Теми статей
Обрати теми

Довідник бухгалтера. Індексуємо заробітну плату за лютий 2007 року

Редакція ПБО
Стаття

Індексуємо заробітну плату за лютий 2007 року

У газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 7, с. 49 було опубліковано індекси для проведення індексації доходів за січень 2007 року, а також викладено основні правила індексації, установлені

Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — постанова № 1078). Сьогодні розглянемо особливості індексації заробітної плати за лютий 2007 року.

1. Індексації підлягають

грошові доходи населення, які не мають разового характеру, у межах прожиткового мінімуму, установленого для відповідних соціальних та демографічних груп населення.

Згідно зі

ст. 62 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V з 1 січня 2007 року величина прожиткового мінімуму на одну працездатну особу складає 525 грн. Отже, у лютому 2007 року заробітна плата індексується виходячи з фактично нарахованої її суми, але не більше ніж 525 грн.

2. Індексація нараховується та виплачується

одночасно з нарахуванням та виплатою (відповідно) заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації.

3. Щодо індексації

допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка призначена до 01.01.2007 р. і виплачується в І кварталі 2007 року роботодавцями, зазначимо таке.

У

січні 2007 року мінімальний розмір допомоги підвищився з 114 грн. до 120,75 грн. Незважаючи на це, відповідно до п. 5 Порядку № 1078 для цілей індексації допомоги по догляду за дитиною до 3 років січень 2007 року не може вважатися базовим місяцем, оскільки допомога підвищилася на суму меншу, ніж сума індексації, яку було б нараховано за цей місяць. Проте, ігноруючи норми Порядку № 1078, Мінпраці оголосило січень 2007 року базовим місяцем для індексації допомоги по догляду за дитиною до 3 років (див. лист від 15.01.2007 р. № 19/0/15-07/5-2 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 11). Як відомо, індексація в базовому місяці не проводиться. Проте в такому разі сума допомоги, яка виплачується в січні — березні 2007 року (120,75 грн.) буде менше суми допомоги за грудень 2006 року з урахуванням індексації
(122,44 грн.).

Розуміючи це, працівники Мінпраці винайшли нову величину, яка не згадується в жодному нормативному документі —

фіксована частина суми індексації. Саме на таку «фіксовану частину суми індексації за грудень 2006 року» Мінпраці і пропонує збільшувати суму допомоги застрахованим особам у січні та лютому 2007 року. У зв’язку з цим сума допомоги по догляду за дитиною до 3 років за лютий 2007 року має скласти 122,44 грн., з яких:

— 120,75 грн. — мінімальний розмір допомоги;

1,69 грн. — фіксована частина суми індексації за грудень 2006 року.

4. За даними Держкомстату загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції) у грудні 2006 року склав 100,9 %. У зв’язку з тим, що індекс інфляції наростаючим підсумком не перевищив 101 %, індексація доходів за лютий 2007 року здійснюється із застосуванням тих самих величин приросту індексів споживчих цін, що і в січні 2007 року (див. таблицю).

Базовий місяць
(місяць прийняття на роботу або підвищення заробітної плати)

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%)

Заробітна плата
не підвищувалася
з березня 2003 року

44,5

2003 рік

Березень

43,0

Квітень

42,0

Травень

42,0

Червень

41,8

Липень

42,0

Серпень

44,4

Вересень

43,5

Жовтень

41,7

Листопад

39,1

Грудень

37,0

2004 рік

Січень

35,1

Лютий

34,6

Березень

34,0

Квітень

33,1

Травень

32,2

Червень

31,3

Липень

31,3

Серпень

31,4

Вересень

29,7

Жовтень

26,9

Листопад

24,9

Грудень

22,0

 

2005 рік

Січень

20,0

Лютий

18,8

Березень

16,9

Квітень

16,1

Травень

15,4

Червень

14,7

Липень

14,4

Серпень

14,4

Вересень

13,9

Жовтень

12,9

Листопад

11,6

Грудень

10,6

2006 рік

Січень

9,3

Лютий

7,4

Березень

7,7

Квітень

8,1

Травень

7,6

Червень

7,5

Липень

6,5

Серпень

6,5

Вересень

4,4

Жовтень

1,8

Листопад

Не індексується

Грудень

Не індексується

2007 рік

Січень

Не індексується

Лютий

Не індексується

 

 Пояснимо порядок застосування таблиці індексації.

Таблиця використовується

для розрахунку суми індексації заробітної плати, яка нараховується за лютий 2007 року. При цьому необхідно знати базовий місяць для кожного працівника підприємства. Базовим є місяць прийняття працівника на роботу або останнього підвищення йому заробітної плати. Наприклад, якщо працівника прийнято на роботу у вересні 2006 року та його заробітна плата відтоді не підвищувалася, вересень 2006 року для нього є базовим місяцем.

Для визначення індексу, на який індексується зарплата за лютий 2007 року, у лівій колонці таблиці знаходимо базовий місяць для кожного працівника (тобто рік і місяць прийняття на роботу або останнього підвищення заробітної плати). У правій колонці зазначено вже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, які застосовуються для індексації в лютому 2007 року. Для нашого прикладу,

якщо базовим місяцем для працівника є вересень 2006 року, індекс, на який провадиться індексація, складає 4,4 % (див. таблицю). Нарахована в лютому 2007 року заробітна плата працівника (але не більше 525 грн.) помножується на 4,4 і ділиться на 100. Отримане значення і є сумою індексації.

Розрахунок суми індексації покажемо на прикладах.

Приклад 1.

Заробітна плата Пилипчука І. Н. за лютий 2007 року складає 900 грн. Останній раз зарплата працівника підвищувалася у травні
2006 року. Підприємство є основним місцем роботи Пилипчука І. Н.

Заробітна плата Пилипчука І. Н. перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, тому індексації підлягає не вся сума нарахованої заробітної плати за лютий 2007 року, а тільки її частина в розмірі 525 грн. Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати цього працівника за лютий 2007 року складає 7,6 % (базовий місяць — травень 2006 року).

Сума індексації заробітної плати Пилипчука І. Н. за лютий 2007 року складає:

525 грн. х 7,6 : 100 = 39,90 грн.

Заробітна плата Пилипчука І. Н. за лютий 2007 року з урахуванням індексації:

900 грн. + 39,90 грн. = 939,90 грн.

Приклад 2.

Сонарова А. А. було прийнято на роботу у квітні 2006 року з окладом 510 грн. У лютому 2007 року його заробітна плата була підвищена і склала 550 грн. Підприємство є основним місцем роботи Сонарова А. А.

Сума, на яку заробітну плату Сонарова А. А. підвищено в лютому 2007 року (40 грн.), менше суми індексації, яку було б нараховано йому за цей місяць — 41,31 грн. (510 грн. х 8,1 %). Тому підвищення заробітної плати Сонарова А. А. не вплинуло на порядок її індексації (

п. 5 Порядку № 1078). Базовим місяцем для працівника залишається квітень 2006 року.

У лютому 2007 року заробітна плата, незважаючи на її підвищення, індексується із застосуванням індексу 8,1 % (див. таблицю). У зв’язку з тим, що заробітна плата Сонарова А. А. за лютий 2007 року перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, індексації підлягає не вся сума нарахованої заробітної плати, а тільки її частина в розмірі 525 грн.

Сума індексації заробітної плати Сонарова А. А. за лютий 2007 року складає:

525 грн. х 8,1 : 100 = 42,53 грн.

Заробітна плата Сонарова А. А. за лютий 2007 року з урахуванням індексації:

550 грн. + 42,53 грн. = 592,53 грн.

Приклад 3.

Кузнєцову І. Н. прийнято на роботу в січні 2006 року з окладом 660 грн. У період з 01.02.2007 р. по 18.02.2007 р. вона перебувала в щорічній відпустці. У лютому 2007 року їй було нараховано 669 грн., у тому числі:

— заробітна плата за відпрацьовані дні лютого — 264 грн.;

— відпускні — 405 грн.

Підприємство є основним місцем роботи Кузнєцової І. Н.

Відповідно до роз’яснення Мінпраці (див.

лист від 30.10.2003 р. № 024-130 // «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 96) всі виплати, які розраховуються виходячи із середньої заробіт-ної плати (відпускні, лікарняні тощо), індексації не підлягають.

У зв’язку з цим індексувати необхідно тільки суму нарахованої Кузнєцовій І. Н. заробітної плати. Сума індексації за лютий 2007 року Кузнєцової І. Н. складає:

264 грн. х 9,3 : 100 = 24,55 грн.

Загальна сума нарахованого Кузнєцовій І. Н. доходу за лютий 2007 року:

405 грн. + 264 грн. + 24,55 грн. = 693,55 грн.

Матеріал підготувала економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» Наталія ВОРОНАЯ

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі