Теми статей
Обрати теми

Перехідні угоди при зміні загальної системи оподаткування на спрощену

Редакція ПБО
Стаття

Перехідні угоди при зміні загальної системи оподаткування на спрощену

 

У цій статті розглянемо питання обліку щодо перехідних угод, які почалися на загальній системі оподаткування, а закінчуються в період сплати єдиного податку.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

1. Відвантаження товару на загальній системі, оплата за товар — на ЄП

Щодо податку на прибуток зауважимо таке. При відвантаженні товару підприємство згідно з

п.п. 11.3.1 Закону про податок на прибуток збільшило валові доходи і відповідно сплатило з цієї угоди податок на прибуток. Кошти ж, отримані в оплату цих товарів уже в період роботи на єдиному податку, формально підпадають під визначення виручки згідно з Указом № 727. Однак якщо підприємство сплатить із цієї угоди, крім податку на прибуток, ще й єдиний податок, це призведе до подвійного оподаткування, що неприпустимо.

Таким чином, з метою уникнення подвійного оподаткування

суми коштів, що надійшли підприємству на розрахунковий рахунок після переходу на єдиний податок, не повинні включатися до бази обкладення єдиним податком на тій підставі, що їх уже раніше було включено до оподатковуваного доходу. З таким висновком згодні й податківці (див. лист ДПАУ від 12.05.2000 р. № 6502/7/15-1317), з одним лише застереженням, що суму таких коштів має бути письмово підтверджено державним органом за місцем реєстрації суб’єкта малого підприємництва. До бази обкладення єдиним податком після переходу на єдиний потраплять лише суми коштів у рахунок оплати товару, що надійшли від бюджетників. Адже відвантаження товару в цьому випадку не впливає на оподатковуваний дохід підприємства (п.п. 11.3.5 Закону про податок на прибуток).

ПДВ.

Оскільки відвантаження товару в цій ситуації є для підприємства першою подією, то підприємство зобов’язане відобразити податкові зобов’язання з ПДВ (п.п. 7.3.1 Закону про ПДВ). При переході на сплату єдиного податку за ставкою 10 % платник знімається з ПДВ-реєстрації* та згідно з п. 9.8 Закону про ПДВ і п. 25.3 Положення № 79 має погасити суму податкових зобов’язань чи податкового боргу з ПДВ, що виникла до моменту анулювання такої реєстрації. Отже, раніше відображене податкове зобов’язання з ПДВ при відвантаженні товару в «перехідний» момент не сторнується. при анулюванні реєстрації платника ПДВ податкове зобов’язання з ПДВ перед бюджетом має бути погашено у строк.

* Докладно про нюанси зняття з реєстрації платника ПДВ можна прочитати у статті «Як вийти зі складу платників ПДВ», опублікованій у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 16.

Приклад 1.

ТОВ «Контур», що працює на загальній системі оподаткування, 10 вересня 2007 року відвантажило товар на суму 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.). Покупець оплатив товар 2 листопада 2007 року, коли підприємство вже перейшло на спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку.

 

Відвантаження на загальній системі, оплата — на ЄП

Дата

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Книга обліку доходів і витрат

ВД

ВВ

Дт

Кт

графа

сума

10.09.2007

Відвантажено покупцю товари

361

702

12000

Х

Х

10000

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

2000

Х

Х

Списано первісну вартість товарів (умовно)

902

281

8000

Х

Х

30.09.2007

Відображено фінансовий результат

702

791

10000

Х

Х

791

902

8000

Х

Х

02.11.2007

Отримано оплату за товар

311

361

12000

— *

Х

Х

*

Суми коштів, що надійшли підприємству на розрахунковий рахунок за відвантажений раніше товар, не включаться до бази обкладення єдиним податком, оскільки їх уже раніше було включено до оподатковуваного доходу (при відвантаженні товару).

 

2. Передоплату за товар отримано на загальній системі оподаткування, товар відвантажено на ЄП

Подібно до попередньої ситуації, за правилом першої події суми, що надійшли, має бути включено до складу валових доходів підприємства-продавця (

п.п. 11.3.1 Закону про податок на прибуток). При подальшому відвантаженні товару у підприємства, що стало вже єдиноподатником, жодних проблем з єдиним податком бути не повинно, оскільки відсутній об’єкт оподаткування — немає виручки від реалізації, а отже, єдиний податок сплачувати не потрібно.

ПДВ.

У цій ситуації, перебуваючи ще на загальній системі оподаткування, у підприємства першою подією буде отримання грошових коштів від покупця як передоплати за товар, тому підприємство зобов’язане відобразити податкові зобов’язання з ПДВ (п.п. 7.3.1 Закону про ПДВ). При переході на спрощену систему оподаткування (сплату єдиного податку за ставкою 10 %) реєстрація платника ПДВ анулюється. Згідно з п. 9.8 Закону про ПДВ і п. 25.3 Положення № 79 такий платник зобов’язаний погасити суму податкових зобов’язань чи податкового боргу з ПДВ, що виникла до такого анулювання.

Приклад 2.

ТОВ «Контур», що працює на загальній системі оподаткування, 12 вересня 2007 року отримало передоплату за товар на суму 3000 грн. (у тому числі ПДВ — 500 грн.). Товар було відвантажено покупцю 30 жовтня 2007 року, коли підприємство перейшло на спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку.

 

Передоплата — на загальній системі, відвантаження — на ЄП

Дата

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Книга обліку доходів і витрат

ВД

ВВ

Дт

Кт

графа

сума

12.09.2007

Отримано передоплату за товар

311

681

3000

Х

Х

2500

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ

643

641

500

Х

Х

30.10.2007

Відвантажено товар покупцю

361

702

3000

Х

Х

Списано суму податкових зобов’язань з ПДВ

702

643

500

Х

Х

Заліковано аванс

681

361

3000

Х

Х

Списано первісну вартість товарів (умовно)

902

281

2300

Х

Х

31.10.2007

Відображено фінансовий результат

702

791

2500

Х

Х

791

902

2300

Х

Х

 

3. Товари отримано на загальній системі, оплачено — на ЄП

Під час роботи платника на загальній системі було отримано товар і за правилом першої події відображено валові витрати. При переході на єдиний податок нічого не коригується. На єдиний податок нічого не впливає.

ПДВ.

Податковий кредит так само було відображено за правилом першої події. Під час переходу платника на сплату єдиного податку за ставкою 6 % коригувати раніше відображений податковий кредит не потрібно. А от при переході на сплату 10 % єдиного податку підприємству доведеться ще нарахувати (визнати умовний продаж) податкові зобов’язання*. Адже згідно з п. 9.8 Закону про ПДВ на платника ПДВ, в обліку якого на день анулювання реєстрації значаться товарні залишки чи основні фонди, щодо яких було відображено податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, покладається обов’язок визнати умовний продаж таких товарів і нарахувати податкове зобов’язання за звичайними цінами. При цьому згідно з п.п. 8.3 Порядку № 165 такий платник має виписати податкову накладну у двох примірниках «самому собі» з позначкою на оригіналі: «Визнання умовного продажу при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість», а в рядку «Форма проведення розрахунку» — «Без оплати». Нараховану таким чином суму ПДВ відображають у декларації за останній звітний період, в якому підприємство було платником ПДВ.

* Це не стосується ситуації, якщо отримані товари відразу ж було продано. Тут при продажу нараховуються звичайні податкові зобов’язання.

Однак зверніть увагу: якщо податковий кредит щодо таких товарних залишків чи основних фондів з будь-яких причин не було відображено (товар було оприбутковано від неплатника ПДВ, підприємство не отримало податкову накладну на придбаний товар тощо), то нараховувати податкове зобов’язання не потрібно.

Приклад 3.

ТОВ «Авеніка», що працює на загальній системі оподаткування, 10 вересня 2007 року оприбуткувало товар на суму 12000 грн. Оплату за отриманий товар підприємство здійснило 6 листопада 2007 року, працюючи вже на спрощеній системі оподаткування зі сплатою єдиного податку.

 

Товари отримано на загальній системі, оплачено — на ЄП

Дата

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Книга обліку доходів і витрат

ВД

ВВ

Дт

Кт

графа

сума

10.09.2007

Оприбутковано товари

281

631

10000

Х

Х

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

2000*

Х

Х

* Якщо підприємство переходить на сплату єдиного податку за ставкою 10 %, то на день анулювання реєстрації ПДВ підприємство щодо наявних залишків нараховує ПЗ, зробивши проводку Дт 949 — Кт 641.

06.11.2007

Погашено заборгованість за товари

631

311

12000

Х

Х

 

4. Товари оплачено на загальній системі, а отримано — на ЄП

Коли платник перебував на загальній системі оподаткування, то за правилом першої події суму передоплати постачальнику товарів було включено до складу валових витрат. Прямої норми зменшувати валові витрати

Закон про податок на прибуток не містить.

ПДВ

. Якщо платник переходить на сплату єдиного податку за ставкою 6 %, то проблем з раніше відображеним податковим кредитом немає, оскільки після переходу на спрощену систему таке підприємство продовжує залишатися платником ПДВ. А ось при переході на сплату 10 % ЄП виникає питання щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ згідно з вимогами п. 9.8 Закону про ПДВ (докладніше див. с. 19 цього номера).

Приклад 8.

ТОВ «Контур», що працює на загальній системі оподаткування, 12 вересня 2007 року перерахувало передоплату за товар на суму 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.). Підприємство товар отримало 2 листопада 2007 року, працюючи вже на єдиному податку.

 

Товари оплачено на загальній системі, отримано — на ЄП

Дата

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Книга обліку доходів і витрат

ВД

ВВ

Дт

Кт

графа

сума

12.09.2007

Перераховано передоплату за товар

371

311

6000

Х

Х

5000

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

1000*

Х

Х

* Якщо підприємство переходить на сплату єдиного податку за ставкою 10 %, то слід нарахувати ПЗ і зробити проводку Дт 949 — Кт 641.

02.11.2007

Отримано товар від постачальника

281

631

5000

Х

Х

Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ

644

631

1000

Х

Х

Проведено залік заборгованості

631

371

6000

Х

Х

 

Сподіваємося, що ця стаття допоможе оцінити перехідні моменти при зміні системи оподаткування і вчасно зорієнтуватися, щоб не залишитися в мінусах.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі