Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Довідник бухгалтера. Про коди бюджетної класифікації податку з доходів фізичних осіб

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2007/№ 103
Друк
Лист від 23.11.2007 р. № 23934/7/17-0217

Про коди бюджетної класифікації податку з доходів фізичних осіб

Лист Державної податкової адміністрації України від 23.11.2007 р. № 23934/7/17-0217

 

Державна податкова адміністрація України направляє для роботи

зміни до листів ДПА України від 19.01.2005 р. № 954/7/17-2117 та від 19.01.2007 р. № 783/7/17-0117 стосовно переліку кодів бюджетної класифікації України у розрізі ознак доходів податку з доходів фізичних осіб, з урахуванням змін у веденні обліку платежів, затверджених наказом ДПА України від 07.03.2007 р. № 131 і викладених у листах ДПА України від 07.05.2007 р. № 9110/7/19-0117/271 та від 22.10.2007 р. № 21469/7/19-0117/645.

Заступник голови О. Матвєєв

 

 

Додаток до листа ДПА України від 23 листопада 2007 р. № 23934/7/17-0217

Перелік кодів бюджетної класифікації України у розрізі ознак доходів податку з доходів фізичних осіб

 

№ ознаки доходу згідно з довідником ознак форми № 1-ДФ

Бюджетна класифікація України за доходами

Примітка

Назва платежу

Код

1

2

3

4

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

01

Податок з доходів найманих працівників (Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку, відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (далі — зарплата) (п.п. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону), крім доходів, зазначених у абзаці другому п. 22.8 ст. 22 Закону (п.п. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону, крім абзацу другого п.п. 22.8 ст. 22 Закону), у тому числі, але не виключно податок з оподатковуваних доходів:

11010100

Наказ ДПА України від 07.03.2007 р. № 131

16

коштів на відрядження або під звіт;

11010100

Лист ДПА України від 19.01.2005 р. № 954/7/17-2117

17

нецільової благодійної допомоги;

11010100

09

додаткового блага від працедавця;

11010100

03

пенсійних внесків, страхових внесків (премій) за платника податку;

11010100

33

вартості безоплатно наданого вугілля (вугільних брикетів);

11010100

37

вартості підготовки чи перепідготовки платника;

11010100

39

допомоги на лікування, наданої працедавцем;

11010100

41

вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України, наданих працедавцем;

11010100

43

сум стипендії;

11010100

48

доходу від вторинної сировини та побутових відходів;

11010100

53

доходу від продажу сільськогосподарської продукції;

11010100

01

заробітної плати, нарахованої особі за здійснення роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України;

11010100

Лист ДПА України від 19.01.2005 р. № 954/7/17-2117

01

сум виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати, відпускних (у тому числі при звільненні), сум компенсації за затримку виплати зарплати (у тому числі працівникам-нерезидентам);

11010100

01

матеріальної допомоги працівникам згідно з вимогами колективного договору, або матеріальної допомоги, що має систематичний характер і надається всім або більшості працівників на оздоровлення;

11010100

01

лікарняних;

11010100

01

сум вихідної допомоги при припиненні трудового договору;

11010100

01

сум, нарахованих працівнику за час затримки розрахунку при звільненні, компенсаційних виплат (передбачені чинним законодавством та за рішенням суду);

11010100

01

вартості продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці;

11010100

01

оплати роботи у надурочний час і у святкові
та неробочі дні, оплати днів відпочинку,
що надаються працівникам у зв’язку з роботою понад нормативну тривалість робочого часу;

11010100

01

заробітної плати працівнику, працевлаштованому на дотаційне робоче місце (компенсації витрат на зарплату осіб, які працевлаштовуються підприємством за направленням служби зайнятості на створені ним додаткові робочі місця);

11010100

01

інших заохочувальних та компенсаційних виплат та виплати з фонду оплати праці, що зазначаються у формах державних статистичних спостережень про розмір та структуру заробітної плати найманих працівників

11010100

06
36

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

11011200

Лист ДПА України від 22.10.2007 р. № 21469/7/19-0117/645

07

40

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

11011300

Лист ДПА України від 22.10.2007 р. № 21469/7/19-0117/645

02 — для роялті (у т. ч. одержуваних спадкоємцями)

Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди
та роялті

11010300 (на дивіденди)

Наказ ДПА України від 07.03.2007 р. № 131

12 — для дивідендів, що оподатковуються, та роялті

11010300 (на роялті)

Лист ДПА України від 07.05.2007 р. № 9110/7/19-0117/271

01

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку з доходів фізичних осіб

11010500

Наказ ДПА України від 07.03.2007 р. № 131

13

Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри

11010600

18

Податок з доходів фізичних осіб — нерезидентів з джерелом походження з України, виплачених нерезиденту іншим нерезидентом

11010700

01

Податок з доходів фізичних осіб — військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

11010800

45

(Забезпечення військовослужбовців строкової служби)

 

01

Податок з доходів фізичних осіб — працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в іноземній валюті

11010900

01

Податок з доходів фізичних осіб — працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній валюті

11011000

14

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності, в т. ч., але не виключно податок з оподатковуваних доходів:

11011100

10

неустойки, штрафу або пені;

11011100

Лист ДПА України від 19.01.2005 р. № 954/7/17-2117

11

процентів (дисконтних доходів);

11011100

15

доходу від операцій з інвестиційними активами;

11011100

03

пенсійних внесків, страхових внесків (премій) за платника податку, сплачених іншою особою-резидентом, ніж працедавець;

11011100

17

нецільової благодійної допомоги, наданої будь-якою іншою особою, ніж працедавець;

11011100

21

виплати з фонду фінансування будівництва;

11011100

25

благодійної допомоги, інших виплат та відшкодувань

11011100

29

аліментів (виплачених нерезидентом)

11011100

30

подарунку (одним членом подружжя іншому)

11011100

 

31

вартості товарів, які надходять платнику податку як їх гарантійна заміна

11011100

33

вартості безоплатно наданого вугілля, наданого будь-якою іншою особою, ніж працедавець

11011100

41

вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України, наданих будь-якою іншою особою, ніж працедавець

11011100

49

страхових виплат за договором іншим, ніж довгострокового страхування життя (ДОК) або недержавного пенсійного забезпечення

11011100

50

страхових виплат за договорами ДСЖ

11011100

51

пенсійних виплат з системи недержавного пенсійного забезпечення

11011100

52

виплат з пенсійних вкладів

11011100

20

виплат з пенсійних вкладів за експериментом ХК «Київміськбуд»

11011100

42

Податок з доходів фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

11010200

Лист ДПА України від 22.10.2007 р. № 21469/7/19-0117/645

ФІЗИЧНІ ОСОБИ

01

Податок з доходів найманих працівників

11010100

Наказ ДПА України від 07.03.2007 р. № 131

42

Податок з доходів фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

11010200

42

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

11010400

Лист ДПА України від 07.05.2007 р. № 9110/7/19-0117/271

13

Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри

11010600

01

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

11011100

06
36

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

11011200

Лист ДПА України від 07.05.2007 р. № 9110/7/19-0117/271

07
40

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

11011300

63
64
65
66

Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником податку доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав

11011400

 

04

Пенсійні внески, страхові внески (премії)

11010100

Лист ДПА України від 19.01.2005 р. № 954/7/17-2117

09

Додаткове благо від самозайнятої особи

11010100

10

Неустойки, штрафи або пені

11011100

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі