Теми статей
Обрати теми

Про сільгоспПДВ та дотації: новації від Кабміну

Редакція ПБО
Стаття

Про сільгоспПДВ та дотації: новації від Кабміну

 

Про видання Кабміном постанови «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 року № 271 та від 12 травня 1999 року № 805» від 28.03.2007 р. № 596 ми вже повідомляли у рубриці «Новини законодавства» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 30). Зважаючи на актуальність новацій, унесених цією постановою, спішимо її опублікувати (див. на с. 5 цього номера) і, як кажуть, по гарячих слідах прокоментувати зазначену постанову КМУ № 596, розглянувши оновлені норми Порядку № 271 та Порядку № 805, що добре відомі аграріям та молоко-м’ясопереробникам.

Анатолій БОБРО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

Постанова № 596

— постанова КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 та від 12 травня 1999 р. № 805» від 28.03.2007 р. № 596.

Порядок № 271

— Порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками — платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, затверджений постановою КМУ від 26.02.99 р. № 271, зі змінами та доповненнями.

Порядок № 805

— Порядок нарахування, виплат і використання коштів, направлених для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, затверджений постановою КМУ від 12.05.99 р. № 805 (у редакції від 28.03.2007 р. № 596).

 

Оскільки сьогодні 2007 рік (а не 2004-й, тобто йде вже третій рік поза обмеженням «

до 1 січня 2005 року» дії кабмінівських порядків № 271 та № 805), усі вже звиклися з думкою, що Кабмін узагалі назавжди «закинув» їх обновляти, і раптом така несподіванка. Нібито на підтвердження мудрості народної приказки про те, що «обіцяного три роки чекають», тільки зараз Кабмін приділив увагу питанням спецрежимів обкладення ПДВ сільгосптоваровиробників та молоко-м’ясопереробників. Щоправда, він нічого не обіцяв, а вірніше, дуже довго не виконував припис трьох виданих у попередні роки законів привести свої нормативно-правові акти у відповідність до Закону про ПДВ протягом трьох місяців після набрання чинності цими законами. Остання вказівка Кабміну з цього приводу міститься в Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» щодо спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників» від 19.10.2006 р. № 273-V. Проте повернемося до суті внесених змін.

 

Новації Порядку № 271

Змін Порядку № 271

не багато, має місце тільки продовження дії особливого порядку обкладення сільгоспПДВ операцій з продажу сільгосптоваровиробниками товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах з власної сільськогосподарської сировини, крім операцій з продажу переробним підприємствам молока та м’яса в живій вазі.

А точніше,

нова дата (1 березня 2008 року) визначає, по суті, закінчення права аграріїв розпоряджатися закумульованими (що підлягають акумуляції) ними на спецрахунках сумами сільгоспПДВ. Після зазначеної дати згідно з оновленими абзацами другим та третім п. 5 Порядку № 271 залишок коштів на спецрахунку перераховується до держбюджету. Причому направленню до бюджету підлягають також кошти, які в період до 1 березня 2008 року не було перераховано на спецрахунок (незалежно від причини).

Не будемо гадати, чого більше хоче Кабмін раніше встановленою і зараз збереженою нормою: чи то підстебнути аграріїв до оперативного використання своїх грошей, нібито не знаючи про їх фінансові труднощі, при яких «заморожування» коштів на спецрахунках сільгосппідприємств є нереальним, чи то просто надходження грошей до бюджету під будь-яким приводом, не помічаючи або не звертаючи уваги на порушення

основоположного п. 11.29 Закону про ПДВ, який не містить, як відомо, жодного застереження щодо тимчасового обмеження використання коштів сільгоспПДВ. Адже в ньому чітко викладено, що зазначені кошти залишаються в розпорядженні сільгосптоваровиробників та використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. І тільки в разі нецільового використання акумульованих коштів (акцентуємо увагу — саме використання, а не залишок невикористаних, а більше того і неакумульованих коштів, про що йдеться в порядку № 271), вони стягуються до держбюджету в безспірному порядку.

 

Косметичні правки постанови № 805

Спочатку про зміни власне самої постанови КМУ № 805, що затвердила Порядок № 805, які, на наш погляд, належать до чисто косметичних правок. Це заміна слова «продані» на новомодне слово «поставлені» (хоча, зауважимо, у самому основоположному п. 11.21 Закону про ПДВ ідеться про реалізовані), унесення сьогоднішньої назви аграрного Міністерства та вилучення застарілого п. 4 постанови № 805, що передбачав аналіз дії спецрежиму обкладення сільгоспПДВ за підсумками 1999 року. А далі — все серйозно.

 

З 15 квітня — нові дотаційні рахунки

Звертаємо увагу переробних підприємств на зміни п. 2 постанови КМУ № 805. Вилучення другого речення першого абзацу та доповнення його новим абзацом фактично означає

припинення використання переробними підприємствами окремих, так званих дотаційних рахунків у банку та необхідність за їх заявами відкриття до 15 квітня 2007 року в Державному казначействі небюджетних рахунків з метою зарахування сум ПДВ для виплати дотацій сільгосптоваровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі.

Чим спричинена заміна застосування рахунків (окремих у банку на небюджетні в Держказначействі) з одним і тим же призначенням, можна тільки здогадуватися. Не стверджуємо, але і не виключаємо, що ідея Кабміну із заміною рахунків лежить у площині більшої доступності отримання інформації від

Держказначейства, у якого її простіше одержати, ніж у акціонерно-комерційних банків, що обслуговують переробників.

 

За рухом коштів на небюджетних рахунках стежать

Інформація про рух коштів переробних підприємств на небюджетних рахунках, відкритих у територіальних органах Державного казначейства, перебуває під перехресною увагою відразу декількох відомств, причому її збір здійснюється двома паралельними шляхами.

Перший — по лінії Держказначейства

. Згідно з доповненим новим абзацом п. 3 постанови КМУ № 805 Держказначейство має надавати узагальнену інформацію про це Мінфіну, ДПАУ та Мінагрополітики до 15 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу.

Другий

, згідно з п. 11 оновленого Порядку № 805, починається з подання переробними підприємствами до 5 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу звіту про рух грошових коштів на небюджетних рахунках (за формою, установленою Мінагрополітики та погодженою з Мінфіном та ДПАУ, якої, зауважимо, поки що немає), проходить ієрархічними сходами аграрного відомства та закінчується поданням Мінагрополітики до 20 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу узагальненої інформації в розрізі регіонів Мінфіну та ДПАУ. Вважаємо, видання нової форми звітності для переробників довго чекати не доведеться.

 

Новий Порядок № 805 «заднім» числом

До Порядку № 805 Кабмін, як кажуть, приклався «від душі» та/або «з усією пролетарською...» (кому як більше подобається), виклавши його в новій редакції. Для зручності сприйняття новацій домовимося далі говорити як про старий і новий Порядок № 805 (відповідно «до і після» внесення до нього змін постановою № 596, що коментується). Відразу зауважимо: новий Порядок № 805 ні молоко-м’ясопереробників, ні аграріїв — тваринників, м’яко кажучи, не потішить.

Насамперед, крайнє обурення викликає те, що він уводиться «заднім» числом. Незважаючи на дату видання постанови № 596, що коментується, (28.03.2007 р.) Кабмін без тіні збентеження абсолютно протизаконно говорить про новий механізм нарахування та виплат дотацій переробними підприємствами сільгосптоваровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі, з поширенням його на період

з 1 січня 2007 року до 1 січня 2008 року.

Великою мірою, постанова № 596 і на день підготовки цієї статті недіюча

, оскільки її офіційного оприлюднення ще не було. Нагадаємо, що згідно з п. 1 ст. 56 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 21.12.2006 р. № 514-V та ст. 5 Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.97 р. № 503/97 постанови, розпорядження та інші нормативно-правові акти Кабміну, що визначають права та обов’язки громадян, набирають чинності з дня їх прийняття, якщо пізніший строк не передбачено самими актами, але не раніше дня опублікування в офіційних виданнях. Про те, що постанова № 596 зачіпає інтереси громадян, свідчить власне факт поширення Порядку № 805, у тому числі й на особисті селянські господарства.

А що при такому формулюванні періоду дії нового Порядку № 805, як бачимо,

обмеженого одним поточним 2007 роком (а не просто продовженого до 01.01.2008 р.), виходить розрив з 01.01.2005 р. по 01.01.2007 р., справа, як мовиться, десята. Кабмін привчив усіх закривати очі на недійсність Порядку № 805 де-юре у зазначений період. В усякому разі, у листах ДПАУ, а також у консультаціях її фахівців норми Порядку № 805 постійно наводилися як діючі.

На наш погляд, штрафонебезпеку поширення нового Порядку № 805 «заднім» числом на операції з поставки сільгоспвиробниками молока та м’яса в живій вазі переробним підприємствам з 1 січня 2007 року для аграріїв — тваринників приховано в змінах формулювання п. 2 Порядку № 805. Для наочності суті змін цей пункт доречно процитувати в старому та новому викладі (див. таблицю).

 

Пункт 2 старого Порядку № 805

Пункт 2 нового Порядку № 805

2. Сільськогосподарські товаровиробники

реалізують переробним підприємствам усіх форм власності молоко та м’ясо в живій вазі відповідно до укладених договорів, нараховуючи податок на додану вартість за нульовою ставкою. При цьому податковий кредит, що складається із сум податку на додану вартість, сплачених сільськогосподарськими товаровиробниками у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу власних валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів або нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається до податкової декларації платника податку за звітний період, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, з відшкодуванням з бюджету податкового кредиту за цією декларацією.

2. Сільськогосподарські товаровиробники

поставляють переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі відповідно до укладених договорів з нарахуванням податку на додану вартість за нульовою ставкою.

 

Як бачимо, у новому Порядку № 805 уже немає норми про віднесення сум ПДВ щодо придбаних товарів (робіт, послуг), пов’язаних з виробництвом молока та м’яса в живій вазі, що поставляються сільгосппідприємствами переробним підприємствам, до складу податкового кредиту, який відображається в декларації з розрахунків з бюджетом (далі — загальній декларації) з відшкодуванням з бюджету податкового кредиту за цією декларацією.

Сподіваємося, що податківці, дотримуючись норм законодавства про порядок набрання чинності нормативно-правовими актами, не будуть ревізувати (посилаючись на нову редакцію п. 2 Порядку № 805 з його уявним початком дії) уже подані сільгосппідприємствами загальні декларації з ПДВ за січень та лютий 2007 року і говорити про якісь недоїмки. На нашу думку, при поданні сільгосппідприємствами декларації з ПДВ (загальної та спеціальної) і за підсумками діяльності за березень 2007 року не повинні застосовуватися норми нового Порядку № 805. І не тільки щодо операцій у межах «до 28 березня», а за весь березень, оскільки, як уже зазначалося вище, згідно із законодавством постанова № 596 набере чинності тільки з дня її офіційного опублікування (вважаємо, це буде у квітні 2007 року).

Те, що новації Порядку № 805 у подальших звітних місяцях спричинять негативні наслідки, тобто збільшать податкове навантаження на сільгосппідприємства — постачальників молока та м’яса переробним підприємствам, цілком зрозуміло. І для наочності розглянемо вкрай спрощений умовний приклад визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, якщо при складанні загальної (бюджетної) декларації з ПДВ за підсумками березня 2007 року керуватися нормами в одному випадку старого, а в іншому — нового Порядку № 805.

Припустимо, у березні 2007 року сільгосппідприємство поставило переробному підприємству м’ясо в живій вазі (три голови ВРХ) на суму 10 тис. грн. за нульовою ставкою ПДВ. Переробне підприємство повністю провело розрахунки за поставлену худобу з поточного рахунка та перерахувало зі свого окремого рахунка дотацію в сумі 2 тис. грн. (на рівні 20 % ставки ПДВ) на спецрахунок ПДВ сільгосппідприємства. Сільгосппідприємство придбало корми для утримання поголів’я ВРХ (вирощуваного для цілей реалізації його переробним підприємствам) на загальну суму 6 тис. грн., у тому числі ПДВ — 1 тис. грн., використовуючи грошові кошти з поточного (4 тис. грн.) та зі спецрахунка (2 тис. грн.). У цьому ж місяці сільгосппідприємство реалізувало купованих товарів на суму 18 тис. грн., у тому числі ПДВ — 3 тис. грн. Застосовуючи загальноприйняті скорочення податкових зобов’язань (ПЗ) та податкового кредиту (ПК) у табличній формі, визначимо суму ПДВ, що належить сплаті до бюджету, за нормами старого та нового Порядку № 805.

 

Господарські операції

Старий Порядок
№ 805

Новий Порядок
№ 805

ПЗ

ПК

ПЗ

ПК

Поставка худоби (м’яса в живій вазі) переробному підприємству, грн.

х

х

Придбання кормів для утримання поголів’я ВРХ, грн.

1000

х

х

Реалізація купованих товарів, грн.

3000

3000

Сума ПДВ, що належить до сплати в бюджет,

грн.

2000

3000

 

 

Ми недарма в наведеній вище таблиці в графах «ПЗ» та «ПК» за новим Порядком № 805 щодо перших двох господарських операцій поставили знак «х» (а не знак «—» — відсутність даних), оскільки, як видно, зазначені операції не підлягають відображенню в загальній декларації. Якщо податковий кредит щодо придбаних ТМЦ, призначення яких пов’язано з виробництвом молока та м’яса в живій вазі, що поставляються переробникам, згідно з новим Порядком № 805 не відображається в загальній декларації, то логічно припустити, що в ній також не відображатимуться і податкові зобов’язання (неважливо, що їх зовсім немає, оскільки застосовується нульова ставка ПДВ). Важливий сам принцип дотримання правил податкового обліку ПДВ.

До такої думки підводить сумісне сприйняття розглянутого вище «усіченого» п. 2 і абзаців першого, третього та четвертого п. 12 нового Порядку № 805. Те, що в п. 12 нового Порядку № 805 не згадується словосполучення «м’ясо в живій вазі», а йдеться про худобу та птицю, як ви розумієте, суті не змінює. Зауважимо, що норми п. 12 не містять жодних застережень щодо вибору сільгоспвиробниками кола покупців сільгосппродукції, зокрема молока, худоби, птиці. Тобто такими покупцями можуть бути і переробні підприємства. Звідси напрошується висновок: новий Порядок № 805 не робить жодних винятків щодо порядку відображення в декларації з ПДВ операцій з поставки молока та м’яса в живій вазі переробним підприємствам. Отже, згідно з нормами абзацу четвертого п. 12 нового Порядку № 805 вони підлягають відображенню в спецдекларації нарівні з операціями з поставки сільгоспвиробниками будь-яким покупцям молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

Вплив новацій Кабміну на величину акумуляції сум ПДВ на спецрахунках сільгосппідприємств в умовах застосування старого і нового Порядку № 805 проілюструємо в табличній формі. Припустимо, сільгосппідприємство в березні 2007 року здійснило операції з поставки молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, на суму 24 тис. грн., у тому числі ПДВ — 4 тис. грн. З метою забезпечення виробництва зазначеної продукції сільгосппідприємство придбало різні ТМЦ на суму 9 тис. грн., у тому числі ПДВ — 1,5 тис. грн. З урахуванням викладеного раніше визначимо суму ПДВ, що підлягає акумуляції на спецрахунку сільгосппідприємства, за нормами старого і нового Порядку № 805.

 

Господарські операції

Старий Порядок
№ 805

Новий Порядок
№ 805

ПЗ

ПК

ПЗ

ПК

Поставка молочної продукції та м’ясопродуктів, грн.

4000

4000

Придбання різних ТМЦ, пов’язаних з виробництвом молочної продукції та м’ясопродуктів, грн.

1500

1500

Поставка худоби (м’яса в живій вазі) переробному підприємству, грн.

Придбання кормів для утримання поголів’я ВРХ, грн.

1000

Сума ПДВ, що підлягає акумуляції на спецрахунку сільгосппідприємства, грн.

2500

1500

 

 

Наведені вище в таблицях результати красномовні й без зайвих слів: збільшення податкового навантаження щодо сплати ПДВ до бюджету відбувається за рахунок зменшення акумуляції сільгосппідприємствами коштів на своїх спецрахунках.

 

Строки акумуляції сум ПДВ на небюджетному рахунку та перерахування дотацій

Першою пропозицією абзацу третього п. 5 нового Порядку № 805 установлено, що переробні підприємства в кінці кожного робочого тижня перераховують половину зарахованої їм на поточний рахунок суми ПДВ, нарахованого на обсяги поставленої ними готової продукції, на небюджетні рахунки. Порівняно з аналогічною нормою п. 5 старого Порядку № 805 новації щодо акумулювання коштів на небюджетному рахунку протягом звітного місяця виражено двома моментами:

по-перше

, установленням щотижневої акумуляції сум ПДВ, про що раніше зазначалося як «у міру фактичного надходження коштів»;

по-друге

, перерахуванням тільки половини сум ПДВ, що надійшли, тоді як раніше такого зменшення акумуляції не передбачалося.

Остаточний розрахунок суми ПДВ, що підлягає перерахуванню на небюджетний рахунок, здійснюється щомісячно відповідно до окремої податкової декларації.

У новому Порядку № 805 збережено порядок перерахування коштів сільгосппідприємствам

за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі за платіжними дорученнями з поточного рахунка переробного підприємства за цінами відповідно до укладених договорів, а сум дотаційз його небюджетного рахунка. Збережено і порядок розрахунку з особистими селянськими господарствами шляхом оплати їм вартості поставленого молока та м’яса в живій вазі та виплати дотацій готівкою безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з договорами доручення (абзац перший та другий п. 5 нового Порядку № 805).

Водночас

періодичність та строки перерахування дотацій конкретизовано. З урахуванням авансового платежу перерахування дотацій має проводитися переробним підприємством не менше двох разів на місяць (абзац другий п. 7 нового Порядку № 805). У наступному абзаці цього пункту зазначено, що неперераховані переробними підприємствами на окремі рахунки сільгосптоваровиробників суми дотацій у строки, установлені законодавством для сплати ПДВ до бюджету, вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням. Звертаємо увагу, що в редакції старого Порядку № 805 такої прив’язки строків перерахування дотацій до строків бюджетного платежу не було.

Проте, не можна погодитися із зазначеним в абзаці четвертому п. 5 нового Порядку № 805 граничним строком —

не пізніше 1 березня 2008 року перерахування переробними підприємствами дотацій сільгосптоваровиробникам за поставлені ними у грудні 2007 року молоко та м’ясо в живій вазі. Адже «не пізніше» розуміється власне і 1 березня включно. Корявість такого формулювання видно, коли порівняємо його з абзацом восьмим п. 12 нового Порядку № 805, де зазначено, що залишок коштів на окремому рахунку в кінці року вилученню до бюджету не підлягає і використовується підприємством на зазначені цілі наступного року, а починаючи з 1 березня 2008 року перераховується до держбюджету. Акцентуємо, що в старому Порядку № 805 такого обмеження строку використання коштів на спецрахунку не було. Звідси зрозуміло, що перерахованою переробним підприємством
1 березня 2008 року дотацією сільгосппідприємство вже не скористається.

Зауважимо, що такі зазіхання на кошти сільгосптоваровиробників на їх спецрахунках не відповідають нормам Закону про ПДВ. Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету сільгосппідприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається в розпорядженні цих сільгосппідприємств та спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва (абзац другий п.11.21 Закону про ПДВ).

 

Щербата стрункість

Уявна стрункість періодичності та строків виплати дотацій сільгосптоваровиробникам хороша тільки в теорії та відразу перекреслюється реаліями практики господарювання переробних підприємств.

Звертаємо увагу, що в абзаці другому п. 5 нового Порядку № 805 уже немає другого речення з цього ж абзацу та пункту старого Порядку № 805, у якому зазначалося таке:

у разі нестачі коштів на окремому рахунку та відсутності заборгованості щодо обов’язкових платежів за рішеннями судів та виконавчими приписами нотаріусів переробне підприємство може використовувати для зазначеної цілі кошти з власного поточного рахунка з наступним їх перерахуванням з окремого на поточний рахунок. Інакше кажучи, згідно з новим Порядком № 805 використовувати кошти з поточного рахунка на виплату дотацій уже не можна.

Другий нюанс ховається в доповненні абзацу третього п. 6 Порядку № 805 новим реченням. Для кращого сприйняття процитуємо зазначений абзац повністю, з виділенням напівжирним курсивом новації. «У разі встановлення за окремою податковою декларацією перевищення суми податкового кредиту над сумою податкових зобов’язань така сума перевищення перераховується переробним підприємством за платіжними дорученнями з

небюджетного рахунка в межах його залишку на поточний рахунок за умови надання органом державної податкової служби відповідного висновку в порядку, передбаченому для бюджетного відшкодування. При цьому до повного погашення податкового кредиту платежі, визначені пунктом 5 цього Порядку, не здійснюються».

Як уже зазначалося, у згаданому пункті 5 нового Порядку № 805 ідеться:

по-перше, про перерахування

коштів сільгосппідприємств за отриману від них сировину — молоко та м’ясо в живій вазі;

по-друге, про перерахування їм дотацій

, причому не тільки за остаточним розрахунком, а і як авансові платежі за попереднім розрахунком;

по-третє, про розрахунки

готівкою з особистими селянськими господарствами за вартість сировини та про виплати ним дотацій.

Причому, зверніть увагу,

заборону на проведення платежів «прив’язано» саме до факту погашення податкового кредиту, а не до факту перерахування переробним підприємством коштів зі свого небюджетного рахунка на поточний рахунок (що можна логічно припустити з контексту викладення попереднього речення).

Отже, як мінімум місяць

до подання переробним підприємством наступної спеціальної (дотаційної) декларації з ПДВ, і то тільки за умови погашення податкового кредиту, і сільгосппідприємствам, і особистим селянським господарствам нема чого сподіватися на отримання навіть оплати за поставлені молоко та м’ясо в живій вазі, не кажучи вже хоча б про авансові (не нижче 20 % ПДВ), а не остаточні суми дотації. Цілком зрозуміло, що їх не тішитимуть віртуальні суми, що належать їм за поставлені молоко та м’ясо в живій вазі, а також дотації, відображені в приймальній квитанції, оформлення якої збережено в колишньому порядку.

Можливо, що Кабмін і не мав наміру заборонити оплату поставленої сировини з поточного рахунка, а акцент уваги хотів сфокусувати на порядку дотаційних виплат з небюджетного рахунка, але, як кажуть, вийшло як завжди. А що написано пером...

Зрозуміло, що ми не змогли висвітлити всі привнесені Кабміном новації або збережені норми старого Порядку № 805, оскільки обсяг публікації обмежено. Але і ті, які знайшли відображення в цій статті, призводять до невтішного висновку. Новий Порядок № 805, на наш погляд, не сприятиме зміцненню партнерських взаємовідносин сільгосптоваровиробників та переробних підприємств. Скоріше, навпаки. Відсутність права сільгосппідприємств на відшкодування з бюджету податкового кредиту, пов’язаного з виробництвом молока та м’яса в живій вазі, що поставляються переробникам, м’яко кажучи, різко знижує зацікавленість сільгосптоваровиробників поставляти зазначену продукцію такій категорії потенційних покупців. Зведені ж Кабміном бар’єри в порядку розрахунків за сировину та щодо виплат дотацій залежно від, так би мовити, податкового благополуччя переробних підприємств у поданих ними спеціальних (дотаційних) деклараціях з ПДВ, і того більше, мають наслідки віднесення їх до розряду небажаних покупців — потенційних дебіторів. Колишні пільги та зацікавленість постачальників-сільгосптоваровиробників залишились лише частково.

І ще одне. Незважаючи на те що в Довіднику пільг (див. спецвипуск «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 3) виплата дотацій сільгосптоваровиробникам зазначається як пільга переробним підприємствам під кодом 14010259, зазначимо, що власне їм (переробникам молока та м’яса в живій вазі) від застосування такої пільги грошей не залишається.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі