Теми статей
Обрати теми

Комп’ютерний практикум. Експорт в 1С:Бухгалтерії

Редакція ПБО
Стаття

Експорт в 1С:Бухгалтерії

 

Недавно* ми порушили тему відображення операцій імпорту в 1С:Бухгалтерії, розглянули деякі особливості заповнення довідників та створення документів. Тепер розберемося з операціями експорту товарів за митну територію України та відображенням їх в 1С:Бухгалтерії 7.7.

Коли підприємство розпочинає новий вид діяльності, перед бухгалтером постає запитання: як раціонально організувати облік операцій та не упустити жодного нюансу? Як забезпечити повну інформацію про об’єкти обліку? Від того, наскільки вдумливими будуть його дії на самому початку, багато в чому залежать результати обліку в майбутньому. Сподіваємося, наші статті допоможуть вам у цій відповідальній справі.

Наталія ГРИГОР’ЄВА

, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

* Див. статтю «Імпорт в 1С:Бухгалтерії» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 47.

 

Для цілей оподаткування під експортом розуміють продаж товарів (робіт, послуг) українськими суб’єктами ЗЕД іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням цих товарів (робіт, послуг) за митну територію України.

 

Реєстрація договору

Особливості заповнення довідника «Контрагенты» ми описали в попередній статті. Починаємо з унесення документа «Договор», бо саме його ми й зазначатимемо в усіх формах уведення решти документів як документ-підставу. Це забезпечить ведення аналітики розрахунків із цим контрагентом у розрізі договору. Простіше кажучи, ми завжди бачитимемо, які суми проходили саме за цим контрактом.

Порада. Якщо з тим самим контрагентом укладено декілька контрактів, то й реєструвати їх потрібно декількома документами «Договор».

Які нюанси внесення даних до документа «Договор» (рис. 1)? Їх небагато. Потрібно правильно зазначити валюту контракту у графі «Валюта:» і вказати ставку ПДВ 0 % у графі «Вид НДС». Нагадаємо: якщо першою подією зовнішньоекономічної угоди є надходження передоплати за товари від нерезидента, то така подія згідно з п.п. 7.3.8

Закону про ПДВ* не є підставою для виникнення податкових зобов’язань з ПДВ.

* Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

 

img 1

 

Отримання попередньої плати

Першим етапом нашої операції буде отримання попередньої оплати від покупця. Щоб відобразити надходження валюти від покупця-нерезидента, скористаємося документом «Банковская выписка».

Важливо! Для дотримання норм

П(С)БО 21** важливо розрізняти монетарні та немонетарні статті Балансу. 1С:Бухгалтерія 7.7 розрізняє їх за бухгалтерськими рахунками, що використовуються. Здійснюючи експортні та імпортні операції, обов’язково встановіть константу «Выделять авансы» у значення «Да». Програма автоматично використовуватиме при розрахунках із контрагентами субрахунки 681 «Розрахунки за авансами одержаними» і 371 «Розрахунки за авансами виданими».

** П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193.

Також важливо завчасно звірити поточний курс НБУ на дату перерахування передоплати з курсом, зазначеним у довіднику «Валюты», за допомогою піктограми «История значений».

Після цього вносимо дані до форми документа «Банковская выписка» (рис. 2). Зазначимо рахунок покупця, вид ПДВ, документ-підставу і статтю валових доходів.

 

img 2

 

Відповідно до п.п. 7.3.1

Закону про податок на прибуток*** доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, перераховуються у гривні за офіційним курсом НБУ на момент такого отримання (нарахування) таких доходів і не підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду. Отже, доходи збільшуються за датою першої події на суму виходячи з курсу НБУ, що діяв на цю дату.

*** Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

У цій самій виписці для прикладу відобразимо факт перерахування валюти на транзитний рахунок уповноваженого банку для продажу її на УМВБ. Слід зауважити, що норма про обов’язковий продаж 50 % отриманої валютної виручки втратила чинність у 2005 році. На сьогодні суб’єкти зовнішньоекономічних відносин реалізують валюту виключно добровільно і лише на підставі заяви про продаж валюти, поданої до уповноваженого банку. Зазначимо в табличній частині кореспондуючий субрахунок 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

Після проведення документа подивимося його проводки за допомогою звіту «Печать движений». Кнопку виклику цього звіту розташовано на панелі форми журналу банківських документів. У проводках ми побачимо кореспонденцію із субрахунком 681 «Розрахунки за авансами одержаними», а також формування валового доходу і балансової вартості валюти на позабалансових рахунках.

 

Продаж валюти

Зареєструємо факт реалізації валюти, використовуючи документ «Продажа валюты» (рис. 3). Цей документ призначено для відображення в обліку операцій продажу валюти на УМВБ.

 

img 3

 

Реквізити закладки «Основные» почнемо заповнювати з вибору гривневого розрахункового рахунка нашої фірми, на який надійдуть виручені від продажу валюти кошти. Валютний рахунок, з якого уповноваженому банку було перераховано валюту для продажу, і власне найменування валюти зазначимо в реквізитах «Валютный счет» і «Валюта». Далі вказується курс НБУ на день списання собівартості проданої валюти із субрахунку 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» у кореспонденції із субрахунком 942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти». Загальну суму валюти зазначаємо в реквізиті «Сумма вал.».

Секрет. Реквізит «Балансовая стоимость валюты» недоступний для редагування. Значення цього реквізиту розраховується автоматично при проведенні документа і буде відображено при повторному його відкритті.

У групі реквізитів «Уполномоченный банк» потрібно зазначити ваш уповноважений банк із довідника «Контрагенты», у комірці «Комиссия (грн)» — суму комісійних зборів. До реквізиту «Сумма, вырученная от продажи валюты» уводиться загальна сума гривень, отримана від продажу валюти, після чого в полі «Итого» буде відображено суму отриманих гривень без урахування суми комісійних зборів банку.

Заповнивши всі реквізити, переходимо на закладку «Дополнительно» (рис. 4). Тут ми повинні уточнити статті валових витрат і доходів у проводках. Зазначаємо рахунок і статтю витрат у проводках щодо формування операційних витрат підприємства (пропонується рахунок 84 «Інші операційні витрати»).

 

img 4

 

Після проведення документа подивимося сформовані ним проводки. Балансову вартість проданої валюти буде списано з позабалансового рахунка ВЛ. Податкові наслідки продажу валюти описано в п.п. 7.3.5 ст. 7

Закону про податок на прибуток. У разі продажу іноземної валюти за гривні валові доходи платника податку збільшуються на суму балансової вартості такої іноземної валюти. Стосовно комісійних зборів біржі та банку за операціями продажу валюти діє п.п. 7.3.7 ст. 7 Закону про податок на прибуток сума комісійної винагороди, що сплачується (нараховується) підприємством, потрапляє до валових витрат (рис. 5).

img 5

 

Відвантаження товарів покупцю

Розібравшись з оплатами, приступимо до оформлення відвантаження товару покупцю-нерезиденту. Документ «Расходная накладная» (рис. 6) знайомий усім і нічого несподіваного для нас не відкриє. Вибираємо контрагента і документ-підставу, потім зазначаємо валюту розрахунків та поточний курс цієї валюти. За умовчанням усі основні реквізити буде заповнено даними з документа-підстави, але ви можете їх відкоригувати.

 

img 6

 

Заповнивши табличну частину номенклатурою, переходимо на закладку «Дополнительно», де ми повинні зазначити «Вид НДС» як 0 %. Адже в п. 6.2

Закону про ПДВ відзначено, що при здійсненні операцій експорту товарів та супутніх такому експорту послуг ставка податку на додану вартість становить 0 % бази оподаткування.

Проведемо документ і подивимося його проводки (рис. 7). Документ «закриває» авансовий платіж на суму відвантаження та формує дохід/витрату на субрахунках 702 «Дохід від реалізації товарів» і 902 «Собівартість реалізованих товарів». Однак залишаються ще додаткові витрати, такі як митні збори та платежі. Адже товари вважаються експортованими платником податку, тільки якщо їх експорт засвідчено належним чином оформленою ВМД. Необхідно враховувати у витратах усі супутні митному оформленню платежі, збори й мита.

 

img 7

Не шукайте в документі «Расходная накладная» типової конфігурації 1С:Бухгалтерії для України спеціальної закладки «ВМД», її там немає. Натомість розробник пропонує нам або внести ці проводки вручну через журнал операцій, або скористатися документом «Услуги сторонних организаций» (рис. 8). Ми рекомендуємо другий варіант, він швидший та зручніший.

 

img 8

 

У табличній частині документа «Услуги сторонних организаций» зазначаємо ТМЦ «Таможенные процедуры», у реквізиті «Вид ТМЦ» якого стоїть значення «Услуга». На закладці «Дополнительные» вказуємо рахунок 93 «Витрати на збут». За необхідності можна завести декілька карток ТМЦ для розподілу видів митних платежів.

Важливо! На закладці «Дополнительные» документа «Услуги сторонних организаций» необхідно зазначити рахунок розрахунків із контрагентом (у нашому випадку — з митницею). Ми рекомендуємо вказати там субрахунок 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами», оскільки у разі зазначення субрахунку 3771 «Розрахунки з іншими дебіторами» документ не створює проводок щодо валових витрат. При цьому не забудьте в документі «Банковская выписка», що реєструє факт перерахування грошових коштів на депозитний рахунок митниці, також проставити субрахунок 6851.

 

Експорт послуг

Під експортною поставкою послуг розуміються будь-які операції з виконання робіт або надання послуг поза митною територією України. Як же внести акт виконаних робіт в іноземній валюті? Засмутимо вас відразу: документ «Оказание услуг» можна використовувати тільки у випадку з вітчизняними замовниками, а для зарубіжних контрагентів там не передбачено можливості зазначення валюти розрахунків.

Секрет. Як не дивно, експорт послуг найкоректніше реєструватиметься документом «Расходная накладная». Заповнюємо шапку документа так само, як і при експорті товарів, тільки в табличній частині замість товарної номенклатури зазначаємо необхідний перелік послуг. У цьому випадку документ правильно створює всі проводки, використовуючи при цьому субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт (послуг)».

Така ж заплутана ситуація виникає і при імпорті послуг. При обліку послуг, отриманих від нерезидента (крім транспортних, про які ми писали в попередній статті), радимо використовувати документ «Приходная накладная» із зазначенням у табличній частині ТМЦ виду «Услуга».

 

ПДВ

Після того як усі зазначені у ВМД суми внесено до інформаційної бази, можна внести запис до реєстру отриманих і виданих податкових накладних. Зробити це найпростіше і найправильніше за допомогою функції введення на підставі.

На підставі внесеної видаткової накладної вводимо документ «Налоговая накладная». У вікні форми документа (рис. 9) у реквізиті «Вид операции» потрібно зазначити «Экспорт». Зберігаємо та роздруковуємо документ.

 

img 9

 

Нагадаємо, що згідно з п. 8.1

Порядку № 165* у разі поставки товарів (послуг) покупцю, не зареєстрованому як платник податку, включаючи поставку на експорт, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» і «Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (покупця)» проставляється позначка «Х». Усі примірники податкових накладних роздруковуються та залишаються на зберіганні в особи, котра їх виписала. В оригіналі такої податкової накладної ставиться позначка «Експортні поставки».

* Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165.

Сподіваємося, що стаття допоможе вам успішно опанувати облік імпортних операцій.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі