Теми статей
Обрати теми

Новорічні подарунки від роботодавця

Редакція ПБО
Стаття

Новорічні подарунки від роботодавця

 

Напередодні новорічних свят, звичайно ж, актуальною є тема подарунків. Одні роботодавці приймуть рішення про вручення подарунків до Нового року всім працівникам, інші винагородять тільки тих, хто особливо відзначився цього року. Якщо роботодавець вирішив безоплатно, тобто даром, вручити працівнику подарунок, він має усвідомлювати, що без податкових наслідків не обійтися.

 

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

Інструкція № 16

— Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. № 16.

Інструкція № 36

— Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 р. № 36.

Інструкція № 339

— Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339.

На практиці роботодавці дають своїм працівникам до свят подарунки, як у грошовій, так і в натуральній формі (наприклад, цукерки, побутову техніку тощо). Розглянемо, як оподатковуються і ті й інші види подарунків.

 

Подарунки всім працівникам у натуральній формі

Податок з доходів

. Безумовно, з точки зору Закону № 889 подарунок від роботодавця є доходом працівника, який його отримав, відповідно вартість такого подарунка підлягає оподаткуванню за правилами, зазначеними в Законі № 889.

Але перш ніж перейти до порядку оподаткування, необхідно визначити, до якого виду доходу в розумінні

Закону № 889 відноситься подарунок, що видано працівнику підприємством. Є два варіанти: або це дохід у вигляді заробітної плати, або у вигляді додаткового блага.

На нашу думку,

дохід працівника у вигляді подарунка, отриманого від роботодавця, є заробітною платою. Пояснимо чому.

Згідно з

п. 1.1 Закону № 889 дохід може бути віднесено до додаткового блага тільки якщо він не є заробітною платою.

При цьому заробітною платою є дохід, нарахований (виплачений, наданий) унаслідок здійснення платником податків трудової діяльності на території України. Крім того, під терміном «заробітна плата» розуміються інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) фізичній особі у зв’язку з відносинами трудового найму.

У своїх роз’ясненнях ДПАУ зазначала, що при визначенні змісту поняття «заробітна плата» слід керуватися

Інструкцією № 5 (лист ДПАУ від 26.04.2004 р. № 7441/7/17-3117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, спецвипуск № 1, від 15.06.2004 р. № 4735/6/17-3116).

Відповідно до

п.п. 2.3.2 Інструкції № 5 до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат включаються одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (як у грошовій, так і в натуральній формі), до яких власне і відносяться подарунки, що надаються роботодавцями працівникам.

На нашу думку, є всі підстави стверджувати, що подарунки працівникам підпадають під поняття «заробітна плата» і для цілей

Закону № 889. Далі виходитимемо саме з такої точки зору.

При наданні подарунків у натуральній формі

об’єкт оподаткування визначається за правилами, зазначеними в п. 3.4 Закону № 889, а саме: як добуток вартості подарунка та «натурального» коефіцієнта (у 2007 році — 1,176471).

При цьому

вартість подарунка визначається виходячи зі звичайної ціни, збільшеної на суму:

ПДВ, якщо особа, яка здійснює нарахування, — платник ПДВ;

акцизного збору, якщо дарується підакцизний товар.

Оскільки дохід у вигляді подарунка є заробітною платою, при його нарахуванні об’єкт оподаткування зменшується на суму внесків до фондів соціального страхування. Сума такого доходу

враховується при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу.

Згідно з

п.п. 8.1.4 Закону № 889 роботодавець зобов’язаний перерахувати податок з доходів протягом банківського дня, наступного за днем вручення подарунка працівнику.

Внески до соціальних фондів.

Як зазначалося вище, дохід працівника у вигляді подарунка від роботодавця включається до фонду оплати праці (п.п. 2.3.2 Інструкції № 5). Тому такий дохід є базою для обкладення внесками до всіх фондів соціального страхування.

Слід пам’ятати, що об’єктом обкладення є вартість подарунка, визначена за звичайними цінами з урахуванням «натурального» коефіцієнта.

Строки перерахування внесків до соціальних фондів при наданні подарунка працівнику в натуральній формі згідно з чинним законодавством для зручності наведемо в таблиці.

 

Вид внеску

Строки перерахування

Підстава

1

2

3

Внесок до Пенсійного фонду

нарахування

У день видачі подарунка (при видачі подарунка у вигляді авансу майбутньої заробітної плати — не пізніше останнього робочого дня базового звітного періоду)

п.п. 5.1.6 Інструкції № 21 — 1

утримання

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому видано подарунок

пп. 5.1.4, 5.2.2 Інструкції № 21-1

Внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності

Не пізніше наступного дня після надання подарунка (при видачі подарунка у вигляді авансу майбутньої зарплати — не пізніше дня, установленого для виплати заробітної плати за другу половину місяця)

п. 4.6 Інструкції № 16

Внесок до Фонду на випадок безробіття

Не пізніше наступного дня після видачі подарунка

Лист Мінпраці від 23.11.2001 р. № ДЦ-09-3752*

Внесок до Фонду від нещасних випадків

Не пізніше наступного дня після видачі подарунка

п. 4.12 Інструкції № 36

 

* Незважаючи на те що в п. 5.6 Інструкції № 339 зазначено, що страхові внески сплачуються один раз на місяць при отриманні коштів на оплату праці, при наданні подарунка працівнику рекомендуємо керуватися роз’ясненнями Мінпраці.

 

Слід зауважити, що на практиці, за наявності фінансових можливостей підприємства, щоб уникнути плутанини, бухгалтери вважають за краще перераховувати всі внески до соціальних фондів у день видачі подарунка.

ПДВ та податок на прибуток.

Якщо можливість надання подарунків передбачено в колективному договорі в розділі «Оплата праці», роботодавець може сміливо включати вартість виданих подарунків з урахуванням «натурального» коефіцієнта до складу валових витрат як витрати на оплату праці на підставі п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток. Крім того, валові витрати збільшуються на суму нарахованих внесків до фондів соціального страхування (п.п. 5.7.1 Закону про податок на прибуток).

Щодо виникнення валових доходів та валових витрат при видачі подарунків працівникам у натуральній формі зазначимо таке.

Відповідно до

п. 1.31 Закону про податок на прибуток операції з безоплатного надання товарів розцінюються як їх продаж. Отже, при наданні подарунків працівникам у вигляді товарів у підприємства виникає валовий дохід згідно з п.п. 4.1.1 Закону про податок на прибуток.

Оскільки товари (подарунки) передаються безоплатно фізичним особам, які не є платниками податку на прибуток, діє правило

п.п. 7.4.3 Закону про податок на прибуток: дохід визначається виходячи зі звичайної ціни. Це підтверджується роз’ясненнями працівників податкових органів (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 104, с. 58, «Вісник податкової служби України», 2004, № 4, с. 39), лист ДПАУ від 09.03.2006 р. № 4280/7/17-0717.

Щодо валових витрат, пов’язаних з придбанням подарунка, немає єдиної думки. Є дві точки зору, одна з яких прийнятна для обережних платників податків, інша — для сміливих, готових доводити свою правоту перед податковими органами.

1. Витрати на придбання товару, який згодом надається працівнику як подарунок, не можуть збільшувати валові витрати підприємства, оскільки вони отримуються не для використання в господарській діяльності. Крім того, у

п.п. 5.3.1 Закону про податок на прибуток прямо зазначено, що витрати, пов’язані з розповсюдженням подарунків, не включаються до складу валових витрат.

Якщо платник податків раніше включив до валових витрат вартість подарунка (первісно товар придбавався з метою використання його в господарській діяльності), на суму витрат на придбання подарунка необхідно відкоригувати валові витрати.

При такому підході в результаті виходить, що в підприємства виникає валовий дохід у розмірі вартості подарунка при безоплатній передачі, валові витрати збільшуються тільки на підставі

п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток як витрати на оплату праці при нарахуванні вартості подарунка з урахуванням «натурального» коефіцієнта у складі заробітної плати.

2. Для сміливих платників податків, які мають намір включити вартість подарунка до складу валових витрат підприємства як витрати, пов’язані з господарською діяльністю, аргументом може бути те, що видача подарунка, по суті, є бартерною операцією, оскільки вартість подарунків уходить до фонду оплати праці, тобто вони видаються в обмін на працю працівників. У цій ситуації валові доходи підприємства збільшуються на вартість подарунка при безоплатній передачі працівнику, при цьому вартість подарунка включається до складу валових витрат. Крім того, вартість подарунка з урахуванням «натурального» коефіцієнта включається до складу валових витрат як витрати на оплату праці.

Звертаємо увагу: операції з безоплатної передачі, у тому числі й видача подарунків, прирівнюються до операцій з поставки товарів

(п. 1.4 Закону про ПДВ), які, у свою чергу, є об’єктом оподаткування (п.п. 3.1.1 Закону про ПДВ). Отже, при видачі подарунка роботодавець має відобразити податкові зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайних цін (п. 4.2 Закону про ПДВ).

Податковий кредит з ПДВ залежить від рішення підприємства щодо включення витрат на придбання подарунка до складу валових витрат.

У разі якщо підприємство не включає вартість подарунка до валових витрат, тобто визнає, що операція з придбання подарунка не пов’язана з господарською діяльністю, то й суму ПДВ, сплаченого при придбанні подарунка, не можна включати до складу податкового кредиту (

п.п. 7.4.4 Закону про ПДВ). У разі якщо товар, що надається як подарунок, раніше придбавався з метою використання в господарській діяльності та суму ПДВ щодо такого товару було включено до складу податкового кредиту, підприємство має відкоригувати податковий кредит на зазначену суму.

Якщо щедрий та сміливий роботодавець прийме рішення включити вартість придбаного подарунка до валових витрат, то є можливість відстоювати і своє право на податковий кредит.

Приклад.

За рішенням керівництва всім працівникам надаються подарунки до Нового року. Бухгалтеру підприємства до Нового року дарують пилосос вартістю 360 грн., у тому числі ПДВ — 60 грн. Заробітна плата бухгалтера за грудень 2007 рік склала 2000 грн. Подарунок видано працівниці раніше дня видачі заробітної плати.

Припустимо, що звичайна ціна пилососа становить 300 грн.

Розрахуємо базу для обкладення подарунка податком з доходів та внесками до фондів соціального страхування:

(300 грн. + 60 грн.) х 1,176471 = 423,53 грн.

Для зручності податок з доходів та всі внески до соціальних фондів перераховано в день видачі подарунка.

Бухгалтерський облік операцій з видачі працівнику подарунка в натуральній формі наведемо в таблиці.

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Проведено оплату постачальнику за пилосос

371

311

360,00

2

Отримано пилосос від постачальника

209

631

360,00

3

Проведено залік заборгованостей

631

371

360,00

 

 

4

Видано пилосос бухгалтеру підприємства

377

209

360,00

300,00

5

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

949

641/ПДВ

60,00

Проведено перерахування внесків до соціальних фондів та податку з доходів із суми доходу у вигляді подарунка

6

Перераховано внески до Пенсійного фонду
(423,53 х 33,2 % + 423,53 х 0,5 %)

651

311

142,73

7

Перераховано внески до Фонду з тимчасової втрати працездатності (423,53 х 1,5 % + 423,53 х 0,5 %)

652

311

8,47

8

Перераховано внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (423,53 х 1,3 % + 423,53 х 0,5 %)

653

311

7,62

9

Перераховано внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (423,53 х 1,16 %*)

656

311

4,91

10

Перераховано податок з доходів фізичних осіб
(423,53 х 15 %)

641/ПДФО

311

63,53

11

Нараховано заробітну плату за грудень 2007 року з урахуванням вартості подарунка (2000 + 423,53)

92

661

2423,53

2423,53

Проведено нарахування до соціальних фондів на заробітну плату за грудень 2007 року з урахуванням подарунка

12

Нараховано внесок до Пенсійного фонду
(2423,53 х 33,2 %)

92

651

804,61

804,61

13

Нараховано внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності (2423,53 х 1,5 %)

92

652

36,35

36,35

14

Нараховано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття
(2423,53 х 1,3 %)

92

653

31,51

31,51

15

Нараховано внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (2423,53 х 1,16 %)

92

656

28,11

28,11

Проведено утримання із заробітної плати за грудень 2007 року з урахуванням вартості подарунка

16

Утримано внесок до Пенсійного фонду
(568 х 0,5 % + (2423,53 - 568) х 2 %)

661

651

39,95

17

Утримано внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності (2423,53 х 1 %)

661

652

24,24

18

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (2423,53 х 0,5 %)

661

653

12,12

19

Утримано податок з доходів
(2423,53 - 39,95 - 24,24 - 12,12) х 15 %

661

641/ПДФО

352,08

20

Перераховано внески до Пенсійного фонду
(804,61 + 39,95 - 142,73)

651

311

701,83

21

Перераховано внески до Фонду з тимчасової втрати працездатності (36,35 + 24,24 - 8,47)

652

311

52,12

22

Перераховано внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (31,51 + 12,12 - 7,62)

653

311

36,01

23

Перераховано внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
(28,11 - 4,91)

656

311

23,20

24

Перераховано податок з доходів
(352,08 - 63,53)

641/ПДФО

311

288,55

25

Проведено залік заборгованостей

661

377

360,00

 

 

26

Отримано грошові кошти на виплату заробітної плати

301

311

1635,14

27

Виплачено заробітну плату
(2423,53 - 39,95 - 24,24 - 12,12 - 352,08 - 360)

661

301

1635,14

 

* Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань прийнято умовно.

 

Подарунки всім працівникам у грошовій формі

У

п.п. 2.3.2 Інструкції № 5 зазначено, що одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці, до яких належать подарунки, можуть надаватися й у грошовій формі. З такими подарунками все набагато простіше.

Нарахована сума подарунка в грошовій формі у складі заробітної плати обкладається податком з доходів та внесками до соціальних фондів. Звертаємо увагу: при оподаткуванні грошового подарунка «натуральний» коефіцієнт не застосовується. Податок з доходів утримується «зсередини» суми нарахованого заохочення.

Щодо строків перерахування внесків до фондів соціального страхування та податку з доходів при виплаті подарунків зазначимо таке. Як правило, грошові подарунки виплачуються роботодавцями напередодні свята, тобто така виплата є авансовою виплатою. У цьому випадку діють ті самі строки сплати податку з доходів та внесків до фондів соціального страхування, що й при виплаті заробітної плати за першу половину місяця (авансу).

Якщо ж подарунок виплачується в день виплати заробітної плати за другу половину місяця, податок з доходів та внески до соціальних фондів сплачуються в ті самі строки, що й при виплаті заробітної плати.

Нарахована сума грошового подарунка включається до складу валових витрат на підставі

п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток, якщо можливість одноразових заохочень працівників передбачено в колективному договорі підприємства або трудовому договорі з працівником.

Отже, у разі надання працівникам «грошових» подарунків у роботодавця не виникає зайвих проблем з відображенням валових доходів та витрат, а також зобов’язань з ПДВ, як при наданні подарунків у натуральній формі. Таким чином, роботодавцю з усіх боків вигідніше надавати подарунки своїм працівникам у грошовій формі. Як відомо, кожний працівник сам знайде гідне застосування грошам.

Приклад.

Керівництвом підприємства прийнято рішення надати всім працівникам підприємства, у тому числі економісту Демченку П. С., до Нового року грошове заохочення в розмірі 300 грн. Подарунок виплачено до виплати заробітної плати. Податок з доходів та внески до соціальних фондів сплачено в день виплати подарунка. Заробітна плата Демчен-
ка П. С. у грудні 2007 року склала 1800 грн.

Бухгалтерський облік операцій з нарахування та виплати заробітної плати, у тому числі одноразового заохочення Демченка П. С. до Нового року, наведено в таблиці.

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано внески до Пенсійного фонду із суми подарунка
(300,00 х 33,2 % + 300,00 х 0,5 %)

651

311

101,10

2

Перераховано внески до Фонду з тимчасової втрати працездатності із суми подарунка
(300,00 х 1,5 % + 300,00 х 0,5 %)

652

311

6,00

3

Перераховано внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття із суми подарунка
(300,00 х 1,3 % + 300,00 х 0,5 %)

653

311

5,40

4

Перераховано внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань із суми подарунка
(300,00 х 1,16 %*)

656

311

3,48

5

Перераховано податок з доходів із суми подарунка
(300,00 х 15 %)

641/ПДФО

311

45,00

6

Отримано грошові кошти на виплату подарунка до Нового року

301

311

250,50

7

Виплачено подарунок до Нового року Демченку П. С.

661

301

250,50

8

Нараховано заробітну плату за грудень 2007 року, у тому числі одноразове заохочення
(1800,00 + 300,00)

92

661

2100,00

2100,00

9

Нараховано внески до фондів соціального страхування
(2100,00 х (33,2 % + 1,5 % + 1,3 % + 1,16 %))

92

651, 652, 653, 656

780,36

780,36

10

Утримано внесок до Пенсійного фонду
(568,00 х 0,5 % + (2100,00 — 568,00) х 2 %)

661

651

33,48

11

Утримано внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності
(2100,00 х 1 %)

661

652

21,00

12

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття
(2100 х 0,5 %)

661

653

10,50

13

Утримано податок з доходів
(2100,00 - 33,48 - 21,00 - 10,50) х 15 %

661

641/ПДФО

305,25

14

Перераховано внески до фондів соціального страхування
(780,36 + 33,48 + 21,00 + 10,50 - 101,10 - 6,00 - 5,40 -
 - 3,48)

651, 652, 653, 656

311

729,36

15

Перераховано податок з доходів
(305,25 - 45,00)

641/ПДФО

311

260,25

16

Отримано грошові кошти на виплату заробітної плати

301

311

1479,27

17

Виплачено заробітну плату за грудень 2007 року
(2100,00 - 33,48 - 21,00 - 10,50 - 305,25 - 250,50)

661

301

1479,27

 

* Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань прийнято умовно.

 

Якщо роботодавець вирішив заохотити кількох працівників з усього трудового колективу, які особливо відзначилися в поточному році, альтернативою одноразовим заохоченням може бути грамотно оформлена матеріальна допомога.

 

Надання подарунків окремим працівникам у вигляді матеріальної допомоги

Заохотити обраних працівників можна шляхом надання матеріальної допомоги. У цьому разі доцільно оформити допомогу як нецільову благодійну, оскільки такий вид допомоги має деякі переваги при оподаткуванні. Для цього працівник повинен подати заяву з проханням надати йому нецільову благодійну допомогу. На підставі наказу керівника нецільову матеріальну допомогу може бути надано як у натуральній, так і у грошовій формі.

Щодо порядку оподаткування нецільової благодійної допомоги зазначимо таке.

Якщо працівник має право на отримання ПСП, згідно з

п.п. 9.7.3 Закону № 889 нецільова благодійна допомога в сумі, що не перевищує граничного розміру доходу, визначеного відповідно до абзацу першого п.п. 6.5.1 Закону № 889 (у 2007 році — 740 грн.), надана роботодавцем-резидентом, не обкладається податком з доходів фізичних осіб.

Нецільова благодійна допомога може надаватися як одноразово, так і частинами, проте сукупно за рік її сума не повинна перевищувати встановлений граничний розмір, тобто 740 грн. Якщо, наприклад, працівнику, який має право на ПСП, протягом року вже надавалася неоподатковувана матеріальна допомога в сумі 400 грн., до кінця поточного року роботодавець може надати нецільову благодійну допомогу, яку не буде включено до оподатковуваного доходу працівника, тільки в розмірі 340 грн.

Сума допомоги, що

перевищує встановлену межу, обкладається податком з доходів фізичних осіб за ставкою 15 % . Якщо матеріальна допомога надається працівнику в натуральній формі, не варто забувати, що об’єкт оподаткування визначається з урахуванням «натурального» коефіцієнта.

За умови, що нецільова благодійна допомога надаватиметься

разово тільки деяким працівникам, уся її сума (як оподатковувана, так і неоподатковувана її частина) не обкладатиметься внесками до фондів соціального страхування, оскільки така допомога має разовий характер і не включається до фонду оплати праці згідно з п. 3.31 Інструкції № 5.

У зв’язку з тим, що нецільова благодійна допомога є фінансуванням особистих потреб фізичної особи, вона

не включається до складу валових витрат підприємства на підставі п.п. 5.3.1 Закону про податок на прибуток.

Якщо у вигляді матеріальної допомоги надається товар, при безоплатній передачі товару працівнику валові доходи, валові витрати, а також сума ПДВ та податкового кредиту з ПДВ у податковому обліку підприємства відображаються так само, як і в разі, коли вартість подарунка включається до складу фонду оплати праці (див. розділ «Подарунки всім працівникам в натуральній формі»).

Приклад.

Керівництво підприємства прийняло рішення надати нецільову благодійну допомогу за сімейними обставинами працівнику (економісту) у вигляді мобільного телефону. Телефон придбано вартістю 540 грн., у тому числі ПДВ — 90 грн. Протягом року працівнику не надавалася нецільова благодійна допомога. Працівник має право на ПСП, тому допомога, що надається, не обкладається податком з доходів.

Бухгалтерський облік операцій з надання нецільової благодійної допомоги наведемо в таблиці.

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Проведено оплату постачальнику за мобільний телефон

371

311

540,00

2

Отримано мобільний телефон від постачальника

209

631

540,00

3

Проведено залік заборгованостей

631

371

540,00

4

Видано мобільний телефон працівнику підприємства

377

209

540,00

450,00

5

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

949

641/ПДВ

90,00

6

Відображено у складі витрат підприємства нецільову благодійну допомогу

949

663

540,00

7

Проведено залік заборгованостей

663

377

540,00

 

Приклад.

У грудні 2007 року працівнику надано нецільову благодійну допомогу у грошовій формі в розмірі 800 грн. Працівник має право на ПСП.

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Нараховано нецільову благодійну допомогу

949

663

800,00

2

Утримано податок з доходів із суми перевищення
((800 - 740) х 15 %)

663

641/ПДФО

9,00

3

Перераховано податок з доходів

641/ПДФО

311

9,00

4

Видано допомогу працівнику

663

301

791,00

 

Сподіваємося, що матеріал цієї статті допоможе бухгалтерам розібратися в порядку оподаткування подарунків. На завершення бажаємо нашим читачам щасливого Нового року та хороших подарунків.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі