Теми статей
Обрати теми

Передача товару в благодійних цілях

Редакція ПБО
Стаття

Передача товару в благодійних цілях

 

Далеко не всі підприємства готові стати до лав благодійників, адже благі наміри, до яких належить і безоплатна передача товару, у деяких випадках можуть спричинити дарувальнику певні податкові навантаження. Щоб підприємства, готові безоплатно поділитися товаром з особами, які потребують підтримки, змогли оцінити можливі податкові наслідки такої передачі, розглянемо деякі їх варіанти.

 

Наталія Дзюба, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Порядок № 165

— Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165.

 

Основні принципи оподаткування благодійності

Підприємство, що надає безоплатно в благодійних цілях товари, може скористатися спеціальними нормами, передбаченими

Законом про податок на прибуток та Законом про ПДВ.

Податок на прибуток

. Відповідно до п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток до валових витрат може бути віднесено суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом року до Державного бюджету України або до бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у
п. 7.11 цього Закону, суми коштів, перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям — засновникам постійно діючого третейського суду, у розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків, передбачених пп. 5.6.2 і 5.2.17 цього Закону.

Згідно з роз’ясненнями податківців (див.

лист ДПАУ від 06.06.2006 р. № 10717/7/15-0317 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 85, а також «Вісник податкової служби України», 2006, № 17-18, с.23) норми цього підпункту застосовуються так:

— якщо благодійну допомогу було надано в розмірі, меншому, ніж 2 % оподатковуваного прибутку попереднього року, то сума такої допомоги до валових витрат узагалі не потрапляє;

— якщо сума допомоги перевищує 2 %, але недотягує до 5 %, то до валових витрат включається тільки зазначене перевищення;

— якщо розмір допомоги перевищує 5 %, то до валових витрат включається тільки різниця 3 % (5 % - 2 %).

Отже,

максимальні валові витрати щодо благодійності можуть бути не більше 3 % (5 % - 2 %) оподатковуваного прибутку попереднього року.

Проте для сміливих платників податків зауважимо, що є прецеденти, коли суд не погодився з такими висновками податківців (див.

ухвалу ВАСУ від 14.06.2006 р. // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 4) і став на бік платника податків, який включив до валових витрат благодійну допомогу в розмірі 5 % від оподатковуваного прибутку попереднього року.

Причому, як вважає ДПАУ (див.

лист від 28.07.2006 р. № 8249/6/15-0516 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 75), для застосування до благодійних витрат норми, установленої п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток, підприємству слід заручитися документом, що засвідчує реєстрацію одержувача в податкових органах як неприбуткового та надання такій установі відповідної ознаки неприбутковості, зокрема, копією рішення органу держподатслужби про внесення одержувача благодійності до Реєстру неприбуткових організацій. І хоча формально Закон про податок на прибуток не застережує наявність подібного документа у підприємства-благодійника, проте мати його все-таки радимо, щоб у перевіряючих не виникло зайвих запитань.

Через те, що неприбуткові організації є платниками податку на прибуток (див.

п.п. 7.11.9 Закону про податок на прибуток), благодійник у своєму обліку валові доходи щодо переданого майна не відображає. Нагадаємо, що подарунок збільшить валові доходи дарувальника (виходячи зі звичайної ціни товару), якщо обдаровуваний неплатник податку на прибуток, пільговик або пов’язана особа.

ПДВ

. З точки зору оподаткування безоплатна передача товарів у цілях благодійності підпадає під визначення поставки товарів, наведене в п.1.4 Закону про ПДВ, а отже, є об’єктом обкладення податком на додану вартість. Проте для осіб, які надають благодійну допомогу, чинним законодавством передбачено пільгу щодо обкладення ПДВ цих операцій. Згідно з п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ операції з подання благодійної допомоги, а саме: з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) особам, визначеним абзацами « а», «б» і «е» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток з метою їх безпосереднього використання в благодійних цілях, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги, звільняються від обкладення ПДВ.

Відповідно до

Правил маркування товарів, отриманих як благодійна допомога, затверджених постановою КМУ від 18.08.2005 р. № 772 у благодійних цілях передаються тільки промарковані товари. Для цього підприємство-благодійник наносить на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару клейма «Благодійна допомога. Продаж заборонено».

Застосування цієї пільги вимагає від сторін і дотримання вимог

Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, і контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг чи виконаних робіт, затвердженого постановою КМУ від 17.08.98 р. № 1295.

Користуючись цією пільгою, слід мати на увазі, що

не підлягають звільненню від оподаткування операції з передачі як благодійної допомоги підакцизних товарів (робіт, послуг), цінних паперів, нематеріальних активів та товарів (робіт, послуг), призначених для використання в господарській діяльності, а також тих, що ввозяться на митну територію України, крім товарів, що підпадають під дію міжнародних договорів, згоду на укладення яких надано Верховною Радою України.

А тепер у табличній формі представимо коло осіб — одержувачів благодійної допомоги, обдарувавши яких підприємство-благодійник матиме право скористатися спеціальним валововитратним

п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток та пільгою, передбаченою п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ.

 

Таблиця 1

Одержувачі благодійної допомоги

 

Одержувачі коштів, товарів (робіт, послуг)

ВР

Пільга з ПДВ

1

2

3

Неприбуткові організації, визначені в

п. 7.11 Закону про податок
на прибуток
:

+

-

а) органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

+

+

б) благодійні фонди та благодійні організації, створені в порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, у тому числі громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, громадські організації інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно з

Законом України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 р. № 2460-ХІІ, науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади ІІІ — ІV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї-заповідники;

+

+

в) пенсійні фонди, кредитні спілки, створені в порядку, визначеному законом;

+

-

г) інші, ніж визначені в абзаці «б» юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів;

+

-

д) спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються тільки за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів;

+

-

е) релігійні організації, зареєстровані в порядку, передбаченому законом;

+

+

є) житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, створені в порядку, визначеному законом;

+

-

ж) професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, створені в порядку, визначеному законом

+

-

 

На порядок відображення благодійних операцій у податковому обліку впливає і те, який саме товар передається: первісно придбаний на благодійні цілі або ж для власної госпдіяльності; що має пільгу з ПДВ (наприклад, медикаменти) чи ні. Розглянемо окремо такі ситуації.

 

Якщо товар первісно придбано на благодійні цілі

Податок на прибуток

. Підприємство, купуючи товари (запаси) з метою їх подальшої безоплатної передачі в благодійних цілях, на стадії купівлі не відображає валові витрати (п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток), а отже, не враховує такі товари в перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток. Адже з погляду податкового обліку безоплатна передача товарів (робіт, послуг) не пов’язана з веденням господарської діяльності.

Якщо оподатковуваний прибуток підприємства за попередній звітний період (рік) відповідає ліміту, установленому

п.п.5.2.2. Закону про податок на прибуток, то вартість товарів, що передаються в благодійних цілях, потрапить до складу валових витрат. У декларації з податку на прибуток валові витрати щодо благодійності відображаються протягом року та за його підсумками в рядку 04.8, а також в додатку Р2, що подається тільки за підсумками року.

ПДВ.

Тут все залежить від того, чи підпадатиме передача товарів під пільгу п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ, чи ні:

а)

якщо підприємство придбаває товари для подальшої благодійної передачі, розраховуючи на пільгу , то суми податку, сплачені у зв’язку з таким придбанням, не включаються до складу податкового кредиту згідно з п.п. 7.4.2 Закону про ПДВ, а ураховуються в їх вартості. Це також зазначалося у «Віснику податкової служби України», 2006, № 42, с.31. При передачі такого товару одержувачу підприємство зобов’язано виписати податкову накладну у двох примірниках, зазначивши в розділі VI такої податкової накладної у графі 10: «Без ПДВ п.п. 5.1.21 Закону № 168/97-ВР»;

б) якщо підприємство придбаває товар для благодійності, що не підпадає під пільгу, то сума ПДВ, пов’язана з таким придбанням, не включається до податкового кредиту на підставі норм

п.п. 7.4.4 Закону про ПДВ. У цьому разі підприємство має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайних цін (п.п. 4.2 Закону про ПДВ).

При цьому через відсутність у

Порядку № 165 подробиць заповнення податкової накладної при безоплатній передачі товару підприємство-благодійник може скористатися нормами п. 19 Порядку № 165: «...у випадку, якщо звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну — на суму фактичної ціни поставки, іншу — на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. Така податкова накладна покупцю не видається; усі її примірники зберігаються у продавця».

А оскільки

передачу здійснено безоплатно, фактична ціна дорівнює нулю, то в цьому разі виписується тільки «внутрішня» податкова накладна, адже вся сума є перевищенням звичайної ціни над фактичною. Згідно з п.12.2 Порядку № 165 така податкова накладна виписується з такими особливостями:

— її номер має через дріб містити позначку «ЗЦ» (звичайна ціна);

— у графі 3 «Номенклатура поставки товарів (послуг)» зазначається формулювання «Перевищення звичайної ціни над фактичною за товари, послуги».

Проте доречніше

у графі 3 після відображення номенклатури поставки зазначити «Поставку здійснено на безоплатній основі, база оподаткування визначається виходячи зі звичайних цін».

Приклад 1.

Підприємство, що перебуває на загальній системі оподаткування, придбало будівельні матеріали на суму 18000 грн. (у тому числі ПДВ — 3000 грн.) з метою безоплатної передачі в благодійних цілях за листом-проханням від релігійної організації на суму 12000 грн. та житлово-будівельному кооперативу (ЖБК) на суму 6000 грн. Оподатковуваний прибуток за 2006 рік (показник рядка 11 декларації з податку на прибуток підприємства за 2006 рік) склав 250000 грн.

До складу валових витрат підприємство може включити суму, що не перевищує 3 %, тобто 7500 грн.


Таблиця 2

 

Передача товарів (запасів) первісно придбаних в цілях благодійності

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВР

1

2

3

4

5

6

7

1

Оприбутковано будівельні матеріали
від постачальника

209

631

18000

2

Перераховано оплату постачальнику
за будівельні матеріали

631

311

18000

3

Передано будівельні матеріали як благодійну допомогу релігійній організації

949

209

12000

7500*

4

Передано будівельні матеріали як благодійну допомогу ЖБК

949

205

6000

* Підприємство має право на валові витрати щодо благодійності в межах 3 % ліміту, відобразивши їх у рядку 4.08 декларації з податку на прибуток і в рядку 1 додатка Р2 до річної декларації з податку
на прибуток.

5

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ щодо будматеріалів, переданих ЖБК

949

641

1200**

** У зв’язку з тим, що підприємство в цілях благодійності надає будівельні матеріали організації,
яка не відповідає умовам п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ, то благодійна пільга не застосовується.

6

Витрати віднесено на фінансовий результат

791

949

19200

Якщо товар придбано первісно для госпдіяльності, але надалі передано в благодійних цілях

Податок на прибуток

. У зв’язку з тим, що підприємство надає як благодійну допомогу придбані первісно для ведення господарської діяльності товари, витрати на придбання яких було віднесено до складу валових витрат, то вартість таких запасів необхідно відкоригувати згідно з п. 5.9 Закону про податок на прибуток. У періоді надання таких товарів у благодійних цілях їх вартість відображається в графі 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток.

Якщо оподатковуваний прибуток підприємства за попередній звітний період (рік) відповідає ліміту, установленому

п.п.5.2.2. Закону про податок на прибуток, то вартість переданих у благодійних цілях товарів підприємство має право відобразити у складі валових витрат, зазначивши їх у рядку 04.8 декларації з податку на прибуток.

ПДВ

. Підприємство, придбавши товари для госпдіяльності, суми ПДВ щодо них відобразило у складі податкового кредиту (п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ). При передачі цих товарів як благодійної допомоги характер їх використання змінюється, а це спричиняє наслідки, на які також впливає пільга п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ:

а)

якщо підприємство користується пільгою, то в момент передачі товарів підприємство-благодійник виписує податкову накладну у двох примірниках, у розділі VI у графі 10 якої зазначає: «Без ПДВ п.п. 5.1.21 Закону № 168/97-ВР». Якщо неприбуткову організацію — одержувача гуманітарної допомоги не зареєстровано платником ПДВ, то обидва примірники податкової накладної залишаються на підприємстві.

Як зазначено в

листі ДПА в м. Києві від 23.06.2006 р. № 471/10/31-106, товари, використані у звільнених від обкладення ПДВ операціях (зокрема, передані безоплатно неприбутковій організації з дотриманням усіх правил), вважаються проданими на дату такого використання. У зв’язку з цим раніше відображені у складі податкового кредиту суми «вхідного» ПДВ щодо таких товарів не коригуються. Проте при цьому на благодійника, ураховуючи вимоги п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ, покладається обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за ставкою 20 % від бази оподаткування, визначеної за звичайними цінами, але не нижче ціни придбання таких товарів.

При цьому підприємство-благодійник на підтвердження виникнення податкових зобов’язань має оформити податкову накладну, усі примірники якої залишає собі. В оригіналі податкової накладної робиться позначка «Поставка для операцій, звільнених від обкладення ПДВ». У рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Індивідуальний податковий номер покупця», а також у рядках «Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (продавця)» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (покупця)» підприємство зазначає однакові номери (свої дані). Вимога про виписування податкової накладної в цьому випадку випливає з

п. 8.3 Порядку № 165;

б) якщо підприємство не підпадає під дію благодійної пільги щодо ПДВ

, то при передачі таких товарів підприємство має, по-перше, нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче звичайних цін згідно з п. 4.2 Закону про ПДВ (як це зробити, див. п. 2 попередньої ситуації), та, по-друге, відкоригувати (вилучити) первісно відображений податковий кредит через негосподарське використання цих товарів, зазначивши його суму зі знаком «мінус» у рядку 16.3 «інші випадки» декларації з ПДВ.

Приклад 2.

Торговельне підприємство, що перебуває на загальній системі оподаткування, за листом-проханням, отриманим від директора дитячого будинку, безоплатно надало йому партію дитячого одягу, первісно закупленого для подальшої реалізації в межах господарської діяльності, а також 50 літрів дизельного палива для екскурсійної поїздки дітей дитячого будинку. Вартість партії дитячого одягу становить 9600 грн. (у тому числі ПДВ — 1600 грн). Вартість дизельного палива становить 180 грн. (у тому числі ПДВ — 30 грн.) Оподатковуваний прибуток за 2006 рік (показник рядка 11 декларації з податку на прибуток підприємства за 2006 рік) склав 150000 грн.

До складу валового доходу підприємство може включити суму, що не перевищує 3 %, тобто 4500 грн.

 

Таблиця 3

 

Благодійна передача товарів (запасів), первісно придбаних у господарських цілях

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВР

1

2

3

4

5

6

7

1

Оприбутковано партію дитячого одягу від постачальника

281

631

8000

8000

2

Суму нарахованого ПДВ віднесено до складу податкового кредиту

641

631

1600

3

Оприбутковано партію дизельного палива

203

631

1250

1250

4

Суму нарахованого ПДВ віднесено до складу податкового кредиту

641

631

250

5

Сплачено рахунки постачальників

631

311

11100

Передача дитячого одягу

6

Передано дитячий одяг як благодійна допомога дитячому будинку

949

281

8000

-8000*
+4500**

* На вартість дитячого одягу, переданого в цілях благодійності, потрібно зменшити валові витрати звітного періоду через перерахунок за п. 5.9 Закону про податок на прибуток, тобто відобразити їх вартість у графі 4 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток.

** Підприємство має право на валові витрати щодо благодійності в межах 3 % ліміту і відображає їх у рядку 4.08 декларації з податку на прибуток та в рядку 1 додатка Р2 до річної декларації з податку на прибуток.

7

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

949

641

1600***

*** Податкові зобов’язання нараховуються відповідно до абзацу п’ятого п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ.

Передача дизельного палива

8

Передано дизельне паливо дитячому будинку

949

203

150

-150*

* На вартість дизпалива, переданого дитячому будинку, потрібно зменшити валові витрати звітного періоду через перерахунок за п. 5.9 Закону про податок на прибуток, тобто відобразити їх вартість у графі 4 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток.

9

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

949

641

30**

**

У зв’язку з тим, що підприємство в цілях благодійності надає дитячому будинку підакцизний товар (дизельне паливо є підакцизним товаром відповідно до Закону України «Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію)» від 11.07.96 р. № 313/96-ВР), то благодійна пільга не застосовується, а отже, податкові зобов’язання нараховуються в загальному порядку.

10

Відкориговано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ (методом «червоне сторно»)

641

644

30***

*** У податковому обліку коригування податкового кредиту здійснюється в рядку 16.3 «інші випадки» зі знаком «мінус» декларації з ПДВ. Заповнюється додаток 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість».

11

Відображено суму відкоригованого податкового кредиту з ПДВ у складі витрат звітного періоду

949

644

30

 

Якщо товар, що передається, має пільгу з ПДВ

Цю ситуацію розглянемо на прикладі безоплатної передачі медикаментів, на які поширюється пільга згідно з

п.п. 5.1.7 Закону про ПДВ. Їх поставка, у тому числі і на безоплатній основі, звільняється від ПДВ. ПДВ на «вході» відсутній.

Якщо ж підприємство надає благодійну допомогу, безоплатно передавши пільгові медикаменти стороні, що їх потребує, яка не задовольняє вимогам

п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ, то йому зіграє на руку пільгування таких товарів за п.п. 5.1.7 Закону про ПДВ. У цьому випадку підприємство оформляє податкову накладну, в якій зазначає, що передачу товарів звільнено від оподаткування згідно з п.п. 5.1.7 Закону про ПДВ.

Якщо ж підприємство має право скористатися пільгою за

п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ, то логічніше в податковій накладній зазначити, що передачу товарів звільнено від оподаткування згідно з п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ.

Якщо підприємство надає благодійну допомогу підакцизними товарами (у нашій ситуації підакцизним з числа медикаментів є спирт етиловий), то пільга, передбачена

пп. 5.1.21 і 5.1.7 Закону про ПДВ, не діє. Тому підприємству, що безоплатно передає такий товар у благодійних цілях, необхідно буде нарахувати податкові зобов’язання за ставкою 20 % виходячи зі звичайних цін.

От, мабуть, і все. Сподіваємося, що після прочитання цієї статті відобразити передачу товару в благодійних цілях не становитиме жодних труднощів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі