Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Індекси інфляції

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2007/№ 6
Друк
Довідкова інформація

Індекси інфляції

Індекс споживчих цін (індекс інфляції)

— показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які придбаває населення для невиробничого споживання.

Цей показник розраховується на підставі споживчого набору товарів продовольчого та непродовольчого призначення і послуг. Зазначений набір товарів (послуг) є єдиним для всіх регіонів країни та ґрунтується на структурі споживчих грошових витрат домогосподарств міських поселень.

Індекси інфляції розраховуються Державним комітетом статистики України щомісяця та публікуються у пресі (зокрема, у газеті «Урядовий кур’єр») не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним. Ці показники, повідомлені засобами масової інформації з посиланням на Держкомстат України, є офіційними та можуть використовуватися для проведення перерахунків грошових сум.

Індекс інфляції є важливим показником, що використовується для вирішення багатьох питань. Наведемо деякі з них.

Коли застосовується

Яким документом передбачено

1

2

1. Індексація доходів громадян:

Ст. 2 Закону № 1282
П. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078

Пенсії з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат

Стипендії

Оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає:
— оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками;
— доплати;
— надбавки;
— премії;
— гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством;
— інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер

Грошове забезпечення військовослужбовців

Суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а саме:
— допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що надається в мінімальному розмірі;
— допомога по безробіттю;
— матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
— щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим);
— щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
— страхова виплата дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що надається в мінімальному розмірі особам, не застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування*

 

Допомога на дітей одиноким матерям, що надається в розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку*

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства
і дітям-інвалідам*

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І або II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним*

Суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника

2. Розрахунок суми компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати

П. 4 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159

3. Індексація балансової вартості груп основних фондів та нематеріальних активів

П.п. 8.3.3 ст. 8 Закону про оподаткування прибутку підприємств

4. Індексація валових доходів і витрат підприємств — виробників сільськогосподарської продукції, отриманих (понесених) протягом звітного податкового року

П. 14.1 ст. 14 Закону про оподаткування прибутку підприємств

5. Визначення розміру відповідальності боржника за порушення грошового зобов’язання

Ст. 625 ЦКУ

6. Визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей

П. 2 Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116

7. Індексація балансової вартості об’єктів житлового фонду

П. 1.8 Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Держказначейства від 17.07.2000 р. № 64
П. 2 постанови КМУ від 31.08.96 р. № 1024 «Про порядок індексації вартості об’єктів житлового фонду»

8. Індексація грошової оцінки земель

П. 1.9 Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Держказначейства від 17.07.2000 р. № 64
Порядок проведення індексації грошової оцінки земель, затверджений постановою КМУ від 12.05.2000 р. № 783

9. Визначення розміру орендної плати за державне майно

П. 12, 13 Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 р. № 786

* Індексується окремо незалежно від розміру інших доходів (крім оплати праці). У разі коли особа працює, у першу чергу індексується оплата праці.
Допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам індексується з урахуванням суми надбавки на догляд, якщо вона призначена.

 

Приклад використання показника «індекс інфляції»

На підприємстві станом на 01.01.2007 р. значаться основні фонди:

— групи 1 — 750000 грн.;

— групи 2 — 280000 грн.;

— групи 3 — 185000 грн.;

— групи 4 — 87000 грн.

Як видно з наведеної таблиці на с. 7, індекс інфляції за 2006 рік — 111,6 %.

Розрахуємо коефіцієнт індексації: Кі = (111,6 - - 10) : 100 = 1,016.

Розрахунок індексації основних фондів за групами ОФ покажемо в таблиці.

Група ОФ

Балансова вартість групи на 01.01.2007 р., грн.

Приріст балансової вартості, грн.

до індексації

після індексації

Група 1

750000

762000

12000

Група 2

280000

284480

4480

Група 3

185000

187960

2960

Група 4

87000

88392

1392

Разом

1302000

1322832

20832

 

Величини індексів інфляції за даними Державного комітету статистики України

Рік,
місяць

Індекс інфляції (у відсотках до попереднього місяця)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Січень

 

385,2

173,2

119,2

121,2

109,4

102,2

101,3

101,5

104,6

101,5

101,0

101,5

101,4

101,7

101,2

Лютий

 

115,3

128,8

112,6

118,1

107,4

101,2

100,2

101,0

103,3

100,6

98,6

101,1

100,4

101,0

101,8

Березень

 

112,1

122,1

105,7

111,4

103,0

100,1

100,2

101,0

102,0

100,6

99,3

101,1

100,4

101,6

99,7

Квітень

 

107,6

123,6

106,0

105,8

102,4

100,8

101,3

102,3

101,7

101,5

101,4

100,7

100,7

100,7

99,6

Травень

 

114,4

127,6

105,2

104,6

100,7

100,8

100,0

102,4

102,1

100,4

99,7

100,0

100,7

100,6

100,5

Червень

 

126,5

171,7

103,9

104,8

100,1

100,1

100,0

100,1

103,7

100,6

98,2

100,1

100,7

100,6

100,1

Липень

 

122,1

137,6

102,1

105,2

100,1

100,1

99,1

99,0

99,9

98,3

98,5

99,9

100,0

100,3

100,9

Серпень

104,0

108,3

121,7

102,6

104,6

105,7

100,0

100,2

101,0

100,0

99,8

99,8

98,3

99,9

100,0

100,0

Вересень

104,5

110,6

180,3

107,3

114,2

102,0

101,2

103,8

101,4

102,6

100,4

100,2

100,6

101,3

100,4

102,0

Жовтень

105,9

112,4

166,1

122,6

109,1

101,5

100,9

106,2

101,1

101,4

100,2

100,7

101,3

102,2

100,9

102,6

Листопад

116,5

122,0

145,3

172,3

106,2

101,2

100,9

103,0

102,9

100,4

100,5

100,7

101,9

101,6

101,2

101,8

Грудень

124,6

135,1

190,8

128,4

104,6

100,9

101,4

103,3

104,1

101,6

101,6

101,4

101,5

102,4

100,9

100,9

Усього за рік

390,0

2100,0

10256,0

501,0

281,7

139,7

110,1

120,0

119,2

125,8

106,1

99,4

108,2

112,3

110,3

111,6

Середньомісячний темп росту

121,0

128,9

147,1

114,4

109,0

102,8

100,8

101,6

101,5

101,9

100,5

99,9

100,7

100,9

100,8

100,9

Середньорічний темп росту

 

1627,0

4835,0

991,2

477,0

180,3

115,9

110,6

122,7

128,2

112,0

100,8

105,2

109,0

113,5

 

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі