Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

Редакція ПБО
Постанова від 18.07.2007 р. № 949

Кабiнет Мiнiстрiв України

 

Про внесення змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

 

Постанова від 18 липня 2007 р. № 949

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Порядку

обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 40, ст. 1802; 2006 р., № 8, ст. 450), зміни, що додаються*.

* Зміни не публікуються, оскільки зазначений Порядок наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни в тексті виділено

напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

Прем’єр-міністр України В. Янукович

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266

ПОРЯДОК

обчислення середньої заробітної плати (доходу)
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

 

(

із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 193, від 18 липня 2007 р. № 949)

 

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правила обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі — страхові виплати) у разі настання страхового випадку, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації чи фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників.

Відповідно до цього Порядку здійснюється також обчислення середньої заробітної плати у разі, коли застрахованим особам відповідно до законодавства встановлюються додаткові виплати понад розміри та тривалість виплат за страхуванням на випадок безробіття.

2. Порядок поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від організаційно-правових форм і форм власності та на фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників (далі — роботодавці), а також на осіб, які беруть участь у страхуванні на добровільних засадах.

 

Розрахунковий період, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід)

3. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) для розрахунку страхових виплат

(крім страхування на випадок безробіття) та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, є період роботи за останнім основним місцем роботи (зайняття підприємницькою діяльністю) перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески.

Для страхування на випадок безробіття розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід), є період (періоди) роботи за основним місцем роботи (зайняття підприємницькою діяльністю) перед настанням страхового випадку (реєстрація особи в державній службі зайнятості як безробітної), протягом якого сплачено страхові внески особою або роботодавцем.

Для осіб, які виконували роботи (надавали послуги) згідно з цивільно-правовими угодами із сплатою внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, розрахунковий період, за який обчислюється сума доходу для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття, є місяці, протягом яких особа добровільно сплачувала страхові внески, незалежно від кількості укладених у такий період договорів (приклад наведено у додатку 1).

4. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) для застрахованих осіб (включаючи осіб, які працюють неповний робочий день (робочий тиждень) та добровільно застрахованих осіб), є останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок (для страхування на випадок безробіття — в якому припинено дію трудового договору або особу знято з обліку у державного реєстратора як суб’єкта підприємницької діяльності; для страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання осіб, у яких через деякий час погіршився стан здоров’я у зв’язку з раніше отриманим ушкодженням здоров’я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання — період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням тимчасової непрацездатності).

Для осіб, які працювали (працюють) на підприємствах, в організаціях, робота яких пов’язана із сезонним характером виробництва відповідно до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. № 278 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 14, с. 18; 1999 р., № 48, ст. 2363; 2002 р., № 51, ст. 2318), та для осіб, які вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської атомної електростанції з експлуатації, при призначенні частини допомоги по безробіттю понад розміри та тривалість виплат за страхуванням на випадок безробіття, за розрахунковий період береться 12 календарних місяців підряд (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок (для страхування на випадок безробіття — в якому припинено дію трудового договору) (приклад наведено у додатку 1).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду (приклад наведено у додатку 1).

Для осіб, зазначених у пункті 11 цього Порядку, місяці тимчасової непрацездатності та відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами не виключаються з розрахункового періоду.

5. Якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менш як 6 календарних місяців, середня заробітна плата (дохід) обчислюється за фактично відпрацьовані календарні місяці

(з першого до першого числа), в яких сплачено страхові внески.

6. У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувались страхові внески менше ніж календарний місяць, середня заробітна плата (дохід) обчислюється за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку (приклад наведено у додатку 1).

У разі коли у застрахованої особи після набуття права на призначення страхової виплати

(крім допомоги по тимчасовій непрацездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності) одночасно виникло право на призначення іншої страхової виплати, при обчисленні середньої заробітної плати для визначення розміру іншої страхової виплати береться розрахунковий період, за яким обчислювалася середня заробітна плата для призначення попередньої страхової виплати.

 

Виплати, з яких обчислюється середня заробітна плата (дохід)

7. Середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб, не враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі коли розмір заробітної плати підвищується згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, у зв’язку з чим заробітна плата перераховується за попередні періоди, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку розміру допомоги по безробіттю і виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, здійснюється з урахуванням донарахованої заробітної плати окремо за кожний місяць, за який здійснено перерахунок.

8. Середній дохід добровільно застрахованої особи обчислюється виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку), з якого сплачувалися страхові внески.

9. До середньої заробітної плати (доходу) включається заробітна плата (дохід) у межах максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі коли застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, та виплати, що не передбачені актами законодавства або що провадяться понад встановлені зазначеними актами норми, в такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу (приклад наведено у додатку 1).

У разі поновлення на роботі працівника, який був звільнений з роботи без законної підстави (незаконно переведений на іншу роботу) з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу (різниці в заробітній платі за час виконання нижче оплачуваної роботи), середня заробітна плата обчислюється виходячи із сум, що припадають на місяці розрахункового періоду.

10. Якщо

у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітку з поважних причин, що зазначені у пункті 4 цього Порядку або якщо страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку.

У разі коли на підприємстві, в установі та організації встановлено неповний робочий день (робочий тиждень), середня заробітна плата обчислюється виходячи з частини місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку, що відповідає його графіку роботи (приклад наведено у додатку 1).

11. Військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи та податкової міліції, звільненим у зв’язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію та за станом здоров’я, для обчислення середнього грошового забезпечення для надання допомоги по безробіттю враховуються такі виплати грошового забезпечення: оклад за посадою, оклад за військовим чи спеціальним званням з урахуванням відсоткової надбавки за вислугу років та додаткові види грошового забезпечення, що виплачуються щомісяця

, індексація грошового забезпечення.

Щомісячна грошова винагорода, що виплачується в іноземній валюті за виконання військовослужбовцями службових обов’язків за межами України, для обчислення середнього грошового забезпечення не враховується.

12. У разі коли на дату встановлення медико-соціальною експертною комісією ступеня втрати застрахованою особою професійної працездатності минуло більше року з дня настання страхового випадку, середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру заробітної плати перед настанням нещасного випадку на виробництві або перед звільненням з роботи (переходом на іншу роботу), з якою пов’язане професійне захворювання, з урахуванням її коригування, що провадиться робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, за формулою

З = Зн х С : М,

де З — середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, у гривнях;

Зн — середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за календарний рік, що передує року, з якого призначається страхова виплата;

С — сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць розрахункового періоду (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6);

М — кількість календарних місяців у розрахунковому періоді.

У разі відсутності на момент призначення страхових виплат даних про середньомісячну заробітну плату найманих працівників, зайнятих в економіці України, за попередній рік береться фактична середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за місяці попереднього року з наступним перерахунком її після надходження даних про середньомісячну заробітну плату найманих працівників, зайнятих в економіці України, за календарний рік, що передує року, з якого призначається страхова виплата.

Коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць у розрахунковому періоді, який враховується при призначенні страхових виплат, визначається за формулою

К = Зв : Зс,

де К — коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи;

Зв — заробітна плата застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка враховується при призначенні страхових виплат за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати;

Зс — середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати.

Якщо у місяці, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, застрахована особа працювала неповний календарний місяць, середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України, застосовується не за місяць, а пропорційно кількості днів, фактично відпрацьованих застрахованою особою в зазначеному місяці, виходячи із числа робочих днів, обчислених у середньому за рік (21,0).

У разі подання застрахованою особою для призначення страхових виплат довідки про заробітну плату за період до 1 січня 1992 р. при обчисленні коефіцієнта заробітної плати середня заробітна плата за рік у відповідному періоді вважається середньомісячною заробітною платою працівників, зайнятих в економіці України, відповідного року.

Дані про середню заробітну плату працівників, зайнятих в економіці України, за роками та місяцями відповідного року доводяться до робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України виконавчою дирекцією Фонду на підставі даних Держкомстату.

У разі коли на час звернення за страховою виплатою документи про заробітну плату застрахованої особи до ушкодження здоров’я не збереглися, середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру середньої заробітної плати за відповідною професією (посадою). За відсутності на підприємстві відповідної професії (посади) середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру середньої заробітної плати за аналогічною професією (посадою) на підприємстві, на якому працювала застрахована особа, але не менше розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на дату встановлення потерпілому МСЕК стійкої втрати професійної працездатності. Відсутність документів про заробітну плату підтверджується довідкою роботодавця або відповідного архіву.

У разі відсутності у потерпілого на час звернення за страховою виплатою довідки про його заробітну плату у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи чи організації середня заробітна плата обчислюється виходячи з діючої місячної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою) в галузі, але не менше розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на дату встановлення потерпілому МСЕК ступеня втрати професійної працездатності.

У разі ушкодження здоров’я в період виробничого навчання (практики) для призначення застрахованій особі страхових виплат середня заробітна плата обчислюється виходячи з встановленої на підприємстві тарифної ставки (посадового окладу) за тією професією (спеціальністю), яку ця особа здобувала, але не нижче тарифної ставки найменшого розряду за відповідною професією.

Якщо у період виробничого навчання (практики) застрахована особа одержувала заробітну плату, середня заробітна плата для призначення страхових виплат обчислюється (за її згодою) виходячи з розміру заробітної плати за цей період. За бажанням застрахованої особи середня заробітна плата може бути обчислена виходячи з розміру заробітної плати до початку виробничого навчання (практики).

У разі повторного ушкодження здоров’я в одного роботодавця середня заробітна плата обчислюється (за бажанням потерпілого) за відповідні розрахункові періоди, що передували першому або повторному ушкодженню здоров’я. Сума щомісячної страхової виплати в такому разі призначається згідно із ступенем втрати професійної працездатності, що встановлюється МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров’я.

Якщо повторне ушкодження здоров’я застрахованої особи настало з вини іншого роботодавця, а ступінь втрати професійної працездатності встановлено МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров’я, середня заробітна плата для щорічного її коригування та перерахування страхових виплат обчислюється виходячи з розміру заробітної плати в розрахункових періодах перед настанням страхових випадків пропорційно встановленому ступеню втрати професійної працездатності за кожним страховим випадком.

У разі встановлення причинного зв’язку смерті застрахованої особи з ушкодженням здоров’я відповідно до законодавства середня заробітна плата для призначення суми одноразової допомоги сім’ї обчислюється виходячи з розміру середньої заробітної плати, яка була визначена при останньому перерахунку страхових виплат.

121. У разі коли на дату призначення допомоги по безробіттю минуло більше року з дня звільнення особи, у якої зберігається право на допомогу по безробіттю, середня заробітна плата може обчислюватися (за її бажанням) виходячи з розміру середньої заробітної плати особи відповідно до пункту 12 цього Порядку.

 

Обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку страхових виплат та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця

13. У випадках, не пов’язаних із застосуванням підсумованого обліку робочого часу або обліку робочого часу в годинах, для розрахунку страхових виплат та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується середньоденна заробітна плата (дохід) за відпрацьований час або за один календарний день.

14. Середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески:

на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді — за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

(у частині призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами), і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, в частині призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім розрахунку страхових виплат добровільно застрахованим особам) та для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;

на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком) — за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), для осіб, робочий час яких у зв’язку з особливостями умов праці не піддається точному обліку, для осіб, які робочий час розподіляють на свій розсуд (робота вдома, страховий агент тощо), та для добровільно застрахованих осіб за усіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» (приклад наведено у додатку 1).

Для осіб, зазначених у пункті 11 цього Порядку, календарні дні тимчасової непрацездатності і відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами з розрахункового періоду не виключаються.

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата не може перевищувати максимальну суму (граничну величину) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один день (годину), яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду:

на норму робочого часу цього місяця — за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

(у частині призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами), і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, в частині розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім розрахунку страхових виплат добровільно застрахованим особам) та для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавців;

на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) — за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), для осіб, робочий час яких у зв’язку з особливостями умов праці не піддається точному обліку, для осіб, які робочий час розподіляють на свій розсуд (робота вдома, страховий агент тощо), та для добровільно застрахованих осіб за усіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Ця норма не поширюється на осіб, зазначених у пункті 11 цього Порядку.

Якщо середня заробітна плата (дохід) обчислюється відповідно до пункту 10 цього Порядку, середньоденна заробітна плата (за один календарний день) визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) або її частини на середньомісячну кількість календарних днів (30,44), а за один робочий день (годину) — на середньомісячну кількість робочих днів (годин), встановлену на підприємстві (у структурному підрозділі або за індивідуальним графіком роботи).

У разі коли страхові виплати призначаються виходячи з розміру середньомісячної заробітної плати, середньомісячна заробітна плата обчислюється шляхом множення середньої заробітної плати за один календарний день на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Якщо середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзацу третього пункту 9 цього Порядку, середньоденна заробітна плата за один робочий день (годину) визначається шляхом ділення нарахованої заробітної плати на середньомісячну кількість робочих днів (годин), встановлену на підприємстві (у структурному підрозділі) у розрахунковому періоді.

15. Якщо робочий час підсумовується або його облік ведеться в годинах, для розрахунку застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується середньогодинна заробітна плата.

16. Середньогодинна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість відпрацьованих годин застрахованою особою у зазначений період.

17. Якщо застрахованій особі страхові виплати призначаються у робочих органах виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і видаються довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи та за сумісництвом, середня заробітна плата (дохід) обчислюється цими робочими органами сумарно

(приклад наведено у додатку 1).

Якщо за основним місцем роботи в усіх місяцях розрахункового періоду особа не працювала з поважних причин, зазначених в абзаці третьому пункту 4 цього Порядку, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю та страхової виплати у зв’язку із стійкою втратою працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання здійснюється з урахуванням суми посадового окладу (тарифної ставки) за кожний місяць розрахункового періоду за основним місцем роботи та суми заробітної плати, отриманої у відповідних місяцях за сумісництвом (приклад наведено у додатку 1).

Якщо застрахованій особі страхові виплати призначаються в робочому органі виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та така особа перед настанням страхового випадку працювала на кількох підприємствах або на одному підприємстві з перервою страхового стажу, середня заробітна плата обчислюється таким робочим органом сумарно за шість календарних місяців (або менш як шість календарних місяців) у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку, не враховуючи часу перерви в роботі, на підставі довідок про середню заробітну плату, виданих роботодавцями, починаючи з останнього місця роботи.

Неповні календарні місяці, зазначені у довідках, включаються до розрахункового періоду (приклади наведено у додатку 1).

18. Середньоденний дохід добровільно застрахованої особи за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, обчислюється за формулою

Д = СВ : К : Т х 100 %,

де Д — середньоденний дохід;

СВ — сума страхових внесків за розрахунковий період;

К — кількість календарних днів за розрахунковий період;

Т — страховий тариф класу професійного ризику, до якого належить вид діяльності застрахованої особи.

19. Для застрахованих осіб, які сплачують єдиний податок з фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, середньоденний дохід, з якого призначаються страхові виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, і за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, обчислюється за формулою

Д = П х В : С : К,

де Д — середньоденний дохід;

П — розмір податку за розрахунковий період, що сплачує особа (без урахування збільшення ставки єдиного податку за кожного найманого працівника або члена сім’ї);

В — відсоток суми встановленого розміру податку, що перераховується до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності або Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

С — розмір страхового внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, визначений Законом України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування»;

К — кількість календарних днів за розрахунковий період.

20. Сума страхових виплат застрахованій особі та оплати за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця розраховується шляхом множення суми денної (годинної) виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної (середньогодинної) заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу, якщо наявність його передбачено законодавством, на кількість днів (годин), які підлягають оплаті (приклади наведено у додатку 1).

21. Якщо застрахована особа працює за сумісництвом, страхові виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітності та пологах та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі копії листка непрацездатності, виданого в установленому порядку, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи.

Якщо застрахована особа працює на кількох роботах за сумісництвом, для призначення страхової виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця додатково до документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) у відповідному періоді розрахункового періоду за основним місцем роботи.

Якщо особа у розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом не працювала кілька днів, що припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої у розрахунковому періоді заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески за фактично відпрацьовані календарні місяці (відпрацьований час), на кількість робочих днів (годин) за місцем роботи за сумісництвом.

У цьому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються страхові виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за

місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розмір максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу), оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (приклад наведено у додатку 1).

Порядок видання довідки про середню заробітну плату (дохід)

22. Довідка про середню заробітну плату видається роботодавцем за вимогою застрахованої особи або робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на підставі платіжних відомостей та інших документів про нараховану заробітну плату.

Для призначення виплат у разі настання безробіття військовослужбовцям та іншим особам, у яких строк служби прирівнюється до страхового стажу, довідка про грошове забезпечення видається військовими комісаріатами, де такі особи перебувають на обліку, або військовими частинами та установами, де такі особи проходили службу.

Якщо підприємством, установою, організацією розрахунок середньої заробітної плати для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності чи допомоги по вагітності та пологах провадиться автоматизовано, розділ листка непрацездатності «Довідка про заробітну плату» може не заповнюватися, а до листка непрацездатності додається розрахунок середньої заробітної плати, засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою.

23.

Довідка про оподатковуваний дохід добровільно застрахованим особам видається державними податковими органами за місцем проживання зазначених осіб на підставі декларацій, поданих в установленому законодавством порядку.

Застраховані особи, які сплачують єдиний податок з фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, подають робочим органам виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування довідку про сплату встановленого розміру податку, що видається органом державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку.

Розрахунки середнього доходу зазначеним у цьому пункті особам здійснюють робочі органи виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

24. Якщо підприємство (установа, організація), на якому працювала особа, ліквідовано, довідка про середню тарифну ставку (посадовий оклад) за відповідною або аналогічною професією (посадою) видається місцевим органом з питань праці та соціального захисту населення, а у разі відсутності в цьому органі таких відомостей — центральним органом виконавчої влади, який координує діяльність галузі, до якої належали ліквідовані підприємство, установа чи організація.

25. Довідка про середню заробітну плату

(дохід), з якої сплачено страхові внески, для розрахунку страхових виплат складається за формою згідно з додатками 2 — 6.

26. Робочі органи виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування мають право перевіряти обґрунтування видачі довідок про середню заробітну плату, достовірність зазначених у них відомостей шляхом звіряння даних, зазначених у довідках, з відомостями про нараховану заробітну плату на підприємствах, в установах чи організаціях або з базою даних персоніфікованого обліку застрахованих осіб Пенсійного фонду та базою даних ДПА.

 

Додаток 1

до Порядку

ПРИКЛАДИ

обчислення середньої заробітної плати та розрахунку страхових виплат (умовні)

 

До пункту 3 Порядку

Особа виконувала роботи (надавала послуги) згідно з укладеними цивільно-правовими угодами і брала участь в страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах.

Термін дії договорів:

15.02.2006 — 30.04.2006

 

03.05.2006 — 30.06.2006

 

01.08.2006 — 24.11.2006

 

11.09.2006 — 15.11.2006.

 

Дата взяття на облік як платника страхових внесків в центрі зайнятості — 20 березня 2006 року. Дата зняття з обліку за особистою заявою — 10 жовтня 2006 року.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється сума доходу для розрахунку допомоги по безробіттю, є місяці, протягом яких особа добровільно сплачувала страхові внески. До розрахункового періоду в даному разі включаються квітень — вересень 2006 року.

 

До пункту 4 Порядку

1. Застрахована особа захворіла 12 січня 2006 року.

Розрахунковим для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 липня по 31 грудня 2005 р. включно.

2. Застрахована особа зареєструвалася в Державній службі зайнятості як безробітна 5 січня 2006 року. Трудовий договір, укладений з роботодавцем, розірвано 29 грудня 2005 року.

Розрахунковим для призначення допомоги по безробіттю є період з 1 червня по 30 листопада 2005 р. включно.

3. МСЕК установила застрахованій особі ступінь втрати професійної працездатності 13 лютого 2006 р. унаслідок нещасного випадку на виробництві, який стався 3 грудня 2004 року.

Розрахунковим для призначення страхових виплат є період з 1 червня по 30 листопада 2004 року.

4. Особа звільнилася з роботи 7 листопада 2006 р., наступного дня звернулася до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, а 15 листопада отримала статус безробітного.

Розрахунковим для призначення допомоги по безробіттю є період з травня по жовтень 2006 року.

У розрахунковому періоді особа хворіла з 20 липня по 9 вересня включно. Місяцями розрахункового періоду є травень, червень, липень, вересень та жовтень. Оскільки в серпні особа взагалі не працювала з поважних причин, зазначений місяць виключається з розрахункового періоду.

5. Особа працювала на посаді бухгалтера цукрового заводу з 20 травня 2006 року. Звільнена за власним бажанням 25 січня 2007 року.

Оскільки особа працювала на підприємстві з сезонним характером виробництва і відпрацювала менш як 12 календарних місяців, до розрахункового періоду включаються всі повністю відпрацьовані місяці, тобто червень — грудень 2006 року.

6. Особа, яка потерпіла на виробництві, МСЕК 12 травня 2001 р. встановлено 40 відсотків стійкої втрати професійної працездатності у зв’язку з професійним захворюванням, яке сталося 8 листопада 2000 року. Через певний час (5 червня 2007 р.) у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, що пов’язане з цим самим страховим випадком, їй видано листок непрацездатності. Ця особа продовжує працювати на тому самому підприємстві (на іншому підприємстві) за іншою професією, з якою не пов’язане професійне захворювання.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід), для оплати днів тимчасової непрацездатності є період роботи перед настанням тимчасової непрацездатності (з грудня 2006 р. до травня 2007 р.), протягом якого застрахована особа працювала та роботодавцем сплачувалися страхові внески.

 

До пункту 6 Порядку

1. Працівника прийнято на роботу 5 серпня 2006 року. Страховий випадок настав 15 вересня 2006 року.

Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати є період з 5 серпня по 14 вересня 2006 р. включно.

2. Застрахована особа хворіла з 10

до 30 листопада (включно) 2006 року.

Розрахунковим для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 травня по 31 жовтня 2006 року.

З

1 грудня 2006 р. у застрахованої особи виникло право на призначення допомоги по вагітності та пологах. Для обчислення середньої заробітної плати у такому разі береться розрахунковий період з 1 червня до 30 листопада 2006 р.

3. Застрахована особа хворіла з 1 серпня 2006 р. до 31 січня 2007 року.

Розрахунковим для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 лютого до 31 липня 2006 року.

З 28 лютого 2007 р. у застрахованої особи виникло право на призначення страхової виплати у зв’язку з установленням МСЕК стійкої втрати працездатності внаслідок професійного захворювання (акт форми П-4 від 1 лютого 2007 р.).

З метою обчислення середньої заробітної плати для нарахування виплат від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили стійку втрату працездатності, береться розрахунковий період, визначений перед попереднім страховим випадком, тобто з 1 лютого до 31 липня 2006 року.

До пункту 9 Порядку

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами настала у застрахованої особи в липні. У розрахунковому періоді (січень — червень), за який обчислюється середня заробітна плата, застрахована особа була тимчасово непрацездатною

та перебувала у відпустці і працювала в червні тільки 5 робочих днів, за які їй нараховано основну заробітну плату в сумі 150 гривень, одноразову премію до свята — 300 гривень та матеріальну допомогу — 400 гривень.

Для обчислення середньої заробітної плати одноразова премія до свята та матеріальна допомога враховуються пропорційно відпрацьованому часу, розміри яких визначаються шляхом ділення зазначених сум на кількість робочих днів за балансом робочого часу у червні і множення на кількість відпрацьованих днів. Загальна сума заробітної плати в розрахунковому періоді становить 316 гривень 67 коп. (150 гривень + 71,43 гривні (300 гривень : 21 х 5) + 95,24 гривні (400 гривень : 21 х 5).

 

До пункту 10 Порядку

Найманий працівник у перший день роботи одержав травму на підприємстві, на якому встановлено чотириденний робочий тиждень, або 32 години. Нормальна тривалість робочого часу за професією працівника становить 40 годин на тиждень при п’ятиденному робочому тижні. Тобто робочий тиждень становить 80 відсотків нормальної тривалості робочого часу (32 год. : 40 год. х 100 відсотків).

Тарифну ставку на цей час було встановлено у розмірі 500 гривень на місяць.

Середньомісячна заробітна плата, з якої призначаються страхові виплати та здійснюється оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, становить 400 гривень (500 гривень х 80 відсотків : 100 відсотків).

Для оплати днів тимчасової непрацездатності середньоденна заробітна плата становить 25 гривень (400 гривень : 16, де 16 — кількість робочих днів за графіком роботи застрахованої особи у місяці, в якому настав страховий випадок).

 

До пункту 12 Порядку

1.

Потерпілий на виробництві звернувся до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань для призначення страхових виплат у зв’язку з професійним захворюванням у грудні 2005 року. У липні 1998 р. потерпілий звільнився з роботи, з якою пов’язане професійне захворювання. Розрахунковим є період із січня по червень 1998 року.

 

Розрахунковий період
у 1998 році

Нарахована заробітна плата (Зв), гривень

Середня заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України (Зз), гривень

Коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи (К)

Січень

205,4

136,82

1,5012

Лютий

210,5

137,85

1,527

Березень

260,3

149,76

1,7381

Квітень

205,2

146,39

1,4017

Травень

270,3

148,61

1,8189

Червень

201,1

158,01

1,2727

Усього

 

 

С = 9,2596

 

Для призначення страхових виплат за страхуванням від нещасних випадків береться середньомісячна заробітна плата, що розраховується за формулою

З = Зн х С : М,

де Зн — 589,63 гривні (середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2004 рік);

С — 9,2596;

М — 6 місяців;

З = 589,63 х 9,2596 : 6 = 909,96 гривні.

2. Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК встановлено 10 відсотків стійкої втрати професійної працездатності з 23 серпня 2007 р. у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, який стався 17 грудня 1992 року.

Перед настанням страхового випадку в розрахунковому періоді зазначена особа відпрацювала неповні календарні місяці (в червні — два робочих дні, заробітна плата — 345,7 карбованця; у вересні — дев’ять робочих днів, заробітна плата — 1710,2 карбованця; у жовтні — три робочих дні, заробітна плата — 1217,6 карбованця).

Середня заробітна плата в галузях економіки у 1992 році приведена до фактично відпрацьованого часу потерпілого і становить:

у червні — 473 карбованці (4966,3 крб. : 21 день

х 2 дні);

у вересні — 3081 карбованець (7189,1 крб. : 21 день

х 9 днів);

у жовтні — 1167,4 карбованця (8171,6 крб. : 21 день

х 3 дні).

 

Місяці розрахункового періоду

Фактично відпрацьовано робочих днів

Середньомісячна заробітна плата у 1992 році, карбованців

Середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України у 1992 році, карбованців

Середня заробітна плата працівників, зайнятих в галузях економіки у 1992 році, приведена до фактично відпрацьованого часу потерпілого, карбованців

Коефіцієнт заробітної плати
(графу 3 :
: графу 5)

1

2

3

4

5

6

Червень

2

345,7

4966,3

473

0,7309

Липень

22

4180,2

5065

5065

0,8253

Серпень

21

3990,8

5422,1

5422,1

0,7360

Вересень

9

1710,2

7189,1

3081

0,5551

Жовтень

3

1217,6

8171,6

1167,4

1,0430

Листопад

22

9210,6

10550,3

10550,3

0,8730

 

 

 

 

 

4,7633

 

Обчислення середньомісячного заробітку для призначення щомісячної страхової виплати за страхуванням від нещасних випадків розраховується за формулою

З = З(н)

х С : М,

де З — середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, гривень;

З(н) — 1041,47 гривні (середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2006 рік);

С — 4,7633 (сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць розрахункового періоду);

М — 6 (кількість календарних місяців у розрахунковому періоді).

Отже, З = 1041,47 грн.

х (4,7633 : 6) = 826,81 грн.

При 10 відсотках втрати професійної працездатності сума щомісячної страхової виплати становитиме 82,68 гривні.

 

До пункту 14 Порядку

Особа, що пропрацювала на підприємстві 5 років, була вивільнена 16 січня 2006 р. і 25 січня звернулася до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні. До 4 вересня 2005 р. включно зазначена особа перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а з 24 жовтня до 9 листопада 2005 р. включно хворіла.

Виплати, одержані особою у розрахунковому періоді:

у серпні 2005 р. — премія разового характеру;

у вересні — заробітна плата у розмірі 1300 гривень;

у жовтні — заробітна плата у розмірі 2100 гривень, у тому числі 500 гривень — премія разового характеру;

у листопаді — заробітна плата у розмірі 1800 гривень;

у грудні — заробітна плата у розмірі 2500 гривень.

1. Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати для призначення допомоги по безробіттю в такому випадку є період з липня по грудень 2005 року.

Липень та серпень виключаються з розрахункового періоду.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді визначається:

вересень — 26 календарних днів (кількість календарних днів у вересні зменшено на 4 календарних дні у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

жовтень — 23 календарних дні (кількість календарних днів у жовтні зменшено на 8 календарних днів через хворобу);

листопад — 21 календарний день (кількість календарних днів у листопаді зменшено на 9 календарних днів через хворобу);

грудень — 31 календарний день.

Загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді становить 101 (26 + 23 + 21 + 31).

2. Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати визначається:

серпень — премія разового характеру не враховується, оскільки цей місяць виключено з розрахункового періоду;

вересень — заробітна плата у розмірі 1300 гривень;

жовтень — 1957,14 гривні / (2100 - 500) + (500 : 21 робочий день х 15 робочих днів)/ — одноразова премія враховується пропорційно відпрацьованому часу в жовтні;

листопад — заробітна плата у розмірі 1800 гривень;

грудень — заробітна плата у розмірі 2500 гривень.

Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати становить 7557,14 гривні (1300 + 1957,14 + 1800 + 2500).

3. Середня заробітна плата для призначення допомоги по безробіттю становить 74,82 гривні (7557,14 гривні : 101 календарний день).

4. У грудні 2005 р. максимальна сума (гранична величина) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, становить 4100 гривень, а в розрахунку на один календарний день — 134,69 гривні (4100 : 30,44 календарного дня).

Середньоденна заробітна плата не перевищує максимальну суму (граничну величину) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

 

До пункту 17 Порядку

1. Особа працювала за основним місцем роботи з 5 січня 2006 р. до 23 лютого 2007 р. та за сумісництвом з 16 жовтня 2006 р. до 20 грудня 2006 року. Розрахунковим періодом за основним місцем роботи є серпень 2006 р. — січень 2007 р. Оскільки період роботи за сумісництвом входить до розрахункового періоду, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням заробітної плати за кожний місяць розрахункового періоду за основним місцем роботи та заробітної плати, отриманої у відповідних місяцях за сумісництвом.

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю:

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість календарних днів

Посадовий оклад (тарифна ставка) за основним місцем роботи, гривень

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески та яка береться для розрахунку за сумісництвом, гривень

Сумарна заробітна плата, що береться для обчислення середньої заробітної плати, гривень

Серпень

31

1100

 

1100

Вересень

30

950

 

950

Жовтень

31

1200

297

1497

Листопад

30

1600

580

2180

Грудень

31

1850

240

2090

Січень

31

1580

 

1580

Усього

184

8280

1117

9397

 

Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю становитиме 51,07 гривні (9397 грн. : 184 календарні дні), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

2. Особа подала до служби зайнятості дві довідки про середню заробітну плату — за основним місцем роботи та за сумісництвом.

За основним місцем роботи вона перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 23 березня 2003 р. до 23 березня 2006 р., після чого була звільнена з роботи (розрахунковий період вересень 2005 р. — лютий 2006 р., посадовий оклад — 350 гривень), але одночасно працювала за сумісництвом (звільнена 1 березня 2006 р., розрахунковим періодом є вересень 2005 р. — лютий 2006 р., заробітна плата за місяцями розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати становила відповідно 332, 352, 580, 540, 350, 350 гривень).

 

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю:

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість календарних днів

Посадовий оклад (тарифна ставка) за основним місцем роботи, гривень

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески та яка береться для розрахунку, за сумісництвом, гривень

Сумарна заробітна плата, що береться для обчислення середньої заробітної плати, гривень

Вересень

30

350

332

682

Жовтень

31

350

352

702

Листопад

30

350

580

930

Грудень

31

350

540

890

Січень

31

350

350

700

Лютий

28

350

350

700

Усього

181

2100

2504

4604

 

Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю становитиме 25,44 гривні (4604 грн. : 181 календарний день), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

3. Особа працювала за останнім основним місцем роботи з 10 березня 2007 р. до 15 квітня 2007 р., заробітна плата становила у березні 850, у квітні — 580 гривень. За попереднім місцем роботи працювала п’ять років і звільнена 26 лютого 2007 року. До державної служби зайнятості подала дві довідки про середню заробітну плату: з останнього місця роботи за фактично відпрацьований час (березень — квітень 2007 р.) та з попереднього місця роботи за шість календарних місяців (серпень 2006 р. — січень 2007 р.) із заробітною платою за місяцями розрахункового періоду відповідно 520, 515, 540, 545, 100 (матеріальна допомога) і 450 гривень. З 30 листопада до 31 грудня 2006 р. включно особа хворіла.

 

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю:

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість календарних днів

Заробітна плата, що береться для обчислення середньої заробітної плати, гривень

Жовтень 2006

31

540

Листопад 2006

29

545

Січень 2007

31

450

Березень 2007

22

850

Квітень 2007

15

580

Усього

128

2965

 

У розрахунковому періоді виключено кілька днів листопаду і грудень 2006 р., оскільки особа у цей проміжок часу хворіла.

Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю становитиме 23,16 гривні (2965 грн. : 128 календарних днів), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

4. Особа працювала на підприємстві з 8 січня 2006 р. до 9 липня 2006 р. (27 календарних тижнів). Розрахунковим періодом є лютий — червень 2006 року. Оскільки у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку (дня реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної) особа більше не працювала, але має право на страхові виплати, розрахунок допомоги по безробіттю здійснюється виходячи із середньої заробітної плати на підставі довідки про середню заробітну плату за п’ять місяців.

 

До пункту 18 Порядку

Із добровільно застрахованою особою 6 липня 2005 р. трапився нещасний випадок. У грудні 2005 р. МСЕК встановила 40 відсотків втрати нею професійної працездатності, а до грудня особа хворіла.

Розрахунковим для призначення страхових виплат є період з 1 січня до 30 червня 2005 року. За цей період застрахованою особою сплачено страхові внески в розмірі 138 гривень. Діяльність застрахованої особи відноситься до 7 класу професійного ризику виробництва, страховий тариф для 7 класу — 0,93 відсотка.

Середньомісячний дохід добровільно застрахованої особи для призначення страхових виплат становить 2473,12 гривні (138 гривень : 6 місяців : 0,93 відсотка х 100 відсотків).

Середньоденний дохід за один календарний день становить 81,25 гривні (2473,12 : 30,44, де 30,44 — середньомісячна кількість календарних днів у році).

Ураховуючи, що робочий час добровільно застрахованої особи не піддається точному обліку, допомога по тимчасовій непрацездатності призначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань за календарні дні тимчасової непрацездатності виходячи з розміру середньоденної заробітної плати за один календарний день — 81,25 гривні і становить 7475 гривень (81,25 х 92, де 92 — календарні дні тимчасової непрацездатності, що оплачуються Фондом).

Щомісячна страхова виплата становить 989,25 гривні (2473,12 х 40 відсотків : 100 відсотків).

 

До пункту 20 Порядку

Застрахована особа була відсутня на роботі через тимчасову непрацездатність з 9 по 28 грудня 2005 року.

Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати є період з червня по листопад 2005 року. Страховий стаж — 10 років.

 

Розрахунковий період

Відпрацьовані дні

Нарахована заробітна плата, гривень

Заробітна плата, з якої обчислюється розмір середньої заробітної плати, гривень

Середньоденна заробітна плата, гривень

Червень

20

4200

4100*

 

Липень

21

4300

4100

 

Серпень

22

3850

3850

 

Вересень

22

4000

4000

 

Жовтень

21

3750

3750

 

Листопад

22

3800

3800

 

Усього

128

23900

23600

184,38

 

* Тут і далі 4100 гривень — максимальна величина (гранична сума) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, що встановлена на 2005 рік.

 

Виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

з урахуванням вимоги абзацу четвертого пункту 14 цього Порядку:

оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця становить

553,14 гривні (184,38 гривні х 3 робочі дні);

страхова виплата за рахунок Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності або Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань становить

2028,18 гривні (184,38 гривні х 11 робочих днів).

 

До пункту 21 Порядку

1.

Застрахована особа працювала за основним місцем роботи та за сумісництвом і в грудні 2005 р. захворіла. Розрахунковим є період з червня по листопад 2005 року. Застрахована особа надала за місцем роботи за сумісництвом копію листка непрацездатності та дані про заробітну плату за основним місцем роботи, з якої сплачено страхові внески і яку взято при обчисленні середньої заробітної плати для призначення виплат.

 

Розрахунковий період

Кількість відпрацьованих днів за основним місцем роботи в розрахунковому періоді

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески за основним місцем роботи, гривень

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески за місцем роботи за сумісництвом, гривень

Заробітна плата для обчислення середньої заробітної плати для призначення виплат за сумісництвом, гривень

Червень

20

3900

1200

200

Липень

21

2500

2300

1600

Серпень

22

3000

800

800

Вересень

22

3200

500

500

Жовтень

21

3400

500

500

Листопад

22

4100

1000

 

Усього

128

 

 

3600

 

Виплати за місцем роботи за сумісництвом у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності провадяться виходячи з розрахункового періоду за основним місцем роботи. Заробітна плата за місцем роботи за сумісництвом разом із заробітною платою за основним місцем роботи в розрахунковому періоді не перевищує максимальну величину заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального страхування. Середня заробітна плата за один відпрацьований день за сумісництвом становить 28,13 гривні (3600 гривень : 128 днів).

2. Застрахована особа працювала за основним місцем роботи з 1 лютого 2006 р. та за сумісництвом з 17 січня 2007 р., а 29 січня 2007 р. захворіла. Розрахунковим періодом за основним місцем роботи є липень — грудень 2006 р., за сумісництвом — з 17 до 28 січня 2007 року. Особа подала за місцем роботи за сумісництвом копію листка непрацездатності та довідку про заробітну плату за основним місцем роботи, з якої сплачено страхові внески та яка врахована при обчисленні середньої заробітної плати для призначення виплат за липень — грудень 2006 р. та січень 2007 року.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість робочих днів за основним місцем роботи

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески за основним місцем роботи, гривень

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески за місцем роботи за сумісництвом, гривень

Заробітна плата для обчислення середньої заробітної плати для призначення виплат за сумісництвом, гривень

У 2006 році

 

 

 

 

Липень

21

2500

 

 

Серпень

22

3000

 

 

Вересень

21

3200

 

 

Жовтень

22

3400

 

 

Листопад

22

4100

 

 

Грудень

21

3900

 

 

Разом

129

 

 

 

Січень 2007 р.

18

2500

550

550

Усього

18

 

 

550

 

Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності за місцем роботи за сумісництвом у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності проводиться виходячи з кількості робочих днів за основним місцем роботи у січні 2007 року. Сума заробітної плати за місцем роботи за сумісництвом та за основним місцем роботи за січень 2007 р. не перевищує максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального страхування. Середня заробітна плата за один відпрацьований день за сумісництвом становить 30,55 гривні
(550 грн. : 18 робочих днів).

 


img 1


img 2


img 3


img 4


img 5
img 6коментар редакції

Зміни до Порядку № 1266

Постановою, що коментується (далі — постанова № 949), унесено зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266). Зміни мають масштабний характер, тому наводимо повний текст порядку № 1266. Коментуються тільки внесені зміни.

Більшість з них стосується

порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат по соціальному страхуванню на випадок безробіття та по соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України, які провадяться за рахунок коштів відповідних фондів соціального страхування.

Докладніше зупинимося на змінах, що пов’язані з обчисленням виплат, здійснюваних за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах), а також суми оплати перших п’яти днів хвороби працівників за рахунок коштів підприємства.

Унесено корективи до абзацу другого п. 6 Порядку № 1266. Згідно з його новою редакцією у разі, якщо після набуття права на призначення страхової виплати (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності) одночасно виникає право на призначення іншої страхової виплати, при обчисленні середньої заробітної плати для визначення розміру іншої страхової виплати береться розрахунковий період, за яким розраховувалася середня заробітна плата для призначення першої виплати.

При цьому змінено приклад 2 до Порядку № 1266 і наведено новий приклад 3, з яких випливає, що у випадку, якщо

після виникнення права на допомогу з тимчасової непрацездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності одночасно виникає право на призначення аналогічної виплати, розрахункові періоди для обчислення середньої заробітної плати будуть різними. Якщо ж після виникнення права на допомогу по тимчасовій непрацездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності виникає право на страхові виплати інші, ніж зазначені, при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку другої виплати береться такий самий розрахунковий період, як для першої виплати.

Отже, абзац другий п. 6 Порядку № 1266 змінено не досить коректно.

Доповнено п. 21 Порядку № 1266, присвячений розрахунку страхових виплат особам, які працюють за сумісництвом.

Якщо

застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом, для призначення виплат із Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, крім копії листка непрацездатності, завіреного підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи, довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи, надаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

Звертаємо увагу, що тепер вимогу щодо проведення розрахунку середньої заробітної плати сумісникам виходячи з кількості відпрацьованих робочих днів за основним місцем роботи, внесено безпосередньо до п. 21 Порядку № 1266. Раніше це виходило з прикладу до вказаного пункту.

Якщо застрахована особа в розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом не працювала кілька днів, які припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи,

для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, середньоденна (середньогодинна) заробітна плата за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої в розрахунковому періоді заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески за фактично відпрацьовані календарні місяці (відпрацьований час), на кількість робочих днів (годин) за місцем роботи за сумісництвом.

Слід зазначити, що ці зміни, унесені до Порядку № 1266, знімають тільки частину питань, пов’язаних з тим, що при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку виплат з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, розрахунковий період береться за основним місцем роботи. Крім того, не зрозуміло, з яких саме причин застрахована особа не повинна була працювати за сумісництвом для застосування цієї норми зміненого Порядку № 1266. Чекатимемо на докладні роз’яснення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо цього питання.

У додатку 1 до Порядку № 1266 наведено нові приклади розрахунку середньої заробітної плати.

У додатках 2—6 до Порядку № 1266 замість однієї довідки про середню заробітну плату (дохід) тепер наведено 5 видів довідок, на підставі яких призначатимуться окремі види страхових виплат, у тому числі страхові виплати окремим категоріям застрахованих осіб.

Оскільки постанова, що коментується, визначає права громадян,

чинності вона набуде з дня її офіційного опублікування. На момент підготовки номера постанову № 949 не опубліковано в офіційних джерелах.

Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі