Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Виплати працівникам відповідно до Інструкції № 5

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2007/№ 92
Друк
Стаття

Виплати працівникам відповідно до Інструкції № 5

 

Без перебільшення можна сказати, що інформація, наведена в цій публікації, цінна для будь-якого бухгалтера. Адже кожне підприємство, у штаті якого є наймані працівники, здійснює їм різні виплати. Тому дуже важливо знати, як та чи інша виплата обкладається податком з доходів, внесками до соціальних фондів. Крім того, підприємствам — платникам податку на прибуток необхідно визначити, чи включається та чи інша виплата до валових витрат.

 

Тетяна ОНИЩЕНКО, Катерина СКРИПКІНА, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Інформацію, наведену в сьогоднішній статті, надано в табличній формі. За основу взято

Інструкцію № 5 , яка є єдиним документом, розробленим відповідно до Закону про оплату праці, і визначає складові фонду оплати праці.

Нагадаємо, що страхові внески нараховуються (утримуються) на суму оплати праці, яка включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб. До бази обкладення внесками до Пенсійного фонду включаються також допомога по тимчасовій непрацездатності, оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок роботодавців, та винагороди за договорами цивільно-правового характеру. Отже, для включення виплати до бази для обкладення внесками до соціальних фондів мають виконуватися дві умови: по-перше, виплата повинна включатися до фонду оплати праці (виняток становлять виплати по тимчасовій непрацездатності), по-друге, виплата повинна обкладатися податком з доходів фізичних осіб.

Щодо включення до бази для обкладення внесками до Пенсійного фонду винагород за договорами цивільно-правового характеру, то слід ураховувати роз’яснення Пенсійного фонду. Зокрема, у

листі від 01.09.2006 р. № 11127/03-02 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 81 зазначено: якщо винагороди виплачуються за надання послуг за цивільно-правовими договорами, пенсійні внески не нараховуються і не утримуються, оскільки громадяни, які виконують послуги, не є застрахованими особами (у п. 1 ст. 11 Закону № 1058 як застраховані особи згадуються тільки особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру). При цьому характерними ознаками послуги є відсутність результату майнового характеру, невіддільність від джерела або від одержувача, синхронність надання та отримання, неможливість зберігати, споживність послуги при її наданні.

Звертаємо увагу: чинним законодавством установлено максимальний розмір доходу, з якого сплачуються соціальні внески. Відповідно до

ст. 81 Закону про держбюджет-2007 у 2007 році така величина дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб, а саме:

— січень — березень —

7875 грн.;

— квітень — вересень —

8415 грн.;

— жовтень — грудень —

8520 грн.

Порядок оподаткування доходів, які виплачуються підприємством фізичним особам, визначено

Законом № 889. При цьому слід мати на увазі, що оподаткуванню підлягають тільки ті виплати фізичним особам, які може бути персоніфіковано.

Слід ураховувати, що від того, чи підпадає виплата під поняття «заробітна плата» згідно із

Законом № 889 залежатиме: чи необхідно зменшувати об’єкт оподаткування на суму внесків до фондів соціального страхування, а також чи потрібно враховувати таку виплату для визначення права працівника на податкову соціальну пільгу (далі — ПСП). Тому в таблиці наведено відомості про утримання податку з доходів та застосування ПСП.

Нагадаємо, що згідно з

п.п. 6.5.1 Закону № 889 ПСП застосовується до доходу платника податку у вигляді заробітної плати, якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженій на 1,4 та округленій до найближчих 10 гривень. У 2007 році граничний розмір доходу для застосування ПСП становить 740 грн. Якщо працівник має право на ПСП, передбачену пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889 (пільга на дітей), граничний розмір доходу розраховується кратно кількості дітей. Такі працівники одночасно також мають право і на «звичайну» ПСП.

У 2007 році діють такі розміри ПСП: звичайна «01» — 200 грн. (

п.п. 6.1.1 Закону № 889), підвищена «02» — 300 грн. (п.п. 6.1.2 Закону № 889), максимальна «03» — 400 грн. (п.п. 6.1.3 Закону № 889).

Усі персоніфіковані виплати фізичним особам підприємство повинне відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ. Згідно з

Порядком № 451 у зазначеному звіті відображаються як оподатковувані, так і неоподатковувані доходи фізичних осіб.

Для зручності наведено ознаки доходу, з якими відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ виплати, передбачені

Інструкцією № 5.

Дані таблиці дозволяють також визначити, уключається та чи інша виплата до складу валових витрат підприємства.

Важливою є інформація про необхідність уключення виплат до розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпускних та лікарняних з урахуванням останніх змін. Нагадаємо, що на сьогодні діють різні порядки розрахунку середньої заробітної плати для зазначених виплат.

Так, розрахунок середньої заробітної плати для оплати відпускних здійснюється відповідно до

Порядку № 100. За загальним правилом розрахунковим періодом є останні 12 календарних місяців роботи. Докладніше про відпускні читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 44.

Середня заробітна плата для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності розраховується згідно з

Порядком № 1266. Для обчислення середньої зарплати для розрахунку лікарняних розрахунковим періодом у загальному випадку є останні 6 місяців, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

У зв’язку з тим, що згідно з чинним законодавством доходи громадян підлягають індексації та компенсації, ми внесли до таблиці інформацію про необхідність їх проведення щодо кожної з виплат, передбачених

Інструкцією № 5. Незважаючи на те що і в тому і в іншому випадку відбувається відшкодування працівникам частини втраченого доходу у зв’язку зі зростанням індексу споживчих цін, ці поняття мають суттєві відмінності. Нагадаємо їх.

Порядки проведення компенсації та індексації регламентовано різними нормативними документами. Компенсація проводиться відповідно до

Положення № 1427 та Порядку № 159, а індексація доходів громадян — згідно з Порядком № 1078.

Індексація

заробітної плати проводиться щомісяця з метою підтримання купівельної спроможності заробітної плати працівників в умовах інфляції і не залежить від регулярності виплати заробітної плати. Водночас основною умовою проведення компенсації є затримка виплати заробітної плати.

Індексації

підлягають грошові доходи населення в межах прожиткового мінімуму , установленого для відповідних соціальних та демографічних груп, компенсація ж нараховується на всю суму несвоєчасно виплаченої «чистої» заробітної плати без обмеження її розмірів.

Щомісячно на сторінках нашої газети ми наводимо величини приросту індексів споживчих цін для проведення індексації заробітної плати.

Докладніше про особливості нарахування компенсації див. статтю «Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати: як розрахувати та врахувати» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 7.

 

Скорочення, прийняті в таблиці

ВВ — валові витрати;

ПФ — внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

ФТВП — внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та поховання;

ФБ — внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

ФНВ — внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб;

ПСП — податкова соціальна пільга.

 

Пункт Інструкції № 5

Види виплат

Розрахунок середньої з/п для:

Індексація

Компенсація

ВВ

ПДФО

Ознака доходу

ПСП

Фонди соціального страхування

Лікарняних

Від-
пуск-них

Нарахування

Утримання

ПФ

ФТВП, ФБ, ФНВ

ПФ

ФТВП, ФБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ

Фонд основної заробітної плати (п. 2.1 Інструкції № 5)

2.1.1

Винагороди за виконану роботу згідно з установленими нормами праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітникам і посадовими окладами керівникам, фахівцям, технічним службовцям, уключаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво

+

+

+

+

+

+

01

+

+

+

+

+

2.1.2

Суми процентних або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), у разі якщо вони є основною заробітною платою

+

+

+

+

+

+

01

+

+

+

+

+

2.1.3

Гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, розрахована за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві

+

+ 1

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

Крім літературних гонорарів штатним працівникам газет і журналів, які виплачуються за авторськими договорами (п.п. «є» п. 4 Порядку № 100).

2.1.4

Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, яка виявилася браком, не з вини працівника

+

+

+/- 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

При переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу йому протягом двох тижнів з дня переведення відповідно до ст. 114 КЗпП зберігається попередній середній заробіток. Виплати, які розраховуються виходячи із середньої заробітної плати, індексації не підлягають (див. лист Мінпраці від 30.10.2003 р. № 024-130// «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 96).

2.1.5

Оплата праці висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

+

+

+

+

+

+

01

+

+

+

+

+

2.1.6

Оплата праці за час перебування у відрядженні (крім відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення)

+

+

- 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

Середня заробітна плата, нарахована за період перебування у відрядженні, індексації не підлягає (див. лист Мінпраці від 22.06.2007 р. № 47/10/136-07).

2.1.7

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці

+

+

- 1

- 1

+

+ 2

01

+

+ 2

+ 2

+2

+ 2

1

Індексації та компенсації у зв’язку з порушенням строків виплати підлягають тільки грошові доходи населення.
2 Об’єкт для обкладення податком з доходів фізичних осіб та внесками до фондів соціального страхування, уключаючи Пенсійний фонд, розраховується з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 3.4 Закону про податок з доходів. При ставці податку 15 % «натуральний» коефіцієнт становить 1,176471.

2.1.8

Оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— згідно з договорами цивільно-правового характеру, уключаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності)

-

-

+ 1

+ 1

+

+ 2

01

-

+ 3

-

+ 3

-

2.1.8

— згідно з обов’язками осіб, які є членами наглядової ради або ревізійної комісії акціонерного товариства

- 4

- 4

+ 1

+ 1

+ 5

+

01

-

+ 3

-

+ 3

-

— згідно з договорами між підприємствами про надання робочої сили (безробітним за виконання громадських робіт, учням і студентам, які проходять виробничу практику на підприємстві або залучені на тимчасову роботу на період канікул)

+

+

+

+

+

+

01

+ 6

+

+

+

+

1

Індексації та компенсації підлягають доходи, отримані за договорами цивільно-правового характеру у випадку, якщо такі виплати не є разовими. Згідно з п. 7 Порядку № 1078 виплати за цивільно-правовими договорами індексуються в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (на підставі довідки з основного місця роботи).
2 Об’єкт оподаткування не зменшується на суму внеску до Пенсійного фонду, тобто податок з доходів фізичних осіб розраховують шляхом множення нарахованого доходу на ставку податку.
3 Внесок до Пенсійного фонду нараховується (утримується) тільки в тому разі, якщо за договорами цивільно-правового характеру виконуються роботи. На виплату за договором цивільно-правового характеру, за яким надаються послуги, внесок до Пенсійного фонду не нараховується (не утримується) (див. лист ПФУ від 01.09.2006 р. № 11127/03-02// «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 81).
4 На нашу думку, такі виплати проводяться на підставі цивільно-правового, а не трудового договору, тому фізичні особи не мають права на отримання відпускних та лікарняних.
5З урахуванням обмежень, установлених п.п. 5.3.9 Закону про податок на прибуток.
6 Податкова соціальна пільга не застосовується, якщо такі особи одержують доходи, перелічені в п.п. 6.3.3 Закону про податок з доходів.

Фонд додаткової заробітної плати (п. 2.2 Інструкції № 5)

2.2.1

Надбавки і доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— суміщення професій (посад)

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу робіт

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

2.2.1

— роботу у важких та шкідливих і особливо важких та особливо шкідливих умовах праці

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— інтенсивність праці

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— роботу в нічний час

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— керівництво бригадою

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— високу професійну майстерність

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— класність водіям (машиністам) транспортних засобів

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— високі досягнення у праці, у тому числі державним службовцям

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— виконання особливо важливої роботи на визначений строк

+

+ 2

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— знання та використання в роботі іноземної мови

+

+

+1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— допуск до державної таємниці

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— учений ступінь

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— нормативний час пересування в шахті (руднику) від ствола до місця роботи і назад працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— роботу на територіях радіоактивного забруднення

+

+

+1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— інші надбавки і доплати, передбачені чинним законодавством, уключаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати

+ 3

+

+1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

Доплати і надбавки підлягають індексації в разі, якщо вони не мають разового характеру.
2 У тому разі, якщо ця виплата є одноразовою і не входить до обов’язків працівника, вона не включається до розрахунку відпускних.
3 Інші доплати та надбавки включаються до розрахунку середньої заробітної плати за умови одночасного виконання таких вимог:
— на ці виплати нараховуються соціальні внески (нагадаємо, що ці виплати мають включатися до фонду оплати праці і обкладатися податком з доходів і їх розмір не повинен перевищувати граничних витрат на оплату праці, з яких утримуються соціальні внески (січень — березень 2007 року — 7875 грн.; квітень — вересень — 8415 грн.; жовтень — грудень 2007 року — 8520 грн.));
— ці виплати здійснюються за відпрацьований час.

2.2.2

Премії і винагороди, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, зазначених у п.п. 2.3.2)

+

+ 1

+

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

Уключаються до розрахунку середньої заробітної плати, якщо є виробничими преміями і преміями за економію конкретних видів палива, електроенергії та теплової енергії (перший абзац п. 3 Порядку № 100).

2.2.3

Процентні або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу)

+

+ 1

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

За умови, що такі виплати не мають разового характеру.

2.2.4

Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні, у розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством

+

+

- 2

+

+

+

01

+

+

+

+

+

2.2.5

Оплата працівникам днів відпочинку, які надаються їм у зв’язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації праці, при підсумованому обліку робочого часу та в інших випадках, передбачених законодавством

- 1

+

- 2

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

Виплати за час, протягом якого працівник не працював і йому зберігався середній заробіток відповідно до чинного законодавства (розраховані згідно з Порядком № 100), не включаються до розрахунку лікарняних, навіть якщо на них нараховувалися соціальні внески (див. лист Мінпраці від 25.06.2004 р. № 20-338 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 98).
2 Такі виплати є разовими, отже, індексації не підлягають.

2.2.6

Суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом) у розмірі тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за дні перебування в дорозі до місцезнаходження підприємства (пункту збору) — місця роботи і назад, передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників у дорозі через метеорологічні умови та з вини транспортних підприємств

+

+

+

+

+

+

01

+

+

+

+

+

2.2.7

Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників

+

+

-

+

+

+

01

+

+

+

+

+

2.2.8

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати

+

-

-

-

+ 1

+

01

+

+

+

+

+

1

До складу валових витрат сума компенсації включається на підставі п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток. Саме на цю норму посилається ДПАУ при обґрунтуванні права платників податків включати до складу валових витрат суму компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату в листі від 29.04.2004 р. № 3346/6/15-1116.

2.2.9

Вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства житла, вугілля, комунальних послуг, послуг зв’язку та суми коштів на відшкодування їх оплати

-

-

-

-

+1

-

33

-

- 2

- 2

- 2

- 2

1

Ця виплата включається до складу валових витрат підприємства на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток, що підтверджується в листі ДПАУ від 28.07.2006 р. № 8249/6/15-0516 // «Податки та бухгалтерський облік, 2006, № 92.
2 Не обкладається податком з доходів фізичних осіб (п.п. 4.3.15 Закону про податок з доходів) вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, установленим постановою № 462, платнику податків з числа осіб, які перебувають у трудових відносинах з вугледобувним підприємством, а також:
а) непрацюючому пенсіонеру, який має стаж роботи на таких підприємствах не менше 10 років на підземних роботах або не менше
20 років на поверхні;
б) особі, яка отримала інвалідність у результаті каліцтва або професійного захворювання під час роботи на такому підприємстві;
в) члену сім’ї загиблого працівника такого підприємства, який одержує пенсію в результаті втрати годувальника.
При виплаті грошової компенсації вартості такого вугілля її сума оподатковується при її виплаті та за її рахунок у загальному порядку. У цьому разі сума грошової компенсації є об’єктом для нарахувань (утримань) внесків до фондів соціального страхування, у тому числі до Пенсійного фонду.
Вартість житла, послуг зв’язку, безоплатне надання яких окремим категоріям працівників передбачено чинним законодавством, у межах норм не обкладається податком з доходів фізичних осіб на підставі п.п. «а» п.п. 4.2.9 Закону про податок з доходів.

2.2.10

Витрати, пов’язані з наданням безплатного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту

-

-

-

-

+

- 1

14

-

-

-

-

-

1

Не обкладається податком з доходів фізичних осіб на підставі п.п. «а» п.п. 4.2.9 Закону про податок з доходів.

2.2.11

Вартість безоплатно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, які можуть використовуватися поза робочим місцем і залишаються в особистому постійному користуванні, або сума знижки в разі продажу форменого одягу за зниженими цінами*

+

-

-

-

-

+ 1

01

+

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

* Якщо обмундирування (формений одяг деяких категорій службовців) видається в тимчасове користування працівникам відповідно до чинного законодавства, то його вартість не обкладається податком з доходів фізичних осіб на підставі п.п. 4.3.14 Закону про податок з доходів, відповідно і не обкладається внесками до соціальних фондів, і включається до валових витрат на підставі п.п. 5.4.1 Закону про податок на прибуток. Вартість такого обмундирування відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «14».

1

Об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб та внесками до фондів соціального страхування розраховується з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 3.4 Закону про податок з доходів.

2.2.12

Оплата за невідпрацьований час:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством

- 1

+/- 2

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору

- 1

+

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням та творчих відпусток

- 1

+

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— оплата додаткових відпусток, які надаються відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-ХII

- 1

+

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— суми заробітної плати, які зберігаються за основним місцем роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

- 1

+

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

2.2.12

— суми, нараховані особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на тільки що введених в дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва

- 1

+

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу неповнолітнім

- 1

+

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час

- 1

+

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, які надаються після кожного дня здавання крові, або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки

- 1

+

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному обстеженню, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні

- 1

+

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— оплата простоїв не з вини працівника

- 1

- 4

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

Виплати за час, протягом якого працівник не працював і йому зберігався середній заробіток відповідно до чинного законодавства (розраховані згідно з Порядком № 100), не включаються до розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняних, навіть якщо на них нараховувалися соціальні внески (див. лист Мінпраці від 25.06.2004 р. № 20-338 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 98).
Якщо працівник частину місяця працював, а частину місяця перебував у відпустці (або одержував виплати за невідпрацьований час) і при цьому страхові внески було обмежено максимальною величиною (у січні — березні 2007 року — 7875 грн.; у квітні — вересні 2007 року — 8415 грн.; у жовтні — грудні 2007 року — 8520 грн.), у розрахунку лікарняних ураховується сума заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, у пропорційних розмірах між видами нарахувань.
Наприклад, в одному місяці (жовтні 2007 року) було нараховано заробітну плату за відпрацьований час у розмірі 4000 грн.; оплату відпустки — 5000 грн.; разом — 9000 грн. Сума, з якою було сплачено страхові внески, — 8520 грн.
Сума зарплати за місяць, яка враховується згідно з Порядком № 1266: (8520 : 9000)
х 4000 = 3786,67 (грн.).
Отже, якщо загальна сума нарахованого доходу (з урахуванням відпускних та інших виплат за невідпрацьований час) за місяць не перевищує максимальну величину, до розрахунку середньої заробітної плати включається тільки сума нарахованої заробітної плати за відпрацьований час. Якщо величина нарахованого доходу перевищує граничний розмір, на який нараховуються (утримуються) страхові внески, то необхідно здійснити наведений вище розрахунок.
2 Компенсація за невикористану відпустку, як одноразова виплата, не включається до розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпускних.
3 Виплати, які розраховуються виходячи із середньої заробітної плати, індексації не підлягають (див. лист Мінпраці від 30.10.2003 р. № 024-130 «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 96).
4 Відповідно до п. 2 Порядку № 100 виключається з розрахункового періоду час, протягом якого працівник не працював і за ним не зберігався середній заробіток або зберігається частково. У зв’язку з тим, що час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки (ст. 113 КЗпП), такі виплати не включаються до розрахунку відпускних.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати (п. 2.3 Інструкції № 5)

2.3.1

Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством, зокрема, працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час та перебували у відпустках з ініціативи адміністрації (крім допомоги по частковому безробіттю), брали участь у страйках

- 1

+/- 2

- 3

+

+/- 4

+

01

+

+

+

+

+

1

Виплати за час, протягом якого працівник не працював і йому зберігався середній заробіток відповідно до чинного законодавства (розраховані згідно з Порядком № 100), не включаються до розрахунку середньої заробітної плати, навіть якщо на них нараховувалися соціальні внески (див. лист Мінпраці від 25.06.2004 р. № 20-338 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 98).
2 У випадку, якщо середній заробіток зберігається не повністю, виплата не включається до розрахунку відпускних.
3 Виплати, які розраховуються виходячи із середньої заробітної плати, індексації не підлягають (див. лист Мінпраці від 30.10.2003 р. № 024-130// «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 96).
4 Незважаючи на те що ці виплати входять до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5, для правомірного відображення їх у складі валових витрат можливість таких виплат краще передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство керуватиметься п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток і включить до валових витрат виплати, установлені за домовленістю сторін.

2.3.2

Винагороди та заохочення, які здійснюються один раз на рік або мають разовий характер, зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи)

+ 1

+ 2

- 3

+

+/- 4

+

01 7

+

+7

+ 7

+ 7

+ 7

— премії, які виплачуються в установленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду

+ 1

- 5

- 3

+

+/- 4

+

01

+

+

+

+

+

— премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології, уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, які виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності), своєчасну поставку продукції на експорт тощо

+ 1

- 5

- 3

+

+/- 4

+

01

+

+

+

+

+

2.3.2

— премії за виконання важливих і особливо важливих завдань

+1

- 5

- 3

+

+/- 4

+

01

+

+

+

+

+

— одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат як у грошовій, так і в натуральній формі)

+ 1

- 5

- 3

+

+/- 4

+

01

+

+

+

+

+

— грошова винагорода державним службовцям за добросовісну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків

+ 1

- 5

- 3

+

х

+

01

+

+

+

+

+

— вартість безоплатно наданих працівникам акцій

+ 1

- 5

- 3

- 6

+/- 4

+8

01

+

+ 8

+ 8

+ 8

+ 8

— кошти, спрямовані на викуп майна працівниками з моменту їх персоніфікації, а також суми вартості майна, яке розподіляється між членами колективу в разі ліквідації (реорганізації, перепрофілювання) підприємства (крім випадків розподілу майна між засновниками підприємства)

+ 1

- 5

- 3

- 6

+/- 4

+ 8

01

+

+ 8

+ 8

+ 8

+ 8

1

Згідно з п. 9 Порядку № 1266, якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої заробітної плати ці виплати враховуються в такому місяці пропорційно відпрацьованому часу. Наприклад, в одному з місяців розрахункового періоду працівнику виплачено: заробітну плату — 600 грн., лікарняні — 150 грн., премію у зв’язку з ювілеєм — 300 грн. Робочих днів у цьому місяці — 20, із них 4 дні працівник перебував на лікарняному, 16 днів — працював. У такому разі до розрахунку середнього заробітку для оплати періоду тимчасової непрацездатності включатимуться: 600 грн. + 240 грн. (300 грн. : 20 дн. х 16 дн.) = 840 грн.
2 Відповідно до Порядку № 100 одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років для розрахунку відпускних включаються до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку за кожний місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. Разом з тим слід мати на увазі, що на думку Мінпраці (див. лист від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 28), якщо одноразову винагороду за підсумками роботи за рік нараховано за попередній календарний рік у такому попередньому році, то вся сума винагороди до розрахунку середньої зарплати для розрахунку відпускних не включається.
3 Індексації не підлягають доходи громадян, що мають разовий характер.
4 Незважаючи на те що ці виплати входять до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5, для правомірного відображення їх у складі валових витрат можливість таких виплат краще передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство керуватиметься п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток для включення таких виплат до складу валових витрат.
5 Не включаються до розрахунку середньої заробітної плати згідно з Порядком № 100 премії, які є одноразовими виплатами (див. лист Мінпраці від 13.06.2003 р. № 18-403 // «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 74).
6 Не виплачується компенсація за порушення строків виплати заробітної плати за доходами в натуральній формі.
7 Якщо винагорода за підсумками роботи за рік виплачується особі, яка вже звільнилася, внески до фондів соціального страхування на неї не нараховуються і не утримуються. Щодо цього питання див. лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві від 06.04.2006 р. № 305-07-1 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 56, лист ПФУ від 22.08.2006 р. № 10750/03-20 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 92, лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 08.11.2005 р. № 01-16-1941.
8 Об’єкт для нарахування (утримання) внесків до фондів соціального страхування (у тому числі Пенсійного фонду) та податку з доходів фізичних осіб розраховується з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 3.4 Закону про податок з доходів.

2.3.3

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.3)

+ 1

- 2

-

+

+/- 3

+

01

+

+

+

+

+

1

Згідно з п. 9 Порядку № 1266 принцип включення разових заохочувальних та компенсаційних виплат, до яких, зокрема, належить і матеріальна допомога, до складу середньої заробітної плати для розрахунку лікарняних такий: якщо фізична особа з поважних причин (у зв’язку з хворобою, відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусткою для догляду за дитиною до 3 років або за наявності медичного висновку до 6 років) не працювала частину місяця, виплати, що мають разовий характер, ураховуються пропорційно відпрацьованому цього місяця часу. У зв’язку з цим виникає запитання: як бути в ситуації, коли працівнику нараховано, наприклад, матеріальну допомогу на оздоровлення в місяці, протягом якого він працював, перебував у відпустці та хворів або ж у місяці, протягом якого працівник хворів та перебував у відпустці?
Згідно з роз’ясненнями Мінпраці, наданими в листі від 18.08.2006 р. № 549/020/99-06, якщо працівник протягом місяця працював, перебував у відпустці та хворів, матеріальна допомога враховується пропорційно тільки відпрацьованим дням, якщо ж працівник перебував у відпустці і хворів протягом місяця (не пропрацювавши жодного дня) матеріальна допомога в розрахунок не береться.
Якщо ж матеріальна допомога на оздоровлення нараховувалася в місяці, коли працівник перебував у щорічній відпустці або працював та перебував у щорічній відпустці, то вона включатиметься до розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку лікарняних у повному обсязі.
2 Згідно з роз’ясненнями Мінпраці, наданими листом від 13.12.2005 р. № 694/13/84-05 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 56), систематична матеріальна допомога не повинна враховуватися при розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100.
3 Незважаючи на те що ці виплати входять до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5, для правомірного відображення їх у складі валових витрат можливість таких виплат краще передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство керуватиметься п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток для включення до валових витрат таких виплат

2.3.4

Витрати соціального характеру у грошовій та натуральній формі 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— витрати в розмірі страхових внесків підприємств (крім добровільного медичного та пенсійного страхування) на користь працівників, пов’язані з добровільним страхуванням (особистим, страхуванням майна)

+

-

-

-

- 2

+ 5

01

+

+ 5

+ 5

+ 5

+ 5

 

— витрати в розмірі страхових внесків підприємств на довгострокове страхування життя працівників у сумі, що не перевищує 15 % заробітної плати такого працівника і не більше величини розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, установленого на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 і округленого до найближчих 10 грн., на місяць (у 2007 році — 740 грн.)*

-

-

-

-

+ 3

- 3

04

-

-

-

-

-

* Докладніше про внески підприємства на довгострокове страхування життя працівників див. у статтях «Недержавне пенсійне забезпечення та довгострокове страхування життя: податкові аспекти» і «Недержавне пенсійне забезпечення та довгострокове страхування життя замість зарплати» // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 59, 98; 2006, № 84.

2.3.4

— оплата або дотації на харчування працівників, у тому числі в їдальнях, буфетах, профілакторіях

+

-

-

-

+/- 4

+ 5

01

+

+ 5

+ 5

+ 5

+ 5

— оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах

+

-

-

-

+/- 4

+ 5

01

+

+ 5

+ 5

+ 5

+ 5

— вартість путівок працівникам та членам їх сімей на лікування і відпочинок, екскурсії або суми компенсації, видані замість путівок за рахунок підприємства*

+

-

-

-

+/- 4

+ 5

01

+

+ 5

+ 5

+5

+ 5

* Докладно про надання працівникам путівок за рахунок коштів підприємства див. у статтях «Путівки на лікування та відпочинок» // «Податки
та бухгалтерський облік», 2005, № 47 і «Надання путівок працівникам» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 34.

 

— вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування

+

-

-

-

+/- 4

+ 5

01

+

+ 5

+ 5

+5

+ 5

 

— інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів до груп здоров’я, передплати на газети і журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством)

+

-

-

-

+/- 4

+ 5

01

+

+ 5

+ 5

+5

+ 5

1

Доходи фізичних осіб у натуральній формі індексації та компенсації у зв’язку з порушенням строків виплати не підлягають.
2 Право на валові витрати відсутнє через пряму заборону п.п. 5.4.6 Закону про податок на прибуток.
3 Така виплата включається до валових витрат на підставі п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток. При цьому вона не включається до оподатковуваного доходу фізичної особи на підставі п.п. «в» п.п. 4.2.4 Закону про податок з доходів. Порядок застосування зазначеної норми роз’яснила ДПАУ в листі від 20.02.2006 р. № 1489/6/17-0716 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 37).
4 Незважаючи на те що ці виплати входять до фонду оплати праці за Інструкцією № 5, для правомірного відображення їх у складі валових витрат можливість таких виплат краще передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство керуватиметься п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток для включення таких виплат до складу валових витрат.
5 При виплаті доходу в негрошовій формі база для нарахування (утримання) податку з доходів фізичних осіб та внесків до фондів соціального страхування (включаючи Пенсійний фонд) розраховується з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 3.4 Закону про податок з доходів.

2. ІНШІ ВИПЛАТИ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ (П. 3 ІНСТРУКЦІЇ № 5)

3.1

Внески підприємств на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

-

-

-

-

+

-

Х

-

-

-

-

-

3.2

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— допомога по тимчасовій непрацездатності*

-

+

-

+

-

+

01

+

+

-

+

-

— допомога по вагітності та пологах*

-

+ 1

-

+

-

-

22

-

-

-

-

-

* Про порядок розрахунку лікарняних див. статтю «Бухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 17. Про особливості розрахунку лікарняних у 2007 році див. статтю «Розрахунок оплати лікарняних листків з урахуванням норм ст. 112 Закону про держбюджет» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 28; «Алгоритм розрахунку лікарняних відповідно до ст. 112 Закону про держбюджет» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 54; «Аналізуємо зміни до порядку нарахування середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 65.

3.2

— допомога при народженні дитини

X 2

— допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

X 2

— допомога на поховання

-

-

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

— оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення*

-

-

-

-

-

-

41

-

-

-

-

-

* Про надання працівникам путівок за рахунок коштів ФТВП див. у статтях «Путівки на лікування та відпочинок» // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 47 і «Надання путівок працівникам» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 34.

1

На нашу думку, допомогу по вагітності та пологах потрібно включати до розрахунку оплати відпусток, незважаючи на те що в Порядку № 100 зазначено тільки виплати по тимчасовій непрацездатності. Це пояснюється тим, що відповідно до п. 3 ст. 82 КЗпП час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами включається до стажу роботи, який дає право на щорічні відпустки. Крім того, цю виплату спрямовано на компенсацію втрати заробітної плати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (п. 1 ст. 38 Закону № 2240). Такої ж думки дотримується і Мінпраці (див. лист від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 94).
2 Нагадаємо, що з II кварталу 2007 року допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачуються органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання застрахованої особи (постанова КМУ від 16.01.2007 р. № 32).

3.3

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації*

-

+

-

+

+

+

01

+

+

-

+

-

* Про порядок розрахунку лікарняних див. статті «Бухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 17. Особливості розрахунку лікарняних у 2007 році див. у статті «Розрахунок оплати лікарняних листків з урахуванням норм ст. 112 Закону про Держбюджет» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 28; «Алгоритм розрахунку лікарняних відповідно до ст. 112 Закону про держбюджет» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 54; «Аналізуємо зміни до порядку нарахування середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 65.

3.4

Соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, у зв’язку з народженням дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми)

-

-

-

-

-

+

09

-

-

-

-

-

3.5

Внески підприємства згідно з договорами добровільного медичного страхування працівників та членів їх сімей*

-

-

-

-

-1

+

03

- 2

-

-

-

-

* Докладніше про такі виплати див. у статті «Добровільне медичне та недержавне пенсійне страхування працівників» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 84.

1

Право на валові витрати відсутнє через пряму заборону п.п. 5.4.6 Закону про податок на прибуток.
2 На нашу думку, ці виплати не відповідають визначенню «заробітна плата» для цілей Закону про податок з доходів. Проте ДПАУ дотримується протилежної точки зору (див. листи ДПАУ від 03.03.2004 р. № 1606/6/17-3116 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 30 та від 26.04.2004 р. № 7441/7/17-3117// «Податки та бухгалтерський облік», 2005, спецвипуск № 1).

 

Внески підприємства згідно з договорами пенсійного страхування працівників та членів їх сімей:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— у сумі, що не перевищує 15 % заробітної плати такого працівника і не більше величини розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, установленого на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн., на місяць (у 2007 році — 740 грн.)

-

-

-

-

+ 1

- 2

04

-

-

-

-

-

— внески за договором недержавного пенсійного забезпечення понад зазначену суму, а також за договорами страхування членів сім’ї працівників

-

-

-

-

-

+ 2

03

-

-

-

-

-

1

До складу валових витрат ці виплати включаються на підставі п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток. При цьому сума внесків не повинна перевищувати зазначені розміри сукупно для одного працівника на місяць (лист ДПАУ від 20.05.2005 р. № 9875/7/15-1317// «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 59).
2 Не включається до оподатковуваного доходу на підставі п.п. «в» п.п. 4.2.4 Закону про податок з доходів. Порядок застосування зазначеної норми роз’яснила ДПАУ в листі від 20.02.2006 р. № 1489/6/17-0716 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 37).
Якщо договором передбачено, що страхові внески сплачуються, наприклад, у березні за І квартал поточного року, то до оподатковуваного доходу працівника буде включено суму, що перевищує 15 % нарахованої йому заробітної плати (або місячний прожитковий мінімум, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн.) за січень — березень.
При сплаті страхових внесків, наприклад, у січні за період до кінця поточного року, не потрапить до оподатковуваного доходу сума, що не перевищує 15 % нарахованої працівнику заробітної плати (але не вище місячного прожиткового мінімуму, помноженого на 1,4 і округленого до найближчих 10 грн.) тільки за січень.
Докладніше про внески підприємства на недержавне пенсійне забезпечення працівників див. у статті «Добровільне медичне та недержавне пенсійне страхування працівників» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 84.

3.6

Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з чинним законодавством та колективним договором (уключаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим (науково-педагогічним) працівникам

-

-

-

-

-/+ 1

+

01

- 2

-

-

-

-

1

Якщо цю виплату встановлено чинним законодавством, то її може бути включено до валових витрат на підставі п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток.
2 На думку ДПАУ (див. лист від 26.04.2004 № 7441/7/17-3117 // «Податки та бухгалтерський облік, 2005, спецвипуск № 1), для цілей Закону № 889 ця виплата підпадає під поняття «заробітна плата», тому в разі якщо після виходу на пенсію працівник продовжує працювати, ця виплата враховуватиметься при визначенні права на податкову соціальну пільгу.

3.7

Надбавки і доплати до державних пенсій працюючим пенсіонерам

-

-

+

+

-

+

09

-

-

-

-

-

3.8

Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору*

-

-

-

-

+ 1/-

+ 2

01

- 3

-

-

-

-

* Докладно про нарахування та оподаткування сум вихідної допомоги див. у статтях «Вихідна допомога: порядок виплати та обліку» // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 77; «Звільнення працівників при зміні в організації виробництва та праці» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 97.

1

Ця виплата в розмірі, передбаченому чинним законодавством, включається до валових витрат на підставі п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток.
2 Сума вихідної допомоги, що виплачується у випадках, передбачених КЗпП, на думку ДПАУ, підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб як дохід у вигляді заробітної плати (лист ДПАУ від 25.05.2004 р. № 9402/7/17-3117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 65).
3 Виплата вихідної допомоги провадиться в місяці звільнення працівника, коли ПСП не застосовується згідно з п. 4 Постанови № 2035.

3.9

Суми, нараховані працівникам за час затримки при звільненні

-

-

-

-

- 1

+

01 2

-

-

-

-

-

1

На нашу думку, такі суми не можна включати до ВВ, оскільки вони є свого роду штрафною санкцією, що накладається на роботодавця за несвоєчасний розрахунок зі звільненим працівником.
2 Незважаючи на те що на момент виплати такого доходу підприємство не є роботодавцем платника податків, на думку податківців (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2007, № 15, с. 23), цю виплату слід відображати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою «01».

3.10

Витрати на оплату навчання працівників та членів їх сімей, не пов’язаного з виробничою необхідністю, згідно з угодою між підприємством і навчальним закладом*

-

-

-

-

-

+ 1

09

-

-

-

-

-

* Докладно про витрати на навчання працівників та непрацівників див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 64.

1

У зв’язку з тим, що ця виплата є негрошовим доходом, об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб розраховується з урахуванням «натурального» коефіцієнта, передбаченого п. 3.4 Закону про податок з доходів.

3.11

Витрати підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій

-

-

-

-

+/- 1

-

Х

-

-

-

-

-

1

До складу валових витрат уключаються витрати на доставку пенсій, призначених згідно з пп. «а», «б», «є», «з» (тобто крім пп. «в» — «е» і «ж») ст. 13 Закону № 1788 (лист ДПАУ від 28.04.2007 р. № 8820/7/15-0317 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 38). Щодо витрат на виплату та доставку пенсій, призначених згідно із Законом № 1977, то, на думку ДПАУ, вони не включаються до валових витрат підприємства. На наш погляд, для таких витрат має бути аналогічний підхід: у зв’язку з їх обов’язковістю для платника податків підприємство повинне мати право на включення їх до складу валових витрат (див. коментар до зазначеного листа).

3.12

Виплати у встановленому розмірі особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (крім зазначених у пп. 2.2.1, 2.2.12)

-

-

-

-

-

- 1

22

-

-

-

-

-

1

Відповідно до п.п. 4.3.4 Закону про податок з доходів суми відшкодування платнику податків розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку і сумах, визначених законом, не обкладаються податком з доходів фізичних осіб.

3.13

Компенсація морального збитку працівникам за рахунок коштів підприємства, яка виплачується за рішенням суду

-

-

-

-

-

+

10

-

-

-

-

-

3.14

Винагорода за авторським договором на створення і використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництва, установ мистецтва та (або) оплати їх праці, яка розраховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві

-

-

-

-

+

+ 1

02

-

-/+ 2

-

-/+ 2

-

1

Об’єкт оподаткування не зменшується на суму внеску до Пенсійного фонду, тобто податок з доходів фізичних осіб розраховують шляхом помноження нарахованого доходу на ставку податку.
2 Внесками до Пенсійного фонду щодо неслужбових творів обкладатиметься лише винагорода за авторськими договорами замовлення, тобто коли авторським договором передбачається написання твору для замовника (див. листи ПФУ від 06.12.2004 р. № 12353/04 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 56; від 20.10.2006 р. № 13571/03-20).

3.15

Витрати на відрядження:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— добові в межах норм, вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення, а також компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу до іншої місцевості згідно з чинним законодавством

-

-

-

-

+

-

Х

-

-

-

-

-

— добові понад установлені норми

-

-

-

-

-

+

09

-

-

-

-

-

3.16

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних та будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, визначених чинним законодавством

-

-

-

-

+

+ 1

01

+

-

-

-

-

1

Ця виплата в розмірі, передбаченому колективним договором або за узгодженням із замовником, уключається до складу заробітної плати і обкладається податком з доходів у її складі (див. лист ДПАУ від 14.05.2007 р. № 4639/6/17-0716 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 51). Підприємство самостійно визначає доцільність установлення надбавок до тарифних ставок та посадових окладів працівників, робота яких має роз’їзний (пересувний) характер, тобто коли службові поїздки зазначених працівників не є відрядженнями, про що зазначається в колективному договорі з установленням переліку відповідних посад і професій, розміру зазначених надбавок (польового забезпечення) працівникам, установлених постановою № 490. При цьому граничні розміри надбавок (польового забезпечення) працівникам за день не можуть перевищувати граничні норми витрат, установлені постановою № 663 для відряджень у межах України.

3.17

Витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні польотних завдань, які може бути прирівняно до добових витрат, що виплачуються в період відрядження

-

-

-

-

+

- 1

14

-

-

-

-

-

1

Про необкладення таких сум податком з доходів фізичних осіб зазначається в листі ДПАУ від 16.12.2005 р. № 12717/6/17-3116 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 56).

3.19

Вартість виданих згідно з діючими нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, миючих та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією*

-

-

-

-

+

- / + 1

14

-

-

-

-

-

* Про порядок видачі працівникам спецодягу див. статтю «Спецодяг: оформлення та облік» // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 45.

1

Суми грошових коштів, виплачені як відшкодування витрат працівників на придбання спецодягу, підлягають оподаткуванню в загальному порядку. Якщо платник податків, який припиняє трудові відносини з роботодавцем, не повертає зазначене майно, його первісна вартість включається до загального оподатковуваного доходу працівника у вигляді додаткового блага. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ такий дохід відображається з ознакою доходу «09».

3.20

Вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи)

-

-

-

-

+

- 1

Х

-

-

-

-

-

1

Із невключенням таких виплат до оподатковуваного доходу працівників згодна і ДПАУ (див. лист від 25.05.2004 р. № 9402/7/17-3117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 56).

3.21

Витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв)*

-

-

-

-

+ 1/-

- 2

Х

-

-

-

-

-

* Докладно див. статтю «Транспортні витрати працівника — за рахунок роботодавця» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 84.

1

Може бути включено до складу валових витрат підприємства за наявності документів (наказ керівника, подорожні листи), що підтверджують зв’язок перевезення працівників з господарською діяльністю підприємства (див. консультації в журналі «Вісник податкової служби України», 2005, № 41(371), с. 36; 2007, № 28, с. 32).
2 На неоподаткування таких сум за умови дотримання норм п.п. «а» п.п. 4.2.9 Закону про податок з доходів указує ДПАУ в листі від 25.11.2004 р. № 23054/7/17-3117 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 56). Звертаємо увагу, що не обкладаються податком з доходів витрати на перевезення працівників до місця роботи, якщо роботодавець є резидентом і платником податку на прибуток (п.п. «а» п.п. 4.2.9 Закону № 889). Якщо такі витрати здійснюють інші підприємства (наприклад, такі, що застосовують спрощену систему оподаткування), витрати на перевезення працівників не обкладатимуться податком з доходів тільки в разі неможливості їх персоніфікації.

3.22

Компенсація працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту

-

-

-

-

+

+

01

-

-

-

-

-

3.23

Вартість подарунків до свят та квитків на видовищні заходи для дітей працівників

-

-

-

-

-

+ 1

09

-

-

-

-

-

1

Об’єкт оподаткування розраховується з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 3.4 Закону про податок з доходів.

3.24

Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (крім витрат на заробітну плату, зазначених у п.п. 2.2.12)*:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— витрати на оплату навчання, підготовку або перепідготовку працівників в установах освіти за профілем роботодавця або загальними виробничими потребами роботодавця в межах розміру прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн., у розрахунку на кожний місяць навчання (у 2007 році — 740 грн. на місяць)

-

-

-

-

+ 1

- /+ 2

37

-

-

-

-

-

— понад зазначену суму

-

-

-

-

+ 1

+

09

-

-

-

-

-

3.24

— витрати на навчання та (або) професійну підготовку у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах осіб, які не перебувають у трудових відносинах із суб’єктом господарювання, але уклали з ним письмову угоду (договір, контракт) про взяті зобов’язання відпрацювати у нього після закінчення навчання не менше трьох років

-

-

-

-

+ 1

+

14

-

-

-

-

-

— стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим на навчання з відривом від виробництва до вищих навчальних закладів

-

-

+

+

+ 1

+

09

-

-

-

-

-

— оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад

-

-

-

-

+ 1

+ 3

09

-

-

-

-

-

— витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, оренда приміщень)

-

-

-

-

+ 1

- 4

Х 4

-

-

-

-

-

* Докладно про витрати на навчання працівників див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 64.

1

До валових витрат такі суми включаються в межах 3 % фонду оплати праці звітного періоду (п.п. 5.4.2 Закону про податок на прибуток).
2 Якщо працівник звільняється протягом такого навчання або до закінчення другого календарного року після закінчення навчання, то сплачена за його навчання сума включається до доходу працівника у вигляді додаткового блага і підлягає оподаткуванню.
3 У разі якщо така виплата відшкодовується у складі витрат на відрядження, сплати податку з доходів фізичних осіб можна уникнути.
4 Якщо такі витрати є персоніфікованими, вони обкладатимуться податком з доходів фізичних осіб з урахуванням «натурального» коефіцієнта і відображатимуться в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою «09».

3.28

Позики, видані працівникам підприємств для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього господарства*

-

-

-

-

-

- 1

Х

-

-

-

-

-

* Про порядок надання позик див. статті «Надання позики працівнику підприємства: податковий та бухгалтерський облік», «Надання працівникам позик» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 39, № 84.

1

Об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб виникає у працівника тільки в разі прощення боргу підприємством (п.п. «д» п.п. 4.2.9 Закону № 889) або закінчення строку позовної давності за такою заборгованістю (п.п. 4.2.11 Закону № 889). Сума такого доходу відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «09». Оподатковуваний дохід виникає також у працівника в разі закінчення за договором позики строку позовної давності. ДПАУ наполягає на тому, що в цьому випадку податковим агентом є підприємство, яке надало позику (див. лист від 29.05.2007 р. № 5144/6/17-0716). На нашу думку, при закінченні строку позовної давності за договором позики підприємство не може виконати функції податкового агента, оскільки воно не виплачує якийсь оподатковуваний дохід і не має реального джерела, за рахунок якого воно могло б утримати податок з доходів фізичних осіб. Ми вважаємо, що обов’язок сплати податку покладається на фізичну особу. При цьому така особа має самостійно включити суму отриманого доходу до складу свого загального річного оподатковуваного доходу і подати річну декларацію з податку з доходів фізичних осіб до податкового органу за своїм місцем проживання. Непряме підтвердження правильності такого підходу можна знайти в листі ДПАУ від 28.12.2005 р. № 25941/7/17-2117 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 8).

3.29

Вартість житла, переданого у власність працівникам

-

-

-

-

-

+

09

-

-

-

-

-

3.30

Витрати на оплату послуг з лікування працівників, які було надано установами охорони здоров’я (крім виплат, зазначених у п.п. 2.3.3)

-

-

-

-

-

- /+ 1

39

-

-

-

-

-

1

Така неоподатковувана матеріальна допомога на лікування надається на підставі п.п. 9.7.4 Закону № 889. При невиконанні умов, зазначених у цьому підпункті Закону № 889, матеріальна допомога на лікування обкладається податком з доходів і відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою «09». Докладно про різні варіанти надання неоподатковуваної допомоги на лікування працівників див. статтю «Медичне обслуговування за рахунок коштів підприємства без ПДФО» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 51, спецвипуск, 2007, № 5. У разі якщо проводиться відшкодування витрат на лікування, що не відноситься до пільгованого, така виплата обкладається податком з доходів фізичних осіб з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п.п. 3.4 Закону про податок з доходів.

3.31

Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— нецільова благодійна допомога (матеріальна допомога), яка надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує розміру мінімального прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня такого року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн., за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги згідно з

п.п. 6.5.1 Закону про податок з доходів (у 2007 році — 740 грн.)*

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

* Про виплату такого виду допомоги див. статті «Матеріальна допомога: порядок оподаткування та облік» // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 25; «Порядок оподаткування нецільової благодійної допомоги» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 42, спецвипуск, 2007, № 5.

 

— грошові кошти або вартість майна (послуг), які надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податків його роботодавцем за рахунок коштів, які залишаються після обкладення такого роботодавця податком на прибуток підприємств, за наявності підтверджуючих документів, крім витрат, установлених у

п.п. 5.3.4 Закону про податок з доходів

-

-

-

-

-

- 1

39

-

-

-

-

-

1

На думку ДПАУ, викладену в листі від 02.02.2005 р. № 639/Х/173115 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 23, ця пільга застосовується тільки якщо роботодавець є платником податку на прибуток. На наш погляд, така позиція ДПАУ є помилковою. Докладніше про цей вид виплат див. у статті «Медичне обслуговування за рахунок коштів підприємства без ПДФО» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 51, спецвипуск, 2007, № 5.

 

— допомога на поховання, що надається роботодавцем померлої фізичної особи за її останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у межах подвійного розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, установленого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2007 році — 1480 грн.)

-

-

-

-

-

- 1

09 2

-

-

-

-

-

1

Пільга щодо податку з доходів фізичних осіб діє тільки при наданні допомоги на поховання померлого працівника його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію). При виплаті допомоги працівнику на поховання його померлого родича вся її сума обкладається податком з доходів фізичних осіб (п.п. 4.3.21 Закону про податок з доходів).
2 Незважаючи на те що допомогу на поховання надано члену сім’ї померлого працівника, для якого підприємство не є роботодавцем, на думку ДПАУ, ця виплата має відображатися в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «09» (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2007, № 15, с. 23).

3.34

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших створених відповідно до законів України військових формувань, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої служби, податкової міліції України, державної пожежної охорони Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

-

-

+

+

х

+ 1

01

-

-

-

-

-

1

Порядок виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються із грошового забезпечення військовослужбовців, затверджено постановою КМУ від 15.01.2004 р. № 44.

3.35

Доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, проценти, виплати за паями)*

-

-

-

-

-

+/- 1

12/34 2

-

-

-

-

-

* Докладно про порядок оподаткування дивідендів див. у статтях «Дивіденди фізичним особам — резидентам: особливості обкладення податком з доходів» та «Дивіденди від нерезидента і для нерезидента: особливості оподаткування» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 4; «Час дивідендів: порядок виплати та облік» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 23.

1

Якщо дивіденди нараховуються у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, яка нараховує такі дивіденди, за умови, що це не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, і в результаті чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів, то їх сума не обкладається податком з доходів фізичних осіб на підставі п.п. 4.3.17 Закону про податок з доходів.
2 У податковому розрахунку за формою № 1ДФ оподатковувана сума дивідендів відображається з ознакою доходу «12», неоподатковувана — з ознакою доходу «34».

 

Доходи від здавання в оренду землі

-

-

-

-

+

+ 1

08

-

- 2

-

- 2

-

1

Об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб визначається виходячи з договірної суми орендної плати, але не нижчої від мінімальної суми орендного платежу, установленого законодавством з питань оренди землі.
2 Про те, що на ці виплати не нараховуються (не утримуються) пенсійні внески, зазначав Пенсійний фонд у листі від 27.02.2004 р. № 1852/04 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 56).

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі