Теми статей
Обрати теми

Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Редакція ПБО
Постанова від 30.05.2007 р. № 200

Про затвердження

Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

 

Постанова від 30 травня 2007 року № 200

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2007 р. за № 656/13923

 

Відповідно до пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України «Про Національний банк України», розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Затвердити Правила використання готівкової іноземної валюти на території України (далі — Правила), що додаються.

2.

Абзац другий пункту 1.4 глави 1 Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 № 484, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.11.2004 за № 1430/10029 (зі змінами), викласти в такій редакції:

«розрахунки (платежі) у готівковій валюті України за товари, які купуються нерезидентами — суб’єктами підприємницької діяльності на територіях аеропортів і портів у випадках, передбачених законодавством України».

3. Визнати такими, що

втратили чинність:

постанову

Правління Національного банку України від 26.03.98 № 119 «Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15.04.98 за № 245/2685;

постанову

Правління Національного банку України від 15.09.99 № 456 «Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів Національного банку України», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01.10.99 за № 665/3958;

постанову

Правління Національного банку України від 20.08.2001 № 357 «Про затвердження Змін до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.09.2001 за № 781/5972;

пункт 2 постанови

Правління Національного банку України від 23.12.2003 № 571 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.01.2004 за № 51/8650.

4.

Індивідуальні ліцензії Національного банку України на використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу, що були видані відповідно до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 № 119, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.04.98 за № 245/2685 (зі змінами), уважати анульованими з дня набрання чинності цією постановою.

<...>

7. Постанова набирає

чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В. Стельмах

УЗГОДЖЕНО:

Заступник голови Державної податкової адміністрації України М. Романів

 

 

Затверджено постановою Правління Національного банку України від 30 травня 2007 р. № 200

Правила використання готівкової іноземної валюти на території України

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2007 р. за № 656/13923

 

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють порядок та умови використання готівкової іноземної валюти резидентами і нерезидентами в Україні.

1.2. Ці Правила розроблені відповідно до пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України «Про Національний банк України», а також розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (далі — Декрет).

1.3. У цих Правилах нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

вільно конвертована іноземна валюта

— це іноземна валюта, віднесена нормативно-правовим актом Національного банку України (далі — Національний банк), який встановлює класифікацію іноземних валют та банківських металів, до 1-ї та 2-ї груп;

витрати на відрядження працівників за кордон

— оплата дозволів на в’їзд (віз), добових, витрат, пов’язаних з найманням житлового приміщення, транспортних та інших витрат за кордоном;

готівкова іноземна валюта

— це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави;

дорожні чеки

— дорожні чеки міжнародних платіжних систем, що виражені у вільно конвертованій іноземній валюті;

іноземні представництва

— дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні, представництва міжнародних та іноземних організацій в Україні, представництва іноземних банків та представництва юридичних осіб — нерезидентів в Україні;

морські агенти

— юридичні особи — резиденти, які діють відповідно до статей 116 — 119 Кодексу торговельного мореплавства України згідно з договором морського агентування;

повноважний представник

— особа, якій згідно з наказом або розпорядженням керівника юридичної особи надані (передані) повноваження щодо здійснення конкретних дій.

 

2. Використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон резидентами — юридичними особами та фізичними особами — підприємцями та іноземними представництвами

2.1.

Резиденти — юридичні особи і фізичні особи — підприємці (далі — юридичні особи — резиденти) та іноземні представництва мають право використовувати з поточних рахунків готівкову іноземну валюту для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон, а також на представницькі витрати (організацію офіційних заходів за кордоном).

2.2. Уповноважений банк здійснює

видачу готівкової іноземної валюти з поточного рахунку юридичної особи — резидента або іноземного представництва на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку, який містить такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) осіб, які виїжджають за кордон;

розрахунок витрат.

Уповноважений банк залишає в касових документах документи, на підставі яких здійснюється видача з поточного рахунку готівкової іноземної валюти.

2.3

. Юридичні особи — резиденти та іноземні представництва мають право використовувати з поточного рахунку іноземну валюту для придбання дорожніх чеків на суму, що відповідає витратам на відрядження і представницьким витратам, на підставі заяви на видачу дорожніх чеків, оформленої у довільній формі, і документів, зазначених у пункті 2.2 цієї глави.

2.4.

Одному працівнику (резиденту чи нерезиденту) може бути видано іноземну валюту готівкою та/або дорожні чеки на загальну суму, що не перевищує норм вивезення іноземної валюти (дорожніх чеків), установлених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють переміщення іноземної валюти (дорожніх чеків) через митний кордон України (далі — нормативно-правові акти про переміщення валюти).

2.5.

Уповноважений банк під час видачі з каси готівкової іноземної валюти та/або дорожніх чеків видає юридичній особі — резиденту або іноземному представництву довідки на вивезення відповідно до вимог нормативно-правових актів про переміщення валюти.

2.6.

Відшкодування працівнику-резиденту, який перебував у відрядженні за кордоном, витрат власних коштів в іноземній валюті здійснюється відповідно до законодавства України у валюті України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день виплати зазначених коштів, а працівнику-нерезиденту, на його бажання, — як в іноземній валюті, так і у валюті України.

 

3. Використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків для забезпечення експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, юридичними особами — резидентами та іноземними представництвами

3.1.

Юридичні особи — резиденти та іноземні представництва, що мають власні транспортні засоби (орендують, фрахтують), мають право використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для забезпечення експлуатаційних витрат*, пов’язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном.

* Склад експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортних засобів, регламентується Міністерством транспорту та зв’язку України.

3.2. Уповноважений банк здійснює

видачу готівкової іноземної валюти з поточного рахунку юридичної особи — резидента або іноземного представництва на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку, який містить такі дані:

мету виїзду;

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, яка вивозить готівкову іноземну валюту для забезпечення експлуатаційних витрат;

розрахунок експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном.

Уповноважений банк залишає в касових документах документи, на підставі яких здійснюється видача готівкової іноземної валюти.

3.3. Уповноважений банк

під час видачі з каси готівкової іноземної валюти надає юридичній особі — резиденту або іноземному представництву довідки на вивезення відповідно до вимог нормативно-правових актів про переміщення валюти.

 

4. Використання готівкової іноземної валюти морськими агентами з метою виконання зобов’язань перед нерезидентами

4.1.

Морські агенти мають право використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для видачі готівкової іноземної валюти та/або дорожніх чеків капітану судна, що належить (зафрахтоване) судновласнику-нерезиденту, для оплати експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням судна, оплати праці членів екіпажу, оплати витрат, пов’язаних з репатріацією моряків із судна, що перебуває в порту України, тощо.

4.2. Уповноважений банк здійснює

видачу морському агенту з поточного рахунку готівкової іноземної валюти та/або дорожніх чеків у разі надходження на його поточний рахунок в іноземній валюті авансового платежу від нерезидента (судновласника або іншого довірителя) для виконання ним агентських послуг та на підставі заяви на видачу готівки (заяви на купівлю дорожніх чеків у довільній формі), доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти (дорожніх чеків) у касі уповноваженого банку та листа-розрахунку, який має містити такі дані:

мету зняття готівкової іноземної валюти та її суму;

назву судна судновласника-нерезидента;

прізвище та ім’я капітана судна судновласника-нерезидента.

Уповноважений банк залишає в касових документах документи, на підставі яких здійснюється видача готівкової іноземної валюти та/або дорожніх чеків.

4.3.

Уповноважений банк видає морському агенту в межах сум, визначених судновласником, довідки на вивезення відповідно до вимог нормативно-правових актів про переміщення валюти:

капітану судна судновласника-нерезидента;

членам екіпажу в разі їх репатріації із судна.

4.4.

Уповноважений банк може зараховувати готівкову іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті морського агента (через розподільчий рахунок) у разі її отримання як оплати агентських послуг до каси морського агента (підтверджується прибутковими касовими ордерами та копією митної декларації). Копія митної декларації з відміткою морського агента про суму прийнятої в касу готівкової іноземної валюти залишається в уповноваженому банку.

 

5. Інші випадки використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків

5.1.

Юридичні особи — резиденти та іноземні представництва можуть використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для оплати праці, виплати премій і призів працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом.

Працівник-нерезидент здійснює вивезення

з України готівкової іноземної валюти з дотриманням вимог нормативно-правових актів про переміщення валюти або може перерахувати зазначені кошти за межі України в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб.

5.2.

Представництво Бюро міжнародної організації з міграції може використовувати готівкову іноземну валюту з поточного рахунку для здійснення своєї статутної діяльності, у тому числі для покриття витрат, пов’язаних із забезпеченням виїзду мігрантів на батьківщину, на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку.

5.3.

Адвокатські компанії та інші юридичні особи — резиденти (посередники) можуть використовувати готівкову іноземну валюту з поточного рахунку для виплат фізичним особам коштів, які отримані з-за кордону за дорученням цих фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих посередників згідно з їх статутною діяльністю і відповідного документа, який підтверджує право на зайняття відповідною діяльністю, на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку й підтвердних документів, у яких обов’язково мають бути зазначені повна назва платника, повна назва бенефіціара, валюта та сума платежу.

5.4.

Юридичні особи — резиденти, які мають на це відповідні повноваження згідно із законодавством України, можуть використовувати готівкову іноземну валюту з поточного рахунку за рахунок коштів, отриманих із-за кордону, для виплат фізичним особам — резидентам за передані права інтелектуальної власності за кордоном на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку й підтвердних документів, у яких обов’язково мають бути зазначені повна назва платника, повна назва бенефіціара, валюта та сума платежу.

5.5.

Іноземні представництва, через які не здійснюється частково або повністю господарська діяльність, можуть використовувати готівкову іноземну валюту з поточного рахунку для виплат фізичним особам — резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою — нерезидентом про їх працевлаштування за межами України, для оплати витрат, пов’язаних з проїздом по території іноземної держави, на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку.

 

6. Використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави

6.1.

Фізичні особи — нерезиденти, а також повноважні представники юридичних осіб — нерезидентів — суб’єктів підприємницької діяльності можуть використовувати на територіях митниць готівкову іноземну валюту як засіб платежу в разі:

а) сплати мита, інших податків і зборів (обов’язкових платежів), митних зборів та фінансових санкцій

відповідно до митного законодавства України;

б) сплати дорожніх зборів і оформлення перевезень негабаритних, великовагових і небезпечних вантажів;

в) сплати платежів за охорону та супроводження підакцизних і транзитних товарів митними органами;

г) сплати консульських зборів для відкриття віз на в’їзд в Україну;

ґ) оплати послуг, наданих прикордонними санітарно-карантинними, ветеринарними, фітосанітарними та іншими службами контролю;

д) оплати послуг з обов’язкового медичного страхування та обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

е) оплати товарів і послуг у зоні, що звільнена від сплати мита та податків.

6.2.

Фізичні особи — резиденти можуть використовувати на території України готівкову іноземну валюту як засіб платежу у випадках, передбачених підпунктами «а», «в» та «е» пункту 6.1 цієї глави.

6.3.

Фізичні особи, а також юридичні особи — резиденти та іноземні представництва можуть використовувати на території України готівкову іноземну валюту як засіб платежу в разі оплати дипломатичним представництвам, консульським установам іноземних держав дозволів на в’їзд (віз) до цих країн фізичним особам, які виїжджають у приватних справах та в службові відрядження.

6.4.

Повноважні представники юридичних осіб — нерезидентів — суб’єктів підприємницької діяльності можуть використовувати на територіях портів та аеропортів в Україні готівкову іноземну валюту як засіб платежу в разі розрахунків за пально-мастильні матеріали, продукти харчування, медикаменти й послуги з обслуговування транспортних засобів (літаків, суден, поромів), їх пасажирів і членів екіпажу, якщо іноземні транспортні засоби здійснюють разові (нерегулярні) рейси чи ці транспортні засоби здійснили через метеорологічні або технічні умови непередбачену посадку в аеропорту чи зайшли в порт на території України.

Підставою для зарахування готівкової іноземної валюти на поточний рахунок резидента — суб’єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок) є

копії рахунку (рахунку-фактури) та митної декларації, що оформлена під час перетинання транспортним засобом митного кордону України, або сліпу, квитанції платіжного термінала, якщо готівкова іноземна валюта була отримана за допомогою корпоративної платіжної картки через касу уповноваженого банку. Копія митної декларації (або сліпу, квитанції платіжного термінала) з відміткою резидента — суб’єкта підприємницької діяльності про суму здійсненої оплати товарів в іноземній валюті залишається в уповноваженому банку.

6.5

. Використання готівкової іноземної валюти на території України як застави дозволяється за умови отримання індивідуальної ліцензії, яка надається виключно на підставі окремої постанови Правління Національного банку України.

 

7. Використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу резидентами — суб’єктами підприємницької діяльності під час їх перебування за кордоном

7.1.

Резиденти — суб’єкти підприємницької діяльності можуть використовувати готівкову іноземну валюту як засіб платежу під час здійснення торгівлі та надання послуг за межами України:

а) на транспортних засобах, що їм належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні), у разі здійснення міжнародних пасажирських перевезень;

б) на міжнародних виставках (ярмарках), що проходять за кордоном, у разі реалізації товарів. Резидент — суб’єкт підприємницької діяльності здійснює ввезення в Україну готівкової іноземної валюти через повноважного представника в сумі, що не перевищує норми ввезення іноземної валюти, установленої нормативно-правовими актами про переміщення валюти.

7.2.

Готівкова іноземна валюта, що ввозиться в Україну на транспортних засобах через повноважних представників та/або яку одержано за продані товари, підлягає обов’язковому декларуванню на митниці і надалі зарахуванню на поточний рахунок в іноземній валюті резидента — суб’єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок).

7.3.

Уповноважений банк зараховує готівкову іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті резидента — суб’єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок) на підставі:

оригіналу митної декларації;

документів, які підтверджують участь резидента — суб’єкта підприємницької діяльності в міжнародних виставках (ярмарках), що проходили за кордоном, у разі зарахування коштів, які отримані за реалізований товар.

У митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про суму та дату зарахування готівкової іноземної валюти. Копія митної декларації із зазначеною відміткою залишається в уповноваженому банку.

 

8. Додаткові положення щодо проведення операцій з готівковою іноземною валютою

8.1.

Уповноважений банк може зараховувати готівкову іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті юридичної особи — резидента (через розподільчий рахунок) у разі:

а) її отримання як благодійної допомоги від нерезидента (підтверджується прибутковими касовими ордерами, актами про оприбуткування до каси коштів у разі внесення коштів юридичною особою — резидентом на власний рахунок);

б) сплати фізичними особами (резидентами та нерезидентами) державного мита згідно із законодавством України та сплати фізичними особами — нерезидентами зборів за дії, що пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Фізичні особи — нерезиденти подають до уповноваженого банку митну декларацію або довідку банку про зняття коштів з рахунку (у тому числі з карткового рахунку) через уповноважений банк України. Копія митної декларації з відміткою банку про суму прийнятої готівкової іноземної валюти або довідка банку про зняття нерезидентом коштів з рахунку залишається в уповноваженому банку.

8.2.

Уповноважений банк може зараховувати готівкову іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави в разі її отримання як оплати дозволів на в’їзд (віз) до країни, яку представляє в Україні відповідна установа.

8.3.

Уповноважений банк може зараховувати готівкову іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті іноземного представництва, через яке не здійснюється частково або повністю господарська діяльність, у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти, що була раніше видана фізичним особам — резидентам, які уклали договір з юридичною особою — нерезидентом про їх працевлаштування за межами України, для оплати витрат, пов’язаних з їх проїздом по території іноземної держави.

8.4.

Невикористаний залишок готівкової іноземної валюти, що була отримана юридичною особою — резидентом або іноземним представництвом з поточного рахунку в іноземній валюті для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон та/або на експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, підлягає зарахуванню безпосередньо на поточний рахунок в іноземній валюті юридичної особи — резидента або іноземного представництва в уповноваженому банку України протягом п’яти банківських днів з часу його оприбуткування до каси юридичної особи — резидента або іноземного представництва.

8.5.

Нерезидент — суб’єкт підприємницької діяльності згідно з умовами експортного договору резидента — суб’єкта підприємницької діяльності в рахунок розрахунків за цим договором може виплачувати фізичній особі — резиденту, яка перебуває у відрядженні за кордоном з метою виконання зобов’язань за цим договором, кошти в готівковій іноземній валюті на експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортного засобу, який належить резиденту — стороні договору (орендується, фрахтується ним) і використовується за кордоном з метою виконання зобов’язань останнього за цим договором.

Невикористаний залишок

зазначених коштів підлягає обов’язковому декларуванню на митниці під час в’їзду в Україну фізичною особою — резидентом, яка перебувала у відрядженні за кордоном. Надалі ввезена готівкова іноземна валюта підлягає оприбуткуванню до каси резидента — суб’єкта підприємницької діяльності протягом трьох днів і зарахуванню на поточний рахунок в іноземній валюті резидента — суб’єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок) протягом п’яти банківських днів (з часу його оприбуткування до каси).

Уповноважений банк зараховує зазначений невикористаний залишок коштів в іноземній валюті на поточний рахунок в іноземній валюті резидента — суб’єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок)

на підставі:

експортного договору

резидента — суб’єкта підприємницької діяльності, у якому передбачено повну або часткову оплату за кордоном нерезидентом — суб’єктом підприємницької діяльності готівковою іноземною валютою експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортного засобу резидента;

копій документів, які підтверджують отримання

від нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності готівкової іноземної валюти на експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортного засобу;

копій документів, які підтверджують використання

готівкової іноземної валюти на експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортного засобу резидента;

оригіналу митної декларації

. У митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про суму та дату зарахування готівкової іноземної валюти. Копія митної декларації із зазначеною відміткою залишається в уповноваженому банку.

8.6.

Уповноважений банк може приймати від повноважного представника нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності в касу [для подальшого зарахування на поточний рахунок в іноземній валюті резидента — суб’єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок)] готівкову вільно конвертовану іноземну валюту в сумі, що не перевищує 10000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення операції, за наявності таких документів:

а)

експортного договору резидента — суб’єкта підприємницької діяльності, у якому передбачено повну або часткову оплату нерезидентом — суб’єктом підприємницької діяльності продукції, виконаних робіт, отриманих послуг у готівковій вільно конвертованій іноземній валюті. Загальна сума, що прийнята за одним договором, не може перевищувати 10000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення операції, або договору, у якому передбачено повну або часткову оплату нерезидентом в готівковій вільно конвертованій іноземній валюті за фрахтування судна, що належить судновласнику-резиденту. Сума разової оплати за фрахтування судна в разі його заходження в порт України, де розташований уповноважений банк, у якому відкрито поточний рахунок в іноземній валюті судновласника-резидента, не може перевищувати 10000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день зарахування коштів. Копія договору залишається в уповноваженому банку;

б)

оригіналу митної декларації або довідки про зняття повноважним представником нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності готівкової іноземної валюти з картрахунку нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності за допомогою корпоративної платіжної картки через уповноважений банк (фінансову установу, яка одержала генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій). У митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про суму та дату зарахування готівкової іноземної валюти на поточний рахунок в іноземній валюті (через розподільчий рахунок), відкритий цим банком резиденту — суб’єкту підприємницької діяльності. Копія митної декларації із зазначеною відміткою або довідка про виплату уповноваженим банком (фінансовою установою, яка одержала генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій) готівкової іноземної валюти з картрахунку нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності залишається в уповноваженому банку;

в)

документа, що підтверджує повноваження, надані представнику нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності, на оплату договору готівковою вільно конвертованою іноземною валютою. Копія документа залишається в уповноваженому банку;

г)

копії сторінок паспортного документа повноважного представника нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності (що містять фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату ви-
дачі й орган, що його видав), які залишаються в уповноваженому банку.

8.7. Під час проведення нерезидентом розрахунків з резидентом у випадках, визначених пунктом 6.4 глави 6 цих Правил, шляхом

отримання з власного рахунку в іноземній валюті за допомогою корпоративної платіжної картки через банкомат уповноваженого банку коштів у гривнях уповноважений банк може зараховувати ці кошти на поточний рахунок резидента — суб’єкта підприємницької діяльності.

Підставою для зарахування готівкових гривень на поточний рахунок суб’єкта підприємницької діяльності є копії рахунку (рахунку-фактури) та чека банкомата про одержання гривень, які залишаються в уповноваженому банку.

8.8.

Уповноважений банк отримує комісійну винагороду за операціями, передбаченими цими Правилами, згідно з власними тарифами виключно в гривнях.

8.9. Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють операції з готівковою іноземною валютою відповідно до вимог цих Правил, можуть проводити операції з готівковою іноземною валютою, віднесеною нормативно-правовим актом Національного банку, що встановлює класифікацію іноземних валют та банківських металів, до 2-ї і 3-ї груп,

за наявності договору між суб’єктом підприємницької діяльності та уповноваженим банком, яким передбачено зарахування зазначеної іноземної валюти на поточний рахунок в іноземній валюті суб’єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок).

8.10.

Перерахування вартості товарів (послуг) з однієї іноземної валюти в іншу здійснюється у випадках, передбачених у главі 6 цих Правил, на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком на день здійснення платежу, а у випадках, передбачених у главі 7 цих Правил, — на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого на час перетинання транспортним засобом митного кордону України.

8.11.

Уповноважений банк установлює ліміт залишків іноземної валюти в касі суб’єктів підприємницької діяльності, яким дозволяється використовувати готівкову іноземну валюту як засіб платежу, якщо залишки іноземної валюти залишаються в неробочі часи доби в касі (до розрахунку ліміту каси не включаються кошти, які передбачені для виплати заробітної плати нерезидентам і на відрядження працівників за кордон). Понадлімітні залишки готівкової іноземної валюти підлягають повній інкасації до уповноваженого банку і зарахуванню на поточний рахунок в іноземній валюті суб’єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок). Якщо суб’єкти підприємницької діяльності працюють цілодобово, то закінченням робочого дня є початок операційного дня банку, у якому вони обслуговуються.

Якщо суб’єкти підприємницької діяльності працюють у вихідні та святкові дні, то вони можуть перевищувати встановлені ліміти залишку іноземної валюти в касі з обов’язковою інкасацією понадлімітних залишків до уповноваженого банку не пізніше наступного робочого дня банку.

8.12.

Фінансові установи, які одержали генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, і національний оператор поштового зв’язку самостійно визначають для власних кас порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи, обсягів готівкових надходжень (видатків), строків здавання готівки тощо і на підставі зазначеного встановлюють розмір ліміту для власних кас.

8.13.

Готівкова іноземна валюта, що отримана юридичними особами — резидентами та іноземними представництвами з власних поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих в уповноважених банках, використовується виключно на цілі, на які вона отримана.

8.14. Порушення резидентами та нерезидентами вимог цих Правил тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

Директор Департаменту валютного регулювання
О. Щербакова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі