Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Мобільний PR та його податкові наслідки (дарування та дешеве придбання мобільників)

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2007/№ 43
Друк
Стаття

Мобільний PR та його податкові наслідки

(дарування та дешеве придбання мобільників)

 

У погоні за черговими клієнтами, у боротьбі з черговими конкурентами досконалості та різноманітності рекламних кампаній і всіляких акцій операторів мобільного зв’язку немає межі. У цій статті ми розглянемо запитання, які часто ставлять наші читачі, щодо податкового обліку операцій, пов’язаних з подарунками та подаруночками, які супроводжують підключення до того чи іншого оператора стільникового зв’язку.

Антон ІВАНЧЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

П(С)БО 3

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Мінфіну від 31.03.99 р. № 81.

П(С)БО 15

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. № 290.

П(С)БО 19 —

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Мінфіну від 07.07.99 р. № 163.

 

Розглянемо найпоширеніші стандартні ситуації. При укладенні контракту з оператором мобільного зв’язку підприємством (звичайний платник податку на прибуток) у подарунок було отримано мобільний телефон. Як відобразити його в обліку, якщо накладних з його вартістю немає? Як бути з ПДВ у цій ситуації? Чи бере участь подарований телефон у перерахунку за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток? Що буде з ПДВ, якщо телефон отримується за акцією за 1 грн.?

Подаруночки, або Придбання мобільника за 1 грн.

Почнемо з найпростішого: придбання телефону зі знижкою, за ціною 1 грн. Звичайно така можливість виникає в разі укладення угоди (або підписання додаткової угоди) з оператором мобільного зв’язку на надання ним послуг протягом строку, що перевищує 1 рік, і з унесенням авансового платежу в певній сумі.

Ця операція не повинна викликати в учасників такої акції жодних сумнівів щодо відображення. Адже вона нічим не відрізняється від простого договору купівлі-продажу. Зі свого боку, ми всього лише нагадаємо основні моменти такої операції.

Так, вартість придбаного телефону

підлягає включенню до складу валових витрат, а сума сплаченого ПДВ — до податкового кредиту (за наявності податкової накладної або чеку), якщо передбачуване використання мобільного телефону пов’язане з його господарською діяльністю. У бухгалтерському обліку телефон ураховуватиметься як малоцінний необоротний матеріальний актив (МНМА) на субрахунку 112.

У податково-прибутковому обліку такий телефон потрапить

до складу «податкової малоцін-ки», оскільки очікуваний строк використання телефону в господарській діяльності перевищує 365 днів, а його вартість менше 1000 грн. (п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток). Отже, його вартість підлягатиме перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток з відображенням у рядку А7 таблиці 1 додатка К1/1 до Декларації з податку на прибуток. Період, протягом якого необхідно здійснювати перерахунок за п. 5.9, залежить від методу амортизації, що застосовується в бухгалтерському обліку для МНМА. Саме такого підходу дотримуються податківці, про що свідчать їх останні консультації («Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 81, «Вісник податкової служби України», 2007, № 1 — 2, лист ДПАУ від 29.01.2007 р. № 1564/7/15-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 11).

Щодо відображення передоплати за майбутні «мобільні послуги», то у разі здійснення таких розрахунків зі звичайним платником податку на прибуток жодних особливостей виникнути не повинно. Валові витрати відображаються за першою подією на всю суму передоплати. Також підприємство має право на віднесення до складу податкового кредиту суми сплаченого у складі передоплати ПДВ. Зрозуміло, у разі отримання від оператора мобільного зв’язку податкових накладних. Розглянемо приклад.

Приклад 1

. Підприємство підписало контракт з оператором мобільного зв’язку на користування його послугами. За умовами контракту підприємство перераховує аванс у розмірі 637,5 грн. (у тому числі ПДВ — 100 грн., пенсійний збір — 37,5 грн.) і придбаває мобільний телефон зі знижкою за 1,20 грн. (у тому числі ПДВ).
У бухгалтерському та податковому обліку ці операції відображатимуться так:

 

Таблиця 1

Аванс за мобільні послуги та придбання телефону за акцією в податковому
та бухгалтерському обліку

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВР

1

2

3

4

5

6

7

1

Здійснено передоплату за послуги стільникового зв’язку

371

311

637,5

537,5

2

Відображено податковий кредит щодо послуг, що оплачено наперед

641

644

100

3

Списано одночасно суму перерахованої орендної плати на витрати майбутніх періодів

39

371

537,5

4

Списано податковий кредит за послуги мобільного зв’язку

644

371

100

5

Отримано рахунок за послуги мобільного зв’язку

92

39

100

6

Здійснено передоплату за мобільний телефон

371

311

1,2

1

7

Відображено податковий кредит щодо придбаного телефону

641

644

0,2

8

Оприбутковано мобільний телефон

153

631

1

— *

* Приріст за п. 5.9 Закону про податок на прибуток до введення в експлуатацію за умови застосування 100 % нарахування амортизації.

9

Списано податковий кредит за мобільний телефон

644

631

0,2

10

Відображено залік заборгованостей

631

371

1,2

11

Уведено телефон в експлуатацію

112

153

1

12

Нараховано амортизацію

92

132

1

—*

* Згідно з обліковою політикою підприємства амортизація щодо МНМА нараховується в розмірі 100 % при введенні в експлуатацію, тому вартість телефону на цю дату виключається з перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

 

Подарунки, або Безоплатне отримання мобільника

Якщо ж мобільний телефон отримано в подарунок, то тут уже можуть виникнути запитання. Як відомо,

безоплатно отримані товари до складу валового доходу обдаровуваного потрапляють на підставі п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток. Зазначеним Законом також визначено поняття безоплатно наданих товарів (п. 1.23) і передбачено, що таке надання товарів є продажем (п. 1.31).

Механізм визначення розміру доходу обдаровуваного в разі відсутності будь-яких документів на безоплатно отриманий товар

Законом про податок на прибуток не встановлено. Через те, що податковим законодавством це питання не врегульовано, з урахуванням п. 1.43 Закону про податок на прибуток скористаємося нормами бухгалтерського обліку.

Відповідно до визначення, яке надано в

п. 4 П(С)БО 3, дохід — це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

У бухгалтерському обліку дохід визнається під час збільшення активу за його справедливою вартістю (

пп. 5, 22 П(С)БО 15). Відповідно і дохід підприємства збільшиться на справедливу вартість мобільного телефону. Таку ж вартість слід застосовувати і при визначенні податкових доходів. Подібний підхід щодо тотожності понять «дохід» (у бухгалтерському його розумінні) та «валовий дохід» (у податковому) застосовано і податківцями в листах від 26.05.2006 р. № 19852/7/15-0317, від 24.10.2006 р. № 10022/7/15-0316.

Справедливою вартістю

вважається сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплату зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (п. 4 П(С)БО 19).

Оскільки на отриманий у подарунок телефон документів немає, то для підтвердження рівня справедливих цін підприємству необхідно отримати прайс-лист будь-якого магазину (або декількох), що реалізує мобільні телефони, де зазначено аналогічну модель телефону. Особливо обережним платникам рекомендуємо отримати прайс-лист саме від тієї компанії, з якою вони уклали контракт на надання послуг мобільного зв’язку та збільшити

валовий дохід на продажну ціну з ПДВ.

Щодо необхідності перерахунку за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток, то подарований телефон у такому перерахунку участь не бере, оскіль-
ки відсутні валові витрати, адже підприємство взагалі нічого не витратило на його придбання.

Відносно ПДВ

зазначимо, що в обдаровуваного податкового кредиту не буде, навіть незважаючи на те що дарувальник відображає податкові зобов’язання виходячи зі звичайних цін (п. 4.2. Закону про ПДВ). Адже одержувач подарунків цей телефон не придбаває і витрат на сплату ПДВ не несе, а отже, умова п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ щодо податкового кредиту не виконується.

Приклад 2.

Підприємству при підключенні на контракт з підписанням додаткової угоди про користування послугами цього оператора подаровано телефон. Вартість такого телефону в тому ж магазині становить 860 грн. з ПДВ.

 

Таблиця 2

Відображення подарованого телефона в податковому та бухгалтерському обліку

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВР

1

2

3

4

5

6

7

1

Оприбутковано мобільний телефон за справедливою вартістю

153

424

860

860

2

Телефон передано в користування

112

153

860

3

Нараховано амортизацію 100 %

93

132

860*

* Згідно з обліковою політикою підприємства амортизація щодо МНМА нараховується в розмірі 100 % при введенні в експлуатацію.

4

Відображено дохід у сумі нарахованої амортизації

424

745

860

5

Списано суму доходу на фінансовий результат

745

791

860

 

Як бачимо, податкові наслідки дарування та дешевого придбання різні. Через незначні суми при придбанні подарунків і значну вартість податково-облікових наслідків їх дарування перевага надається першому варіанту залучення клієнтів. Наш матеріал лише нагадав про податкову специфіку маркетингової політики в Україні.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі