Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Подаємо звітність вчасно

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2007/№ 60
Друк
Стаття

Подаємо звітність вчасно

 

Для того, хто не має уявлення про роботу бухгалтера, такі словосполучення, як «протягом 20 календарних днів», «не пізніше такого-то числа», «звітний (податковий) період», практично нічого не означають. А от для нас із вами ці поняття асоціюються із загальною бухгалтерською мобілізацією перед поданням звітності. I від того, наскільки чітко буде дотримано строки такого подання, залежать спокій, репутація та матеріальне благополуччя не тільки самого бухгалтера, а й підприємства в цілому. Допомогти зорієнтуватися в таких важливих датах і має на меті пропонована стаття.

 

Наталя БIЛОВА, Антон IВАНЧЕНКО, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Для вашої зручності інформацію про строки подання податкової та фінансової звітності, а також про інстанції, до яких вона подається, наведемо в таблиці. Ну і, звичайно, разом із цим звернемо увагу на найважливіше — відповідальність за неподання (несвоєчасне подання) звітних документів. Тут, мабуть, слід зауважити, що, крім штрафних санкцій, про які йтиметься в таблиці, неподання в установлений строк податкових декларацій або розрахунків також може загрожувати платнику податків проведенням позапланової виїзної перевірки, як це передбачено

п. 2 частини шостої ст. 111 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-XII. Також зауважимо, що розмір більшості штрафів, що накладаються, прив’язаний до неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (далі — нмдг), розмір якого на сьогодні становить 17 грн.

 


з/п

Форма звітності

Періодичність подання

Строк подання

Хто подає

Кому подається

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання

1

2

3

4

5

6

7

Фінансова звітність

1

Баланс (форма № 1 або форма № 1-м)

Щокварталу

Не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом — квартальна.
Не пізніше 20 лютого наступного за звітним року; до 1 червня держреєстратору — річна

Юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання та форми власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.
Суб’єкти малого підприємництва подають фінансову звітність у складі тільки Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м)

— органам, до сфери яких належать підприємства;
— трудовим колективам на їх вимогу;
— власникам (засновникам) відповідно до засновницьких документів;
— органам державної статистики;
— іншим органам та користувачам відповідно до законодавства;
— держреєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи (для форми 1 й форми 2)

1. Штраф на посадових осіб у розмірі від 8 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 10 до 20 нмдг (

ст. 1642 КУпАП).
3. Штраф на посадових осіб у розмірі від 10 до 15 нмдг.
4. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (ст. 1863 КУпАП)

2

Звіт про фінансові результати (форма № 2 або форма № 2-м)

3

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)

Один раз на рік

Не пізніше 20 лютого наступного за звітним року — річна

4

Звіт про власний капітал (форма № 4)

5

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5)

6

Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Iнформація за сегментами» (форма № 6)

7

Звіт про використання бюджетних асигнувань

Щомісяця

Не пізніше 5 числа наступного за звітним місяця — місячна

Розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих бюджетів

Органам Державного казначейства за місцем обслуговування.
Розпорядникам вищого рівня з позначкою органів Державного казначейства про відповідність фінзвітності до даних обліку про виконання бюджетів

 

Щокварталу

Не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Один раз на рік

Не пізніше 22 січня наступного за звітним року

Декларування валютних цінностей

1

Декларація про валютні цінності, доходи і майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Щокварталу

Не пізніше 25 числа (20 для спільних підприємств з іноземними інвестиціями) місяця, наступного за звітним кварталом, а після закінчення звітного року — не пізніше 20 лютого наступного за звітним року

Резиденти України, які мають валютні цінності та інше майно, що знаходяться за межами України

Декларування здійснюється регіональними відділеннями НБУ і державними податковими інспекціями за місцезнаходженням суб’єктів підприємницької діяльності

Штраф у розмірі 1 нмдг (

п. 2.7 Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49)

Податкова звітність

1

Податкова декларація з податку на додану вартість

Щомісяця

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, — місячними платниками ПДВ

Суб’єкти підприємницької діяльності, зареєстровані як платники ПДВ

Державному податковому органу за місцем реєстрації платника

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)*

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, — квартальними платниками ПДВ

2

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

Платники податку на прибуток

Державному податковому органу за місцезнаходженням платника

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

3

Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика

Щокварталу разом із декларацією з податку на прибуток

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

Страховики (резиденти) — юридичні особи, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, та їх філії

Державному податковому органу за місцезнаходженням платника

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

4

Розрахунок податкових зобов’язань зі сплати консолідованого податку на прибуток підприємства

Щокварталу разом з декларацією з податку на прибуток

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

Платники податку на прибуток, які мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, що перейшли на консолідовану сплату податку на прибуток

Податковому органу за місцезнаходженням філії

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

5

Розрахунок акцизного збору

Щомісяця

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним

Платники акцизного збору

Державному податковому органу за місцем реєстрації платника

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

6

Податковий розрахунок земельного податку

Один раз на рік

До 1 лютого поточного року

Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, за винятком орендарів та інвесторів — учасників угоди про розділ продукції

Органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

7

Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності

Один раз на рік

До 1 лютого поточного року

Юридичні особи і фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, яким на підставі договору оренди належить право володіння та користування земельною ділянкою

Органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181), починаючи з 1 січня 2006 року

8

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Щомісяця

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем звітного місяця

Суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній мережі алкогольні напої та пиво

Державному податковому органу за місцезнаходженням платника

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

9

Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

Суб’єкти господарювання незалежно від форм власності, а також бюджетні організації, постійні представництва нерезидентів, які здійснюють викиди забруднюючих речовин у природне навколишнє середовище та розміщення відходів

Податковому органу за місцем податкової реєстрації платника

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

10

Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Один раз на рік

Протягом 60 календарних днів з початку поточного звітного (податкового) року — за транспортні засоби, що значаться на балансі підприємства станом на 1 січня цього року

Юридичні особи, які мають зареєстровані в Україні власні транспортні засоби, що є об’єктом оподаткування відповідно до

ст. 2 Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.91 р. № 1963-XII

Органу державної податкової служби за місцезнаходженням і за місцем постійного базування транспортних засобів

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

У 10-денний строк після реєстрації транспортних засобів в органах ДАI МВС України — за придбані протягом року транспортні засоби

11

Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку

Один раз на рік

До 1 лютого поточного року

Платники фіксованого сільськогосподарського податку, зазначені у

ст. 2 Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 р. № 320-XIV

Органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника — на всю площу земельних ділянок, що підлягають оподаткуванню.
Органу державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки — окремо на кожну земельну ділянку

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

12

Звіт про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

Щокварталу разом із декларацією з податку на прибуток

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

Особи, уповноважені іншими сторонами відповідно до умов договору про спільну діяльність вести облік результатів спільної діяльності, які є платниками податку на прибуток

Державному податковому органу за місцем реєстрації уповноваженого учасника

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

13

Розрахунок відокремлених валових доходів, оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

Постійні представництва нерезидентів в Україні, визначені в

п. 1.17 Закону про податок на прибуток, а також прирівняні до них резиденти

Державному податковому органу за місцезнаходженням постійного представництва

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

14

Податковий розрахунок резидента, який виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб

Щомісяця

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

Резидент, який виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб (

п.п. 9.3.3 Закону № 889)

Органу державної податкової служби за місцем реєстрації резидента

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

15

Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями

Щокварталу разом із декларацією з податку на прибуток

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

Установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових організацій та установ, з присвоєнням ознаки неприбутковості

Державному податковому органу за місцем реєстрації неприбуткової установи

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

16

Податкова декларація про збір за користування радіочастотним ресурсом України

Щомісяця

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем звітного (податкового) місяця

Юридичні та фізичні особи, діяльність яких безпосередньо пов’язана з використанням радіочастотного ресурсу відповідно до законодавства

Державному податковому органу за місцем податкової реєстрації платника

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

17

Розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Лісокористувачі незалежно від форм власності, за винятком підприємств, об’єднань громадян, релігійних організацій, іноземних юридичних осіб, якщо сума збору в лісорубному та лісовому квитках не перевищує 5 нмдг, лісокористувачів з іншої області

Органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельних ділянок лісового фонду

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

18

Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Надрокористувачі незалежно від форм власності, у тому числі підприємства з іноземними інвестиціями, що видобувають корисні копалини на раніше розвіданих родовищах, а також на розташованих у межах території України, її континентальному шельфі та виключній (морській) економічній зоні родовищах з попередньо оціненими запасами, які за угодою зацікавлених надрокористувачів передано їм для промислового освоєння

Органу державної податкової служби за місцезнаходженням родовища корисних копалин.
Якщо суб’єкт підприємницької діяльності значиться в органі ДПС іншого району (міста), ніж родовище корисних копалин, що він експлуатує, то додатково необхідно подати копію розрахунку і копію платіжного документа до органу ДПАУ, в якому цього суб’єкта зареєстровано, з позначкою органу ДПС, що прийняв оригінал розрахунку

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

19

Розрахунок плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Юридичні та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності всіх форм власності, їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, нерезиденти і їх постійні представництва, які використовують у межах території України ділянки надр для:
— зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів;
— витримки виноматеріалів, виробництва та зберігання винопродукції;
— вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин;
— зберігання продовольчих продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів;
— провадження інших видів господарської діяльності

Органу державної податкової служби за місцезнаходженням родовища корисних копалин.
Якщо суб’єкт підприємницької діяльності значиться в органі ДПС іншого району (міста), ніж місцезнаходження ділянки надр, то додатково необхідно подати копію розрахунку до органу ДПАУ, в якому цього суб’єкта зареєстровано, з позначкою органу ДПС, що прийняв оригінал розрахунку

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

20

Розрахунок збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Юридичні особи незалежно від форм власності та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

Органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податків. Одночасно з поданням цього розрахунку до податкового органу подається копія статистичного звіту про використання води за формою № 2-ТП (водгосп)

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

Розрахунок збору за користування водами для потреб водного транспорту

21

Розрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів

Щокварталу

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Користувачі водних живих ресурсів (підприємства, установи, організації та громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють спеціальне використання водних живих ресурсів загальнодержавного призначення)

Державному податковому органу за місцем реєстрації користувача — один примірник Розрахунку. Органу рибоохорони Держкомрибгоспу України — другий примірник Розрахунку

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

22

Розрахунок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, природного газу (в тому числі супутного при видобутку нафти), титанової та титаново-цирконієвої руди, підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють видобування корисних копалин на території України, у межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони

Органу державної податкової служби за місцезнаходженням родовища корисних копалин.
Якщо суб’єкт підприємницької діяльності значиться в органі ДПС іншого району (міста), ніж експлуатоване ним родовище корисних копалин, то додатково необхідно подати копію розрахунку і копію платіжного документа до органу ДПАУ, в якому цього суб’єкта зареєстровано, з позначкою органу ДПС, що прийняв оригінал розрахунку

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

Розрахунок плати за користування надрами для видобування вугілля кам’яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини

Розрахунок плати за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів

 

Розрахунок плати за користування надрами для видобування мінеральної підземної води

 

 

 

 

 

Розрахунок плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини та бурштинової руди

23

Розрахунок збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ

Щомісяця

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

Суб’єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, що здійснюють діяльність із поставки природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів

Органу державної податкової служби за місцем перебування платника на податковому обліку

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

24

Податковий розрахунок рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат

Щомісяця

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Суб’єкти господарювання, які добувають вуглеводневу сировину на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами, виданих у встановленому законодавством порядку

Органам державної податкової служби за місцезнаходженням родовища корисних копалин

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

25

Податковий розрахунок збору за проведення гастрольних заходів

Протягом 10 календарних днів після дати проведення (завершення) гастрольного заходу

Організатори гастрольних заходів (крім організаторів благодійних гастрольних заходів)

Державному податковому органу за місцем проведення заходу

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

26

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ)

Щокварталу. Якщо протягом звітного кварталу доходи не виплачуються або виплачуються не всім фізичним особам, податковий розрахунок не подається або подається щодо тих фізичних осіб, яким нараховано (виплачено) доходи

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Юридичні особи, фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, нерезиденти або їх представництва, які є податковими агентами відповідно до

п. 1.15 Закону № 889

Органу державної податкової служби за місцезнаходженням податкового агента

1. Попередження або штраф на посадових осіб підприємств установ, організацій, а також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 2 до 3 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 3 до 5 нмдг (

ст. 1634 КУпАП)

27

Звіт ф. № 1-ПП «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності»

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

Юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, — платники податків, у тому числі бюджетні організації; фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, що зареєстровані платниками ПДВ та користуються пільгами

Державній податковій адміністрації (інспекції) за місцем реєстрації платника податків

Звіт не є податковою декларацією, тому штрафи, передбачені

Законом № 2181, не застосовуються

28

Звіт про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1

Щомісяця

Не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця

Суб’єкти підприємницької діяльності, які застосовують при здійсненні розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг РРО або розрахункові книжки

Органу державної податкової служби за місцем реєстрації РРО (РК), а державні територіально-галузеві об’єднання (підприємства) залізничного транспорту і їх лінійні підрозділи подають звітність до органів ДПС за місцезнаходженням юридичної особи

1. Штраф на осіб, які здійснюють розрахункові операції, у розмірі від 2 до 5 нмдг і на посадових осіб — від 5 до 10 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу, що накладається на осіб, які здійснюють розрахункові операції, становить від 5 до 10 нмдг, а на посадових осіб — від 10 до 20 нмдг (

ст. 1551 КУпАП)

Довідка про використані розрахункові книжки

29

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (форма № 1-ОА)

Щомісяця

До 10 числа місяця, наступного за звітним

Суб’єкти підприємницької діяльності всіх форм власності, які отримали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями

Регіональним управлінням Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів ДПАУ за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності

Звіт не є податковою декларацією, тому штрафи, передбачені

Законом № 2181, не застосовуються

30

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів (форма № 1-ОТ)

Щомісяця

До 10 числа місяця, наступного за звітним

Суб’єкти підприємницької діяльності всіх форм власності, які отримали ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами

Регіональним управлінням Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів ДПАУ за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності

Звіт не є податковою декларацією, тому штрафи, передбачені

Законом № 2181, не застосовуються

31

Декларація про встановлені виробником чи імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари

Не пізніше ніж за п’ять календарних днів до моменту впровадження встановлених у декларації максимальних роздрібних цін

Виробники чи імпортери підакцизних товарів, на які чинним законодавством України встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту з продажу (реалізації) товару

ДПАУ або Держмитслужбі

Декларація не є податковою декларацією, тому штрафи, передбачені

Законом № 2181, не застосовуються

32

Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

Резиденти і постійні представництва нерезидента в Україні, які виплачують доходи нерезидентам

Державному податковому органу за місцезнаходженням особи, яка виплачує дохід нерезиденту

Звіт не є податковою декларацією, тому штрафи, передбачені

Законом № 2181, не застосовуються

33

Податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу

Щокварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Підприємства, засновані громадськими організаціями інвалідів, майно яких є їх власністю та які є платниками податку на прибуток, а також підпадають під дію

п. 7.12 Закону про податок на прибуток

До державної податкової інспекції за місцезнаходженням підприємства

На відміну від декларації з податку на прибуток, Звіт не є податковою декларацією, тому штрафи, передбачені

Законом № 2181, не застосовуються

Звітність щодо місцевих податків та зборів*

* Якщо згідно з рішенням органу місцевого самоврядування базовим звітним (податковим) періодом щодо місцевого податку (збору) є рік, то звітний розрахунок відповідного місцевого податку чи збору подається платником податків протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

1

Податковий розрахунок комунального податку

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування:
— установлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю;
— не встановлено базового звітного (податкового) періоду

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Юридичні особи, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних і сільськогосподарських підприємств

Органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

 

 

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

 

 

 

2

Податковий розрахунок податку з реклами

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування:
— установлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю;
— не встановлено базового звітного (податкового) періоду

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Юридичні особи незалежно від форм власності та організаційно-правових форм і фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють установлення та розміщення реклами на рекламних носіях за заявками рекламодавців

Органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

3

Податковий розрахунок збору за право використання місцевої символіки

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування:
— установлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю;
— не встановлено базового звітного (податкового) періоду

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Юридичні особи та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують місцеву символіку з комерційною метою

Органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника збору

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

4

Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування:
— установлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю;
— не встановлено базового звітного (податкового) періоду

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Юридичні особи та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, на яких рішенням органу місцевого самоврядування покладено обов’язок із справляння зазначеного збору та перерахування його до бюджету

Органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника збору

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

 

 

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

 

 

 

5

Податковий розрахунок ринкового збору

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування:
— установлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю;
— не встановлено базового звітного (податкового) періоду

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Юридичні особи та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, на яких рішенням органу місцевого самоврядування покладено обов’язок зі справляння зазначеного збору і перерахування його до бюджету (ринки)

Органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника збору

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

6

Податковий розрахунок курортного збору

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування:
— установлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю;
— не встановлено базового звітного (податкового) періоду

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Юридичні особи та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, на яких рішенням органу місцевого самоврядування покладено обов’язок зі справляння зазначеного збору та перерахування його до бюджету

Органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника збору

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

7

Податковий розрахунок збору за участь у бігах на іподромі

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування:
— установлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю;
— не встановлено базового звітного (податкового) періоду

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Адміністрація
іподрому

Органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника збору

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

 

 

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

 

 

 

8

Податковий розрахунок збору за виграш на бігах на іподромі

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування:
— установлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю;
— не встановлено базового звітного (податкового) періоду

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Адміністрація
іподрому

Органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника збору

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

9

Податковий розрахунок збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування:
— установлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю;
— не встановлено базового звітного (податкового) періоду

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Адміністрація
іподрому

Органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника збору

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

10

Податковий розрахунок збору з власників собак

Щомісяця, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування:
— установлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю;
— не встановлено базового звітного (податкового) періоду

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Органи житлово-комунального господарства

Органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника збору

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181)

 

 

Щокварталу, якщо рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

 

 

 

Звітність щодо єдиного податку

1

Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою

Щокварталу

До 20 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом

Юридичні особи — платники єдиного податку

Органу державної податкової служби

Штраф у розмірі 10 нмдг за кожне неподання або затримку (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181) (див. із цього приводу також статтю «Звітність щодо єдиного податку для юридичних осіб» у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 25)

2

Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку

Щокварталу

Протягом п’яти днів після закінчення звітного періоду

Фізичні особи — платники єдиного податку

Органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва

Не встановлено

Звітність до Пенсійного фонду і соціальних фондів

1

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Щомісяця

Не пізніше ніж через 20 календарних днів від дня закінчення звітного періоду

Платники страхових внесків, перелічені у

ст. 14 Закону № 1058

Органу Пенсійного фонду

1. Штраф на страховика в розмірі 10 % суми страхових внесків, сплачених або належних до сплати за відповідний звітний період, за кожний повний чи неповний місяць затримки надання відомостей, але не менше 10 нмдг, а за повторне порушення протягом року — у розмірі 20 % страхових внесків, але не менше 20 нмдг (

п. 5 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058).
2. Штраф на посадових осіб у розмірі від 8 до 15 нмдг. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 10 до 20 нмдг (ст. 1651 КУпАП і п. 5 ч. 16 ст. 106 Закону № 1058)

2

Відомості про застрахованих осіб, що використовуються в системі персоніфікованого обліку (IНДАНI)

Один раз на рік

До 1 квітня поточного року відповідно до затвердженого графіка

Платники страхових внесків, перелічені у

ст. 14 Закону № 1058

Територіальному органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації страхувальника

1. Штраф на страховика в розмірі 10 % суми страхових внесків, сплачених або належних до сплати за відповідний звітний період, за кожний повний чи неповний місяць затримки надання відомостей, але не менше 10 нмдг, а за повторне порушення протягом року — у розмірі 20 % страхових внесків, але не менше 20 нмдг (

п. 5 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058).
2. Штраф на посадових осіб у розмірі від 8 до 15 нмдг, а за повторне порушення протягом року — у розмірі від 10 до 20 нмдг (ст. 1651 КУпАП і п. 5 ч. 16 ст. 106 Закону № 1058)

3

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (форма Ф4-ФСС з ТВП)

Щокварталу

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Страхувальники, перелічені у

ст. 2 Закону № 2240

Органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем реєстрації страхувальника

Не встановлено. Однак, якщо страхувальник не подав в установлений строк документи обов’язкової звітності, то це є підставою для здійснення позапланової ревізії (

абз. «б» п.п. 15.3 Iнструкції № 38)

4

Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування і путівки до дитячих оздоровчих закладів (форма Ф14 (додаток до Ф4-ФСС з ТВП))

Щокварталу

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Страхувальники, перелічені у

ст. 2 Закону № 2240

Органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем реєстрації страхувальника

Не встановлено. Однак, якщо страхувальник не подав в установлений строк документи обов’язкової звітності, то це є підставою для здійснення позапланової ревізії (

абз. «б» п.п. 15.3 Iнструкції № 38)

5

Розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Щокварталу

До 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня поточного року, 25 січня року, наступного за звітним

Роботодавці — власники підприємств, установ, організацій чи уповноважені ними органи та фізичні особи, які використовують найману працю, а також власники розташованих в Україні іноземних підприємств, установ, організацій (у тому числі міжнародних), філії або представництва, що використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування

Центру зайнятості, в якому роботодавець перебуває на обліку

Не встановлено.
(додатково див.

лист Міністерства праці та соціальної політики України від 05.02.2004 р. № ДЦ-09-416)

6

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Щокварталу

До 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня поточного року, 25 січня року, наступного за звітним

Юридичні особи — платники страхових внесків, а також фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників

Робочому органу виконавчої дирекції Фонду, за місцем обліку страхувальника

1. Штраф на посадових осіб у розмірі від 8 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 10 до 20 нмдг (

ст. 1654 КУпАП)

7

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПI річна)

Один раз на рік

Не пізніше 1 лютого після звітного
періоду

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, на яких працює 8 і більше осіб

Територіальному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів за місцем державної реєстрації юридичної особи

Штраф на посадових осіб у розмірі від 10 до 20 нмдг (

ст. 1881 КУпАП)

Статистична звітність

1

Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б)

Щомісяця (річна, місячна) із заповненням I розділу

На 20-й день після звітного періоду

Підприємства, організації, установи всіх форм власності та видів економічної діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

Щокварталу (річна, квартальна) із заповненням II розділу

2

Звіт про товарооборот (форма № 1-торг термінова-місячна)

Щомісяця

2 числа після звітного періоду

Підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, інші підприємства, що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, установленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

3

Про продаж світлих нафтопродуктів (форма № 1-торг (нафтопродукти) термінова-місячна)

Щомісяця

2 числа після звітного періоду

Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами через АЗС

Органу державної статистики за місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

4

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (форма № 3-торг квартальна, річна)

Щокварталу

Квартальна — на 14-й день після звітного кварталу.
Річна — 25 січня наступного за звітним року

Підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, інші підприємства, що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

5

Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства (форма № 7-торг річна)

Один раз на рік

16 січня наступного за звітним року

Підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, інші підприємства, установи, заклади тощо усіх форм власності, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

6

Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них (форма № 12-торг річна)

Один раз на рік

7 лютого наступного за звітним року

Суб’єкти господарювання всіх форм власності, що мають ринки

Органу державної статистики за місцезнаходженням суб’єкта господарювання

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

7

Звіт про обсяги реалізованих послуг (форма № 1-послуги термінова-місячна)

Щомісяця

На 7-й день після звітного періоду

Юридичні особи всіх форм власності та їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від форми господарювання, для яких надання послуг є основним видом діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням юридичної особи

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

 

Звіт про обсяги реалізованих послуг (форма № 1-послуги (річна))

Один раз на рік

На 30-й день після звітного періоду

 

 

 

8

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) (форма № 1-П термінова-місячна)

Щомісяця

Не пізніше 4 числа після звітного
періоду

Суб’єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями «C», «D», «E» КВЕД (незалежно від основного виду діяльності та форми власності) згідно з переліком і графіком, установлюваними територіальним органом державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства (місцем здійснення виробничої діяльності)

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

Звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП (коротка, квартальна))

Щокварталу

Не пізніше 10 числа після звітного періоду

Звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП (коротка, річна))

Один раз на рік

Не пізніше 18 лютого

Звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП (річна))

Один раз на рік

Не пізніше 8 лютого

9

Звіт про обсяги оптового товарообороту (форма № 1-опт термінова, місячна)

Щомісяця

На 3-й день після звітного періоду

Підприємства та організації оптової торгівлі, постачання, збуту, споживчої кооперації, заготівельні — юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форм власності, основним видом діяльності яких є оптова торгівля

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

10

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма № 1-опт квартальна (за I, II і III квартали))

Щокварталу

На 14-й день після звітного періоду

Суб’єкти господарювання — юридичні особи всіх форм власності, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма № 1-опт річна)

Один раз на рік

26 січня наступного за звітним року

11

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (форма № 4-МТП місячна, термінова)

Щомісяця

1 числа після звітного періоду

Суб’єкти господарювання — юридичні особи та їх відокремлені підрозділи усіх видів економічної діяльності, форм власності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

12

Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (форма № 4-мтп квартальна)

Щокварталу

На 10-й день після звітного періоду

Суб’єкти господарювання — юридичні особи та їх відокремлені підрозділи усіх видів економічної діяльності, форм власності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

13

Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (форма № 4-мтп річна)

Один раз на рік

15 січня наступного за звітним року

Суб’єкти господарювання — юридичні особи та їх відокремлені підрозділи усіх видів економічної діяльності, форм, власності які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

14

Звіт про залишки і витрати матеріалів (форма № 3-мтп піврічна)

Один раз на півріччя (I півріччя, рік)

За рік — 25 січня
За I півріччя — 15 числа після звітного періоду

Суб’єкти господарювання — юридичні особи, установи, організації та їх відокремлені підрозділи усіх видів економічної діяльності, форм власності, господарювання, які використовують матеріали на усі потреби

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

15

Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії (форма № 11-МТП піврічна)

Один раз на півріччя (I півріччя, рік)

За I півріччя — 10 числа після звітного періоду (I півріччя). За рік — 15 січня наступного за звітним року

Суб’єкти господарювання — юридичні особи та їх відокремлені підрозділи усіх видів економічної діяльності, форм власності, з середньодобовими витратами умовного палива від 2 т і вище, або теплоенергії 15 Гкал і більше, або з приєднаною електричною потужністю 100 кВт і більше, які використовують паливо та енергію на виробництво окремих видів продукції і робіт та комунально-побутові потреби підприємства

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

16

Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт (додаток 1 до форми № 11-МТП річна)

Один раз на рік

15 січня наступного за звітним року

Суб’єкти господарювання — юридичні особи, установи, організації та їх відокремлені підрозділи усіх видів економічної діяльності та форм власності разом зі звітом за ф. № 11-МТП

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

17

Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів (додаток 2 до форми № 11-мтп річна)

Один раз на рік

15 січня наступного за звітним року

Суб’єкти господарювання — юридичні особи усіх видів економічної діяльності та форм власності разом зі звітом за ф. № 11-МТП

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

18

Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії (форма № 11-ер піврічна)

Один раз на півріччя (I півріччя, рік)

За I півріччя — 10 числа після звітного періоду (I півріччя).
За рік — 15 січня наступного за звітним року

Суб’єкти господарювання — юридичні особи та їх відокремлені підрозділи всіх видів економічної діяльності та форм власності, у яких середньодобові витрати умовного палива менше 2 т, або теплоенергії менше 15 Гкал, або з приєднаною електричною потужністю менше 100 кВт

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

19

Звіт про використання води (форма № 2-ТП (водгосп))

Щокварталу

Не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Підприємства-водокористувачі незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності

Регіональним відділенням Держводгоспу України. Одночасно копії звітів подаються вищій за рівнем організації, місцевим органам охорони навколишнього природного середовища та місцевим податковим адміністраціям

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

20

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна))

Щомісяця

Не пізніше 7 числа після звітного
періоду

Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (термінова — квартальна))

Щокварталу

21

Звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ термінова — піврічна)

Один раз на півріччя (I півріччя, рік)

Не пізніше 7 числа після звітного
періоду

Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

22

Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів та виробів з них (форма № 2-дм — піврічна)

Один раз на півріччя (I півріччя, рік)

На 25-й день після звітного періоду

Суб’єкти господарювання — юридичні особи, установи, організації та їх відокремлені підрозділи всіх форм власності та видів економічної діяльності, які одержують дорогоцінні метали для здійснення виробничої діяльності, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, лікувальних та інших видів діяльності або провадять сплату та відпуск зі своїх складів і баз дорогоцінних металів та виробів з них

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

23

Звіт про залишки, надходження та використання дорогоцінних металів у вигляді брухту та відходів (додаток до форми № 2-дм)

Один раз на півріччя (I півріччя, рік)

На 30 день після звітного періоду

Суб’єкти господарювання — юридичні особи та їх відокремлені підрозділи усіх форм власності та видів економічної діяльності, у яких дорогоцінні метали у вигляді брухту та відходів утворюються та здійснюється їх поставка

Органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

24

Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) (форма № 11-ОЗ)

Один раз на рік

До 20 лютого після звітного періоду

Господарські організації — зведений звіт та звіти по кожному з відокремлених підрозділів, що не виділені на окремий баланс та розташовані в іншій області, районі, місті;
філії, представництва, інші відокремлені від господарських організацій підрозділи, що виділені на окремий баланс та розташовані в іншій області, районі, місті;
органи державної влади та місцевого самоврядування

Органу державної статистики за місцезнаходженням

1. Штраф на посадових осіб підприємства та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 15 нмдг.
2. За повторне порушення протягом року розмір штрафу становить від 15 до 25 нмдг (

ст. 1863 КУпАП)

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі