Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Анализ помилок. Виправляємо помилку в розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2007/№ 13
Друк
Стаття

Виправляємо помилку в розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища

 

Ситуація

Підприємство в господарській діяльності використовує вантажні автомобілі, сплачуючи при цьому збір за забруднення навколишнього природного середовища. У розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за 2006 рік до фактичного об’єму використаного пального для автомобілів (6000 літрів бензину неетилованого) зараховано об’єм оливи (12 літрів). Крім того, було знайдено заниження фактичної витрати бензину на 1000 літрів у IV кварталі 2006 року. Помилку виявлено в кінці лютого 2007 року.

 

Порушення

Порушено

п. 3.1 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Державної податкової адміністрації України від 19.07.99 р. № 162/379, (далі — Інструкція № 162), згідно з якою об’єктом обчислення збору для пересувних джерел забруднення є обсяг фактично використаних видів пального, у результаті спалювання якого утворюються забруднюючі речовини.

 

Аналіз ситуації

Суб’єкти господарської діяльності, незалежно від форми власності, включаючи їх об’єднання, філії, відділення, що здійснюють на території України та в межах її континентального шельфу і виняткової (морський) економічної зони, викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, є платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Сплачується він виходячи з

обсягів фактично використаних видів пального, у результаті спалювання якого утворюються забруднюючі речовини. Оскільки олива в процесі свого використання не утворює забруднюючих речовин, вона не ураховується при обчисленні об’єкта обкладення збором.

Згідно з

п. 6.2 Інструкції № 162 сума збору для пересувних джерел забруднення обчислюється за формулою:

Пвп = Мі х Нбі х Кнас х Кф ,

де Пвп — сума збору за викиди пересувними джерелами забруднення;

Мі — кількість використаного пального і-того виду, в тоннах (т);

Нбі — норматив збору за тонну і-того виду пального, у гривнях (грн./т.);

Кнас — коригуючий коефіцієнт, який ураховує чисельність жителів населеного пункту;

Кф — коригуючий коефіцієнт, що ураховує народногосподарське значення населеного пункту.

Переведемо використаний бензин з одиниць об’єму в одиниці маси, за допомогою коефіцієнта зазначеного в

п. 2.1 Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин в повітря автотранспортом, який використовується суб’єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності, затвердженої наказом Держкомстату України від 06.09.2000 р. № 293:

6000 : 1000 х 0,74 = 4,44 (т).

Визначимо вірну масу витраченого пального:

(6000 + 1000 - 12) : 1000 х 0,74 = 6988 : 1000 х 0,74 = 5,17 (т).

Розрахуємо суму недоїмки на підставі даних

табл. 1.4 додатка 1, табл. 2.1 і 2.2 додатка 2 до Порядку встановлення нормативного збору за забруднення навколишнього природного середовища та справляння цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. № 303.

Недоїмка за збором = (5,17 - 4,44) х 4,5 х 2,373* х 1,8 х 1,25 = 17,54 (грн.).

* Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 626 у 2006 р.

 

Виправлення помилки

Способи виправлення помилок, допущених при розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища описано в

п. 2 Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом ДПАУ від 17.03.2005 р. № 111, (далі — Інструкція № 111) відповідно до п. 5.1, п. 17.2 ст. 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III (далі — Закон № 2181).

Якщо помилку знайдено

після граничного строку здавання розрахунку, то виправити її можна в розрахунку за будь-який наступний звітний період, або через УР.

У разі виправлення помилки першим способом до розрахунку за І квартал 2007 року додається перерахунок податкового зобов’язання збору за забруднення навколишнього природного середовища за 2006 рік (далі — додаток). Кількість таких додатків залежатиме від

кількості звітних періодів, у яких допущено помилки (у цьому випадку вона дорівнює 1). Додаток щодо уточнення податкового зобов’язання за 2006 рік виглядатиме,як показано на с. 36.

При цьому, складаючи звітний розрахунок збору за І квартал 2007 року, у рядку 8 ставиться прокреслення, у рядку 9 — сума недоплати щодо податку, яка склала 17,54 грн. (зазначена в додатку), а в рядку 11 — сума штрафу у розмірі 5 % від недоплати, що виникла, — 0,88 грн. (17,54 х 5 %) (

п. 17.2 Закону № 2181). Кількість додатків, що дорівнює 1, відображатиметься в рядку 13 розрахунку збору.

Крім того, унести виправлення можна і за допомогою

уточнюючого розрахунку. Подається він до розрахунку за 2006 рік та надається до органів податкової інспекції за формою, установленою для податкового розрахунку збору в будь-якому періоді виявлення помилки (у цьому випадку в лютому). До подання уточнюючого розрахунку до бюджету необхідно перерахувати суму недоплати та штраф (абзац «а» п. 17.2 Закону № 2181), інакше ці суми прирівнюватимуться до податкового боргу з відповідним застосуванням штрафних санкцій. Приклад його заповнення дивіться на с. 37.

Матеріал підготувала економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Марина КОВЕНКО

 

 

Назви забруднюючих речовин, види пального та їх технологічні ознаки

Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів, тонн (одиниць)

Нормативи збору згідно з додатком 1 до постанови КМУ від 01.03.99 р. № 303 грн./т (грн./1 одиницю)

Коефіцієнт, установлений в останньому абзаці додатка 1 до Порядку встановлення нормативів збору, затвердженого постановою КМУ від 01.03.99 № 303

Коригуючі коефіцієнти (коефіцієнти) до нормативів збору

Ліміти скидів, розміщення відходів, тонн (одиниць)

Суми збору, обчисленого в межах ліміту, грн. к. 2 або к. 7 (якщо к. 2 > к. 7) х к. 3 х
х к. 4 х
х к. 5 х к. 6

Суми збору, обчисленого за понадлімітні обсяги, грн. заповнюється, якщо
к. 2 > к. 7

(к. 2 - к. 7) х
х к. 3 х к. 4 х
х к. 5 х
х к. 6 х 5

Загальні суми збору, грн.
к. 2 х к. 3 х

х к. 4 х к. 5 х
х к. 6 (для
р. 1 і р. 2) та к. 8 + к. 9 (для р. 3
і р. 4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

...

2. Нараховано збору за викиди пересувними джерелами забруднення, усього

124,22

2.1.Бензин неетилований

5,17

4,5

2,373

1,8

1,25

124,22

3. Нараховано збору за скиди у водні об’єкти

...

4. Нараховано збору за розміщення відходів, усього

...

5. Нараховано збору з початку року, усього (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)

124,22

6. Нараховано збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), усього

93,17*

7. Нараховано збору за звітний квартал, усього (р. 5 - р. 6)

31,05

8. Нараховано збору за даними раніше поданого податкового розрахунку, що уточнюється, усього (р. 7 розрахунку,
що уточнюється)

13,51

9. Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 7 - р. 8)

17,54

...

 

* Умовно

 

Назви забруднюючих речовин, види пального та їх технологічні ознаки

Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів, тонн (одиниць)

Нормативи збору згідно з додатком 1 до постанови КМУ від 01.03.99 р. № 303 грн./т
(грн./
1 одиницю)

Коефіцієнт, установлений в останньому абзаці додатка 1 до Порядку встановлення нормативів збору, затвердженого постановою КМУ від 01.03.99 № 303

Коригуючі коефіцієнти (коефіцієнти) до нормативів збору

Ліміти скидів, розміщення відходів, тонн (одиниць)

Суми збору, обчисленого в межах ліміту, грн. к. 2 або к. 7 (якщо к. 2 > к. 7) х
х к. 3 х к. 4 х
х к. 5 х к. 6

Суми збору, обчисленого за понадлімітні обсяги, грн. заповнюється, якщо к. 2 > к. 7 (к. 2 - к. 7) х
х к. 3 х к. 4 х
х к. 5 х к. 6 х 5

Загальні суми збору, грн. к. 2 х
х к. 3 х
х к. 4 х к. 5 х
х к. 6 (для
р. 1 і р. 2) та к. 8 + к. 9 (для р. 3
і р. 4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

...

5. Нараховано збору з початку року, усього (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)

124,22

6.Нараховано збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), усього

93,17

7. Нараховано збору за звітний квартал, усього (р. 5 - р. 6)

31,05

8. Нараховано збору за даними раніше поданого податкового розрахунку, що уточнюється, усього (р. 7 розрахунку,
що уточнюється)

13,51

9. Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 7 - р. 8)

17,54

10. Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 8 - р. 7) або (р. 10 або сума р. 10 додатка(ків))

11. Сума штрафу (нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами») (р. 9 х 5 %)

0,88

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі