освіти можливо підтвердити за наявності відповідного диплому молодшого бакалавра, бакалавра, магістра.

Досвід роботи можливо підтвердити за допомогою трудової книжки, архівних довідок тощо.

4. Чи встановлюється строк випробування при призначенні на посади в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону № 2259?

Зважаючи на призначення без конкурсного відбору, рекомендуємо встановлювати випробування для всіх осіб, призначених відповідно до Закону № 2259.

Відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Однак частиною третьою статті 3 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» визначено, що дія цього Закону не поширюється, зокрема, на посадових осіб місцевого самоврядування.

Нормами Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено, що на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Згідно зі статтею 27 Кодексу законів про працю України строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців.

Враховуючи положення Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», погодження строку випробування при призначенні на посаду в органах місцевого самоврядування з виборним органом первинної профспілкової організації тимчасово припинено (скасовано).

Отже, оскільки положеннями Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено можливість встановлення випробування при прийнятті на посади в органи місцевого самоврядування, тому посадовим особам, які прийняті без проведення конкурсу, рекомендуємо встановлювати випробування з урахуванням положень статтей 26 та 27 Кодексу законів про працю України.

5. Чи має особа подати до органу місцевого самоврядування документ про підтвердження рівня володіння державною мовою (сертифікат), визначений Національною комісією зі стандартів державної мови, при призначенні на посаду в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону № 2259?

Особа, яка претендує на зайняття посади в органі місцевого самоврядування, в період дії воєнного стану не подає до органу місцевого самоврядування документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Разом із тим зазначаємо, що такий документ має бути поданий протягом трьох місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» рівень володіння державною мовою особами, які претендують на зайняття посади в органі місцевого самоврядування, засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до цього Закону.

Звертаємо увагу, що в разі неподання особою, призначеною на посаду в органі місцевого самоврядування відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», документа про підтвердження рівня володіння державною мовою у встановлений строк, така особа звільняється із займаної нею посади протягом трьох робочих днів.

Також зазначаємо, що наразі Національною комісією зі стандартів державної мови відкрито реєстрацію для складання іспиту на рівень володіння державною мовою для виконання службових обов’язків. З інформацією можна ознайомитися за посиланням: https://mova.gov.ua/news/vidkrito-reyestraciyu-na-skladannya-ispitu-dlya-vikonannya-sluzhbovih-obovyazkiv-16-20-travnya.

6. Чи проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», та перевірка, що передбачена Законом України «Про очищення влади» щодо осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування в період дії воєнного стану?

Ні, у період дії воєнного стану такі перевірки не проводяться.

Разом із тим організація проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», а також перевірки, що передбачена Законом України «Про очищення влади» стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, здійснюється протягом трьох місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану, крім випадку звільнення такої особи до дня припинення чи скасування воєнного стану або закінчення проведення зазначених перевірок під час дії воєнного стану.

7. Чи можна посадову особу місцевого самоврядування, призначену відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», перевести на іншу посаду в цьому ж органі місцевого самоврядування або до іншого органу місцевого самоврядування без конкурсу?

Ні, без конкурсу таке переведення неможливе. Оскільки зміни до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», внесені Законом № 2259, встановлюють, що посадові особи місцевого самоврядування, призначені відповідно до абзацу першого цієї частини, не можуть бути переведені на інші посади державної служби або посади в органах місцевого самоврядування. Відтак Законом № 2259 встановлено заборону щодо переведення посадових осіб місцевого самоврядування, які були призначені без конкурсів у період дії воєнного стану, на іншу посаду в органі місцевого самоврядування і під час дії воєнного стану, і після його завершення чи скасування.

8. Чи можливо наразі продовжити розпочатий конкурс та призначити особу на посаду в органі місцевого самоврядування?

Конкурси, які розпочаті (оголошені) в період дії воєнного стану, потрібно завершувати відповідно до вимог постанови КМУ від 15 лютого 2002 року № 169.

У зазначеній постанові є лише один виняток, коли конкурс вважається достроково завершеним. Це коли на етапі прийняття документів, протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу, жодна особа не виявила бажання взяти участь у конкурсі та не подала документи до конкурсної комісії органу місцевого самоврядування, в якому проводиться конкурс.

Положення Закону № 2259 не зупиняють (скасовують) проведення конкурсів, розпочатих до набрання ним чинності.

Для осіб, які претендують на призначення в період дії воєнного стану

1. Де можна знайти вакансії на посади в органах місцевого самоврядування в період дії воєнного стану?

Насамперед органи місцевого самоврядування можуть розміщувати інформацію на своєму офіційному вебсайті та сторінках у соціальних мережах відповідної ради, відтак рекомендуємо моніторити зазначені джерела самостійно.

Враховуючи, що в деяких територіальних громад є проблеми з роботою офіційних вебсайтів у період дії воєнного стану, можна звернутися особисто до відповідного органу місцевого самоврядування.

2. Як особі повідомити відповідну раду про бажання зайняти посаду в апараті (виконавчому апараті) ради або її виконавчому органі відповідно до оголошення про вакансію?

Одразу хочемо зазначити, що Законом № 2259 не визначено порядку публікації органами місцевого самоврядування оголошення про вакансії та механізму прийому документів для призначення на посади в апараті (виконавчому апараті) ради або її виконавчому органі.

Насамперед уважно розгляньте опубліковане оголошення, перелік документів або інформації, яку необхідно подати для призначення на посаду в апараті (виконавчому апараті) ради або її виконавчому органі. Якщо в зазначеному оголошенні відсутня адреса електронної пошти відповідної ради, ви можете уточнити за вказаним номером телефону відповідну інформацію. Якщо відповідною радою не зазначено перелік необхідних документів, то ви можете на вказану адресу електронної пошти ради надіслати резюме в довільній формі або особову картку (форма П-2 ДС). Рекомендуємо в резюме зазначити інформацію, передбачену законодавством (громадянство, освіта та досвід роботи).

Перед направленням будь-якої інформації до відповідної ради рекомендуємо проконсультуватися зі спеціалістом з питань управління персоналом відповідної ради щодо механізму подання документів та призначення на посаду в період дії воєнного стану.

3. Що робити, якщо відповідна рада не публікує у відкритому доступі оголошення про вакансії, хоча в них на вебсайті розміщена інформація про перелік вакансій?

Ви можете проявити ініціативу та надіслати до структурного підрозділу ради з питань управління персоналом свою особову картку (резюме) та, за бажанням, мотиваційний лист, в якому зазначити посади, на зайняття яких ви б хотіли претендувати. Однак відповідна рада, точніше її очільник, самостійно визначає, у який спосіб планує організувати призначення на такі вакансії відповідно до статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

4. Чи потрібно подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перед призначенням на посади в органі місцевого самоврядування в період дії воєнного стану?

Особа, яка претендує на зайняття посади в органі місцевого самоврядування, у період дії воєнного стану не подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Разом із тим зазначаємо, що така декларація має бути подана протягом трьох місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі