Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати: як розрахувати та облікувати

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2007/№ 7
Друк
Стаття

Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати: як розрахувати та облікувати

 

Якщо роботодавець несвоєчасно виплачує заробітну плату, відповідно до чинного законодавства він повинен здійснювати нарахування та виплату компенсації за її затримку. Особливостям розрахунку, податкового та бухгалтерського обліку сум компенсації заробітної плати у зв’язку з порушеннями строків її виплати працівникам присвячено цю статтю.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КоАП —

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

КК

— Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

Закон про оплату праці

— Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про компенсацію

— Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Положення № 1427

— Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати, затверджене постановою КМУ від 20.12.97 р. № 1427.

Порядок № 159

— Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

 

Що таке компенсація

Відповідно до

ст. 24 Закону про оплату праці та ст. 115 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. заробітна плата повинна виплачуватися працівникам регулярно у строки, установлені в колективному договорі, але не менше ніж два рази на місяць. При цьому проміжок часу між виплатами не повинен перевищувати шістнадцять календарних днів.

Статтею 34 Закону про оплату праці

передбачено компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати (далі — компенсація).

Порядок нарахування та виплати компенсації заробітної плати, нарахованої в період з 01.01.98 р. по 31.12.2000 р., регламентовані

Положенням № 1427, заробітної плати, нарахованої з 01.01.2001 р., Законом про компенсацію та Порядком № 159.

Компенсація здійснюється у разі

затримки виплати заробітної плати на один і більше календарних місяців. Таким чином, розрахунок та нарахування компенсації зобов’язані проводити тільки ті підприємства, які несвоєчасно виплачують заробітну плату своїм працівникам. Заробітна плата, не отримана своєчасно з вини працівника, компенсації не підлягає (ст. 5 Закону про компенсацію).

Згідно з

п. 3 Порядку № 159 компенсації підлягають грошові доходи з урахуванням суми індексації, які не мають разового характеру, зокрема:

— пенсії;

— соціальні виплати (допомога з тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, допомога по вагітності та пологах, щомісячна грошова сума у разі часткової або повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, тощо);

— стипендії;

— заробітна плата (грошове забезпечення).

Не слід плутати компенсацію з індексацією. Незважаючи на те, що і в тому, і в іншому випадку відбувається

відшкодування працівникам частини втраченого доходу у зв’язку зі зростанням індексу споживчих цін, ці поняття мають істотні відмінності.

Порядки проведення компенсації та індексації регламентовано різними нормативними документами. Як уже зазначалося вище, компенсація проводиться відповідно до

Положення № 1427 та Порядку № 159, а індексація доходів громадян — згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Індексація

заробітної плати проводиться щомісячно з метою підтримання купівельної спроможності заробітної плати працівників в умовах інфляції і не залежить від регулярності виплати заробітної плати, основною ж умовою проведення компенсації є затримка виплати заробітної плати.

Індексації

підлягають грошові доходи населення в межах прожиткового мінімуму , встановленого для відповідних соціальних та демографічних груп, компенсація ж нараховується на всю суму «чистої» заробітної плати, яку виплачено несвоєчасно, без обмеження її розмірів.

Слід також відзначити, що проведення індексації

не звільняє роботодавця від обов’язку нарахування компенсації у разі несвоєчасної виплати заробітної плати. При цьому компенсація нараховується на суму заробітної плати, яку виплачено несвоєчасно, з урахуванням індексації. Докладніше про порядок проведення індексації див. статтю «Індексація грошових доходів громадян» на с. 49.

 

Відповідальність за ненарахування компенсації

Наявність у підприємства заборгованості перед працівниками щодо заробітної плати є підставою для притягнення посадових осіб такого підприємства до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і навіть кримінальної відповідальності. Такі санкції передбачено чинними нормативними актами за порушення законодавства про оплату праці.

За ненарахування та невиплату компенсації також передбачено відповідальність. Це обумовлено тим, що

ст. 1 Закону про компенсацію обов’язок щодо нарахування компенсації заробітної плати у разі порушення установлених строків її виплати покладається на підприємства, установи і організації всіх форм власності та господарювання. Відмову власника або уповноваженого ним органу від виплати компенсації може бути оскаржено працівником у судовому порядку (ст. 7 Закону про компенсацію).

Ненарахування та невиплата працівникам компенсації за затримку заробітної плати є порушенням трудового законодавства

і тягне за собою притягнення посадових осіб, винних у невиплаті компенсації, до адміністративної відповідальності.

Відповідальність за ненарахування та невиплату компенсації передбачено

ч. 1 ст. 41 КоАП, згідно з якою на посадових осіб підприємства може бути накладено штраф у розмірі від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 грн. до 850 грн.).

Протоколи про адміністративне правопорушення

складаються посадовими особами Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю або територіальних державних інспекцій праці. Після оформлення та підписання протоколу формується справа про адміністративне правопорушення для направлення до суду. І лише судом може бути винесено рішення про накладення адміністративного штрафу за ст. 41 КоАП.

Розібравшись з відповідальністю за ненарахування компенсації, розглянемо порядок її розрахування.

 

Розраховуємо суму компенсації

Сподіваючись на те, що заборгованість щодо заробітної плати, яку нараховано з 01.01.98 р. по 31.12.2000 р., уже погашено, зупинимося на порядку проведення компенсації заробітної плати, яку нараховано після 01.01.2001 р. і не виплачено своєчасно*.

* Звертаємо увагу, що на заробітну плату не поширюються строки позовної давності.

Згідно з

п. 4 Порядку № 159 сума компенсації розраховується як добуток суми нарахованої, але не виплаченої працівнику заробітної плати за відповідний місяць (після утримання податків та обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, поділений на 100. Зверніть увагу, що в розрахунку бере участь сума так званої «чистої» заробітної плати, тобто нарахована сума за мінусом утриманих сум податку з доходів фізичних осіб (прибуткового податку), а також внесків до соціальних фондів.

Індекс споживчих цін для визначення суми компенсації розраховується шляхом множення місячних індексів споживчих цін, що публікуються Держкомстатом, за період невиплати грошового доходу. При цьому індекс споживчих цін у місяці, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається (

п. 4 Порядку № 159).

Порядок розрахунку компенсації заробітної плати покажемо у вигляді формули:

Ск = ЗПчист х (Іі х Іі+1 х ... х In х 100 - 100) : 100 ,

де Ск — сума компенсації;

ЗПчист — сума заробітної плати після вирахування з неї всіх утримань («чиста» заробітна плата), яку не виплачено в строк не з вини працівника;

Іі — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, наступного за місяцем нарахування заробітної плати (поділений на 100);

In — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, що передує місяцю виплати заборгованості (поділений на 100).

Щомісячні індекси споживчих цін (індекси інфляції) за період 2001 — 2006 рр. наведено в таблиці.

 

Індекси інфляції за 2001 — 2006 рр.

Місяць

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Січень

101,5

101,0

101,5

101,4

101,7

101,2

Лютий

100,6

98,6

101,1

100,4

101,0

101,8

Березень

100,6

99,3

101,1

100,4

101,6

99,7

Квітень

101,5

101,4

100,7

100,7

100,7

99,6

Травень

100,4

99,7

100,0

100,7

100,6

100,5

Червень

100,6

98,2

100,1

100,7

100,6

100,1

Липень

98,3

98,5

99,9

100,0

100,3

100,9

Серпень

99,8

99,8

98,3

99,9

100,0

100,0

Вересень

100,4

100,2

100,6

101,3

100,4

102,0

Жовтень

100,2

100,7

101,3

102,2

100,9

102,6

Листопад

100,5

100,7

101,9

101,6

101,2

101,8

Грудень

101,6

101,4

101,5

102,4

100,9

100,9

 

Слід зазначити, що

нарахування компенсації провадиться один раз безпосередньо перед виплатою заборгованості щодо заробітної плати. Виплата компенсації на підставі п. 5 Порядку № 159 здійснюється в місяці, в якому виплачується заборгованість щодо заробітної плати за відповідний місяць.

Розглянемо порядок розрахування компенсації на прикладах.

Приклад 1.

У січні 2007 року підприємство виплачує працівнику заробітну плату, нараховану в жовтні 2005 року. Заборгованість складає 839,55 грн. Порядок розрахунку компенсації наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Показник

Числове значення

1

Сума «чистої» заробітної плати за жовтень 2005 року (з урахуванням індексації)

839,55 грн.

2

Індекс споживчих цін за період невиплати доходу — визначається шляхом перемножування місячних індексів споживчих цін за період з листопада 2005 року по грудень 2006 року включно: (1,012 х 1,009 х 1,012

х 1,018 х 0,997 х 0,996 х 1,005 х 1,001 х 1,009 х 1,000 х 1,020 х 1,026 х
х 1,018 х 1,009 х 100)

114 %

3

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати заробітної плати (рядок 2 - 100 %)

14 %

4

Сума компенсації ((рядок 1 х рядок 3) : 100)

117,54 грн.

 

Звертаємо увагу, якщо індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищує 100 %, компенсація не нараховується. Такий висновок випливає з прикладу 2, наведеного в

додатку до Порядку № 159.

Далі розглянемо особливості податкового та бухгалтерського обліку компенсації.

 

Податковий та бухгалтерський облік компенсації

Закон № 889

не містить норм, що звільняють компенсацію від оподаткування. У зв’язку з цим компенсація обкладається податком з доходів фізичних осіб на загальних підставах (з 01.01.2007 р. за ставкою 15 %).

Сума компенсації

включається до бази для нарахувань та утримань внесків до соціальних фондів , оскільки ця виплата входить до фонду оплати праці (п.п. 2.2.8 Інструкції № 5) та підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб.

Відповідно до

п. 1.1 Закону № 889 компенсаційні виплати, що надаються платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму, для цілей обкладення податком з доходів фізичних осіб включаються до заробітної плати.

Із цього випливає, що:

1) сума

компенсації враховується при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу;

2) об’єкт оподаткування

зменшується на суму утриманих внесків до фондів соціального страхування.

При нарахуванні компенсації потрібно ураховувати норму

п.п. 1.6.2 Інструкції № 5, згідно з якою нарахування фонду оплати праці, що здійснюються за попередній період, відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому були здійснені нарахування. Таким чином, сума компенсації включається до фонду оплати праці того місяця, в якому фактично проводиться її нарахування та виплата.

Що стосується податку на прибуток, то

сума компенсації заробітної плати включається до складу валових витрат підприємства на підставі п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток. Такої ж думки дотримується ДПАУ (див. лист від 29.04.2004 р. № 3346/6/15-1116).

Порядок відображення операції з нарахування та виплати компенсації працівнику підприємства в бухгалтерському обліку розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад 2.

Підприємство погашає заборгованість щодо заробітної плати за вересень 2005 року 10 січня 2007 року. Заробітна плата працівника апарату управління за вересень 2005 року, що підлягає виплаті на руки, складає 755,60 грн. Сума компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати склала 113,34 грн. Заборгованість за внесками до соціальних фондів у зв’язку з невиплатою заробітної плати за вересень 2005 року склала:

— до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності — 35,10 грн.;

— до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття — 18,90 грн.;

— до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань — 12,24 грн.

Внески до Пенсійного фонду із суми заборгованості щодо заробітної плати перераховано до 20 жовтня 2005 року. Податок з доходів фізичних осіб, утриманий із заробітної плати за вересень 2005 року, перераховано до бюджету до 30 жовтня 2005 року.

Заробітна плата працівника в січні 2007 року склала 1500 грн.

Умовні скорочення, прийняті в таблиці:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

У регістрах бухгалтерського обліку нарахування та виплата компенсації відображаються таким чином:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

На дату нарахування компенсації

1

Нараховано суму компенсації

92

661

113,34

2

Утримано внесок до ПФ (113,34 х 0,5 %)

661

651

0,57

3

Утримано внесок до ФТВП (113,34 х 0,5 %)

661

652

0,57

4

Утримано внесок до ФБ (113,34 х 0,5 %)

661

653

0,57

5

Утримано податок з доходів фізичних осіб ((113,34 - 0,57 - 0,57 - 0,57) х 15 %)

661

641/ПДФО

16,74

6

Нараховано внесок до ПФ (113,34 х 33,2 %)

92

651

37,63

7

Нараховано внесок до ФТВП (113,34 х 1,5 %)

92

652

1,70

8

Нараховано внесок до ФБ (113,34 х 1,3 %)

92

653

1,47

9

Нараховано внесок до ФНВ (113,34 х 1,16 %*)

92

656

1,31

На дату виплати заборгованості щодо заробітної плати та компенсації

10

Перераховано внесок до ПФ із суми компенсації (37,63 + 0,57)

651

311

38,20

11

Перераховано внесок до ФТВП із суми заборгованості щодо заробітної плати та компенсації (1,70 + 0,57 + 35,10)

652

311

37,37

12

Перераховано внесок до ФБ із суми заборгованості щодо заробітної плати
та компенсації (1,47 + 0,57 + 18,90)

653

311

20,94

13

Перераховано внесок до ФНВ із суми заборгованості щодо заробітної плати
та компенсації (1,31 + 12,24)

656

311

13,55

14

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

16,74

15

Виплачено працівнику заборгованість щодо заробітної плати за вересень 2005 року, а також суму компенсації (755,60 + 94,89)

661

301

850,49

На дату нарахування заробітної плати за січень 2007 року

16

Нараховано заробітну плату за січень 2007 року

92

661

1500,00

17

Утримано внесок до ПФ ((525,00 х 0,5 % + (1500,00 + 113,34 - 525,00) х
х 2 %) - 0,57)

661

651

23,82

18

Утримано внесок до ФТВП ((1500,00 + 113,34) х 1 % - 0,57)

661

652

15,56

19

Утримано внесок до ФБ (1500,00 х 0,5 %)

661

663

7,50

20

Утримано податок з доходів фізичних осіб
((1500,00 + 113,34 - 0,57 - 0,57 - 0,57 - 23,82 - 15,56 - 7,50) х 15 % - 16,74)

661

641/ПДФО

217,97

21

Нараховано внески до соціальних фондів (1500,00 х 37,16 %)

92

651, 652, 653, 656

557,40

 

* Ставку внеску в розмірі 1,16 % прийнято умовно.

 

Таблиця приросту індексу споживчих цін

Для того, щоб спростити обчислення суми компенсації за затримку виплати заробітної плати, яка

нарахована у 2001 — 2006 рр. та виплачується в січні 2007 року, наведемо таблицю з уже розрахованими величинами приросту індексів споживчих цін.

 

Місяць

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, %

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1

2

3

4

5

6

7

Січень

55,7

47,4

47,5

36,4

21,1

10,3

Лютий

54,7

49,5

45,9

35,9

19,9

8,4

Березень

53,8

50,6

44,3

35,3

18,0

8,7

Квітень

51,5

48,5

43,3

34,4

17,2

9,1

Травень

50,9

48,9

43,3

33,5

16,5

8,6

Червень

50,0

51,7

43,2

32,5

15,8

8,5

Липень

52,6

54,0

43,3

32,5

15,5

7,5

Серпень

52,9

54,3

45,8

32,7

15,5

7,5

Вересень

52,3

54,0

44,9

31,0

15,0

5,4

Жовтень

52,0

52,9

43,1

28,1

14,0

2,7

Листопад

51,3

51,8

40,4

26,1

12,6

0,9

Грудень

48,9

49,7

38,3

23,2

11,6

 

Розглянемо порядок застосування цієї таблиці.

Для розрахунку суми компенсації необхідно на перетині рядка з назвою місяця та графи з роком знайти місяць нарахування заробітної плати, заборгованість щодо якої виплачується в січні 2007 року. Цифра на перетині відповідного місяця та року і є величиною приросту індексу споживчих цін у відсотках, на який помножують суму заборгованості щодо заробітної плати за відповідний місяць, що підлягає видачі на руки в січні 2007 року. Отриманий результат ділимо на 100 та одержуємо суму компенсації, яка підлягає нарахуванню.

Приклад 3.

У січні 2007 року виплачується заборгованість щодо заробітної плати за травень 2005 року в сумі 545,70 грн. та за листопад 2005 року — 590,50 грн.

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу за травень 2005 року складає 16,5 %.

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу за листопад 2005 року складає 12,6 %.

Сума компенсації у разі виплати в січні 2007 року заборгованості щодо заробітної плати:

— за травень 2005 року складе 90,04 грн. (545,70 грн. х 16,5 : 100);

— за листопад 2005 року — 74,40 грн. (590,50 грн. х 12,6 : 100).

Загальна сума компенсації, яка виплачується в січні 2007 року, складає 164,44 грн. (90,04 грн. + 74,40 грн.).

На прохання наших читачів ми ще раз нагадали про особливості нарахування та обліку компенсації за заробітну плату, яку виплачено несвоєчасно, а надалі будемо щомісячно публікувати готові індекси для нарахування цієї виплати.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі