Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

ПДВ і діяльність благодійних організацій

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2007/№ 65
Друк
Стаття

ПДВ і діяльність благодійних організацій

 

На сторінках нашої газети вже розглядалися організаційно-правові питання діяльності благодійних організацій, а також порядок обкладення їх доходів податком на прибуток (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 57, № 61). Продовжуючи цикл публікацій, присвячених темі благодійності, пропонуємо матеріал, в якому розглядаються питання сплати податку на додану вартість.

Олена ПАВЛЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 531 —

Закон України «Про благодійність і благодійні організації» від 16.09.97 р. № 531/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Правила маркування товарів

— Правила маркування товарів, отриманих як благодійна допомога, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2005 р. № 772.

Порядок № 1295 —

Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, і контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. № 1295.

 

Реєстрація платниками ПДВ

Ознака неприбутковості не впливає на статус платника ПДВ, а також на особливості обкладення цим податком. Тому неприбуткові організації в певних ситуаціях можуть опинитися серед платників ПДВ. Так, згідно з

п.п. 2.3.1 Закону про ПДВ обов’язкова реєстрація платником ПДВ здійснюється, якщо загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з використанням локальної чи глобальної комп’ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов’язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 300000 грн. (без урахування ПДВ).

ДПАУ неодноразово зауважувала, що при визначенні порога для обов’язкової реєстрації платником ПДВ необхідно враховувати як оподатковувані операції (за ставками 20 %, 0 %), так і звільнені від оподаткування (

статті 5, 11 Закону про ПДВ). Така позиція викладалася, зокрема, у листі від 04.04.2007 р. № 3230/6/16-1515-26. Як аргумент ДПАУ використовувала той факт, що всі ці операції враховуються при визначенні загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду, який відображається в декларації з податку на додану вартість.

Про своє непогодження з думкою ДПАУ ми писали у статті «Оподаткування неоподатковуваного: виходить-то добре, входить погано…» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 95). Річ у тім, що в

п.п. 2.3.1 Закону про ПДВ ідеться про операції з поставки товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню. Більше того, у цьому ж підпункті зазначено, що при визначенні обсягу для обов’язкової реєстрації платником ПДВ ураховуються суми без ПДВ. Це ще раз підтверджує необхідність включення до розрахунку операцій, які підлягають оподаткуванню.

Так, вважаємо, що

у визначенні граничної величини 300 тис. грн. беруть участь винятково операції, які підлягають обкладенню ПДВ . Це особливо важливо для благодійних організацій, що здійснюють операції з надання благодійної допомоги, які звільняються від обкладення ПДВ на підставі п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ.

На звільнених від ПДВ операціях, здійснюваних благодійними організаціями, ми й зупинимося докладніше.

 

Операції, звільнені від оподаткування

Відповідно до

п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ звільняються від оподаткування операції з надання благодійної допомоги, а саме безоплатна передача товарів (робіт, послуг) особам, визначеним абзацами «а», «б» та «е» підпункту 7.11.1 статті 7 Закону про податок на прибуток з метою їх безпосереднього використання в благодійних цілях, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства.

Під

безоплатною передачею необхідно розуміти поставку товарів (робіт, послуг) без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій їх вартості з боку таких отримувачів чи інших осіб.

Керуючись положеннями

п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток, конкретизуємо, в яких саме випадках операції з надання благодійної допомоги звільняються від обкладення ПДВ.

Отже, скористатися цією пільгою можна у випадках безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) з метою їх

безпосереднього використання в благодійних цілях, зокрема, таким особам:

— органам державної влади України, органам місцевого самоврядування та створеним ними установам і організаціям, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До створених такими органами установ і організацій належать заклади та установи освіти, науки, культури, охорони здоров’я, установи соціального забезпечення, а також архівні установи, реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів. При цьому такі установи і організації мають утримуватися за рахунок бюджетних коштів;

— благодійним фондам і організаціям;

— громадським організаціям, створеним з метою здійснення екологічної, оздоровчої, аматорсько-спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;

— громадським організаціям інвалідів та їх місцевим осередкам, створеним відповідно до

Закону України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 р. № 2460-XII ;

— науково-дослідним установам і вищим навчальним закладам III — IV рівнів акредитації, унесеним до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідникам, музеям-заповідникам;

— релігійним організаціям, зареєстрованим у порядку, установленому

Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.91 р. № 987-XII. До таких, зокрема, належать релігійні громади, управління та центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються із зазначених релігійних організацій.

Як випливає з

п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ , крім перерахованих випадків також звільняються від обкладення ПДВ операції з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства. До набувачів благодійної допомоги належать фізичні та юридичні особи, які потребують і отримують благодійну допомогу (ст. 1 Закону № 531).

При цьому передача товарів (робіт, послуг) має здійснюватися виходячи з принципів благодійної діяльності, тобто в межах добровільної безкорисної діяльності, що не передбачає одержання прибутку.

Підсумовуючи сказане вище, доходимо висновку, що від обкладення ПДВ звільняються операції з поставки товарів (робіт, послуг) благодійними організаціями набувачам благодійної допомоги без будь-яких видів компенсацій з боку таких набувачів чи з боку інших осіб.

Порушення цього правила згідно з п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ прирівнюється до умисного ухилення від оподаткування особою, яка надає такі товари.

Слід також пам’ятати, що пільга, передбачена

п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ, поширюється не на всі види благодійної допомоги. Не підлягають звільненню від обкладення ПДВ операції з надання благодійної допомоги у вигляді підакцизних товарів, цінних паперів, нематеріальних активів і товарів (робіт, послуг), призначених для використання в господарській діяльності, крім товарів, що підпадають під дію міжнародних договорів, згоду на укладення яких надано Верховною Радою України (абз. п’ятий п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ)*.

*Тут ідеться про благодійну допомогу, яка надається на території України. Про порядок оподаткування операцій з імпорту благодійної (гуманітарної допомоги) див. далі за текстом статті.

 

Цільове використання благодійної допомоги

На виконання

п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ, а також для використання благодійної допомоги за цільовим призначенням і неможливості її використання в комерційних цілях затверджено Правила маркування товарів. Дія цих правил поширюється на товари, що надходять як благодійна допомога від вітчизняних благодійників.

Відповідно до

п. 4 Правил маркування товарів товари благодійної допомоги маркуються благодійниками, які надають таку допомогу. Маркування провадиться шляхом нанесення на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню чи внутрішню упаковку товару клейма «Благодійна допомога. Продаж заборонено» (п. 2 Правил маркування товарів). При цьому під час візуального огляду упаковки чи товару клеймо має бути видно повністю і чітко. Під час маркування товарів благодійної допомоги може використовуватися символіка благодійної організації та благодійника.

Слід мати на увазі, що

марковані товари, які продаються за кошти чи інші види компенсації, а також виручка, одержана за таку поставку, підлягають конфіскації в дохід держави в установленому порядку (п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ).

Відсутність маркування на товарах, отриманих як благодійна допомога, виключає відчуження таких товарів у благодійних цілях. Але якщо немарковані товари все-таки передано, то, на наш погляд, сторона, що передає, утрачає право на застосування пільги, передбаченої

п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ.

Крім

Правил маркування товарів, на виконання п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ затверджено Порядок № 1295, що визначає механізм розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога і контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб — набувачів такої допомоги.

Оскільки благодійні організації виступають набувачами благодійної допомоги, то вони мають дотримуватися вимог, передбачених цим документом. Зупинимося докладніше на них.

Відповідно до

п. 4 Порядку № 1295 після отримання від благодійника пропозицій про надання благодійної допомоги благодійна організація — набувач такої допомоги здійснює такі дії:

по-перше, з урахуванням рекомендацій відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування визначає коло осіб, яким надаватиметься допомога;

по-друге, повідомляє благодійника про намір прийняти запропоновану допомогу.

Благодійні організації — набувачі благодійної допомоги мають вести бухгалтерський та оперативний облік надходження, зберігання, розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт і послуг. Порядок бухгалтерського обліку благодійної допомоги встановлено

наказом Міністерства фінансів України від 14.12.99 р. № 298 «Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги».

При цьому в

п. 8 Порядку № 1295 міститься особлива вимога щодо складання річної фінансової звітності благодійних організацій:

— у бухгалтерському балансі мають окремо відображатися кошти (товари, роботи, послуг), отримані як благодійна допомога;

— у звіті про прибутки і збитки має окремо відображатися вартісна величина отриманої благодійної допомоги.

У додатку (коментарі) до річного звіту необхідно зазначити пояснення щодо показників благодійної діяльності.

Благодійні організації також мають звітувати за встановленими Держкомстатом формами перед відповідними комісіями з питань гуманітарної допомоги.

 

Увезення благодійної (гуманітарної) допомоги до України

Про те, що при ввезенні гуманітарної допомоги до України існує проблема в частині обкладення ПДВ, ми писали раніше (див. коментар «Увезення гуманітарної допомоги: працює правило конфлікту інтересів» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 40, с. 19). Нагадаємо суть питання.

У

п. 3.2 ст. 3 Закону про ПДВ визначено операції, які не є об’єктом оподаткування. Зокрема, згідно з п.п. 3.2.5 не є об’єктом обкладення ПДВ операції з імпорту майна як технічної чи благодійної (гуманітарної) допомоги відповідно до норм міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, або відповідно до закону.

Як відомо,

ст. 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 р. № 1192-XIV також звільняє від оподаткування гуманітарну допомогу. В окремих випадках таке звільнення поширюється і на підакцизні товари.

Водночас

Законом України від 14.12.2006 р. № 463-V було внесено зміни до п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ, згідно з якими починаючи з 01.01.2007 р. при ввезенні гуманітарної допомоги у вигляді підакцизних товарів пільга з ПДВ не діє, крім товарів, які підпадають під дію міжнародних договорів, згоду на укладення яких надано Верховною Радою України (див. витяг із Закону України «Про податок на додану вартість).

Причому в

абз. шостому п.п. 5.1.21 законодавець підкреслює пріоритетність норм цього підпункту над нормами інших законів.

Проаналізувавши положення

п.п. 3.2.5 і п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ, Міністерство фінансів України в листі від 02.02.2007 р. № 31-20020-06-13/1985 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 40, с. 17) зазначило, що між нормами Закону про ПДВ існує неузгодженість, урегулювати яку можна тільки шляхом унесення змін до цього Закону. Аналогічну думку виклало і Міністерство юстиції України в листі від 01.03.2007 р. № 20-26-846.

При цьому відомства одностайно зійшлися в думці, що для вирішення цього питання на законодавчому рівні слід керуватися правилом конфлікту інтересів, передбаченим

п.п. 4.4.1 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III . Тобто в цьому випадку реально існує можливість ухвалення рішення на користь платників податків.

Цю ж думку підтримала й Державна митна служба України (

лист ДМСУ від 07.03.2007 р. № 11/4-15/2382-ЕП // «Податки та бухгалтерський облік, 2007, № 40, с.18).

Таким чином,

правило конфлікту інтересів дозволяє звільнити гуманітарну допомогу при її ввезенні на митну територію України від сплати ПДВ.

Сподіваємося, що законодавець усе-таки приведе у відповідність закони, що регулюють оподаткування гуманітарної допомоги, і гуманні мотиви по праву одержать свої пільги.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі