Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Організація надурочних робіт на підприємстві

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2007/№ 25
Друк
Стаття

Організація надурочних робіт на підприємстві

 

Тривалість трудового процесу може збільшуватися через непередбачені обставини. Надурочна робота — регламентований вияв такого збільшення. У цій статті розглянемо особливості залучення працівників до надурочних робіт та порядок документального оформлення таких робіт.

Станіслав СОЛОМОНОВ, консультант з організації праці та заробітної плати

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 3721

— Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.93 р. № 3721-XII.

Постанова № 13

— постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.99 р. № 13.

Методичні рекомендації № 138

— Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені наказом Мінпраці України від 19.04.2006 р. № 138.

Методичні рекомендації № 359

— Методичні рекомендації щодо встановленню гнучкого режиму робочого часу, затверджені наказом Мінпраці України від 04.10.2006 р. № 359.

Відповідно до

ст. 62 КЗпП надурочними вважаються роботи понад установлену тривалість робочого дня, виконані за розпорядженням роботодавця у виняткових випадках. При цьому тривалість робочого дня визначається відповідно до трьох статей КЗпП:

ст. 52 «П’ятиденний і шестиденний робочий тиждень та тривалість щоденної роботи»;

ст. 53 «Тривалість роботи напередодні святкових і неробочих і вихідних днів»;

ст. 61 «Підсумований облік робочого часу».

Тривалість щоденної роботи (зміни) на підприємстві встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, затвердженими з дотриманням установленої тривалості робочого часу.

Розглянемо, в яких випадках робота вважається надурочною.

 

Що вважається надурочною роботою

Перевищення фактичної тривалості робочого дня над установленою не завжди вважається надурочною роботою. Уточнення цього визначення з урахуванням особливостей організації та режиму праці пропонується в таблиці, що наводиться нижче.

 

Вважається надурочною робота:

Не вважається надурочною робота:

— при поденному обліку робочого часу — понад установлену тривалість робочого дня чи робочої зміни;
— для працівників зі скороченою тривалістю робочого часу (

ст. 51 КЗпП — для осіб віком від 16 до 18 років тощо) — понад скорочену тривалість робочого дня;
— понад установлену згідно із законодавством скорочену тривалість роботи напередодні святкових, неробочих та вихідних днів;
— при підсумованому обліку робочого часу — понад норму робочого часу за обліковий період. Надурочна робота за обліковий період визначається як різниця між фактичною кількістю відпрацьованих робочих годин в обліковому календарному періоді та кількістю робочих годин за нормою за цей же обліковий період. При цьому норма робочих годин визначається за календарем п’ятиденного або шестиденного робочого тижня відповідно до Методичних рекомендацій № 138

— при відробітку норми годин при гнучкому графіку роботи, навіть якщо тривалість роботи в окремі дні була більшою порівняно з тривалістю робочого дня, установленою правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (

Методичні рекомендації № 359);
— при відробітку днів відпочинку, наданих відповідно до ч. 3 ст. 73 КЗпП (неробочих днів, наданих особам, що сповідують відповідні релігії, за поданням релігійних громад неправославних конфесій для святкування їх великих свят);
— для працівників з ненормованим робочим днем, крім випадків виконання за дорученням роботодавця роботи, яка не належить до його обов’язків (п. 16 постанови № 13);
— у порядку сумісництва;
— у режимі неповного робочого дня понад передбачений трудовим договором час, але в межах установленої законодавством тривалості повного робочого дня (п. 16 постанови № 13)

 

На підприємстві застосування надурочних робіт регулюється такими статтями

КЗпП:

ст. 62 «Обмеження надурочних робіт»;

ст. 63 «Заборона залучення до надурочних робіт»;

ст. 64 «Необхідність одержання дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації для проведення надурочних робіт»;

ст. 65 «Граничні норми застосування надурочних робіт».

З дотриманням вимог чинного законодавства

пакет інформаційно-розпорядчих документів з організації надурочних робіт на підприємстві має формуватися в такому складі:

— заявка власника (уповноваженого ним органу) підприємства виборному органу первинної профспілкової організації про одержання дозволу на проведення надурочних робіт;

— виписка з протоколу засідання виборного органу первинної профспілкової організації з дозволом на проведення надурочних робіт;

— наказ по підприємству про проведення надурочних робіт та порядок їх оплати;

— наказ по підприємству про виплату компенсації за роботу в надурочний час.

Розглянемо чинний порядок розробки та прийняття цих документів.

 

Одержання від профспілки дозволу на проведення надурочних робіт

Заявка власника (уповноваженого ним органу) підприємства виборному органу первинної профспілкової організації

(профспілковому комітету) з проханням дати дозвіл на проведення надурочних робіт має бути письмовою.

У заявці профспілковому комітету на дозвіл проведення надурочних робіт обґрунтовується винятковість ситуації їх застосування: необхідність негайного усунення наслідків виробничої аварії, непередбачуваність обставин порушення систем водопостачання, газопостачання тощо, неможливість закінчити почату роботу в нормальний робочий час без псування або загибелі майна; необхідність ремонту устаткування для запобігання зупиненню робіт у значної кількості працівників; необхідність виконання вантажно-розвантажувальних робіт при скупченні вантажів та загрозі простою рухомого складу; нез’явлення змінника при безперервній роботі. Ці виняткові випадки передбачено

ч. 3 ст. 62 КЗпП.

Розглядаючи прохання власника (уповноваженого ним органу), профспілковий комітет ураховує не тільки підстави залучення до надурочних робіт, але й граничні норми застосування надурочних робіт відповідно до

ст. 65 КЗпП, а також контингент осіб, яких відповідно до ст. 63 КЗпП забороняється залучати до надурочних робіт. Тому в заявці працівників, яких залучають до надурочних робіт, указують персонально (із зазначенням прізвища, ініціалів).

Персональне зазначення в заявці профспілковому комітету працівників, яких залучають до надурочних робіт, дає можливість власнику (адміністрації підприємства) дотримати такі вимоги законодавства:

— не залучати до надурочних робіт вагітних жінок, жінок, які мають дітей до 3-х років, осіб молодше 18 років, осіб, які навчаються без відриву від виробництва в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах, у дні занять;

— згода на надурочні роботи жінок, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

— згода на надурочні роботи інвалідів, осіб похилого віку* (

ст. 13 Закону № 3721), наявність довідок медичних установ про відсутність у інвалідів та осіб похилого віку протипоказань за станом здоров’я до залучення до надурочних робіт;

* Особами похилого віку визнаються чоловіки віком 60 та жінки віком 55 років і старше, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше ніж півтора року.

— не допустити переробітку кожним працівником чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин з початку року, виходячи на момент подання заявки з даних первинного обліку (за формою П-15 «Список осіб, які працювали в надурочний час», затвердженою

наказом Міністерства статистики України від 09.10.95 р. № 253) та запланованих надурочних робіт;

— оплачувати надурочні роботи в підвищеному розмірі.

У заявці профспілковому комітету власник (уповноважений ним орган) як ініціатор проведення надурочних робіт має навести переконливі аргументи на користь необхідності та законності їх проведення.

Якщо профспілкова організація на підприємстві відсутня, то дозвіл на проведення надурочних робіт ні в кого не запитується, але при цьому необхідно дотримуватися граничних норм застосування надурочних робіт та винятковості умов їх проведення.

Дозвіл профспілкового комітету на проведення надурочних робіт

має бути одержано до видання наказу про їх проведення. Це випливає з формулювання ст. 64 КЗпП: «Надурочні роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації».

Слід зазначити, що в окремих екстрених випадках (у разі стихійного лиха, аварії) попередній дозвіл первинної профспілкової організації на проведення надурочних робіт одержати неможливо. Деякі фахівці вважають, що в такій ситуації надурочні роботи може бути проведено з подальшим повідомленням профспілкового комітету.

 

Документальне оформлення проведення надурочних робіт та їх оплати

Наказ по підприємству про проведення надурочних робіт та порядок їх оплати

має містити:

— вказівки на винятковість випадків застосування робіт;

— персональний перелік працівників, яких залучають до їх виконання;

— уточнення порядку оплати надурочних робіт щодо кожного працівника з урахуванням системи оплати його праці.

У заявці профспілковому комітету та, можливо, у його постанові щодо дозволу на проведення надурочних робіт, щоб уникнути текстових повторів, доцільно посилатися на запропонований до розгляду

проект наказу.

Наказ по підприємству про виплату компенсації за роботу в надурочний час

та затвердження розрахунку доплат за цю роботу розробляється відповідно до ст. 106 КЗпП.

Якщо застосовується

погодинна система оплати праці, то надурочна робота оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. При встановленні денних тарифних ставок або місячних окладів годинна тарифна ставка визначається виходячи з норми робочого часу за день або за місяць.

За

відрядною системою оплати праці за всі відпрацьовані надурочні години виплачується доплата в розмірі 100 % тарифної ставки погодинника відповідної кваліфікації (при цьому в додатку до колективного договору про розміри тарифних ставок робітників доцільно передбачати розміри годинних тарифних ставок для погодинників та відрядників). При підсумованому обліку робочого часу надурочні години роботи оплачуються за правилами оплати для погодинників та відрядників.

Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулів не допускається (

ч. 4 ст. 106 КЗпП), навіть за узгодженням з працівником. Це стосується і випадків застосування підсумованого обліку робочого часу (надання відгулів за переробіток понад норму робочого часу після закінчення облікового періоду суперечить закону, надання цих відгулів в обліковому періоді правомірно).

Якщо не порушено чинне законодавство

щодо залучення працівника до надурочних робіт, працівник не має права відмовитися від виконання надурочних робіт. Відмова працівника в цьому разі від виконання надурочних робіт тягне за собою його дисциплінарну відповідальність. Працівник може відмовитися від виконання надурочних робіт, якщо в його залученні до цих робіт є порушення чинного законодавства.

Якщо надурочні роботи застосовувалися у випадках, не передбачених законом, або з порушенням чинного законодавства, то винні в цьому посадові особи підприємства притягуються до дисциплінарної та іншої відповідальності.

Оплата за роботу в надурочний час має провадитися і при недотриманні власником (уповноваженим ним органом) законодавства щодо підстав та порядку застосування надурочних робіт: відсутність наказу про залучення працівника до надурочної роботи (залучення до цієї роботи може бути і усним), неодержання дозволу профкому на проведення надурочних робіт, відсутність винятковості ситуації при їх проведенні. У разі добровільної роботи після закінчення робочого дня підстава для підвищеної оплати не виникає.

У додатках 1 — 5 пропонуються зразкові схеми основних організаційно-розпорядчих документів з організації надурочних робіт

як ілюстрації виконання наведених вимог законодавства з цього питання. Схеми документів розроблено з урахуванням положень сучасного діловодства.

 

 

Додаток 1

Голові профспілкового комітету
ВАТ «Запорізький елеватор» Савченко М. І.
голови правління акціонерного товариства Козака Д. І.

Заявка
на дозвіл проведення надурочних робіт

 

Для негайного усунення наслідків стихійного лиха та пов’язаних з ним виробничих аварій прошу відповідно до статті 64 КЗпП дозволу профспілкового комітету на проведення 23 січня 2007 року надурочних робіт. Указівка на винятковість випадків цих робіт, передбачених частиною третьою статті 62 КЗпП, строки проведення робіт та прізвища працівників, яких залучають до їх виконання, викладені в проекті наказу по підприємству «Про проведення надурочних робіт 23 січня 2007 року та порядок їх оплати».

Проект наказу з обґрунтуваннями додається до заявки.

22.01.2007 р.

 

 

Голова правління                                                                                     (підпис)                                                                         Д. І. Козак

 


 

Додаток 2

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

 

ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ

22.01.2007 № 2

м. Запоріжжя

 

Засідання профспілкового комітету

Голова — Савченко М. І.

Секретар — Довгань Г. П.

Присутні: Федорчук В. П., Біла З. Г., Рибчинська К. П.

 

Повістка дня:

1. Про видачу дозволу на проведення надурочних робіт (інформація головного механіка Гуртового П. П.).

 

І. СЛУХАЛИ:

Головний механік Гуртовий П. П. виступив з інформацією про заявку голови правління акціонерного товариства з проханням дозволити проведення надурочних робіт 23 січня 2007 року.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Вважати, що проект наказу по підприємству «Про проведення надурочних робіт 23 січня 2007 року та порядок їх оплати» розроблено відповідно до норм чинного законодавства щодо винятковості випадків застосування надурочних робіт, порядку залучення працівників до цих робіт та їх оплати.

1.2. Дозволити 23 січня 2007 року проведення надурочних робіт, визначених зазначеним проектом наказу.

 

 

Голова                                                                                                                                                                                         М. І. Савченко

Секретар                                                                                                                                                                                      Г. П. Довгань

Згідно з оригіналом

Секретар                                                                                             (підпис)                                                                           Г. П. Довгань

 

22.01.2007

 


 

Додаток 3

ВАТ «Запорізький елеватор»

НАКАЗ

22.01.2007                                                                               м. Запоріжжя                                                                                    № 14-ОД

 

Про проведення надурочних робіт 23 січня 2007 року та порядок їх оплати

На підприємстві внаслідок стихійного лиха, зливи в ніч з 21 на 22 січня 2007 року не функціонують системи електропостачання та водопостачання, під загрозою збереження підмоклого насіння соняшника, вийшло з ладу технологічне устаткування цеху з виробництва борошна, простоюють залізничні вагони.

В умовах невідкладного усунення наслідків стихійного лиха та пов’язаних з ним виробничих аварій роботи з установленою тривалістю робочого дня недостатньо.

Для негайного відновлення роботи всіх виробництв підприємства, запобігання псуванню громадського майна та недопущення простою рухомого складу за дозволом профкому підприємства (протокол засідання профкому № 2 від 22.01.2007 р.)

НАКАЗУЮ:

1. Провести 23 січня 2007 року надурочні роботи:

1.1. Усунення пошкодження електрокабеля із залученням до роботи тривалістю по 3 години електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Івченка С. Г. та інженера-енергетика Савонова В. І.

1.2. Відновлення водопостачання підприємства із залученням до роботи тривалістю по 2 години слюсарів-ремонтників Петренка О. І. та Крячка С. Т.

1.3. Сушка насіння соняшника із залученням до роботи тривалістю 3 години апаратника обробки зерна (зерносушильника) Нечипоренка С. П.

1.4. Електрозварювальні ремонтні роботи технологічного устаткування цеху з виробництва борошна із залученням до роботи тривалістю 3 години електрозварника ручного зварювання Бичкова С. Г.

1.5. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт із залученням до роботи тривалістю по 2 години вантажників Білого П. П., Кондрашова С. К. та машиніста зернових вантажно-розвантажувальних машин Сидоренка В. В.

2. Оплатити надурочні роботи з такого розрахунку:

2.1. Івченку С. Г., Петренку О. І., Крячку С. Т., Нечипоренку С. П., Бичкову С. Г., працюючим за погодинною системою оплати праці, — у подвійному розмірі годинної тарифної ставки.

2.2. Білому П. П., Кондрашову С. К. та Сидоренку В. В., працюючим за відрядною системою оплати праці, виплатити доплату в розмірі 100 % тарифної ставки робітника-погодинника відповідної кваліфікації за всі відпрацьовані надурочні години.

22.3. Інженеру-енергетику Савонову В. І., працівнику з ненормованим робочим днем, залученому до роботи, яка не належить до кола його обов’язків, — у подвійному розмірі годинної тарифної ставки, розрахованої виходячи з установленого окладу та норми годин у січні 2007 року.

3. Виплату компенсації за роботу в надурочний час оформити наказом по підприємству.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного механіка Гуртового П. П.

Підстави: 1. Доповідна записка головного механіка Гуртового П. П. № 05-8/1 від 22.01.2007 р. «Пропозиції про проведення надурочних робіт 23 січня 2007 року».

2. Доповідна записка інспектора з кадрів Сидоренка В. К. № 07-2/1 від 22.01.2007 р. «Про відробіток надурочних робіт з початку 2007 року працівниками, яких залучають до цих робіт 23 січня 2007 року».

33. Заява Нечипоренка С. П., працюючого пенсіонера, від 22.01.2007 р. про згоду працювати надурочно 23 січня 2007 року.

 

 

Голова правління                                                                        (підпис)                                                                                       Д. І. Козак

 

 

З наказом ознайомлені

(

посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)

(

дата)

 


 

Додаток 4

Голові правління
ВАТ «Запорізький
елеватор» Козаку Д. І.
апаратника обробки зерна,
працюючого пенсіонера
Нечипоренка С. П.

 

Заява

 

Згоден з пропозицією адміністрації працювати надурочно 23 січня 2007 року. Додаю копію медичної довідки про відсутність протипоказань за станом здоров’я до виконання надурочних робіт.

 

22.01.2007                                                                                        (підпис)                                                                      С. П. Нечипоренко

 


 

Додаток 5

ВАТ «Запорізький елеватор»

 

НАКАЗ

 

Про виплату компенсації за роботу в надурочний час за січень 2007 року

На підставі даних табельного обліку про роботу в надурочний час за січень 2007 року відповідно до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розрахунок доплат за роботу в надурочний час при поденному обліку робочого часу за січень 2007 року. Розрахунок додається до наказу.

2. Бухгалтерії підприємства:

2.1. Провести нарахування та виплату доплат за роботу в надурочний час одночасно з виплатою заробітної плати за січень 2007 року.

2.2. Виплати за рахунок доплат за роботу в надурочний час як виплати, що мають разовий характер, не включати до суми заробітної плати, що підлягає індексації.

2.3. При зростанні отриманої заробітної плати за січень 2007 року за рахунок доплат за роботу в надурочний час не вважати січень 2007 року базовим місяцем для індексації заробітної плати.

 
 

Голова правління                                                                          (підпис)                                                                                      Д. І. Козак

 

З наказом ознайомлені:

(

посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)

(

дата)

 


 

Додаток
до наказу по ВАТ «Запорізький елеватор»
№ 15-ОД
від 05.02.2007 р.

 

Розрахунок доплат за роботу в надурочний час за січень 2007 року

 

№ з/п

Прізвище, ініціали працівника

Професія, посада, кваліфікація

Система оплати праці

Місячний оклад, гривень

Норма тривалості робочого часу, годин

Годинна тарифна ставка погодинника, гривень

Відпрацьовано надурочно, годин

Сума доплати (гр. 7 х
x гр. 8), гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Івченко С. Г.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду

Погодинна

3,39

3

10,17

2

Савонов В. І.

Інженер-енергетик І категорії

Погодинна (оклад)

1000

168

5,95

3

17,85

...

...

...

...

...

...

...

...

...

7

Білий П. П.

Вантажник при завантаженні (вивантаженні) до залізничних вагонів шкідливих для здоров’я вантажів

Відрядна

4,59

2

9,18

 

і т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний економіст                                                                  (підпис)                                                                                       Т. П. Голуб

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі