Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про деякі питання виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2007/№ 19
Друк
Наказ від 29.01.2007 р. № 32

Міністерства та відомства України

 

Про деякі питання виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 2007 року № 32

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2007 р. за № 112/13379

(витяг)

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року № 32 «Питання виплати застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок передачі документів від страхувальників та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень органам праці та соціального захисту населення для продовження виплати у 2007 році застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (додається).

<...>

Міністр М. Папієв

 

 

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 2007 р. № 32

 

ПОРЯДОК

передачі документів від страхувальників та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень органам праці та соціального захисту населення для продовження виплати у 2007 році застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2007 р. за № 112/13379

 

1. З метою своєчасної виплати застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 1 січня 2007 року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, страхувальники та робочі органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень (далі — робочі органи Фонду) надають органам праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації страхувальника або робочого органу Фонду

списки застрахованих осіб, яким зазначена допомога була призначена і виплачувалась у 2006 році, та заявка на суму коштів на виплату застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на I квартал 2007 року (далі — заявка) (додаток 1).

У разі подання страхувальником або робочим органом Фонду

заявки за іншою формою, яка містить необхідну інформацію, вона вважається дійсною і не підлягає заміні та поверненню. Якщо фактичне місцезнаходження страхувальника відрізняється від його юридичної адреси, у заявці необхідно додатково зазначати фактичну адресу та контактний телефон.

Страхувальники, у яких працюють, або робочі органи Фонду, у яких зареєстровано до п’яти (включно) отримувачів зазначених видів допомоги, можуть

замість заявки передати органам праці та соціального захисту населення за місцем своєї реєстрації документи таких застрахованих осіб згідно з переліком, зазначеним у підпункті першому пункту 2 цього Порядку. При цьому органом праці та соціального захисту населення робиться відмітка про те, що заявка до органу праці та соціального захисту населення не подавалася. У такому разі з січня 2007 року допомога виплачується органом праці та соціального захисту населення безпосередньо застрахованій особі.

2. З метою продовження з 1 квітня 2007 року органами праці та соціального захисту населення виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам, яким вона була призначена і виплачувалась у 2006 році,

страхувальники та робочі органи Фонду надають органам праці та соціального захисту населення:

1)

до 10 березня 2007 року за місцем проживання (реєстрації) застрахованої особи такі документи:

заяву застрахованої особи до комісії (уповноваженого) із соціального страхування страхувальника (роботодавця) або робочого органу Фонду про призначення відповідного виду допомоги;

довідку про суму отриманої застрахованою особою допомоги за станом на 1 січня 2007 року із зазначенням періоду, за який її виплачено;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку про народження дитини, видану державним органом реєстрації актів цивільного стану, а в разі звільнення або зміни місця роботи застрахованою особою — копію цієї довідки, завірену підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою за місцем роботи, де було призначено допомогу при народженні дитини. У разі ліквідації підприємства (установи, організації) — довідку ліквідаційної комісії;

копію або витяг з наказу (розпорядження) про надання застрахованій особі відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та копію або витяг з наказу (розпорядження) про роботу на умовах неповного робочого часу або вдома (за наявності такої);

заяву застрахованої особи до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання, із зазначенням адреси проживання або реєстрації та поштового індексу, про перерахування відповідного виду допомоги на її особовий рахунок через установи уповноважених банків, а в разі їх відсутності — на державне підприємство зв’язку за місцем проживання (реєстрації);

для усиновителів та опікунів до зазначених вище документів додається копія рішення суду про усиновлення чи рішення відповідних органів про встановлення опіки;

2)

до 20 квітня 2007 року за місцем реєстрації страхувальника або робочого органу Фонду — інформацію про використання коштів на виплату застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за I квартал 2007 року (додаток 2).

У разі неотримання застрахованою особою зазначеної допомоги залишок коштів повертається страхувальником або робочим органом Фонду на рахунок відповідного органу праці та соціального захисту населення.

3.

Передачу документів (справ) застрахованих осіб здійснювати за актом, що складається у двох примірниках, кожний з яких завіряється підписами посадових осіб, печаткою страхувальника або робочого органу Фонду та підписом посадової особи, печаткою органу праці та соціального захисту населення з відміткою про дату і кількість прийнятих справ. Один примірник залишається у страхувальника або робочого органу Фонду, другий — в органі праці та соціального захисту населення.

У разі проживання (реєстрації) застрахованої особи у віддаленій від страхувальника або робочого органу Фонду місцевості

її документи (справа) та акт направляються до органу праці та соціального захисту населення через поштове відділення зв’язку з повідомленням про вручення. Після отримання документів (справи) органом праці та соціального захисту населення один примірник акта, з відповідною відміткою, надсилається страхувальнику або робочому органу Фонду, який надіслав документи (справу).

Директор департаменту політики державного соціального страхування Т. Антоненко

 

 

Додаток 1

до пункту 1 Порядку передачі документів
від страхувальників та робочих органів виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності та його відділень органам
праці та соціального захисту населення для продовження
виплати у 2007 році застрахованим особам допомоги
при народженні дитини та по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

__________________________________________________
найменування, адреса, банківські реквізити, телефон
підприємства (установи, організації), робочого органу
Фонду, П. І. Б. приватного підприємця (СПД)

 

Заявка

на суму коштів на виплату застрахованим особам допомоги при народженні
дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку на I квартал 2007 року

П. І. Б. застрахованої особи

Кошти на виплату допомоги при народженні дитини ( грн.)

Кошти на виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ( грн.)

січень

лютий

березень

січень

лютий

березень

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

Усього на I квартал 2007 року

 

 

 

 

 

 

 

М. П.
_________________________
(підпис керівника)
_________________________
(підпис головного бухгалтера)

___________________________
(ініціали та прізвище)
___________________________
(ініціали та прізвище)

«___» ____________ 200_ р.
Директор департаменту політики
державного соціального страхування
 Т. Антоненко

 

Додаток 2

до підпункту 2 пункту 2 Порядку передачі документів
від страхувальників та робочих органів виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності та його відділень органам праці
та соціального захисту населення для продовження
виплати у 2007 році застрахованим особам допомоги
при народженні дитини та по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку

__________________________________________________
найменування, адреса, банківські реквізити, телефон
підприємства (установи, організації), робочого органу
Фонду, П. І. Б. приватного підприємця (СПД)

Інформація

про використання коштів на виплату застрахованим
особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку за I квартал 2007 року

П. І. Б. застрахованої особи

Кошти на виплату допомоги при народженні дитини ( грн.)

Кошти на виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ( грн.)

січень

лютий

березень

січень

лютий

березень

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього виплачено

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів:

 

 

 

 

 

 

Усього за I квартал 2007 року,

 

 

у тому числі залишок коштів, що підлягає поверненню

 

 

М. П.
_________________________
(підпис керівника)
_________________________
(підпис головного бухгалтера)

___________________________
(ініціали та прізвище)
___________________________
(ініціали та прізвище)

«___» ____________ 200_ р.
Директор департаменту політики
державного соціального страхування
 Т. Антоненко

 коментар редакції

Передача документів щодо виплати «дитячих» допомог

Мінпраці затвердило Порядок передачі документів від страхувальників та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень органам праці та соціального захисту населення для продовження виплати у 2007 році застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (далі — Порядок № 32).

У цьому документі Мінпраці, нарешті, затвердив

форму заявки на суму коштів для виплати застрахованим особам у І кварталі 2007 року допомог при народженні та по догляду за дитиною до 3 років у разі їх призначення до 01.01.2007 р. При незбігу юридичної адреси та фактичного місцезнаходження страхувальника у заявці має бути додатково зазначено фактичну адресу та контактний телефон.

Нагадаємо, що ця заявка разом зі списками застрахованих осіб згідно з постановою КМУ від 16.01.2007 р. № 32 (далі — постанова № 32, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 9) мала подаватися роботодавцями до органів праці та соціального захисту населення

не пізніше 15.01.2007 р. Розуміючи, що заявки страхувальниками напевно вже подано (хай і за іншими формами), Мінпраці дозволяє не подавати до органів праці та соцзахисту нових заявок, якщо подані раніше містять усю необхідну інформацію.

Якщо у страхувальника працює не більше 5 одержувачів допомог при народженні та по догляду за дитиною, призначених до 01.01.2007 р., замість заявок органам праці та соціального захисту населення роботодавцями може бути передано

документи таких застрахованих осіб. У цьому разі допомоги в І кварталі 2007 року мають виплачуватися застрахованим особам безпосередньо органами праці та соціального захисту населення. Зауважимо, що такий порядок виплати допомог, призначених до 2007 року, не передбачено постановою № 32.

Роботодавці, які подавали до органів праці та соцзахисту заявки на виплату допомог у І кварталі 2007 року, для забезпечення їх виплати з II кварталу 2007 року зобов’язані

до 10.03.2007 р. передати до органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання застрахованих осіб документи, установлені п.п. 1 п. 2 Порядку № 32. Нагадаємо, що з 1 квітня 2007 року виплата допомог застрахованим особам здійснюється без участі роботодавців.

Передача документів здійснюється на підставі

актів, які складаються у двох примірниках і завіряються підписами посадових осіб та печаткою страхувальника, а також підписом посадової особи та печаткою органу праці та соціального захисту населення з позначкою про дату та кількість прийнятих справ. При цьому Мінпраці допускає пересилання документів та акта (у двох примірниках) до органів праці та соціального захисту населення поштою з повідомленням про вручення, якщо застрахована особа проживає у віддаленій від страхувальника місцевості. У цьому разі органи праці та соцзахисту один примірник акта з відповідною позначкою повертають страхувальнику, який надіслав документи.

Також Порядком № 32 затверджено форму, за якою

до 20.04.2007 р. страхувальники зобов’язані подати до органів праці та соцзахисту інформацію про використання коштів на виплату застрахованим особам допомог при народженні та по догляду за дитиною до 3 років за І квартал 2007 року.

Документ, що коментується, набрав чинності 21.02.2007 р.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі