Теми статей
Обрати теми

Сторінка приватного підприємця. Помічники підприємця — члени сім'ї

Редакція ПБО
Стаття

Помічники підприємця — члени сім’ї

 

Часто буває, коли члени сім’ї підприємця надають йому посильну допомогу у веденні підприємницької діяльності. У зв’язку з цим виникає запитання: чи потрібно оформляти таких помічників, уносити за них доплату за єдиним та фіксованим податками, сплачувати за них податок з доходів та соціальні внески? У цій статті розповімо про нюанси участі членів сім’ї в підприємницькій діяльності.

 

Сергій ТОМАШПОЛЬСЬКИЙ, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»
Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 1058

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1.

Інструкція № 12

— Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, затверджена наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. № 12, зі змінами та доповненнями.

Указ № 746

— Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» у редакції від 28.06.99 р. № 746/99.

Порядок № 599

— Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку, затверджений наказом ДПАУ від 29.10.99 р. № 599, зі змінами та доповненнями.

 

На практиці можливі як випадки, коли факт участі члена сім’ї в підприємницькій діяльності може бути встановлено, так і випадки, коли таку участь у підприємницькій діяльності не може бути виявлено та доведено.

Якщо підприємець упевнений у тому, що факт надання йому допомоги у веденні підприємницької діяльності членами сім’ї встановити неможливо (наприклад, дружина підприємця допомагає йому заповнювати та здавати звітність), то немає необхідності оформляти таких помічників. Це означає, що не потрібно укладати з ними трудові договори, не потрібно вписувати у фіксований патент, одержувати на них довідки про трудові відносини з платником єдиного податку. Отже, не потрібно сплачувати податки та внески.

Варіант, коли член сім’ї бере участь у підприємницькій діяльності, і це може бути встановлено податковими органами, розглянемо докладніше.

 

Якщо факт участі в підприємницькій діяльності може бути доведено

Припустимо, що члени сім’ї підприємця допомагають йому в здійсненні підприємницької діяльності та

факт такої участі можна виявити і довести. При цьому члени сім’ї не вступають від імені підприємця в договірні відносини з третіми особами (покупцями, замовниками).

Наприклад, чоловік допомагає дружині-підприємцю розвантажувати товар або дружина допомагає чоловіку-підприємцю прибирати офіс, син допомагає ремонтувати автомобілі тощо.

Щоб визначитися, чи потрібно в цьому випадку укладати трудовий договір, звернемося до трудового законодавства.

Відповідно до

ст. 21 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. під трудовим договором розуміється угода між працівником та власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

Якщо відносини, що склалися між підприємцем та членом його сім’ї — помічником, не підпадають під визначення трудового договору, зокрема, член сім’ї не підпорядковується внутрішньому розпорядку, підприємець не виплачує йому заро-
бітну плату, необхідність в укладенні трудового договору відсутня.

Як правило, на практиці так і відбувається: члени сім’ї надають допомогу підприємцю безоплатно для загального сімейного благополуччя. Крім того, у

п. 14.5 Інструкції № 12 зазначено, що фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю, за умови, що їм допомагають члени сім’ї, які спільно з ними проживають, загальний оподатковуваний дохід розподіляють між собою за угодою. Отже, передбачається, що підприємець може виділяти члену сім’ї, який надає йому допомогу, частину доходу від підприємницької діяльності. Виплату заробітної плати не передбачено, а отже, не може йтися про укладення трудового договору.

Якщо з членом сім’ї не укладено трудовий договір, і йому не виплачується заробітна плата, відповідно, не потрібно сплачувати

внески до фондів соціального страхування та податок з доходів фізичних осіб.

З трудовим договором усе зрозуміло. Але залишаються ще нез’ясовані питання. Зокрема, чи потрібно платникам фіксованого та єдиного податків уносити за помічників доплату в розмірі 50 % ставки фіксованого та єдиного податків.

 

Помічники платників фіксованого податку

Згідно з

п. 14.2 Інструкції № 12 у разі, коли плат-ник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або з участю в підприємницькій діяльності членів його сім’ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу. Якою саме має бути участь члена сім’ї, не уточнюється. Отже, у цьому випадку можна стверджувати (так, найімовірніше, і робитиме податковий орган), що доплачувати потрібно за будь-якого помічника та відомості про нього заносити до патенту.

І все-таки не поспішатимемо з висновками. Спочатку з’ясуємо, чи може застосовуватися до платника фіксованого податку відповідальність за порушення наведеної вище норми.

Відповідно до того ж

п. 14.2 Інструкції № 12 до платника фіксованого податку застосовуються заходи відповідальності, якщо за дорученням або від імені платника фіксованого податку здійснюється торгівля особою, відомості про яку не внесено до патенту. Це означає: якщо член сім’ї підприємця не здійснює реалізацію товарів покупцям, а допомагає йому здійснювати підприємницьку діяльність іншого характеру, то за невнесення відомостей про члена сім’ї до патенту і недоплату 50 відсотків ставки фіксованого податку відповідальності немає.

Податкові органи з такою думкою можуть не погодитися. Проте максимум, що вони можуть стягнути в такому разі — це

доплату фіксованого податку за той місяць, в якому буде встановлено факт участі члена сім’ї в підприємницькій діяльності.

Звернемо увагу ще на один момент.

Кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з фізичною особою — платником фіксованого податку, включаючи членів його сім’ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, не повинна перевищувати п’яти.

Якщо буде встановлено факт участі члена сім’ї платника фіксованого податку в підприємницькій діяльності та з його врахуванням буде перевищено встановлене обмеження, податківці можуть наполягати на анулюванні патенту. На свій захист підприємець може навести такий аргумент.

Згідно з

п. 14.2 Інструкції № 12 патент може бути анульовано до закінчення строку його дії тільки якщо:

1) за дорученням або від імені платника фіксованого податку здійснюється торгівля особою, відомості про яку не внесено до патенту;

2) платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім’ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

З наведеним вище аргументом податкові органи ще можуть і спорити, але є незаперечний спосіб уникнути непорозумінь з податковими органами з приводу порушення встановленого обмеження у 5 чоловік.

При виявленні факту участі члена сім’ї в підприємницькій діяльності, підприємець може стверджувати: що дохід від підприємницької діяльності не розподіляється між членами сім’ї, помічник — член сім’ї виконував роботу або надавав послугу підприємцю на підставі укладеного з ним цивільно-правового договору (договору підряду або договору послуг). Зауважимо, що укладення таких договорів між членами сім’ї не забороняється (

ст. 9 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-ІІІ).

У цьому випадку в обмеженні за кількістю найманих осіб член сім’ї підприємця — виконавець (підрядник) не враховуватиметься. Проте слід звернути увагу на такі моменти.

Виплати за цивільно-правовими договорами підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб за ставкою 15 %.

З метою обкладення суми виплат за цивільно-правовим договором внесками до Пенсійного фонду необхідно розділяти такі поняття, як «договір про виконання робіт» (договір підряду) і «договір про виконання послуг».

Згідно з роз’ясненням Пенсійного фонду, викладеним у

листі від 09.11.2006 р. № 14663/03-30 («Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 9), особи, які надають послуги, не є застрахованими, а отже, із суми винагороди за надання послуг (наприклад, за охорону торговельної точки) внески до Пенсійного фонду не сплачуються.

Виплати за договором підряду (за виконані роботи)

є об’єктом для нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду.

Внески до інших фондів соціального страхування на суму винагороди за такими договорами не нараховуються і з неї не утримуються.

Для цілей

Закону № 889 винагороди за цивільно-правовими договорами не є заробітною платою. У зв’язку з цим при визначенні об’єкта оподаткування суми, що виплачуються за договором підряду, не зменшуються на суму внеску до Пенсійного фонду в разі його утримання. Крім того, до виплат за цивільно-правовими договорами не може застосовуватися ПСП.

Виплати за цивільно-правовими договорами має бути відображено в Податковому розрахун-ку за формою № 1 ДФ з ознакою доходу «01». Виплати за договором на виконання робіт необхідно відобразити в Розрахунку сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (додатку 23), а також подати до Пенсійного фонду на члена сім’ї — виконавця робіт відомості з персоніфікації.

Якщо з урахуванням члена сім’ї обмеження в 5 чоловік не перевищується і вірогідність виявлення факту надання допомоги підприємцю велика, щоб уникнути непорозумінь при перевірці податковими органами, за нього краще доплатити
50 відсотків ставки фіксованого податку та вписати його до патенту.

При цьому необхідності виплачувати помічнику заробітну плату або винагороду не виникає.

 

Помічники платників єдиного податку

Документами, що регламентують роботу підприємців — платників єдиного податку, є

Указ № 746 та Порядок № 599.

Зазначені документи не містять будь-яких норм, що визначають ступінь участі члена сім’ї підприємця в підприємницькій діяльності, необхідну для внесення 50-відсоткової доплати, а також для обліку його при порівнянні з обмеженням у 10 чоловік, яке встановлено

п. 1 Указу № 746.

Не встановлено і будь-яку відповідальність за використання робочої сили без доплати в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку.

Проте слід зауважити, що відповідно до

п. 4 Порядку № 599, у разі якщо єдиноподатник здійс-нює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці, на кожну особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім’ї, видається Довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку (далі — Довідка). При збільшенні чисельності працівників протягом строку дії Свідоцтва про сплату єдиного податку підприємець має здійснити доплату за кожного прийнятого працівника і отримати Довідки для таких працівників. З цього випливає, що доплату за члена сім’ї — помічника має бути внесено з отриманням на нього Довідки.

Крім того, на думку податківців,

з членом сім’ї — помічником необхідно укладати трудовий договір. Такий висновок випливає з Регламенту адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказом ДПАУ від 09.02.2006 р. № 62. Отже, якщо є можливість, краще, щоб допомога члена сім’ї не «впадала в очі», оскільки укладення з членом сім’ї трудового договору тягне за собою додаткові клопоти: необхідність його реєстрації в центрі зайнятості, необхідність сплачувати соціальні внески та податок з доходів фізичних осіб, а також подавати відповідну звітність.

На наш погляд, трудовий договір з членом сім’ї — помічником підприємець може не укладати, а отже, не виплачувати йому зарплату, не проводити нарахування та утримання соціальних внесків і утримання податку з доходів фізичних осіб. Неукладення трудового договору в цьому випадку не є порушенням трудового законодавства.

Щодо відповідальності зазначимо таке. За неотримання на члена сім’ї Довідки податківці можуть примусити підприємця сплатити 50 відсотків ставки єдиного податку за той місяць, в якому виявлено допомогу члена його сім’ї. Також помічника можуть урахувати при визначенні загальної кількості фізичних осіб, які працюють у підприємця, для порівняння з обмеженням у 10 чоловік з усіма наслідками, що з цього випливають. Якщо з урахуванням помічника в підприємця буде зайнято 11 і більше чоловік, то з наступного кварталу йому доведеться перейти на звичайну систему оподаткування.

Зауважимо, що в разі встановлення факту надання допомоги у здійсненні підприємницької діяльності членом його сім’ї підприємець-єдиноподатник може стверджувати, що роботи (послуги) виконувалися згідно з цивільно-правовим договором. Особливості такої ситуації див. у розділі «Помічники платників фіксованого податку».

 

Якщо член сім’ї є реалізатором

Ситуація, коли член сім’ї з метою надання допомоги підприємцю здійснює розрахунки з покуп-цями, замовниками, має свої особливості. Тому про неї слід поговорити окремо.

Якщо підприємець є платником фіксованого податку

, то члена сім’ї, який провадитиме розрахунки з покупцями, він має вписати до патенту. Для цього необхідно:

— внести за члена сім’ї доплату в розмірі 50 відсотків ставки фіксованого податку;

— подати на члена сім’ї до податкового органу відомості для внесення їх до патенту;

— отримати на члена сім’ї завірену податковим органом фото- або ксерокопію патенту.

Недотримання зазначених вище вимог може призвести до таких наслідків:

1) буде

анульовано патент (до закінчення строку його дії);

2) підприємець

втратить право працювати на фіксованому податку протягом 12 календарних місяців;

3) потрібно буде заплатити

штраф у розмірі повної місячної суми фіксованого податку за кожну особу, яка торгувала, але відомості про яку не внесено до патенту.

Щодо

трудового договору, то в цьому випадку укладати його з членом сім’ї необхідності немає. Це пояснюється тим, що в законодавстві, яке регламентує роботу на фіксованому податку, переважно використовується формулювання «осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, або членів його сім’ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності». Отже, члени сім’ї не зобов’язані перебувати у трудових відносинах з підприємцем.

Якщо член сім’ї підприємця — платника єдиного податку

здійснює розрахунки з покупцями (замовниками), дії підприємця повинні бути такими:

— за члена сім’ї, який провадитиме розрахунки з покупцями, слід сплатити 50 відсотків ставки єдиного податку;

— на нього потрібно отримати

Довідку про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку;

— на нього потрібно зареєструвати додаткову Книгу ф. № 10 (див.

лист ДПАУ від 06.05.2000 р. № 6304/7/17-0217).

Важко сказати, чи зможе підприємець здійснити такі дії без укладення трудового договору з членом сім’ї. Відоме одне: у разі укладення трудового договору з членом сім’ї потрібно буде зареєструвати його в центрі зайнятості. На підставі трудового договору члену сім’ї потрібно виплачувати заробітну плату, відповідно сплачувати соціальні внески та податок з доходів, а також подавати відповідну звітність. Крім того, такий член сім’ї враховуватиметься при порівнянні з обмеженням у 10 чоловік.

Тепер розберемося з відповідальністю за невиконання зазначених вимог.

Якщо підприємець з урахуванням неоформленого члена сім’ї не вийшов за рамки обмеження щодо чисельності працівників (10 чоловік), то:

— податківці можуть вимагати від підприємця заплатити 50 % ставки єдиного податку, установленої для підприємця кратно кількості місяців, в яких установлено факт роботи члена сім’ї. Штрафи та пеня до суми доплати не застосовуються;

— за нереєстрацію та неведення обліку в Книзі ф. № 10 можливо накладення адміністративного стягнення за

ст. 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х, а саме: попередження або штраф у розмірі від 51 до 136 грн.

Якщо з урахуванням неоформленого члена сім’ї підприємець перевищив обмеження в 10 чоловік, крім застосування зазначених вище заходів відповідальності, з початку наступного кварталу такому підприємцю доведеться переходити на загальну систему оподаткування.

У цій статті викладено варіанти участі членів сім’ї у здійсненні підприємницької діяльності. Сподіваємося, що наведений матеріал допоможе підприємцям визначитися, чи є необхідність в оформленні членів сім’ї — помічників.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі