Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності»

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2007/№ 45
Друк
Лист від 20.02.2007 р. № 01-8/91

Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20.02.2007 р. № 01-8/91

 

У порядку інформації і з урахуванням змін, які сталися в чинному законодавстві, доводиться до відома оновлений перелік основних нормативно-правових актів, що регулюють питання, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.

З текстами згаданих актів можна ознайомитися у юридичних пошуково-інформаційних системах, зокрема, «Ліга» і «Законодавство».

У зв’язку з цим відкликається Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 08.10.2003
№ 01-8/1199.

Додаток: перелік нормативно-правових актів, що регулюють питання, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Заступник голови
Вищого господарського суду України
В. Москаленко

 

 

Додаток № 1

Нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною авторського права і суміжних прав

№ п/п

Назва
нормативно-правового акта

Дата прийняття
і номер акта

1

2

3

1

Закон України «Про авторське право і суміжні права» (в редакції Закону України від 11.07.2001 № 2627-III, з подальшими змінами та доповненнями)

23.12.1993 № 3792-XII

2

Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (в редакції Закону України від 10.07.2003 № 1098-IV

23.03.2000 № 1587-III

3

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (зі змінами та доповненнями)

16.11.1992 № 2782-XII

4

Закон України «Про видавничу справу» (зі змінами та доповненнями)

05.06.1997 № 318/97-ВР

5

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» (в редакції Закону України від 12.01.2006 № 3317-IV

21.12.1993 № 3759-XII

6

Закон України «Про кінематографію» (зі змінами та доповненнями)

13.01.1998 № 9/98-ВР

7

Закон України «Про архітектурну діяльність» (зі змінами та доповненнями)

20.05.1999 № 687-XIV

8

Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць» (зі змінами та доповненнями)

17.01.2002 № 2953-III

9

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (зі змінами та доповненнями)

04.11.1997 № 1209

10

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності»

20.06.2000 № 997

11

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (зі змінами та доповненнями)

13.10.2000 № 1555

12

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»

27.12.2001 № 1756

13

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування» (зі змінами та доповненнями)

04.07.2002 № 925

14

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав»

18.01.2003 № 72

15

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати» (зі змінами
та доповненнями)

18.01.2003 № 71

16

Указ Президента України «Про Міністерство освіти і науки України» (зі змінами та доповненнями)

07.06.2000 № 773/2000

17

Положення про апеляційну комісію з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, затверджене наказом Державної служби з охорони прав на сорти рослин

08.01.2003 № 6-1

18

Порядок обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України

21.05.2003 № 311

19

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затверджені спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

03.07.2002 № 71/382

20

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, затверджений спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

21.02.2003 № 12/93

21

Порядок застосування фінансових санкцій до суб’єктів господарювання за порушення вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць», затверджений наказом Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

28.10.2002 № 619

 

 

Додаток № 2

Нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною прав на об’єкти промислової власності

№ п/п

Назва
нормативно-правового акта

Дата прийняття
і номер акта

1

2

3

1

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції Закону України від 01.06.2000 № 1771-III, з подальшими змінами та доповненнями)

15.12.1993 № 3687-XII

2

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» (зі змінами та доповненнями)

15.12.1993 № 3688-XII

3

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (зі змінами та доповненнями)

15.12.1993 № 3689-XII

4

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» (в редакції Закону України від 17.01.2002 № 2986-III, з подальшими змінами та доповненнями)

21.04.1993 № 3116-XII

5

Закон України «Про науково-технічну інформацію» (зі змінами та доповненнями)

25.06.1993 № 3322-XII

6

Закон України «Про лікарські засоби» (зі змінами та доповненнями)

04.04.1996 № 123/96-ВР

7

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (зі змінами та доповненнями)

07.06.1996 № 236/96-ВР

8

Закон України «Про рекламу» (в редакції Закону України від 11.07.2003 № 1121-IV, з подальшими змінами та доповненнями)

03.07.1996 № 270/96-ВР

9

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (зі змінами та доповненнями)

16.06.1999 № 752-XIV

10

Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (зі змінами та доповненнями)

05.11.1997 № 621/97-ВР

11

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (зі змінами та доповненнями)

19.08.2002 № 1183

12

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні»

15.05.2003 № 686

13

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР»

11.07.1994 № 473

14

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.1997 № 938

10.08.1994 № 545

15

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми»

14.01.2004 № 8

16

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» (зі змінами та доповненнями)

23.12.2004 № 1716

17

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів»

12.10.1994 № 705

18

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів» (зі змінами та доповненнями)

23.04.2001 № 149-р

19

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України (в редакції наказу Державного патентного відомства України)

28.07.1995 № 116

20

Положення про Перелік видових назв товарів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України

12.12.2000 № 583

21

Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

17.08.2001 № 598

22

Положення про Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

13.12.2001 № 798

23

Положення про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене наказом Державного патентного відомства України (зі змінами та доповненнями)

30.08.1994 № 95

24

Порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України

25.07.2006 № 556

25

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

22.01.2001 № 22

26

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України

15.03.2002 № 197

27

Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

18.02.2002 № 110

28

Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України

18.03.2002 № 198

29

Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України

18.04.2002 № 260

30

Правила складання та подання заявки на сорт, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України

03.09.2002 № 249

31

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

16.07.2001 № 521

32

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

03.08.2001 № 574

33

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

03.08.2001 № 576

34

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

03.08.2001 № 577

 

 

Додаток № 3

1. Міжнародні конвенції, угоди та договори, що регулюють питання авторського права і суміжних прав

№ п/п

Назва міжнародно-правового акта

Дата підписання

Дата набрання чинності для України

1

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів Паризький акт

24.07.1971,
із змінами
від 02.10.1979

25.10.1995

2

Всесвітня конвенція про авторське право

06.09.1952

27.05.1973

3

Договір ВОІВ по авторському праву

20.12.1996

06.03.2002

4

Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція)

26.10.1961

12.06.2002

5.

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (Конвенція по фонограмам)

29.10.1971

18.02.2000

6

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми

20.12.1996

20.05.2002

 

2. Міжнародні конвенції, угоди та договори, що регулюють питання права промислової власності

№ п/п

Назва міжнародно-правового акта

Дата підписання

Дата набрання чинності для України

1

Паризька конвенція про охорону промислової власності

20.03.1883
Переглянута: у Брюсселі 14.12.1900, у Вашингтоні 02.06.1911, у Гаазі 06.11.1925, у Лондоні 02.06.1934, у Лісабоні 31.10.1958, у Стокгольмі 14.07.1967,
змінена 02.10.1979

25.12.1991

2

Договір про патентну кооперацію (РСТ)

19.06.1970 Переглянутий 02.10.1979, 03.02.1984

25.12.1991

3

Договір про патентне право (PLT) та Інструкція до Договору про патентне право

01.06.2000

28.04.2005

4

Договір про закони щодо товарних знаків (TLT)

27.10.1994

01.08.1996

5

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків

14.04.1891
Переглянута:
у Брюсселі 14.12.1900, у Вашингтоні 02.06.1911, у Гаазі 06.11.1925, у Лондоні 02.06.1934, у Ніцці 15.06.1957, у Стокгольмі 14.07.1967, змінена 02.10.1979

25.12.1991

6

Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

28.06.1989

29.12.2000

7

Ніццька угода про міжнародну класифікацію виробів і послуг для реєстрації знаків

15.06.1957
Переглянута в Стокгольмі 14.07.1967

29.12.2000

8

Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків

06.11.1925

28.08.2002

Гаазький акт

28.11.1960

Женевський акт

02.07.1999

9

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури

28.04.1977

02.04.1997

10

Найробський договір про охорону олімпійського символу

26.09.1981

20.12.1998

11

Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин
Акт від 23.10.78
Акт від 19.03.91

02.12.1961
переглянута
в м. Женева 10.11.1972,
23.10.1978 та 19.03.1991

02.06.1995 02.08.2006

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі