Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо оплати праці та індексації доходів громадян

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2007/№ 42
Друк
Лист від 07.03.2007 р. № 65/06/186-07

Щодо оплати праці та індексації доходів громадян

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 07.03.2007 р. № 65/06/186-07

(витяг)

 

Юридичне управління на <...> лист <...> повідомляємо.

Відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Нормальна і скорочена тривалість робочого часу встановлюється нормативними актами, у тому числі локальними.

Неповний робочий час встановлюється за погодженням сторін трудового договору.

Неповний робочий час відрізняється від скороченого робочого часу розміром оплати праці. За відпрацьований чи скорочений

робочий час працівникові при почасовій заробітній платі виплачується повна, встановлена у відповідному порядку, тарифна ставка (посадовий оклад). При неповному робочому часі, якщо встановлена почасова форма оплати праці, працівникові виплачується відповідна частина тарифної ставки (посадового окладу).

Згідно зі статтею 170 КЗпП України працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи власник або уповноважений орган повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу у відповідності з медичним висновком тимчасово або без обмеження строку.

При переведенні за станом здоров’я на легшу нижче оплачувану роботу за працівниками

зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України, попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання нижче оплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Документом, яким регламентовано порядок тимчасового замісництва, є роз’яснення Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 р. № 30/39 «Про порядок оплати тимчасового заступництва», затверджене постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 р. № 820/39 «Про порядок оплати тимчасового заступництва, затверджене постановою». Цей Порядок діє на підставі Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 р. № 1545 «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР».

Тимчасовим заступництвом є

виконання службових обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника (в т. ч. відсутність у зв’язку з хворобою, на період щорічної відпустки, відпустки у зв’язку з навчанням тощо), коли це викликано виробничою необхідністю. Тимчасове виконання обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника покладається на іншого працівника наказом (розпорядженням) по підприємству, установі, організації. Зазначеному працівнику виплачується різниця між його фактичним окладом (посадовим, персональним) і посадовим окладом працівника, обов’язки якого він тимчасово виконує (без персональної надбавки), якщо працівник не є штатним заступником або помічником відсутнього працівника (при відсутності посади заступника). У випадках, коли у керівника є декілька помічників, то штатним заступником вважається перший, старший помічник.

Підпунктом 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» визначено, що у розмірі

до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) установлюється доплата працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

Індексація грошових доходів громадян

провадиться відповідно до Закону України від 06.02.2003 р. № 491 «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2003 р. № 1078. Згідно зі ст. 13 Порядку спори з питань індексації грошових доходів підлягають розгляду у судовому порядку.

Відповідно до статті 15 Закону за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягуються до відповідальності відповідно до ст. 41 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

Частиною першою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено наступне: порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення

штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Начальник Юридичного управління
І. Тубелецькоментар редакції

Роз’яснення Мінпраці: режим роботи інвалідів, тимчасове заступництво, непроведення індексації

1.

Режим роботи інвалідів

Чинним законодавством передбачено як обов’язок, так і право керівника підприємства на встановлення щаднішого режиму роботи для працівників-інвалідів.

Згідно зі ст. 172 КЗпП

керівник підприємства зобов’язаний установити на прохання працівника-інваліда неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата в разі встановлення неповного робочого дня або неповного робочого тижня провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. При цьому робота на умовах неповного робочого часу не спричиняє будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівника. Наприклад, це стосується тривалості і оплати періоду відпусток.

Крім того, відповідно до ст. 170 КЗпП працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, власник або уповноважений ним орган

повинен перевести за їх згодою на таку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку.

При переведенні за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України, попередній заробіток зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

2.

Тимчасове заступництво

На практиці нерідкими є випадки, коли працівник підприємства виконує службові обов’язки іншого тимчасового відсутнього, наприклад, у зв’язку з хворобою, працівника. У цій ситуації закономірно виникає запитання: як оплатити роботу такого працівника?

Звертаємо вашу увагу, що якщо у тимчасово відсутнього працівника є штатний заступник або помічник, то саме він зобов’язаний виконувати службові обов’язки тимчасово відсутнього працівника, і йому доплата за це не провадиться.

Зауважимо, що порядок тимчасового заступництва здійснюється згідно з роз’ясненнями Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 р. № 30/39 «Про порядок оплати тимчасового заступництва».

Згідно із зазначеним документом тимчасове виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника покладається на іншого працівника наказом (розпорядженням) по підприємству, установі, організації. Працівнику, який тимчасово виконує обов’язки іншого працівника, виплачується доплата у вигляді різниці між його фактичним окладом і посадовим окладом працівника, якого він тимчасово заміняє.

На госпрозрахункових підприємствах обмежень щодо суми доплати чинним законодавством не встановлено. Сума такої доплати включається до додаткового фонду оплати праці згідно з п.п. 2.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, і обкладається всіма внесками до соціальних фондів та податком з доходів у загальному порядку.

Мінпраці в листі, що коментується, звертає увагу, що обмеження в доплаті працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника існують для працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Так, згідно з п.п. 3 п. 3 постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» визначено, що доплата працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників установлюється в розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки).

Докладно про порядок оплати тимчасового заступництва читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 65 у статті нашого фахівця «Робота за себе і за того хлопця, або Виконання працівником додаткових обов’язків».

3. Відповідальність за непроведення індексації грошових доходів громадян

За непроведення індексації грошових доходів громадян відповідальність установлено ст. 41 КУпАП. Відповідно до цієї статті порушення строків виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 255 грн. до 850 грн.

Зауважимо, що контроль за дотриманням законодавства про індексацію грошових доходів населення здійснюють відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Функції державного контролю та нагляду за дотриманням законодавства про працю та загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (отже, і за проведенням індексації)

покладено на Державний департамент з нагляду за дотриманням законодавства про працю та його територіальні органи — територіальні державні інспекції праці.

Отже,

тільки ці органи мають право накладати зазначений штраф за непроведення індексації заробітної плати працівників і тільки через суд, податкові органи таких повноважень не мають.

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі