Теми статей
Обрати теми

Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон

Редакція ПБО
Постанова від 23.04.1999 р. № 663

Кабінет Міністрів України

Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 514)

Постанова від 23 квітня 1999 р. № 663

 

Відповідно до підпункту 5.4.8 статті 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Установити для працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності (крім державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів) такі граничні норми добових витрат:

а) у разі коли до рахунків на оплату вартості проживання у готелях не включаються витрати на харчування, для відряджень у межах України —

25 гривень, для відряджень за кордон — 280 гривень;

б)

у разі коли до рахунків вартості проживання у готелях включаються витрати на:

одноразове

харчування, для відряджень у межах України — 20 гривень, для відряджень за кордон — 224 гривні;

дворазове

харчування, для відряджень у межах України — 15 гривень, для відряджень за кордон — 154 гривні;

триразове

харчування, для відряджень у межах України — 10 гривень, для відряджень за кордон — 98 гривень.

2. Установити норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій,

що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, згідно з додатком.

У разі коли працівники, відряджені за кордон, за умовами запрошення забезпечуються стороною, яка приймає, безкоштовним харчуванням у країні відрядження (в дорозі), або коли працівники, відряджені в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах, які проводяться за тематикою, що стосується основ-ної діяльності підприємства, установи та організації, які відряджають працівників, за умовами запрошення забезпечуються організаторами таких заходів безкоштовним харчуванням, добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках норм добових витрат для даної країни згідно з додатком, зокрема

80 відсотків при одноразовому, 55 відсотків — дворазовому, 35 відсотків — триразовому харчуванні.

Витрати на наймання житлового приміщення під час відрядження відшкодовуються у разі надання оригіналів підтвердних документів.

Витрати на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання у готелях або до проїзних документів, оплачуються відрядженим за рахунок добових.

Державним службовцям і працівникам зазначених підприємств, установ та організацій, які перебувають за кордоном тривалий термін і отримують заробітну плату в іноземній валюті, та працівникам дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довготерміновому відрядженні та отримують виплати в іноземній валюті, у разі відрядження в межах країни перебування добові витрати відшкодовуються у розмірі

80 відсотків норм добових витрат, визначених у додатку до цієї постанови для даної країни. У разі відрядження у межах країни перебування терміном на одну добу добові витрати відшкодовуються у розмірі 50 відсотків зазначених норм.

3. Граничні норми добових витрат для працівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності (крім державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів) у разі відрядження за межі України переглядаються за поданням Міністерства фінансів після прийняття закону про Державний бюджет України на наступний рік, якщо прогнозний середньорічний курс гривні до долара США відповідно до Основних напрямів грошово-кредитної політики України на новий бюджетний рік відрізняється від встановленого на попередній рік курсу більш як на 10 відсотків.

Норми добових витрат і граничні норми відшкодування витрат на наймання житлових приміщень для державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, у разі відрядження за межі України переглядаються, якщо виникла така потреба, за поданням Міністерства фінансів на підставі обґрунтованих пропозицій Міністерства закордонних справ.

4. Підприємства, установи та організації, що направляють працівників у відрядження в межах України та за кордон, зобов’язані забезпечити їх коштами (у разі відрядження за кордон — у національній валюті країни, куди відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті) як аванс на поточні витрати у розмірах згідно з установленими нормами.

Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відпо-відний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.

Працівникам, які направляються у відрядження за кордон підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності (крім державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів),

добові виплачуються в іноземній валюті у сумі, яка в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день видачі коштів із каси уповноваженого банку, не перевищує встановлених граничних норм добових витрат.

Залишок коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, підлягає повер-ненню

працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, установи, організації, що їх видала (у разі відрядження за кордон — у грошових одиницях, в яких було видано аванс), у встановленому законодавством порядку.

5. Термін відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в межах України

30 календарних днів, за кордон — 60 календарних днів, за винятком випадків, установлених Кабінетом Міністрів України.

Термін відрядження працівників, які направляються для виконання у межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт,

не повинен перевищувати періоду будівництва об’єктів.

Термін відрядження працівників, які направляються за кордон

за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для здійснення монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових, будівельних, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, шефмонтажу та авторського нагляду під час будівництва, обслуговування та забезпечення функціонування національних експозицій на міжнародних виставках, не повинен перевищувати одного року.

Підприємства, установи та організації, що направляють працівників за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), забезпечують створення належних соціально-побутових умов, медичне обслуговування, страхування та необхідний правовий захист громадян України, які відряджаються за її межі для здійснення робіт, зазначених в абзаці третьому цього пункту.

Термін відрядження військовослужбовців, направлених на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів, на навчальні та підсумково-випускні збори слухачів заочних факультетів вищих військових навчальних закладів, не повинен перевищувати

90 днів, а за умови відшкодування фінансових витрат стороною, що приймає, та за рішенням Віце-прем’єр-міністра України відповідно до функціонального розподілу обов’язків — 18 місяців.

Термін відрядження працівників авіаційних компаній

, які направляються за кордон для виконання авіаційних перевезень пасажирів та вантажів у миротворчих місіях Організації Об’єднаних Націй згідно з контрактами між авіаційними компаніями України та Організацією Об’єднаних Націй, не повинен перевищувати шість місяців.

Термін відрядження працівників державної контрольно-ревізійної служби, які направляються для проведення контрольних заходів, не повинен перевищувати періоду проведення таких заходів.

6.

Установити, що державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження в межах України і за кордон підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, за наявності оригіналів підтвердних документів відшкодовуються витрати:

на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження;

на побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у готелях (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але

не більш як 10 відсотків норм добових витрат для країни, куди відряджається працівник, визначених у додатку до цієї постанови, за всі дні проживання;

на бронювання місць у готелях у розмірах

не більш як 50 відсотків вартості місця за добу;

на користування постільними речами в поїздах;

на комісійні у разі обміну валюти.

Відшкодування витрат на службові телефонні переговори проводиться в розмірах, погоджених з керівником.

61. Державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження за кордон на термін

до 60 календарних днів підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, відшкодовується вартість страхового поліса (за наявності його оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу), за яким передбачено відшкодування витрат на:

надання швидкої та невідкладної (екстреної) медичної допомоги страхувальнику і придбання необхідних медикаментів;

переміщення страхувальника на територію України для надання медичної допомоги;

відправлення труни з тілом (урни з прахом) страхувальника до місця поховання на території України та інші пов’язані з цим витрати.

У разі коли правилами в’їзду та перебування у країні, до якої відряджається страхувальник, встановлені вимоги щодо розміру страхової суми, у договорі страхування визначається мінімальна страхова сума. При цьому термін дії договору страхування повинен відповідати терміну відрядження.

Якщо в країні, до якої відряджається страхувальник, медична допомога надається іноземним громадянам безоплатно, вартість страхового поліса не відшкодовується.

7. Витрати на проїзд державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, у м’якому вагоні, в каютах, що оплачуються за 1 — 4 групою тарифних ставок, на суднах морського флоту, в каютах 1 і 2 категорії на суднах річкового флоту, повітряним транспортом за квитками 1 класу та бізнес-класу, фактичні витрати, що перевищують граничні норми відшкодування витрат на наймання житлового приміщення та на перевезення до 30 кілограмів багажу понад кількість багажу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується працівник, відшкодовуються в кожному випадку з дозволу керівника згідно з оригіналами підтвердних документів.

Витрати, відшкодовані згідно з абзацом першим цього пункту,

не є надміру витраченими коштами.

8. У разі відрядження за кордон на службовому автомобілі витрати на

пально-мастильні матеріали відшкодовуються відповідно до діючих норм за кілометр пробігу та затвердженого маршруту.

9. У разі коли сторона, яка приймає, забезпечує працівника, відрядженого за кордон, додатковими валютними коштами у вигляді компенсації поточних витрат (крім витрат на проїзд до країни призначення і назад та на наймання житлового приміщення) або добових витрат, сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам зменшує на суму додатково наданих коштів. Якщо сума, надана стороною, яка приймає, більша або дорівнює встановленим нормам добових витрат, то сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам не проводить.

10. Міністерству фінансів внести зміни до інструкції про порядок відряджень за кордон і в межах України.

11. Особливості направлення у відрядження військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу в органах і підрозділах цивільного захисту, визначаються за погодженням з Міністерством фінансів відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Державним комітетом у справах охорони державного кордону, Головним управлінням командуючого Національною гвардією, Управлінням державної охорони, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а військовослужбовців Державної фельд’єгерської служби при Державному комітеті зв’язку та інформатизації — також Державним комітетом зв’язку та інформатизації.

111. Розмір добових витрат, що виплачуються працівникам, направленим у відрядження підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності (крім підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів), не може бути нижчим ніж норми добових витрат, установлених додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 977.

Працівникам, які направляються у відрядження за кордон для здійснення робіт, зазначених в абзаці третьому та шостому пункту 5 цієї постанови, у разі їх перебування у відрядженні

понад 60 календарних днів добові витрати починаючи з 61 дня виплачуються у розмірі 80 відсотків норм добових витрат, визначених пунктами 1 і 2 цієї постанови для працівників відповідних підприємств, установ та організацій.

112.

Затвердити розміри надбавок до норм добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників, що додаються.

12. Визнати такими, що

втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. № 10

«Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 1, ст. 20);

постанову Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. № 1046

«Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. № 10» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 28, ст. 1039).

Прем’єр-міністр України В. Пустовойтенко

 

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 1999 р. № 663
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2002 р. № 977)

Норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

(доларів США)

Назва країни

Норма добових витрат

Гранична норма відшкодування витрат на наймання житлового приміщення за добу (не більш як)

1

2

3

Австралія

35

79

Австрія

45

105

Азербайджан

25

69

Албанія

33

100

Алжир

37

79

Ангола

44

165

Андорра

36

66

Антигуа і Барбуда

45

89

Аргентина

42

110

Афганістан

38

63

Багамські Острови

36

53

Бангладеш

33

63

Барбадос

37

53

Бахрейн

36

79

Беліз

34

53

Бельгія

50

150

Бенін

37

60

Бермудські Острови

34

55

Білорусь

25

69

Болгарія

34

80

Болівія

34

63

Боснія і Герцеговина

36

90

Ботсвана

32

74

Бразилія

38

132

Бруней

29

130

Буркіна-Фасо

40

56

Бурунді

37

63

Вануату

35

51

Великобританія

50

145

Венесуела

35

63

В’єтнам

32

58

Вірменія

25

69

Габон

40

90

Гаїті

35

63

Гайана

36

90

Гамбія

37

63

Гана

35

69

Гватемала

33

63

Гвінея

36

84

Гвінея-Бісау

44

50

Гібралтар

33

40

Гондурас

36

40

Гонконг

34

121

Гренада

44

63

Греція

44

133

Грузія

25

79

Данія

44

122

Джибуті

40

55

Домініканська Республіка

34

120

Еквадор

30

63

Екваторіальна Гвінея

38

35

Еритрея

36

40

Естонія

34

74

Ефіопія

40

63

Єгипет

36

100

Ємен

36

150

Замбія

34

78

Заморські території Франції

37

93

Зімбабве

35

63

Ізраїль

43

121

Індія

38

105

Індонезія

39

115

Ірак

39

80

Іран

32

105

Ірландія

37

135

Ісландія

39

83

Іспанія

39

105

Італія

50

152

Йорданія

34

95

Кабо-Верде

31

55

Казахстан

25

69

Кайманові Острови

36

90

Камбоджа

36

63

Камерун

39

60

Канада

45

108

Катар

34

111

Кенія

34

84

Киргизстан

25

69

Китай

50

121

Кіпр

38

90

Кірибаті

43

40

КНДР

35

111

Колумбія

34

70

Коморські Острови

37

55

Конго

40

100

Демократична Республіка Конго (Заїр)

37

67

Коста-Ріка

33

63

Кот-д’Івуар

40

84

Куба

40

111

Кувейт

36

121

Лаос

36

63

Латвія

34

105

Лесото

33

40

Литва

34

100

Ліберія

36

40

Ліван

39

90

Лівія

39

75

Ліхтенштейн

39

63

Люксембург

44

83

Маврикій

30

69

Мавританія

38

60

Мадагаскар

37

69

Макао

31

65

Македонія

36

95

Малаві

35

63

Малайзія

33

60

Малі

40

90

Мальдіви

32

63

Мальта

33

63

Марокко

37

63

Мексика

33

110

Мозамбік

38

69

Молдова

25

69

Монако

36

120

Монголія

39

79

М’янма

33

75

Намібія

33

100

Науру

31

40

Непал

29

63

Нігер

37

90

Нігерія

42

250

Нідерланди

41

105

Нікарагуа

36

74

Німеччина

50

121

Нова Зеландія

26

80

Норвегія

46

111

Об’єднані Арабські Емірати

38

127

Оман

36

90

Пакистан

37

100

Палау

29

50

Панама

34

63

Папуа-Нова Гвінея

39

120

Парагвай

31

40

Перу

34

70

Південно-Африканська Республіка

36

105

Польща

38

90

Португалія

40

90

Пуерто-Ріко

32

63

Республіка Корея

44

190

Росія

37

75

Руанда

39

63

Румунія

37

100

Сальвадор

30

37

Самоа

27

36

Сан-Марино

29

74

Сан-Томе і Принсіпі

34

63

Саудівська Аравія

39

110

Свазіленд

31

63

Сейшельські Острови

40

130

Сенегал

40

70

Сент-Люсія

42

79

Сербія

37

100

Сінгапур

35

150

Сирія

39

131

Словаччина

34

74

Словенія

36

90

Соломонові Острови

33

60

Сомалі

33

35

Співдружність Домініки

40

63

Судан

42

137

Суринам

39

69

США

50

198

Сьєрра-Леоне

37

63

Таджикистан

25

69

Таїланд

37

79

Тайвань

34

74

Танзанія

34

63

Того

38

63

Тонга

30

35

Трінідад і Тобаго

37

79

Туніс

36

80

Туреччина

39

96

Туркменістан

25

69

Уганда

38

69

Угорщина

34

88

Узбекистан

25

69

Україна

25 гривень

120 гривень

Уругвай

32

75

Фіджі

29

40

Філіппіни

36

121

Фінляндія

41

132

Франція

50

132

Хорватія

37

90

Центральноафриканська Республіка

43

80

Чад

45

80

Чехія

34

90

Чилі

33

100

Чорногорія

37

100

Швейцарія

44

105

Швеція

44

101

Шрі-Ланка

34

63

Позицію виключено

 

 

Ямайка

38

90

Японія

50

190

 

Примітки.

1. Граничні норми відшкодування витрат на наймання житлового приміщення за добу встановлені з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні переговори), холодильником, телевізором та інших витрат (крім витрат на побутові послуги, які відшкодовуються у розмірі, встановленому пунктом 6 постанови).

2. Забезпечення працівників коштами у разі відрядження за межі України здійснюється згідно з установленими нормами відшкодування витрат на відрядження чи в еквіваленті цих сум в іноземній валюті (у валюті країни відрядження або у вільно конвертованій валюті) за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання уповноваженому банку розрахунку витрат на відрядження.

 

 

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2002 р. № 977

Розміри надбавок до норм добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників

Надбавки до норм добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників виплачуються:

1) членам Уряду, державним службовцям 1 рангу та дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного посла — в розмірі

50 відсотків норм добових витрат;

2) державним службовцям 2 і 3 рангу, дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного посланника 1 і 2 класу — в розмірі

40 відсотків норм добових витрат;

3) державним службовцям 4 і 5 рангу, дипломатичних рангів радника 1 і 2 класу — у розмірі

30 відсотків норм добових витрат;

4) членам делегацій, що виїжджають за кордон на міжнародні переговори, наради та для підписання міжурядових угод, — у розмірі

25 відсотків, а керівникам цих делегацій — у розмірі 30 відсотків норм добових витрат.

 

Примітки.

1. Зазначені у цьому додатку працівники мають право на одержання тільки однієї надбавки.

2. До членів делегацій, зазначених у пункті 4, належать лише ті члени делегації (представники), які мають повноваження виступати від імені або за дорученням Президента України та Уряду України на міжнародних переговорах, конференціях, форумах та для підписання міжурядових угод. Інші члени делегації (представники, включаючи наглядачів), які виїжджають за кордон згідно з рішенням Президента України та Уряду України, до таких делегацій не відносяться.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі