Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору

Редакція ПБО
Наказ від 19.04.2007 р. № 241

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору

 

Наказ від 19 квітня 2007 року № 241

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 травня 2007 р. за № 460/13727

(витяг)

 

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 545 «Деякі питання проведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки» та керуючись статтею 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19 березня 2001 року № 111 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2001 року за № 295/5486 (із змінами), що додаються.

<...>

Голова А. Брезвін

 

 

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 19 квітня 2007 р. № 241

Зміни до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 травня 2007 р. за № 460/13727

 

1.

Пункт 3.1 розділу 3 доповнити абзацом такого змісту:

«Обчислення суми акцизного збору з дизельного палива здійснюється окремо за кожним видом дизельного палива, облік якого ведеться при зберіганні та реалізації залежно від вмісту масової частки сірки, із застосуванням установлених законом відповідних ставок акцизного збору на дизельне паливо залежно від вмісту масової частки сірки».

2.

Додаток 1 після розшифровки оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію), установленими виробником або імпортером таких товарів, доповнити абзацом такого змісту:

«До Розрахунку повинна додаватись довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору за формою, наведеною в додатку до Правил ведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 545».

3.

У додатку 2:

3.1.

Підпункт «б» пункту 10 викласти в такій редакції:

«б) за товарами (продукцією), на які встановлено ставки акцизного збору в євро, сума акцизного збору обчислюється, виходячи з фактичних обсягів реалізації (графа 6), помножених на тверду ставку акцизного збору в перерахунку на одиницю виміру (графа 11) та на курс євро, установлений Національним банком України в національній валюті України за станом на перший день кварталу, у якому здійснюється реалізація цієї продукції.

Сума акцизного збору з дизельного палива, що обліковується платником окремо залежно від вмісту масової частки сірки, обчислюється за ставками акцизного збору в євро, установленими на цей вид продукції з переведенням у гривні, та зазначається платником акцизного збору у довідці про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору (далі — довідка), яка додається до Розрахунку. Форму довідки наведено в додатку до Правил ведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 545.

Обсяги реалізованих партій дизельного палива з однаковим вмістом масової частки сірки, що оподатковуються за однаковою ставкою акцизного збору, та нараховані суми акцизного збору по них, зазначені в довідці, додаються та зазначаються в Розрахунку окремим рядком.

Наприклад

,

підприємством відвантажено 60000 кг дизельного палива, з них у розрізі окремих партій:

1) 20000 кг — з вмістом масової частки сірки понад 0,2 відсотка; установлена ставка акцизного збору — 45 євро за 1000 кг, перерахована на 1 кг, складає 0,045 євро; курс 1 євро на перший день кварталу становить 6,7 грн.; нарахована сума акцизного збору становить 6030 грн.
(20000 х 0,045 х 6,7);

2) 10000 кг — з вмістом масової частки сірки не більше ніж 0,2 відсотка; установлена ставка акцизного збору — 35 євро за 1000 кг, перерахована на 1 кг, складає 0,035 євро; курс 1 євро на перший день кварталу становить 6,7 грн.; нарахована сума акцизного збору становить 2345 грн.
(10000 х 0,035 х 6,7);

3) 10000 кг — з вмістом масової частки сірки не більше ніж 0,035 відсотка; установлена ставка акцизного збору — 30 євро за 1000 кг, перерахована на 1 кг, складає 0,03 євро; курс 1 євро на перший день кварталу становить 6,7 грн.; нарахована сума акцизного збору становить 2010 грн.
(10000 х 0,03 х 6,7);

4) 10000 кг — з вмістом масової частки сірки не більше ніж 0,2 відсотка; установлена ставка акцизного збору — 35 євро за 1000 кг, перерахована на 1 кг, складає 0,035 євро; курс 1 євро на перший день кварталу становить 6,7 грн.; нарахована сума акцизного збору становить 2345 грн.
(10000 х 0,035 х 6,7);

5) 10000 кг — з вмістом масової частки сірки не більше ніж 0,005 відсотка; установлена ставка акцизного збору — 20 євро за 1000 кг, перерахована на 1 кг, складає 0,02 євро; курс 1 євро на перший день кварталу становить 6,7 грн.; нарахована сума акцизного збору становить 1340 грн.
(10000 х 0,02 х 6,7).

Обсяги реалізованого дизельного палива та суми акцизного збору у вищезазначених пунктах 2, 4, обчислені за однаковими ставками, додаються та записуються у Розрахунку одним рядком, в інших пунктах — окремими рядками відповідно до встановлених ставок акцизного збору».

3.2.

Доповнити додаток 2 пунктом 13 такого змісту:

«13. У довідці, яка додається до Розрахунку, окремо щодо кожної партії реалізованого дизельного палива зазначаються обсяги реалізації, показник вмісту масової частки сірки, нормативний документ, згідно з яким вироблено продукцію, паспорт якості та сертифікат відповідності на цю партію.

На основі цих даних у довідці зазначається ставка акцизного збору в євро, установлена законодавством залежно від масової частки сірки в цій продукції, та обчислюється сума акцизного збору з переведенням у гривні відповідно до курсу євро, установленого Національним банком України в національній валюті України станом на перший день кварталу, у якому здійснюється реалізація цієї партії дизельного палива.

Також у довідці зазначається відсоток сірки, який допустимий при виробництві дизельного палива на устаткуванні (обладнанні) підприємства. Довідка має бути підписана керівником і головним бухгалтером підприємства — платника акцизного збору».

Начальник Управління акцизного збору Г. Синицякоментар редакції

Положення про акцизний збір: косметичні зміни

Наказ ДПАУ, що коментується, продовжує і конкретизує тему

сплати акцизного збору з дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки, яка стала віднедавна досить популярною.

Зацікавлені платники податків, звичайно ж, пам’ятають, що ще Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування» від 30.11.2006 р. № 398-V (далі — Закон № 398; див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 102) було встановлено

диференційовані ставки акцизного збору, які передбачали зниження податкового тиску для виробників більш чистого дизпалива. При цьому застосування нових ставок акцизу пов’язувалося із затвердженням Кабінетом Міністрів правил обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки.

Як відомо, такі правила затверджено постановою КМУ від 21.03.2007 р. № 545 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 32), що набула чинності з дня опублікування, тобто з 29 березня цього року. Не обговорюватимемо ще раз очевидну безглуздість, допущену в листі ДПАУ від 05.04.2007 р. № 6895/7/21-0118 щодо дати набуття чинності зазначеного урядового документа. Про це вже йшлося в редакційному коментарі, що супроводжував публікацію цього некоректного листа (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 36 — 37). Вважаємо, що податківці незабаром звернуть на це увагу та виправляться, особливо враховуючи той факт, що їх помилка — не на користь бюджету.

Зауважимо лише, що на практиці застосуванню нових ставок уже більше нічого не перешкоджає. І якщо платники акцизного збору справилися зі звітністю за березень, в якій слід було обсяги реалізації дизельного палива та суми збору визначати окремо за період до 29 числа* і після, то надалі при складанні такої звітності особливих проблем виникати не повинно.

* Физические лица, работающие по упрощенной системе налогообложения, в данном случае не рассматриваются, поскольку игорный бизнес исключает возможность применения упрощенной системы налогообложения.

Проте ДПАУ розсудила інакше і, про всяк випадок, наказом, що коментується, привела у відповідність до нових вимог законодавства Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затверджене наказом цього відомства від 19.03.2001 р. № 111 (далі — Положення № 111).

Насправді, жодних принципових змін, що кардинально впливають на обчислення цього збору та складання звітності щодо нього, які відрізнялися б від першоджерел (Закону № 398 та постанови КМУ № 545), у Положенні № 111 не з’явилося. Усе зводиться до констатації того факту, що тепер

обчислення суми акцизного збору з дизельного палива здійснюється окремо за кожним його видом із застосуванням установлених Законом № 398 відповідних ставок. При цьому облік такого палива при зберіганні та реалізації має вестися також окремо залежно від вмісту масової частки сірки.

Як того вимагає постанова № 545,

до розрахунку акцизного збору необхідно додати довідку про обсяги дизельного палива, ставки та суми акцизного збору за формою, наведеною в додатку до цієї постанови. І останнє уточнення, яке вноситься наказом, що коментується, до Положення про акцизний збір, — обсяги реалізованих партій дизпалива з однаковим вмістом масової частки сірки, що оподатковуються за однаковою ставкою цього збору, та нараховані суми акцизного збору щодо таких партій, додаються і наводяться у звітній формі одним рядком. Щодо іншого ні правила нарахування, ні терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору не змінилися, тому тих його платників, які не здійснюють реалізацію дизпалива, зміни, що коментуються, взагалі не стосуються.

Ігор Хмелевський

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі