Теми статей
Обрати теми

Аналіз помилок. При розрахунку екозбору не врахували пальне, використане для заправки трактора

Редакція ПБО
Стаття

При розрахунку екозбору не врахували пальне, використане для заправки трактора

 

Ситуація

Підприємство у січні 2007 року придбало трактор. Однак протягом І кварталу 2007 року при розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища воно не брало до уваги дизельне пальне масою в 1 т*, використане цим трактором. Помилку виявлено у травні 2007 року.

* За даними підприємства в І кварталі 2007 року

іншими транспортними засобами було затрачено 2 т дизельного пального.

 

Порушення

Порушено

п. 2 Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища та справляння цього збору, затвердженого постановою КМУ від 01.03.99 р. № 303, (далі — Порядок № 303), згідно з яким збір за забруднення навколишнього природного середовища справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення.

 

Аналіз ситуації

Обов’язок сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища встановлено

ст. 44 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91 р. № 1261-XII . Крім того, у п. 2 Порядку № 303 зазначається про сплату цього збору за викиди забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення.

До пересувних джерел забруднення атмосфери належать

транспортні засоби, рух яких супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин (п.п. 1.15.6 Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві від 10.02.95 р. № 7).

Згідно з

п. 1.10 постанови Кабміну «Про правила дорожнього руху» від 10.10.2001 р. № 1306 трактори належать до механічних транспортних засобів, що приводяться в рух за допомогою двигуна.

Отже, підприємство зобов’язане сплачувати збір за забруднення навколишнього природного середовища з тієї маси пального, яке використовувалося при роботі трактора. Працівники ДПАУ звертали на це увагу в

листі від 03.03.2007 р. № 2121/6/15-0816 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 30.

Нагадаємо, що згідно з

п. 6.2 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища від 19.07.99 р. № 162/379 сума збору для пересувних джерел забруднення обчислюється за формулою:

Пвп = Мі х Нбі х Кнас х Кф,

де Пвп — сума збору за викиди пересувними джерелами забруднення;

Мі — кількість використаного пального і-того виду, у тоннах (т);

Нбі — норматив збору за тонну і-того виду пального, у гривнях (грн./т);

Кнас — коригуючий коефіцієнт, який ураховує чисельність жителів населеного пункту;

Кф — коригуючий коефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населеного пункту.

З 1 січня 2007 року платники збору проводять

індексацію нормативів на підставі постанови Кабміну України «Про внесення зміни у додаток 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища» від 18.10.2006 р. № 1423. Розрахунок необхідно провадити за формулою:

Ні = Нn х І : 100,

де Ні — проіндексований норматив збору в поточному році, гривень за 1 тонну (1 одиницю);

Нn — базовий норматив збору, гривень за 1 тонну (1 одиницю);

І — індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків*.

* Індекс інфляції за 2006 рік склав 111,6 %.

Про порядок проведення індексації збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2007 році писала ДПАУ в

листі від 17.01.2007 р. № 620/7/15-0817 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 12).

У результаті того, що підприємство не врахувало в розрахунку екозбору паливо, використане трактором, заниження податкового зобов’язання за

І квартал 2007 року склало 16,12 грн. (Пвп = 1 х 10,7** х 1,116 х 1,35 х 1 = 16,12 грн.).

** Визначається як добуток значення нормативу збору, затвердженого Порядком № 303, на коефіцієнт 2,373 (4,5 х 2,373 = 10,7).

 

Виправлення помилки

Відповідно до

п. 2 Інструкції зі складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом ДПАУ від 17.03.2005 р. № 111, а також до пп. 5.1, 17.2 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III (далі — Закон № 2181) виправити помилки, допущені при розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, можна:

— у розрахунку за будь-який наступний звітний період;

— через уточнюючий розрахунок.

Якщо платник податків вирішив виправити помилку

першим способом, то до розрахунку за півріччя 2007 року необхідно подати перерахунок податкових зобов’язань щодо збору за забруднення навколишнього середовища за І квартал 2007 року.

Нагадаємо, що розрахунок екозбору у 2007 році подається з урахуванням особливостей, описаних у

листі ДПАУ від 10.04.2007 р. № 7110/7/15-0817 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 32, які полягають у такому:

— у колонці 3 проставляється значення нормативів збору, затверджених

Порядком № 303, з урахуванням коефіцієнта 2,373;

— у колонці 4 проставляється коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції), за 2006 рік — 1,116. Назву колонки може бути виправлено платником

самостійно на таке — «Коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції)».

З урахуванням описаних вище особливостей заповнено його буде таким чином:

 

Фрагмент заповнення перерахунку податкового зобов’язання збору за забруднення
навколишнього природного середовища за І квартал 2007 року

Назви забруднюючих речовин, види пального та їх технологічні ознаки

Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів, тонн (одиниць)

Нормативи збору згідно з додатком 1 до постанови КМУ від 01.03.99 р. № 303
грн./т (грн./1 одиницю)

Коефіцієнт, установлений в останньому абзаці додатка 1 до Порядку встановлення нормативів збору, затвердженого постановою КМУ від 01.03.99 № 303

Коригуючі коефіцієнти (коефіцієнти) до нормативів збору

Ліміти скидів, розміщення відходів, тонн (одиниць)

Суми збору, обчисленого в межах ліміту, грн. к. 2 або к. 7 (якщо
к. 2 > к. 7) х
x к. 3 х к. 4 х
x к. 5 х к. 6

Суми збору, обчисленого за понадлімітні обсяги, грн.
заповнюється, якщо
к. 2 > к. 7 x
x (к. 2 - к. 7) х
x к. 3 х к. 4 х
x к. 5 х к. 6 х 5

Загальні суми збору, грн.
к. 2 х к. 3 х
x к. 4 х
x к. 5 х
x к. 6 (для р. 1 і р. 2) та к. 8 + к. 9 (для р. 3 і р. 4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

...

2. Нараховано збору за викиди пересувними джерелами забруднення, усього

48,36

2.1. Дизельне пальне

3

10,7

1,116

1,35

1

48,36

...

...

5. Нараховано збору з початку року, усього (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)

48,36

6. Нараховано збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), усього

7. Нараховано збору за звітний квартал. Усього (р. 5 - р. 6)

48,36

8. Нараховано збору за даними раніше поданого податкового розрахунку, що уточнюється, усього (р. 7 розрахунку, що уточнюється)

32,24

9. Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 7 - р. 8)

16,12

10. Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 8 - р. 7) або (р. 10 або сума р. 10 додатка(ків))

 

Розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища за

півріччя 2007 року має бути складено з урахуванням цього перерахунку за І квартал 2007 року (у рядку 6 буде показано суму 48,36 грн.), а штраф у сумі 0,81 грн. знайде своє відображення в ряд. 11 розрахунку збору за півріччя.

Вважаємо, що в цьому випадку для підприємства доцільним буде

другий спосіб виправлення помилки. Адже строк подання розрахунку за І квартал 2007 року (10 травня) вже пройшов, до піврічного розрахунку ще далеко, а уточнюючий розрахунок подати можна в будь-якому періоді виявлення помилки. Вибравши цей спосіб, підприємство має подати УР до розрахунку збору за І квартал 2007 року. Заповнюється він практично так само, як і наведений вище перерахунок, додається лише рядок 11, в якому зазначається сума штрафу, що дорівнює 0,81 грн. (16,12 х 5 %). При цьому ряд. 6 розрахунку збору за півріччя буде заповнено з урахуванням проведених виправлень.

Як передбачено

абзацом «а» п. 17.2 Закону № 2181, перед поданням УР необхідно перерахувати до бюджету суму недоплати та штраф.

Матеріал підготувала економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Марина КОВЕНКО

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі