Теми статей
Обрати теми

Школа правових знань. Узгодження трудових і соціально-економічних відносин на підприємстві

Редакція ПБО
Стаття

Узгодження трудових і соціально-економічних відносин на підприємстві

 

Однією з умов побудови взаємовідносин між роботодавцем і працівником є узгодження їхніх інтересів, основними механізмами чого є колективний і трудовий договори. Розглянемо, про що слід пам’ятати обом сторонам при їх укладенні і що робити, якщо певні питання все ж таки залишились неврегульованими.

Станіслав СОЛОМОНОВ, консультант з організації праці і заробітної плати

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс Законів про працю України.

Закон про колективні договори

— Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 р. № 3356-XII.

 

Узгодження інтересів у колективному договорі

З метою врегулювання

виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників, власників або уповноважених ними органів відповідно до ст. 1 Закону про колективні договори укладається колективний договір на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань.

Згідно із законодавством України

укладення колективного договору є обов’язковою вимогою. Так, п. 7 ст. 65 Господарського кодексу України передбачає, що на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

Порядок укладення колективних договорів досить детально визначено в

Законі про колективні договори. Від того, наскільки уважними при цьому будуть представники трудового колективу, великою мірою залежатиме обсяг прав, соціальних та економічних гарантій і пільг працівників конкретного підприємства. Справа в тому, що саме в колективному договорі може бути передбачено додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії і соціально-побутові пільги. Наприклад, вихідна допомога при припиненні трудового договору (ст. 44 КЗпП), норма тривалості робочого часу менша ніж 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП), оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації (ст. 104 КЗпП), підвищена оплата за роботу в нічний час (ст. 108 КЗпП), строки виплати заробітної плати, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів (ст. 115 КЗпП), заходи щодо охорони праці (ст. 161 КЗпП, ст. 20 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII), додаткові порівняно із законодавством трудові і соціально-побутові пільги (ст. 91 КЗпП, ст. 7 Закону про колективні договори) тощо.

Якщо все ж таки при укладенні колективного договору певні питання залишились неврегульованими, є можливість

внести до нього зміни. Так, ст. 14 Закону про колективні договори передбачає, що зміни і доповнення до колективного договору, угоди протягом строку їх дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному колективним договором, угодою. При цьому, якщо роботодавець або уповноважений ним орган ухиляються від проведення переговорів щодо внесення відповідних змін, вони мають бути притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 411 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає стягнення у вигляді штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 170 грн.).

 

Узгодження інтересів у трудовому договорі

Послаблювати пильність не слід і тим, хто тільки планує вступити у трудові відносини з тим чи іншим підприємством.

По-перше, при вивченні колективного договору слід пам’ятати про наведений вище перелік питань, які має бути в ньому врегульовано. І якщо якесь з них залишилось поза увагою сторін у переговорах з укладення колективного договору, особа, яка бажає вступити у трудові відносини, має право узгодити з працедавцем питання про внесення відповідних положень, які б усували цю прогалину щодо неї, до трудового договору. Право на це надає, зокрема, ч. 3 ст. 5 Закону про колективні договори, яка, забороняючи включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, колективними договорами та угодами, не встановлює заборони робити протилежне — включати до трудових договорів умови, що покращують становище працівників. По-друге, не слід забувати і про те, що законодавство України з цілого ряду питань прямо відсилає до колективного або трудового договорів. До таких питань, зокрема, віднесено питання про тривалість щорічних додаткових відпусток за роботу зі шкідливими і тяжкими умовами праці (ч. 2 ст. 7 Закону України «Про відпустки») і за особливий характер праці (ч. 2 ст. 8 Закону України «Про відпустки»).

 

Урегулювання відносин за відсутності колективного договору

Єдиний

виняток з правила про неприпустимість функціонування підприємства, яке використовує найману працю, без колективного договору законодавець робить для новостворених підприємств, які можуть функціонувати за відсутності колективного договору перші три місяці після своєї реєстрації, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, якщо не передбачено його реєстрацію (ч. 8 ст. 9 Закону про колективні договори).

Для сумлінних роботодавців, які мають бажання все ж таки врегулювати відносини на час функціонування підприємства без колективного договору, ми пропонуємо проекти відповідних організаційних рішень.

Існує два варіанти узгодження таких рішень: 1) з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації; 2) у разі відсутності профспілкового комітету — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (наприклад, за статутом підприємства — Радою трудового колективу). При розробці проекту наказу про нормативні положення з оплати праці було використано як орієнтир оптимальний зміст зобов’язань власника щодо оплати праці в колективному договорі. Обсяги запропонованого проекту наказу з додатками і відповідним розділом колективного договору з такими ж додатками приблизно рівні. Тому при встановленні оплати праці укладення колективного договору з урахуванням можливості закріплення в ньому додаткових порівняно з законодавством соціально-трудових пільг більш раціонально, ніж видання окремого наказу з цих питань.

 

 

Приблизний перелік внутрішніх документів, що регулюють оплату праці при неукладенні колективного договору

Голові профспілкового комітету

ВАТ «Запорізький елеватор»

Савченко Н. І.

(

варіант:

Голові Ради трудового колективу

ВАТ «Запорізький елеватор»

Горіну С. П.)

голови правління акціонерного

товариства Козака Д. І.

ПОДАННЯ

про узгодження нормативних положень з організації оплати праці
на підприємстві на 2007 рік

 

Підприємство не входить до сфери дії сторін, що підписали Генеральну і Галузеву угоди. На підприємстві як на новоствореному не укладено колективний договір. У цих умовах відповідно до статті 97

КЗпП прошу узгодження профспілкового комітету первинної профспілкової організації (варіант: узгодження Ради трудового колективу) нормативних положень з організації оплати праці на 2007 рік.

 

Проект відповідного наказу додається до подання.

25.12.2006 р.

 

Голова правління                                                                        (підпис)                                                              Козак Д. І.

 


 

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

 

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

 

 ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ

 

26.12.2006                                                                                                                    м. Запоріжжя                                                                                                                   № 14

 

Засідання профспілкового комітету

Голова — Савченко Н. І.

Секретар — Довга Г. П.

Присутні: Федорчук В. П., Біла З. Г., Рибчинська К. П.

 

(

Варіант: ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ

                            26.12.2006 № 4

                           м. Запоріжжя

                           Засідання Ради трудового колективу ВАТ «Запорізький елеватор»

                           Голова — Горін С.П.

                           Секретар — Вечеря П. І.

                          Присутні: Зоріна В. І., Крамов П. П., Зибін І. І.

)

 

Порядок денний:

1. Узгодження відповідно до статті 97

КЗпП нормативних положень з оплати праці на підприємстві на 2007 рік.

 

1. СЛУХАЛИ:

Головний економіст Голуб Т. П. виступила з інформацією про подання голови правління акціонерного товариства Козака Д. І. про узгодження нормативних положень з оплати праці на підприємстві на 2007 рік.

 

УХВАЛИЛИ:

Для забезпечення ефективної організації оплати праці і з урахуванням необхідності застосування розроблених згідно з чинним законодавством нормативних положень з оплати праці на підприємстві на 2007 рік погодити їхнє затвердження в наказі по підприємству.

 

Голова                                                                               (підпис)                                                           Н. І. Савченко

Секретар                                                                           (підпис)                                                            Г. П. Довга

Відповідно до оригіналу

Секретар керівника                                                         (підпис)                                                            Г. П. Довга

26.12.2006

 

(

Варіант: Голова С. П. Горін

Секретар П. І. Вечеря

Відповідно до оригіналу

Секретар керівника           (підпис)          Г. П. Довга

26.12.2006

)

 


 

ВАТ «Запорізький елеватор»

НАКАЗ

(схема)

27.12.2006 р.                                                                                                              м. Запоріжжя                                                                                                                 № 155-ЗД

 

Про нормативні положення з оплати праці на 2007 рік

 

Підприємство не входить до сфери дії сторін, що підписали Генеральну і Галузеву угоди. На підприємстві не укладено колективний договір. У цих умовах для організації оплати праці відповідно до чинного законодавства і за узгодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації (

варіант: за узгодженням з Радою трудового колективу)

НАКАЗУЮ:

1. Оплату праці провадити відповідно до нормативних положень, передбачених чинним законодавством.

2. Установити з 1 січня 2007 року розміри тарифних ставок з оплати праці:

2.1. Тарифну ставку робітника, що виконує просту некваліфіковану роботу, в розмірі 400 гривень на місяць.

2.2. Мінімальну тарифну ставку робітника першого розряду в розмірі 408 гривень на місяць.

3. Збільшення протягом року розмірів тарифних ставок, визначених у підпунктах 2.1. і 2.2. цього наказу, провадити наказами по підприємству, погодженими з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації (

варіант: погодженими з Радою трудового колективу).

4. Установити коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок робітників, окладу техніка і мінімального розміру тарифної ставки робітника першого розряду, коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і розміру окладу техніка, встановити годинні і місячні тарифні ставки (оклади) і схему місячних посадових окладів:

4.1. Для робітників, що тарифікуються за розрядами (робітників-розрядників), — додаток № 1 до наказу; при цьому окремим висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо важливих, відповідальних роботах, установлювати місячні оклади замість тарифних ставок у розмірі до 2,9 мінімальної тарифної ставки робітника першого розряду.

4.2. Для робітників наскрізних професій (робітників-нерозрядників) — додаток № 2 до наказу; при цьому прибиральникам службових приміщень, що використовують дезінфікуючі засоби, а також при прибиранні громадських туалетів, місячні оклади підвищити на 10 %.

4.3. Для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців (схема посадових окладів) — додаток № 3 до наказу; при цьому посадові оклади майстрів, яким у встановленому порядку присвоюється звання «Майстер II класу» і «Майстер I класу», підвищувати відповідно на 10 % і 20 %; посадові оклади конкретним працівникам установлювати наказом по підприємству в межах схеми посадових окладів.

5. Затвердити Положення про доплати і надбавки (додатки № 4 і № 5 до наказу) і відповідно до затверджених Положень установлювати працівникам у наказах по підприємству відповідні доплати і надбавки.

6. Для працівників підприємства встановити погодинно-преміальну і відрядно-преміальну системи оплати праці; затвердити перелік норм часу та розцінок на роботи і професії, щодо яких застосовується відрядно-преміальна система оплати праці — додаток № 6 до наказу.

7. Затвердити положення про преміювання і відповідно до них провадити виплату премій з оформленням цих виплат наказами по підприємству:

7.1. Положення про преміювання працівників за підсумками місячної виробничої діяльності — додаток № 7 до наказу.

7.2. Положення про винагороду працівникам за підсумками роботи за рік — додаток № 8 до наказу.

7.3. Положення про винагороду працівникам за результатами роботи підприємства за рік за вислугу років — додаток № 9 до наказу.

Додатки: № 1 — 9 на 12 аркушах.

Підстави: 1. Протокол засідання профспілкового комітету первинної профспілкової організації від 26.12.2006 р. № 14 (варіант: Протокол засідання Ради трудового колективу від 26.12.2006 р. № 4)

2. Ч. 3 ст. 97 КЗпП, ч. 1 ст. 15 Закону України «Про оплату праці».

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 3235-IV.

 

Голова правління                                                                      (підпис)                                                                              Козак Д. І.

 

Візи

З наказом ознайомлені: працівники підприємства на загальних зборах трудового колективу 28 грудня 2006 року.

До справи № 05-11

Секретар керівника                                                                (підпис)                                                                                 Г. П. Довга

28.12.2006 р.

 

Працівникам

при влаштуванні на новостворене підприємство, де ще не укладено колективний договір, слід пам’ятати усе викладене вище і бути дуже уважними. Ми вже розглянули ситуацію, коли працівник улаштовується на роботу на підприємство, де є колективний договір, але в ньому залишились неврегульованими деякі питання. Тепер, з огляду на особливу складність ситуації, пропонуємо приблизну схему врегулювання в трудовому договорі окремих трудових і соціально-економічних відносин при неукладенні колективного договору. Ця схема розроблена для новоприйнятих працівників — з поданням заяви про прийняття на роботу (з проханням про укладення трудового договору в письмовій формі), укладенням трудового договору між підприємством і працівником, виданням наказу про прийняття на роботу. При цьому працедавцям слід пам’ятати, що врегулювання всіх питань у колективному договорі завжди залишатиметься більш зручним і раціональним шляхом вирішення на підприємстві соціально-трудових питань. Що стосується схеми трудового договору між підприємством і працівником, то оскільки його типова форма законодавством не визначена, як орієнтир для розробки цієї схеми була використана Типова форма контракту з працівником, затверджена наказом Мінпраці України від 15.04.94 р. № 23.

 

 

 

Приблизна схема врегулювання окремих відносин у трудовому договорі

(установлення додаткової відпустки, обмеження роботи за сумісництвом,
визначення відрядженнями роботи в дорозі в постійних службових роз’їздах)

на підприємстві,
де колективний договір не укладено

 

Голові правління ВАТ

«Запорізький елеватор»

Козаку Д. І.

Щербини Петра Сергійовича, що мешкає за адресою: 69003, м. Запоріжжя,
вул. Грязнова, 250, кв. 220 (паспортні дані: СН № 245702, виданий Жовтневим РВ УМВС України в м. Запоріжжі 12.09.99 р.)

Заява

 

Прошу прийняти мене на роботу на транспортну дільницю водієм автотранспортних засобів з укладенням трудового договору в письмовій формі

 

Додатки:

1. Трудова книжка.

2. Довідка з податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера на одній сторінці в 1 екземплярі.

3. Особовий листок з обліку кадрів на трьох сторінках в одному екземплярі.

 

16.01.2007 р.                                                                                                                        (підпис)

 

 


 

Трудовий договір

 

16 січня 2007 року                                                                                                                                                                        м. Запоріжжя

 

ВАТ «Запорізький елеватор» в особі голови правління Козака Дмитра Івановича, іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин Щербина Петро Сергійович, іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей трудовий договір про таке:

Працівник Щербина Петро Сергійович приймається на роботу на транспортну дільницю водієм автотранспортних засобів на самоскид МАЗ-511.

Працівнику не встановлюється строк випробування.

 

Загальні положення

1. Цей договір є безстроковим трудовим договором. На підставі договору виникають трудові відносини між працівником і роботодавцем.

2. Терміном «сторони» в цьому договорі позначаються роботодавець і працівник.

 

Обов’язки сторін

3. За цим договором працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену договором, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством і угодою сторін.

4. Працівник зобов’язується виконувати роботу згідно з робочою інструкцією, яка є невід’ємною частиною договору.

5. Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці.

 

Робочий час

6. Працівник зобов’язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

7. Режим робочого часу: повний робочий день.

 

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

8. За виконання обов’язків, передбачених цим договором, працівнику встановлюється:

— оклад в розмірі 685 грн. на місяць;

— надбавка за класність як водію першого класу 25 відсотків установленого окладу за відпрацьований водієм час;

— інші виплати згідно з положеннями про оплату праці.

9. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

— основна — 24 календарних дні;

— додаткова — 7 календарних днів за особливий характер праці (за затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року № 679 у новій редакції Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку)*.

 

Відповідальність сторін, вирішення спорів

10. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього договору.

11. Спори між сторонами вирішуються в порядку, установленому чинним законодавством.

 

Інші умови договору

12. Умови цього договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

13. Цей договір укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної сторони і мають однакову юридичну силу.

Додаток до договору: робоча інструкція.

14. Інші умови, пов’язані зі специфікою праці:

— працівник не має права працювати за сумісництвом на цьому та іншому підприємстві у зв’язку з тим, що зайнятість на роботі з підвищеним нервово-емоційним навантаженням при додатковій роботі може призвести до наслідків, які негативно позначаться на стані здоров’я працівника та безпеці вироб-ництва*;

— роботу працівника в дорозі в постійних службових поїздках вважати відрядженнями*.

15. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

 

Адреси сторін

16. Відомості про роботодавця:

Відкрите акціонерне товариство «Запорізький елеватор»

Адреса: 69008, м. Запоріжжя, вул. Ломоносова, 8.

17. Відомості про працівника:

Домашня адреса: 69003, м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 250, кв. 220.

Домашній телефон: 244-45-54

Паспорт: серія СН № 245702,

виданий 12 вересня 1999 року Жовтневим РВ УМВС України в м. Запоріжжі

 

Роботодавець                                                                                               Працівник

Голова правління

Козак Дмитро Іванович                   (підпис)                                                  Щербина Петро Сергійович                        (підпис)

16 січня 2007 року                                                                                         16 січня 2007 року

 

М. П.

 

 

 


 

ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

НАКАЗ

(схема)

17.01.2007 р.                                                                                                        м. Запоріжжя                                                                                                                               № 12-К

 

Про прийняття

Щербини П. С.

 

ПРИЙНЯТИ:

ЩЕРБИНУ Петра Сергійовича водієм автотранспортних засобів на самоскид марки МАЗ-511 на транспортну дільницю з 18 січня 2007 року з місячним окладом 685 грн. на місяць.

 

Підстава: 1. Заява Щербини П. С. від 16.01.2007 р.

                 2. Трудовий договір із Щербиною П. С. від 16.01.2007 р.

 

Голова правління                                                                                 (підпис)                                                                Козак Д. І.

 

Візи

З наказом ознайомлені

До справи № ________

(

посада, підпис, ініціали і прізвище виконавця)

(

дата)

 

* Реалізація в трудовому договорі законодавства про працю при неукладенні колективного договору.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі