Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку визначення фактичних збитків, завданих унаслідок посухи в травні 2007 року

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2007/№ 57
Друк
Наказ від 15.06.2007 р. № 417/180

Про затвердження Порядку визначення фактичних збитків, завданих унаслідок посухи в травні 2007 року

 

Наказ від 15 червня 2007 року № 417/180

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2007 р. за № 643/13910

(витяг)

 

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року № 794 «Про невідкладні заходи щодо зменшення негативного впливу посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2007 року»

НАКАЗУЄМО:

1.

Затвердити Порядок визначення фактичних збитків, завданих унаслідок посухи в травні 2007 року.

<...>

Міністр аграрної політики України Ю. Мельник

Міністр економіки України А. Кінах

 

 

Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України від 15 червня 2007 р. № 417/180

Порядок визначення фактичних збитків, завданих унаслідок посухи в травні 2007 року

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2007 р. за № 643/13910

 

1.

Цей Порядок установлює механізм визначення розміру фактичних збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам унаслідок посухи в травні 2007 року (далі — збитки).

2.

Розмір збитків визначається за площами загиблих посівів окремо щодо кожної сільськогосподарської культури, наведеної у додатку 1 до цього Порядку, у частині вартості сортового та гібридного насіння, використаного в 2006 році під урожай озимих культур 2007 року, та в поточному році — під урожай ярих культур.

3.

Розмір збитків визначається різницею між сумою фактично зазнаних сільськогосподарським підприємством за станом на 1 червня 2007 року витрат на сортове та гібридне насіння, використане на загиблі внаслідок посухи посіви, відображених у бухгалтерському обліку на рахунку 23 «Виробництво», але не більше нормативних витрат, та сумою страхового покриття, що належить сільськогосподарському підприємству за договорами страхування ризиків загибелі (втрати) сільськогосподарської продукції внаслідок посухи.

4.

Розмір фактично зазнаних витрат на сортове та гібридне насіння визначається згідно з Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 № 132 (зі змінами), щодо кожної сільськогосподарської культури на підставі даних спеціалізованої бухгалтерської форми первинного обліку № 119 Акт витрат насіння і садивного матеріалу.

5.

Заявку на визначення збитків мають право подавати до комісій, утворених управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій (далі — комісії) у постраждалих регіонах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року № 256 «Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва», сільськогосподарські підприємства — юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання, форми власності та сфери управління, уключаючи навчальні та навчально-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, наукових і науково-дослідних установ, селекційно-дослідних та державних сортодослідних станцій, крім бюджетних установ, що засіяли сільськогосподарські культури, наведені в додатку 1 до цього Порядку.

6.

До заявки додаються:

заключний звіт про підсумки сівби під урожай 2007 року (форма № 4-сг);

дані про площі загиблих посівів у розрізі сільськогосподарських культур та розрахунок фактично зазнаних витрат на сортове та гібридне насіння, використане для посіву загиблих унаслідок посухи сільськогосподарських культур, форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку, підписані керівником підприємства, головним бухгалтером підприємства та завірені мокрою печаткою;

копії актів витрат насіння та садивного матеріалу, завірені в установленому порядку;

копія договору страхування врожаю сільськогосподарських культур від негативного впливу стихійних явищ (у разі наявності).

7.

Визначення збитків здійснюється комісіями.

7.1.

Комісії розглядають подані сільськогосподарськими підприємствами згідно з пунктом 6 цього Порядку документи та перевіряють достовірність наведених у них даних.

У разі відмови

у визначенні розміру збитків комісія у триденний строк після прийняття рішення видає (надсилає) сільськогосподарському підприємству обґрунтовану відповідь.

7.2. На підставі обстеження посівів сільськогосподарських культур комісії визначають площі посівів, що загинули.

На кожну

сільськогосподарську культуру в розрізі полів складається відповідний акт обстеження посівів, який підписується членами комісії та затверджується її головою.

Форма акта

обстеження посівів сільськогосподарських культур, що загинули внаслідок посухи, наведена в додатку 3 до цього Порядку.

7.3.

Щодо кожного окремого сільськогосподарського підприємства комісії визначають розміри збитків та у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, складають зведену відомість про розмір збитків, яка підписується членами комісії, керівником та головним бухгалтером підприємства, скріплюється мокрою печаткою і затверджується головою комісії.

Один примірник

зведеної відомості залишається на підприємстві та зберігається протягом періоду, визначеного чинним законодавством.

Форма зведеної відомості

про розмір збитків наведена в додатку 4 до цього Порядку.

8.

Документи, подані сільськогосподарськими підприємствами, акти обстеження сільськогосподарських посівів, зведені відомості, що підтверджують збитки щодо кожного сільськогосподарського підприємства, зберігаються в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрацій протягом періоду, визначеного чинним законодавством.

9.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій інформацію про розмір збитків за формою, що наведена в додатку 5* до цього Порядку.

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій узагальнюють і подають Мінагрополітики в строк, визначений пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року № 794 «Про невідкладні заходи щодо зменшення негативного впливу посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2007 року», інформацію про розмір збитків за формою, що наведена в

додатку 5* до цього Порядку.

* Не публікується. —

Прим. ред.

Мінагрополітики в одноденний термін узагальнює інформацію щодо розміру збитків та подає її до Кабінету Міністрів України для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету в установленому порядку.

Директор Департаменту фінансів Міністерства аграрної політики України Г. Зуб

Директор департаменту економічної конкуренції та секторальних перетворень Міністерства економіки України О. Пендзин

 

 

Додаток 1

до пункту 2 Порядку

Перелік сільськогосподарських культур, посіви яких загинули внаслідок посухи в травні 2007 року

 

1. Озимі культури на зерно:

пшениця та тритикале;

жито;

ячмінь;

ріпак.

2. Ярі культури на зерно:

пшениця та тритикале;

ячмінь;

овес;

ріпак;

гречка;

просо;

горох;

кукурудза.

3. Технічні та олійні культури:

цукровий буряк;

соя;

соняшник.

 


 

Додаток 2
до пункту 6 Порядку

Розрахунок фактично зазнаних витрат на сортове та гібридне насіння

______________________________________________________________


(найменування підприємства, район, область)

Найменування культури

Фактичні витрати на сортове та гібридне насіння, грн.

Площа посівів, га

Фактично зазнані витрати на сортове та гібридне насіння на гектар посівів, грн.

1

2

3

4 = гр. 2 : гр. 3

Пшениця та тритикале озимі

 

 

 

Жито озиме

 

 

 

Ячмінь озимий

 

 

 

Ріпак озимий

 

 

 

Пшениця та тритикале ярі

 

 

 

Ячмінь ярий

 

 

 

Овес

 

 

 

Ріпак ярий

 

 

 

Гречка

 

 

 

Просо

 

 

 

Горох

 

 

 

Кукурудза

 

 

 

Цукровий буряк

 

 

 

Соя

 

 

 

Соняшник

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

Керівник підприємства _____________
(підпис)
________________________
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер _____________
(підпис)
________________________
(ініціали та прізвище)
«___» ____________ 2007 р.

М. П.

   

 


 

Додаток 3

до підпункту 7.2 Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова комісії _______          ___________


                        (підпис) (ініціали та прізвище)

 

АктАкт обстеження посівів сільськогосподарських культур, що постраждали внаслідок посухи в травні 2007 року

_______________________________________________________________
(найменування культури, найменування підприємства)

Номер поля

Загальна площа посівів, га

Площа загиблих посівів, га

1

2

3

 

 

 

РАЗОМ

 

 

Члени комісії ___________
(підпис)
_________________
(ініціали та прізвище)
«___» ____________ 2007 р.

М. П.
   

 


 

Додаток 4

до підпункту 7.3 Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова комісії ________     ______________


                        (підпис) (ініціали та прізвище)

Зведена відомість про розмір фактичних збитків, завданих унаслідок посухи в травні 2007 року

___________________________________________________


(найменування підприємства, район, область)

Найменування культури

Загальна площа посівів, га

Площа загиблих посівів1, га

Фактично зазнані витрати на сортове та гібридне насіння2, грн.

Фактично зазнані витрати на сортове та гібридне насіння на гектар посівів, грн.3

Фактично зазнані витрати на загиблі посіви, грн.

Страхове покриття за договорами страхування4, грн.

Фактичні збитки, завдані внаслідок посухи в травні 2007 року, грн.

1

2

3

4

5

6 = гр. 3 х гр. 5

7

8 = гр. 6 - гр. 7

Пшениця та тритикале озимі

 

 

 

 

 

 

 

Жито озиме

 

 

 

 

 

 

 

Ячмінь озимий

 

 

 

 

 

 

 

Ріпак озимий

 

 

 

 

 

 

 

Пшениця та тритикале ярі

 

 

 

 

 

 

 

Ячмінь ярий

 

 

 

 

 

 

 

Овес

 

 

 

 

 

 

 

Ріпак ярий

 

 

 

 

 

 

 

Гречка

 

 

 

 

 

 

 

Просо

 

 

 

 

 

 

 

Горох

 

 

 

 

 

 

 

Кукурудза

 

 

 

 

 

 

 

Цукровий буряк

 

 

 

 

 

 

 

Соя

 

 

 

 

 

 

 

Соняшник

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

Х

 

 

 

 

 


1

Заповнюється за результатами обстеження постраждалих посівів комісією.

2

Заповнюється згідно з даними графи 2 додатка 2 до пункту 6 Порядку.

3

Заповнюється згідно з даними графи 4 додатка 2 до пункту 6 Порядку.

4

Сума страхового покриття, що належить до виплати сільськогосподарському підприємству за договорами страхування ризиків загибелі (втрати) сільськогосподарської продукції внаслідок посухи (у разі наявності страхового договору).

 

Члени комісії ____________
(підпис)
 __________________________
(ініціали та прізвище)
Керівник підприємства ____________
(підпис)
 __________________________
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ____________
(підпис)
 __________________________
(ініціали та прізвище)

«___» ____________ 2007 р.

М. П.

   

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі