Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Змін до форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика

Редакція ПБО
Наказ від 03.04.2007 р. № 210

Про затвердження Змін до форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика

 

Наказ від 3 квітня 2007 року № 210

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2007 р. за № 376/13643

(витяг)

 

Керуючись пунктами 16.4 і 16.15 статті 16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» і статтею 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 31.03.2003 № 146, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.2003 за № 280/7601 (із змінами), що додаються.

2.

Затвердити Зміни до Порядку складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 31.03.2003 № 146, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.04.2003 за № 280/7601 (із змінами), що додаються.

<...>

Голова А. Брезвін

 

ПОГОДЖЕНО:

В. о. голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К. Ващенко

Перший заступник міністра фінансів України В. Копилов

Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України В. Альошин

 

 

Узгоджено рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 23 березня 2007 р. № 06-10/10-268

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 3 квітня 2007 р. № 210

Зміни до форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2007 р. за № 376/13643

 

1.

У розділі IV «Податкове зобов’язання»:

1.1

рядок 21.2 декларації викласти в такій редакції:

«податок з виплат на користь нерезидентів у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя), інших, ніж зазначені у рядку 23 К2 декларації (за ставкою 12 %)»;

1.2

рядок 23 К2 викласти в такій редакції:

«Сума виплат у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя), укладених безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному таким уповноваженим органом, підтверджують, що перестрахування здійснено у перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеним уповноваженим органом), а також при укладенні договорів перестрахування з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (за ставкою 0 %)».

2.

Додаток К2 до рядка 23 К2 декларації викласти в такій редакції*:

* Нову форму додатка К2 див. на с. 6, 7.

 

 

Узгоджено рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 23 березня 2007 р. № 06-10/10-268

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 3 квітня 2007 р. № 210

Зміни до Порядку складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2007 р. за № 376/13643

 

1.

У пункті 3.1 розділу 3 «Порядок заповнення декларації»:

1.1

у таблиці першій:

1.1.1 рядок 21.2 викласти в такій редакції:

«21.2

п. 13.6 ст. 13. У рядку 21.2 вказуються суми податку з виплат у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на території України та за її межами, сплачені на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких не відповідає вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг»

1.1.2 рядок 23 К2 викласти в такій редакції:

«23 К2

п. 13.6 ст. 13. У рядку 23 вказуються суми виплат у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на території України та за її межами, сплачені на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному таким уповноваженим органом, підтверджують, що перестрахування здійснено у перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеним уповноваженим органом), а також при укладенні договорів перестрахування з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту»

1.2

після таблиці другої у першому реченні абзацу третього слова та цифру «додатка К1» замінити словами та цифрами «додатків К1 і К2». Відповідно в обох реченнях цього абзацу слово «додатка» у відповідних відмінках замінити словом «додатків».

Директор
Департаменту податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов’язкових платежів)
Н. Хоцянівська

 

 

 

«

Додаток К2

до рядка 23 К2 декларації

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

                 

Податковий період 200 __ року

 

1 квартал

 

Півріччя

 

3 квартали

 

Рік


Таблиця 1

Код рядка

Номер і дата укладення договору страхування (перестрахування)*

Номер і дата укладення договору перестрахування з обов’язков. страхування цив. відповід. оператора ядерної установки**

Назва та місцезнаходження страховика (перестраховика) нерезидента, з яким безпосередньо укладено договір перестрахування

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків (перестраховиків) — нерезидентів країн — членів Єдиного екон. простору

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків (перестраховиків) — нерезидентів країн, що не входять до Єдиного екон. простору

Назва міжнародного рейтингового агентства, яке встановило рейтинг

Джерело
інформації про рейтинг (назва, дата)

Сума виплат на користь нерезидентів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього


(частина значення
ряд. 23 К2 деклар.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 2

Код рядка

Номер і дата укладення брокерського документа, що підтверджує перестрахування*

Номер і дата укладення договору перестрахування з обов’язков. страхування цив. відповід. оператора ядерної установки**

Назва та місцезнаходження перестрахового брокера, яким від імені страховика-резидента укладено договір перестрахування

Назва та місцезнаходження перестраховика-нерезидента, з яким укладено договір перестрахування (згідно з переліком у брокерському документі)

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків (перестраховиків)-нерезидентів країн — членів Єдиного екон. простору

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків (перестраховиків) — нерезидентів країн, що не входять до Єдиного екон. простору

Назва міжнародного рейтингового агентства, яке встановило рейтинг

Джерело інформації про рейтинг (назва, дата)

Сума виплат на користь нерезидентів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

(частина значення ряд. 23 К2 деклар.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* У разі заповнення графи 2 графа 3 не заповнюється.

** У разі заповнення графи 3 графи 2, 4 — 8 не заповнюються.

Наведена інформація є достовірною.
Керівник підприємства ____________________
(підпис)
__________________________
(прізвище)

 

Директор Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Н. Хоцянівськакоментар редакції

Змінено форму звітності страховика: знову пізніше, ніж ніколи

Укотре доводиться починати подібний коментар з докорів ДПАУ за несвоєчасну підготовку змін до форм звітності. На жаль, стало поганою традицією, коли змінені звітні форми, про необхідність унесення змін до яких було давно відомо, набувають чинності протягом граничних строків їх подання податковим органам. Ось і в сьогоднішньому випадку: необхідність унесення відповідних змін до податкової звітності страховика виникла у зв’язку з набранням чинності з 01.01.2007 р. новою редакцією абзаців другого і третього пункту 13.6 статті 13 Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» — згідно із Законом України від 30.11.2006 р. № 398-V «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 102). Здавалося б, набрання чинності цим Законом з 1 січня мало підштовхнути податківців до того, щоб затвердити наказ, що коментується, так, щоб він устиг набрати чинності не

27 квітня, тобто незадовго до закінчення граничного строку подання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, а як мінімум до початку перебігу такого строку (1 квітня), та де там... У будь-якому разі саме нова форма звітності відповідає діючим з 01.01.2007 р. нормам Закону про податок на прибуток, тому платнику краще не «саморобничати» зі старою формою, спираючись на абзац другий підпункту «з» підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», а скористатися опублікованою тут новою редакцією додатка К2 до рядка 23 К2 декларації страховика.

Нагадаємо, що згідно з діючою редакцією зазначених норм законодавства замість колишніх ставок 0 % та 3 % нині діють ставки 0 % та 12 %, причому ставка 0 %, установлена другим абзацом пункту 13.6 Закону про податок на прибуток, застосовується і щодо договорів перестрахування з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.

Очевидно, що нова редакція додатка К2 до рядка 23 К2 декларації (нагадаємо, що в цьому рядку декларації страховика відображаються суми виплат на користь нерезидентів, до яких

застосовується ставка 0 %) припускає докладнішу розшифровку показника зазначеного рядка декларації. Тепер у зміненому додатку К2 уже не одна, а дві таблиці: таблиця 1 — для розшифровки виплат за відповідними договорами страхування або перестрахування, укладеними напряму, тобто без участі брокера, а таблиця 2 — за такими ж договорами, укладеними через брокера. Зверніть увагу на виноски внизу бланка, які встановлюють особливості заповнення граф для договорів страхування (перестрахування) ядерних ризиків: фахівці ДПАУ стверджують, що в таблиці 1 графи 1, 3, 9 призначено для інформації про подібні договори, укладені без участі брокера, а в таблиці 2 графи 1, 3, 9, 10 — укладені через брокера (що по суті є трактуванням складної конструкції абзацу другого пункту 13.6 Закону про податок на прибуток: у тому значенні, що текст у дужках, який починається словами «у тому числі», поширюється і на норму після слів «а також...»).

Зрозуміло, що сума підсумкових нижніх рядків таблиці 1 і таблиці 2 має дорівнювати показнику рядка 23 К2 декларації (відрадно, що нарешті виправлено прикру помилку, допущену при попередній переробці цієї звітної форми, у результаті якої дотепер у цьому рядку красувався номер рядка 24 всупереч зазначеному в заголовку цього додатка правильному номеру рядка 23 К2).

Олександр Голенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі