Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Декларування доходів, отриманих фізичними особами у 2006 році

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2007/№ 19
Друк
Стаття

Декларування доходів, отриманих фізичними особами у 2006 році

 

У випадках, передбачених Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб», фізичні особи подають декларацію про доходи. Деклараційна кампанія уже почалася, тому в цій статті йтиметься про особливості декларування доходів громадян за підсумками 2006 року.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 2181

Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181.

Наказ № 1

— наказ ДПАУ «Про проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2006 році» від 09.01.2007 р. № 1.

Лист № 25941

лист ДПАУ «Про організацію роботи з декларування доходів, отриманих фізичними особами протягом 2005 року» від 28.12.2005 р. № 25941/7/17-2117.

 

Законом № 889

передбачено, що річну декларацію про майнове положення та доходи подають платники податку з доходів фізичних осіб, які:

1) зобов’язані подавати таку декларацію згідно з нормами чинного законодавства;

2) мають право подати декларацію для отримання податкового кредиту.

Зверніть увагу, що в першому випадку подання декларації є обов’язком платника податків, а в другому — його правом.

Обов’язок

платника податку щодо подання декларації вважається виконаним, якщо протягом року він одержував доходи тільки від податкових агентів.

Крім того, на підставі

п. 18.4 Закону № 889 звільняються від обов’язку подання декларації незалежно від видів та сум отриманих доходів платники податку, які:

— є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець 2006 року;

— перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

— перебувають у розшуку станом на кінець 2006 року;

— перебувають на строковій військовій службі станом на кінець 2006 року.

Розглянемо, в яких випадках громадяни зобов’язані декларувати свої доходи.

 

Обов’язкове подання декларації

Перелік доходів, що підлягають обов’язковому декларуванню, зазначено в

листі № 25941. Так, доходи, визначені в пп. 4.2.3, 4.2.8, останньому абзаці п.п. 4.2.9, пп. 4.2.11, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.16, абзаці другому п.п. 6.5.3, абзаці другому п.п. 6.5.5, пп. 9.1.4, 9.5.2, п. 9.6, абзаці третьому п.п. 9.7.3, частинах «а» і «е» п.п. 9.7.4, абзаці першому п.п. 9.7.5, п.п. 9.9.1, абзаці п’ятому п.п. 9.10.1, п. 15.2, п. 18.3 Закону № 889, отримані платником податків протягом 2006 року, мають знайти відображення в декларації при її обов’язковому поданні.

Зупинимося на основних випадках, коли фізичні особи зобов’язані подати декларацію.

1.

Фізична особа одержувала протягом 2006 року оподатковувані доходи, з яких при їх нарахуванні або виплаті податок не утримувався. До таких доходів належать:

— прибуток від операцій з інвестиційними активами (цінними паперами, корпоративними правами), крім випадків, коли платник податків укладає договір із торговцем цінними паперами на виконання останнім функцій податкового агента щодо оподаткування таких доходів;

— спадщина;

— подарунки.

2.

Громадянин протягом 2006 року одержував оподатковувані доходи від осіб, які не є податковими агентами. Нагадаємо, що згідно з п.п. 8.2.2 Закону № 889 не є податковими агентами нерезиденти, а також фізичні особи, які не зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності та не здійснюють незалежну професійну діяльність.

3.

Платник податків протягом 2006 року одержував іноземні доходи.

4.

Було виявлено доходи, не включені до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх звітних періодів.

5.

У 2006 році фізична особа отримала нецільову благодійну допомогу від благодійника — фізичної особи за умови, що:

— загальна сума такої допомоги перевищує граничний розмір (у 2006 році —

680 грн. сукупно за рік);

— платник податків не має права на отримання податкової соціальної пільги.

6.

Платник податків не використав цільову благодійну допомогу у вигляді грошових коштів протягом 12 календарних місяців, наступних після її отримання (за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту*).

* Під ендавментом розуміється сума коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником до банку або небанківської фінансової установи, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту.

7.

Громадянин, який отримав страхове відшкодування внаслідок утрати застрахованого об’єкта майна, не використав суму такого відшкодування на заміну цього майна, у межах строків, установлених п. 15.1 Закону № 889.

Для рухомого майна таку заміну (відновлення) має бути здійснено

до кінця календарного року, наступного за роком, у якому відбулася страхова подія; для нерухомого — до кінця другого календарного року, наступного за роком, у якому відбулася страхова подія.

8.

Минув строк позовної давності за кредиторською заборгованістю платника податку. Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV загальний строк позовної давності складає 3 роки.

9.

Після звільнення з роботи у платника податків залишилися непогашені суми недоплати щодо податку з доходів фізичних осіб унаслідок:

— проведення працедавцем перерахунку сум доходу платника податків за місцем застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) у випадках, установлених

п.п. 6.5.2 Закону № 889;

— порушення платником податку порядку застосування ПСП, після якого він скористався процедурою відновлення права на таку пільгу відповідно до

п.п. 6.3.4 Закону № 889;

— наявності заборгованості щодо податку з доходів, який підлягає утриманню у зв’язку з неповерненням або несвоєчасним поверненням сум, отриманих під звіт або на відрядження (

п.п. 9.10.1 Закону № 889).

У своїх роз’ясненнях ДПАУ зазначає, що обов’язковому декларуванню підлягають також суми переплати щодо податку з доходів, які виникли в результаті проведення остаточного розрахунку при припиненні трудових відносин з працедавцем. На наш погляд, повернення до бюджету надмірно сплаченої суми податку є правом фізичної особи, а не обов’язком. Крім того, обов’язкове декларування в такій ситуації не передбачено

Законом № 889.

Тепер поговоримо про випадки, коли громадяни подають декларацію з власної ініціативи.

 

Подання декларації з метою отримання податкового кредиту

Перелік витрат, які платник податків має право включити до податкового кредиту, наведено в

п. 5.3 Закону № 889.

Слід зазначити: відповідно до

п.п. 22.1.2 Закону № 889 сума власних коштів, сплачених платником податків на користь закладу охорони здоров’я для компенсації вартості лікування такого платника податків або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, включатиметься до податкового кредиту за підсумками року, наступного за роком набрання чинності Законом про медичне страхування. Тому при заповненні декларації за 2006 рік зазначені суми не включаються до складу податкового кредиту.

У 2006 році вперше з моменту набрання чинності

Законом № 889 можна включити до податкового кредиту частину суми процентів за іпотечним кредитом, розраховану згідно зі ст. 10 Закону № 889. При цьому, на думку ДПАУ (див. лист від 28.08.2006 р. № 4466/В/17-0715), право на включення до складу податкового кредиту частини суми процентів за іпотечним кредитом надається платнику податку один раз на 10 років . Отже, якщо платник податків реалізує право на податковий кредит щодо іпотеки у 2006 році, то наступного разу частину суми процентів за іпотечним кредитом він зможе включити до податкового кредиту тільки через 10 років, тобто при поданні декларації за 2016 рік за умови дії на той момент іпотечного кредитного договору.

Свій погляд на порядок застосування

п. 10.5 Закону № 889 виклав і Комітет Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності в листі від 12.02.2007 р. № 06-10/10-138 (див. с. 16). На думку Комітету, скористатися правом на податковий кредит за іпотекою платник податків може щорічно, але тільки щодо одного об’єкта житлової іпотеки, визначеного ним як основне місце проживання, і тільки протягом 10 календарних років починаючи з року, в якому такий об’єкт придбавається або починає будуватися, а також не частіше одного разу на 10 календарних років навіть у разі дострокового погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного кредиту.

Відзначимо, що для цілей отримання податкового кредиту за підсумками 2006 року питання про те, чи хотів законодавець лімітувати кількість іпотечних кредитів, проценти за якими можна включати до податкового кредиту протягом 10 років, або мав намір обмежити право платника податків на податковий кредит одним роком протягом 10 років, непринципове.

До наступної кампанії декларування доходів громадян думка податківців, можливо, зміниться на користь платників податків. А цього року всім особам, які сплачували проценти за іпотечними кредитами, рекомендуємо відобразити їх суму у складі податкового кредиту.

Докладніше про особливості зменшення оподатковуваного доходу на частину суми процентів за іпотечним кредитом дивіться в статті «Проценти за іпотечним кредитом: зменшуємо податок з доходів» («Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 97).

Згідно з

п.п. «в» п. 19.1 Закону № 889 податковий орган має право вимагати від платника податків пред’явлення документів і відомостей, пов’язаних з виникненням доходу або права на отримання податкового кредиту. У листі № 25941 для повного і своєчасного проведення розрахунків сум, що підлягають поверненню до бюджету, а також надання податковими органами послуг платнику податку щодо заповнення декларації ДПАУ рекомендує подавати з декларацією копії документів, що підтверджують витрати, які включаються до податкового кредиту (фіскальні або товарні чеки, касові ордери, товарні накладні, договори), а також довідки від працедавця про суми нарахованого загального оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати та утриманого податку з доходів.

Зверніть увагу на те, що

сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, отриманого протягом 2006 року у вигляді заробітної плати (п. 5.4 Закону № 889). Отже, інші види доходів при розрахунку суми податку, що підлягає поверненню до бюджету, не враховуються.

Як ми вже зазначали у своїх публікаціях, ДПАУ наполягає на тому, що при розрахунку суми податку, яка підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з реалізацією платником права на податковий кредит, використовується сума нарахованої заробітної плати без вилучення ПСП та сум внесків до фондів соціального страхування (див.

лист від 12.05.2006 р. № 5379/6/17-0716).

При такому підході, у разі якщо податковий кредит менше суми утриманих за рік із заробітної плати соціальних внесків та ПСП, замість того, щоб повернути з бюджету частину сплаченого протягом року податку, платник податків буде винен бюджету. На щастя, ДПАУ хоча б не наполягає на сплаті таких сум (див.

лист від 04.04.2005 р. № 6119/7/17-3117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 33).

На нашу думку, для цілей податкового кредиту слід використовувати нараховану заробітну плату, зменшену на суму утримань до соціальних фондів та ПСП. Як відомо, податковий кредит зменшує суму нарахованого фізичній особі оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати. При цьому відповідно до

пп. 3.5 і 6.1 Закону № 889 при визначенні об’єкта оподаткування дохід у вигляді заробітної плати зменшується на суму утриманих з неї соціальних внесків та ПСП. Таким чином, зазначені суми не підлягають оподаткуванню згідно із Законом № 889, а отже, їх потрібно віднімати з отриманої за рік зарплати та для цілей застосування податкового кредиту.

 

Строк подання декларації

Декларація про доходи подається до податкового органу до 1 квітня року, наступного за звітним (

абзац «г» п.п. 4.1.4 Закону № 2181). Отже, у загальному випадку граничним строком подання є 31 березня. У зв’язку з тим, що у 2007 році 31 березня припадає на вихідний день (суботу), відповідно до п.п. 4.1.5 Закону № 2181 граничний строк подання декларації переноситься на наступний за вихідним операційний (банківський) день, тобто на 2 квітня 2007 року (понеділок).

При цьому звертаємо увагу, що згідно з

п. 1.8 наказу № 1 податкові органи зобов’язані забезпечити приймання декларацій у вихідні дні та у вечірні години, тобто 31 березня (суботу) платники також зможуть подати декларацію.

У

листі від 12.05.2006 р. № 9045/7/17-2116 ДПАУ указує, що граничний строк установлено тільки для випадків, коли подання декларації є обов’язком платника податків. Щодо строків подання декларації з метою реалізації громадянами права на податковий кредит, то така декларація може подаватися протягом усього року, наступного за звітним. Такий висновок ДПАУ робить, посилаючись на п. 15.3 Закону № 2181, у якому зазначено, що при поверненні з бюджету надмірно сплачених податків платники можуть подавати заяву протягом 1095 днів, наступних за отриманням права на таке відшкодування. При цьому податківці враховують обмеження п.п. 5.4.3 Закону № 889, згідно з яким у разі, якщо платник не скористався правом на податковий кредит за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Проте через мінливість позиції ДПАУ щодо багатьох принципових питань, громадянам, які бажають скористатися правом на податковий кредит, радимо подати декларацію до закінчення граничного строку декларування.

 

Заповнення декларації

Декларація заповнюється платником податку

самостійно (п. 18.5 Закону № 889).

У деяких випадках

Закон № 889 покладає зобов’язання щодо заповнення та подання декларації на інших осіб, зокрема:

— на опікуна або піклувальника — щодо доходів, отриманих неповнолітньою та недієздатною особою;

— на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) — щодо доходів, отриманих протягом 2006 року померлим платником податку;

— на державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, оголошеного в установленому порядку банкрутом.

Крім того, декларацію може бути заповнено іншою особою,

нотаріально уповноваженою на це платником податків. Якщо декларація заповнюється іншою особою, вона обов’язково має містити інформацію про таку особу.

Уповноважені платником податку особи, які заповнюють декларацію за винагороду, несуть відповідальність за порушення порядку заповнення та/або подання декларації на рівні відповідальності, установленої для платника податку. При цьому такий платник податку звільняється від зазначеної відповідальності.

Щодо форми декларації, то згідно з

наказом № 1 у 2007 році платники податку з доходів фізичних осіб, як і раніше, подають декларації відповідно до додатка 1 до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, затвердженою наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. № 12. У зв’язку з тим, що ця форма не пристосована до нових правил оподаткування, ДПАУ листом № 25941 довела форми двох додатків до декларації, які подаються разом із декларацією. Нову форму річної податкової декларації дотепер не затверджено.

Зверніть увагу, що

декларуванню підлягають виключно оподатковувані доходи (оподатковувана частина доходу).

Особливості заповнення декларації наведемо в таблиці.

 

Структура декларації

Види доходів

Примітки

1

2

3

Розділ 1

Наводяться відомості про платника податків (Ф.І.О., ідентифікаційний номер, адреса, телефон) та нотаріально уповноважену особу (якщо вона є)

Підрозділ 1.1

Доходи, одержані за місцем основної роботи

Оподатковувані доходи, отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, виплати за договорами цивільно-правового характеру, а також інші оподатковувані доходи, отримані від податкових агентів

Згідно з

листом № 25941 тут відображаються доходи у вигляді заробітної плати. На нашу думку, у цій графі слід зазначати всі доходи, отримані від податкових агентів. При цьому загальний річний дохід у вигляді заробітної плати має підсумовуватися окремим рядком, що необхідно для правильного розрахунку податкового кредиту

Підрозділ 1.2

Доходи, одержані в інших місцях не за місцем основної роботи

Доходи, отримані не від податкових агентів, та доходи, що не підлягають оподаткуванню у джерела їх виплати

Наприклад, тут відображається оподатковувана спадщина, подарунки, інвестиційний прибуток, орендна плата від орендаря — фізичної особи, благодійна допомога від фізичної особи

Підрозділ 1.3

Доходи, одержані від підприємницької діяльності, іншої незалежної професійної діяльності

Доходи, отримані від підприємницької діяльності

Заповнюється фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності в окремій декларації, яка підлягала поданню до податкових органів до 9 лютого 2007 року. У «непідприємницькій» декларації цей підрозділ не заповнюється

Підрозділ 1.4

Іноземні доходи

Доходи, відмінні від доходів з джерелом походження з України

Відображається сума іноземних доходів, перерахована за курсом НБУ на дату їх отримання. Якщо з країною, де отримано дохід, існує договір про уникнення подвійного оподаткування, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України*, платник податків має право на зменшення податкового зобов’язання на суму сплаченого за кордоном податку.

 

 

При цьому фізична особа зобов’язана отримати від державного органу країни, в якій виплачується дохід, уповноваженого утримувати податок, довідку про суму утриманого податку, а також про базу його нарахування.

 

 

Таку довідку має бути легалізовано консульством України у відповідній країні (

п.п. 9.9.4 Закону № 889). Сума зменшення податку відображається в гр. 5 (сума сплаченого податку у валюті отримання доходу) та гр. 6 (еквівалент податку, зазначеного в гр. 5, перерахований за курсом НБУ на дату отримання іноземного доходу). Слід ураховувати, що сума податку з іноземного доходу платника податку (сума зменшення) не може перевищувати суму податку, розрахованого на базі його загального річного оподатковуваного доходу з урахуванням іноземного доходу

Розділ 2

Суми, на які зменшується оподатковуваний дохід

Суми, на які зменшується дохід у вигляді заробітної плати

На думку ДПАУ, цей розділ декларації не заповнюється. Як зазначалося вище, ми з цим не згодні та вважаємо, що в підрозділі 2.1 можна відобразити суми отриманих протягом 2006 року податкових соціальних пільг та утриманих внесків до соціальних фондів

Розділ 3

Загальна сума доходу за звітний рік, з якого необхідно сплатити податок

Загальна сума оподатковуваного доходу

Розділ 4

Відомості про власність та земельні ділянки

Дані про нерухоме і рухоме майно, а також земельні ділянки, що належать платнику податків

Відомості про власність наводяться на підставі документів, які засвідчують право власності або право на користування земельною ділянкою (свідоцтво про право власності, техпаспорт, державний акт тощо)

Додаток 1

Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту

Витрати, які громадянин має право включити до складу податкового кредиту

Відображаються фактично понесені витрати фізичної особи, підтверджені документально. Податківці рекомендують додавати до декларації копії підтверджуючих документів

Додаток 2

Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податків або сплаті до бюджету

Сума податкового зобов’язання фізичної особи

Наводиться розрахунок остаточної суми податку з доходів, яку має бути утримано, та визначається сума податку, що підлягає сплаті до бюджету або поверненню з бюджету

 

* Перелік чинних договорів про уникнення подвійного оподаткування опубліковано в листі ДПАУ від 20.01.2007 р. № 961/7/12-0117 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 13).

 

Відповідальність за неподання декларації

Відповідно до

ст. 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи у випадках, коли декларування є обов’язковим, а також уключення до декларації перекручених даних тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 грн.). Якщо зазначені дії вчиняються особою, яка протягом року притягувалася до адміністративної відповідальності за ті самі правопорушення, на таку оособу накладається штраф у розмірі від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 136 грн.).

Отже, штрафи застосовуються тільки до фізичних осіб, які зобов’язані подавати декларацію згідно із

Законом № 889.

Шановні читачі, якщо Ви належите до категорії платників податків, які зобов’язані подати декларацію, не забудьте задекларувати свої доходи до закінчення граничного строку декларування. Громадянам, які бажають реалізувати своє право на податковий кредит, рекомендуємо також не затягувати з поданням декларації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі