Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Думка фахівців офіційних органів. Подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2007/№ 47
Друк
Стаття

Подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді

 

Шановні читачі!

Пропонуємо вашій увазі підготовлену ДПА України брошуру, в якій зібрано матеріали щодо подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді. Як зазначено, нею розроблено програмне забезпечення системи формування та передачі до органів ДПС податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді. Програмне забезпечення безкоштовно передається платнику в податковій інспекції за місцем перебування на податковому обліку. Крім того, фахівці ДПІ надають необхідну допомогу платникам — проводять консультації з питань практичного впровадження і використання електронної звітності.

Редакція

 

 

Переваги автоматизованої системи подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді

При впровадженні системи очікуються наступні позитивні зміни для платників податків:

— вивільнення часу платників податків;

— спрощення процедури подання звітності до органів державної податкової служби (ДПС);

— зменшення паперового документообігу;

— своєчасне відшкодування податку на додану вартість при обмеженому спілкуванні з представниками органів фінансового контролю;

— спрощення процедури підтвердження сум до відшкодування, зменшення термінів проведення перевірок;

— підвищення рівня обслуговування платників.

Упровадження автоматизованої системи подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді має наступні переваги перед існуючою системою:

— приведення до єдиних стандартів документообігу в органах ДПС і платників податків щодо ведення обліку податкових накладних, реєстру отриманих і виданих податкових накладних та податкової декларації з ПДВ при одночасному здійсненні оподатковуваних та неоподатковуваних ПДВ операцій;

— автоматизація та упорядкування документообігу при нарахуванні ПДВ по операціях з основними фондами (придбання, продаж, ліквідація);

— упорядкування податкового обліку по операціях з придбання товарів та послуг у нерезидентів;

— автоматизована обробка та аналіз реєстру отриманих і виданих податкових накладних в єдиній базі даних, обмеження та контроль доступу до реєстру що не дасть можливості зловживання протизаконними схемами відшкодування коштів ПДВ з державного бюджету;

— уникнення (або обмеження) необґрунтованих виїзних перевірок;

— перехід від адміністративного до функціонального методу управління процесами оподаткування.

Виявлення розбіжностей у записах у реєстрах отриманих та виданих податкових накладних платника ПДВ із відповідними записами у реєстрах отриманих та виданих податкових накладних його контрагентів, або якщо контрагентом не було надано до органів ДПС підтверджуючих реєстрів отриманих та виданих податкових накладних для проведення автоматизованої зустрічної перевірки органами ДПС, є приводом для проведення виїзної зустрічної перевірки контрагента. Таким чином,

Платник податків зацікавлений у поданні реєстрів податкових накладних контрагентами, що дозволить зменшити час на проведення податкових перевірок, звільнити Платника податків від безпосереднього втручання органів ДПС у його господарську діяльність та забезпечить своєчасне відшкодування ПДВ.

 

Технічні умови використання платниками податків системи подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді

Для забезпечення можливості передачі податкових документів до ДПІ засобами телекомунікаційного зв’язку з робочого місця Платника податків повинні бути виконані такі умови:

— на комп’ютері платника податків повинно бути встановлено програмне забезпечення для підготовки податкових документів, яке формує електронний документ у вигляді XML-файла. Формат XML-файлів податкової звітності повинен відповідати наказу ДПА України від 03.05.2006 р. № 242 «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків» (розміщений на веб-сайті ДПА України за адресою: http://www.sta.gov.ua/news.php3?9252);

— на комп’ютері платника податків повинно бути встановлено програмне забезпечення шифрування та накладання електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП), яке має сертифікат відповідності або експертний висновок Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку України);

— платник податків повинен мати можливість відправки звітного документа на електронну адресу органу державної податкової служби;

— платник податків має посилений сертифікат відкритого ключа ЕЦП, отриманого від акредитованого центру сертифікації ключів.

 

Порядок формування та подання платниками податків податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді

1.

Платник податків, який виявив бажання подавати податкову звітність та реєстри податкових накладних в електронному вигляді, звертається до органу державної податкової служби за місцем перебування на податковому обліку.

2.

Укладання Договору про визнання електронних документів (далі — Договір) між платником податків та державною податковою інспекцією.

Процедура обміну відкритими ключами обміну між Платником податків та ДПІ, де він зареєстрований, складається з таких основних етапів:

ДПІ за місцем реєстрації Платника податків на його запит:

— видає два екземпляри Договору;

— записує на електронний носій Платника податків безкоштовне програмне забезпечення формування та подання до органів ДПС податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді.

Платник податків:

— отримує в ДПІ або на сайті ДПА Договір та програмне забезпечення формування та подання до органів ДПС податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді. Платник податків може також узяти зазначене програмне забезпечення на сайті ДПА України чи обласної ДПА;

— готує документи згідно з переліком, який надають акредитовані центри сертифікації ключів (АЦСК) ЕЦП;

— нотаріально засвідчує відомості, наведені в картці реєстрації ключа;

— надає підготовлені документи та матеріали для сертифікації ключа ЕЦП в АЦСК;

— отримує в АЦСК 1-й екземпляр картки реєстрації ключа, файл особистого посиленого сертифіката ключа ЕЦП та сертифікат ЦОД (центр обробки даних — державний орган, який використовує посилені сертифікати ключів; у даному випадку роль ЦОД виконує ДПІ платника);

— надає до ДПІ за місцем реєстрації підписані та скріплені печаткою два примірники Договору.

ДПІ Платника податків:

— встановлює та використовує головний ключ АЦСК для перевірки відкритих ключів ЕЦП;

— не рідше 1 разу на робочий день отримує інформацію від АЦСК про видані сертифікати та заносить до таблиці відкритих ключів (ТВК);

— приймає від Платника податків підписані та скріплені печаткою Договори;

— виконує перевірку реквізитів, вказаних у Договорі, з реєстраційними даними Платника податків у ДПІ. У випадку невідповідності реквізитів повертає Платнику податків його електронний носій та надані примірники Договору;

— у випадку пошкодження електронного носія, неможливості зчитування інформації або некоректності формування відкритих ключів Платника податків, ДПІ повертає одразу Платнику податків його електронний носій разом із поданими примірниками Договору;

— видає Платнику податків квитанцію на паперовому носії про те, що у нього було взято два примірники Договору. Дана квитанція є дійсною до моменту видачі Платнику податків його примірника Договору після погодження та реєстрації в ДПІ;

— видає Платнику податків його примірник Договору.

Платник податків отримує в ДПІ свій примірник Договору. При цьому ставить підпис на останньому листі примірника Договору, який зберігається в ДПІ, для засвідчення того, що Платнику податків було повернуто його примірник Договору.

 

3.

Формування податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді.

Платник податків здійснює формування податкових накладних, реєстру податкових накладних або податкової звітності згідно з чинним законодавством із застосуванням програмного забезпечення підготовки податкових документів. Перед відправленням податкової звітності, податкових накладних або реєстрів податкових накладних на електронну адресу органів ДПС платник податків повинен здійснити накладання ЕЦП на електронний документ за допомогою програмного забезпечення шифрування та накладання ЕЦП.

 

4.

Подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді.

Податкові документи в електронному вигляді можуть бути надіслані до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку в будь-який зручний для Платника податків час. Для того, щоб податкова звітність вважалась поданою вчасно, вона має бути надіслана не пізніше встановленого терміну подачі звітності в паперовому вигляді. Платник податків самостійно визначає кінцевий термін відправлення податкових документів в електронному вигляді із урахуванням часу на своєчасну доставку документів до ДПІ у випадку можливого пошкодження телекомунікаційного зв’язку або при ненадходженні квитанції про прийняття податкових документів в електронному вигляді. Звітність, що була отримана ДПІ пізніше граничного терміну в паперовому або електронному вигляді, вважається поданою з порушенням терміну.

img 1

 

 

img 2

 

Обов’язки та права платника податків, який подає податкову звітність та реєстри податкових накладних в електронному вигляді

Платник податків зобов’язаний:

— для накладання ЕЦП на податкові документи в електронному вигляді при їх передачі до органів ДПС використовувати особистий ключ, відповідний якому сертифікат відкритого ключа надано платником податків до ДПІ разом із Договором;

— забезпечити конфіденційність особистих ключів;

— негайно повідомити ДПІ та АЦСК за телефоном або електронною поштою в разі компрометації особистих ключів та протягом доби підтвердити цей факт у письмовому вигляді;

— у випадку зміни реквізитів Платника податків, що використовуються для формування сертифікатів ключів ЕЦП, або при повторній генерації відкритих та закритих ключів ЕЦП протягом трьох робочих днів в електронному та письмовому вигляді повідомити ДПІ про це та надати нові посилені сертифікати відкритих ключів, отримані від АЦСК;

— при виникненні будь-яких причин та обставин, з яких необхідно відкликання, блокування або скасування сертифікатів відкритих ключів платника податків, діяти відповідно до «Порядку сертифікації та виконання операцій з обслуговування посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису», встановленого АЦСК;

— вести архів надісланих до органів ДПС файлів податкових документів із накладеними на них ЕЦП Платника податків та отриманих електронних квитанцій з ЕЦП органу ДПС;

— зберігати архів файлів протягом терміну, передбаченого чинним законодавством, для податкової звітності на паперових носіях;

— на вимогу ДПІ надавати доступ до електронних файлів звітних документів, які були передані засобами телекомунікаційного зв’язку, із накладеними ЕЦП Платника податків. Дійсним при перевірці вважається документ, надісланий останнім (має пізніший час накладання ЕЦП) до закінчення граничного терміну подання податкової звітності до ДПІ, якщо Платнику податків було надіслано квитанцію про те, що документи сформовано коректно та прийнято до бази даних ДПС;

— при перевірці на вимогу працівника податкового органу надати надійні засоби ЕЦП для перевірки оригіналів податкових документів в електронному вигляді.

 

Платник податків має право:

— повторно передавати податкові документи в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку у разі неотримання протягом доби квитанції від ДПІ про отримання надісланих податкових документів в електронному вигляді або при надходженні квитанції про некоректно заповнені податкові документи в електронному вигляді;

— до завершення граничного терміну подання звітності повторно передавати звітність засобами телекомунікаційного зв’язку у випадку внесення до неї змін.

Якщо на адресу Платника податків не надійшла квитанція про отримання електронних документів, документ вважається не надісланим. У такому випадку, скоріше за все, виникли проблеми з телекомунікаційним зв’язком і це питання варто вирішувати з оператором зв’язку. Платник податків може також не раніше ніж через добу після відправлення податкових документів в електронному вигляді звернутись до працівника ДПІ з використанням інших засобів зв’язку (телефон, факс тощо), зазначених у Договорі, для одержання інформації стосовно надходження та прийняття до бази даних ДПС надісланих податкових документів.

 

Обов’язки та права Державної податкової інспекції

ДПІ зобов’язана:

— включити Платника податків до бази сертифікатів відкритих електронних ключів ДПІ на основі поданих ним сертифікатів відкритих ключів та відправити квитанцію на електронну адресу Платника податків із відповідним повідомленням;

— повторно внести Платника податків до бази сертифікатів відкритих електронних ключів ДПІ на основі поданих ним нових посилених сертифікатів відкритих ключів;

— вилучити сертифікати Платника податків з бази сертифікатів відкритих електронних ключів у разі скасування чи блокування сертифікатів відкритих ключів ЕЦП Платника податків;

— відправити протягом доби квитанцію на електронну адресу Платника податків про відмову у прийнятті переданих на адресу ДПІ податкових документів в електронному вигляді у разі скасування чи блокування сертифікатів відкритих ключів Платника податків;

— забезпечити приймання податкових документів в електронному вигляді Платника податків у терміни, визначені чинним законодавством, та їх комп’ютерну обробку згідно з Порядком, затвердженим нормативно-правовими актами ДПА України;

— відправляти протягом двох годин квитанцію про отримання та не пізніше наступного робочого дня за днем отримання квитанцію про коректність заповнення надісланих Платником податків податкових документів в електронному вигляді та їх завантаження до бази даних ДПС на електронну адресу Платника податків, з якої було надіслано податкові документи;

— забезпечувати зберігання i конфіденційність отриманих податкових документів в електронному вигляді;

— протягом доби передати повідомлення в електронному вигляді всім платникам податків, що уклали Договір з даною ДПІ, у разі скасування чи блокування сертифікатів відкритих ключів ДПІ, та направити нові посилені сертифікати відкритих ключів у разі скасування попередніх.

 

ДПІ має право:

— запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення електронного документообігу платника податків з державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв’язку;

— відправляти повідомлення Платникам податків у випадку оновлення програмного забезпечення або запровадження нових форм податкової звітності, форматів електронних документів, програмно-технічних та технологічних засобів для поліпшення електронного документообігу.

 

Словник термінів

Система подання податкових документів в електронному вигляді

— система підготовки електронних документів та електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП) у процесі взаємодії Державної податкової адміністрації України з регіональними органами державної податкової служби та іншими суб’єктами інформаційних відносин, яка розроблена з метою спрощення процедури передачі податкової звітності та реєстрів податкових накладних платниками податків у електронному вигляді до органів державної податкової служби з використанням спеціального програмного забезпечення.

Податкова звітність

— сукупність документів, що подаються платниками податків до органів державної податкової служби у строки, установлені законодавством, на підставі яких здійснюються нарахування та/або сплата податку (обов’язкового платежу).

База даних ДПС

— база даних в електронному вигляді, створена в органах державної податкової служби на основі показників первинних звітних документів платників податків, призначена для централізованого накопичення та багаторазового використання в інформаційно-аналітичних системах ДПС України.

Податковий документ в електронному вигляді

— податковий документ (податкова звітність, реєстри податкових накладних та інші звітні податкові документи), інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

Подання податкових документів в електронному вигляді

— подання податкових документів в електронному вигляді на електронну адресу органу ДПС України за допомогою програмних засобів та будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку із застосуванням електронного цифрового підпису відповідно до правил, визначених Державною податковою адміністрацією України, та за умови включення суб’єкта підприємницької діяльності до системи подання податкових документів в електронному вигляді.

Електронний цифровий підпис

— вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Особистий ключ

— параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.

Відкритий ключ

— параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.

Сертифікат відкритого ключа

— документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу.

Надійний засіб електронного цифрового підпису

— засіб електронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Компрометація особистого ключа

— будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа.

Суб’єкти електронного документообігу

— органи ДПС, Платник податків, довірена особа, які набувають передбачених законом або Договором про визнання електронних документів прав і обов’язків у процесі електронного документообігу.

 

Запитання та відповіді щодо порядку та принципів використання Системи формування та подання до органів ДПС податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді

 

Яким чином необхідно відображати в реєстрах та здійснювати автоматизовану обробку операцій з експорту, імпорту, податкових векселів, товарів, звільнених від оподаткування, та тих, до яких застосовується нульова ставка?

Згідно із затвердженим Порядком ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних форма Реєстру вже передбачає заповнення даних про:

— вантажні митні декларації, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної), а також інші подібні документи (згідно з підпунктом 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону).

При цьому в Реєстрах

окремо обліковуються операції:

з придбання товарів (послуг) з метою використання у господарській діяльності платника для здійснення операцій, які оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків чи 0 відсотків, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності цього платника податку;

з поставки товарів (послуг), які оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків чи 0 відсотків, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування,

Крім того, у декларації також відображаються податкові векселі, видані при імпорті товарів, а наявність в органах податкової служби інформації, наданої Держмитслужбою, дає можливість оперативного контролю за повнотою відображення в деклараціях таких сум. Таким чином, у разі отримання копій реєстрів органами державної податкової служби буде забезпечено повноту відслідковування податкових зобов’язань з товарів, операції з поставки яких здійснюються на території України, а також з товарів, що імпортуються на митну територію України.

 

Чи необхідно у разі продажу товарів у мережі роздрібної торгівлі надання покупцями-фізичними особами (які не є суб’єктами господарської діяльності-платниками податку на додану вартість) будь-якої інформації щодо своїх ідентифікаційних номерів?

У наданні такої інформації немає необхідності, оскільки податкові накладні в таких випадках кожному окремому покупцю не виписуються, а до Реєстру запис проводиться загальним підсумком за день.

 

Електронна звітність буде обов’язковою для всіх платників податків, або будуть якісь обмеження?

ДПА надає

можливість платникам податків, а не зобов’язує їх, надсилати податкову звітність в електронному вигляді. Якщо платник не має можливості або бажання надсилати звітність в електронному вигляді, він може так само як і сьогодні подавати її до органів ДПС у паперовому вигляді.

 

Чому така потужна організація, як ДПС до цього часу не має впорядкованої системи електронного документообігу на всіх рівнях?

Подібне запитання

не відповідає дійсності. В інформаційній структурі ДПС уже кілька років функціонують інформаційні системи, пов’язані з автоматизацією документообігу на всіх рівнях.

 

Які гарантії забезпечення конфіденційності одержаної інформації?

Згідно з діючим законодавством України при використанні сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації гарантом якості виконання їх основної функції й відсутності побічної дії виступає Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

 

У наказі ДПА України № 30 від 26.01.2007 р. «Про внесення змін до наказів ДПА України» передбачене надання реєстрів податкових накладних за добровільним рішенням платника податку. Для подання реєстрів та декларації застосовується однакове програмне забезпечення?

Формування та відправлення до органів ДПС податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді здійснюється

єдиним програмним забезпеченням, що розроблено фахівцями податкової служби. Таке програмне забезпечення можна безкоштовно отримати в державній податковій інспекції за місцем реєстрації, а також скачати з веб-сайту ДПА України за адресою http://www.sta.gov.ua/documents/opz_install.zip.

Також формування та відправку електронних файлів податкової звітності та реєстрів податкових накладних до органів ДПС у затвердженому ДПА України XML-форматі здійснюють такі бухгалтерські системи, як «1С-Бухгалтерія», «Бест-Звіт», «Парус».

 

Чи планується обов’язкове надання реєстрів до ДПІ?

ДПА України подано на розгляд Верховної Ради України

законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» щодо запровадження обов’язкової подачі податковим органам платниками податку на додану вартість разом з податковою звітністю з ПДВ копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді. При цьому платники податку на додану вартість, у яких річний обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 місяців складає менше 1 млн гривень, зможуть надавати податковому органу такі копії записів у паперовому вигляді.

 

Що треба зробити платнику, щоб звітувати по Інтернету?

Перш за все потрібно звернутися до органу ДПС за місцем перебування на податковому обліку для:

— отримання безкоштовного програмного забезпечення формування і подання до органів ДПС податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді та програмного забезпечення накладання електронного цифрового підпису та шифрування (отримати зазначене програмне забезпечення можна також на сайті ДПА України за адресою http://www.sta.gov.ua/documents/opz_install.zip чи обласної ДПА);

— укладення Договору про визнання електронних документів між платником податків та державною податковою інспекцією.

Після цього платник податків може здійснювати формування та подання на електронну адресу органів ДПС податкової звітності, реєстрів податкових накладних у електронному вигляді, згідно з чинним законодавством, за інструкцією, що є в Договорі.

Зауважимо, що підготовку звітності та відправку на електронну адресу органу ДПС можна здійснювати за допомогою ряду бухгалтерських програм («1С-Бухгалтерія», «Бест-Звіт», «Парус»), які забезпечують формування електронних документів у затвердженому ДПА України форматі.

 

Довідково:

Для забезпечення можливості передачі податкових документів до ДПІ засобами телекомунікаційного зв’язку з робочого місця Платника податків повинні бути виконані такі умови:

— на комп’ютері платника податків повинно бути встановлено програмне забезпечення для підготовки податкових документів, яке формує електронний документ у вигляді XML-файлу. Формат XML-файлів податкової звітності повинен відповідати наказу ДПА України від 03.05.2006 р. № 242 «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків» (розміщений на веб-сайті ДПА України за адресою: http://www.sta.gov.ua/news.php3?9252);

— на комп’ютері платника податків повинно бути встановлено програмне забезпечення шифрування та накладання електронного цифрового підпису, яке має сертифікат відповідності або експертний висновок Держспецзв’язку України;

— платник податків повинен мати можливість відправки звітного документа на електронну адресу органу державної податкової служби.

 

Якщо підприємство буде надавати електронні копії реєстрів, то чи буде орган ДПС усе одно здійснювати камеральну перевірку сум бюджетного відшкодування?

Необхідність проведення перевірки податкової звітності з податку на додану вартість, у тому числі тієї, що містить суми ПДВ, заявлені до відшкодування з бюджету, визначається законами України «Про державну податкову службу в Україні», «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та підпунктом 7.7.5 пункту 7.7 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість, відповідно до якого податковий орган протягом 30 днів, наступних за днем отримання податкової декларації,

проводить документальну невиїзну перевірку (камеральну) заявлених у ній даних. А отримання від платників податків копій реєстрів податкових накладних у електронному вигляді дасть можливість забезпечити її якість та своєчасність.

 

Якщо підприємство припустилося помилки у податковій декларації з ПДВ (наприклад, не врахувало дані податкової накладної), то яким чином ця помилка буде виправлена в електронних реєстрах та декларації? Які будуть особливості такого виправлення?

Програмне забезпечення формування податкової звітності та реєстрів податкових накладних перед відправкою документів на електронну адресу органу ДПС здійснює

арифметико-логічний контроль правильності заповнення податкової звітності, заповнення декларації з ПДВ на підставі даних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних.

У випадку, якщо виникла помилка, що не могла бути виявлена за допомогою логічних та арифметичних алгоритмів контролю (наприклад, невключення податкової накладної до відповідного реєстру),

то всі виправлення здійснюються за аналогією з паперовими документами податкової звітності.

 

Довідково:

Щоб виправити самостійно виявлені помилки у податковій декларації з податку на додану вартість слід керуватись п. 5.1 та п. 17.2 Закону № 2181-ІІІ (з урахуванням строків давності, визначених статтею 15 цього Закону). Тобто платник ПДВ має право або подати

уточнюючий розрахунок, або відобразити уточнені показники в податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. При цьому, якщо помилка призвела до заниження податкового зобов’язання, необхідно нарахувати і сплатити штраф у розмірі 5 % від суми заниження.

На відміну від податкової декларації з ПДВ, яка містить зведені результати податкового обліку, Реєстр являє собою форму для запису (реєстрації) отриманих та виданих податкових накладних у хронологічному порядку. У Реєстрах, отриманих та виданих податкових накладних, підчистки і необумовлені виправлення тексту та цифрових даних

не допускаються.

Коригування помилки в Реєстрі, а саме: запис податкової накладної попереднього звітного періоду здійснюється у тому періоді, в якому її було виявлено.

 

У Порядку № 166 не передбачене подання декларації на магнітних носіях, але на практиці це досить часто трапляється. Чи мають право органи ДПС вимагати від платників подавати звітність на магнітних носіях?

Не зовсім так

. Порядком № 166 передбачено чотири способи подачі декларації з ПДВ до органів ДПС: на паперових носіях, на магнітних носіях з роздрукованими копіями файлів, засобами електронної пошти та поштовими відправленнями. Обрати зручний для себе спосіб подачі звітності — право платника податку.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі