Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

2.2. Зміна (збільшення/зменшення) статутного капіталу (СК)

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2007/№ 96
Друк
Стаття

2.2. Зміна (збільшення/зменшення) статутного капіталу (СК)

 

Збільшення статутного капіталу

Джерелами збільшення статутного капіталу можуть бути;

— додаткові внески учасників;

— реінвестиція дивідендів*.

* Для АТ також передбачено спосіб збільшення статутного капіталу за рахунок індексації балансової вартості основних фондів. Нагадаємо, у цьому випадку йдеться про індексації балансової вартості основних фондів, які проводяться відповідно до постанов КМУ від 07.05.92 р. № 229, від 03.08.93 р. № 598, від 17.01.95 р. № 34, від 16.05.96 р. № 523. Проте варто зауважити, що на сьогодні цей спосіб збільшення статутного капіталу практично не застосовується.

Порядок обліку збільшення статутного капіталу здебільшого аналогічний порядку його формування.

 

Первинний документ

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

 

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

2.2.1. Збільшення СК

Платіжне доручення

Оплачено послуги сторонніх організацій у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу

631, 642

311

600

600

Акт наданих послуг

Відображено послуги у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу

422 (443)

631, 642

600

Збільшення СК за рахунок додаткових внесків учасників

Бухгалтерська довідка на підставі свідоцтва про держреєстрацію змін

Зареєстровано зміни до статуту у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу

46

40

30000

Додаткові внески учасники повинні вносити після реєстрації змін до установчих документів і в порядку, обумовленому в установчих документах, інакше майно, отримане підприємством від учасників (що не відповідає установчим документам, перевищує заявлений розмір додаткового внеску або внесене до реєстрації змін до установчих документів), може бути розцінено як безоплатно отримане з відповідними правилами оподаткування.

Учасники погасили заборгованість щодо внесків до статутного капіталу:

Прибутковий касовий ордер, виписка банку

— грошовими коштами

301, 311

46

12000

Акт приймання-передачі, прибуткова накладна

— майном

15

46

5000

— *

20, 22, 28

46

10000

10000*

Податкова накладна

— відображено податковий кредит

641

46

3000

* Податковий облік збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників аналогічний податковому обліку формування статутного капіталу (див. попередню таблицю «Формування СК» і примітки до операцій).

Бухгалтерська довідка

Відображено емісійний дохід (за його наявності)

685

421

Сума емісійного доходу

— *

* Сума емісійного доходу не включається до валових доходів відповідно до п.п. 4.2.9 Закону про податок на прибуток.

Збільшення СК за рахунок реінвестиції дивідендів

Бухгалтерська довідка на підставі свідоцтва про держреєстрацію змін

Зареєстровано зміни до статуту підприємства у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу

46

40

50000

Бухгалтерська довідка на підставі рішення зборів засновників (учасників)

Сформовано фонд дивідендів (оголошено дивіденди)

441

443

50000

Нараховано дивіденди

443

671

50000

Бухгалтерська довідка

Суму дивідендів, нарахованих учасникам, зараховано в рахунок заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу

671

46

50000

Нагадаємо, що згідно з п.п. 7.8.5 Закону про податок на прибуток дивідендний авансовий внесок при реінвестиції дивідендів не сплачується, якщо така виплата дивідендів не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників).

  

Зменшення статутного капіталу

Підприємство може зменшувати розмір статутного капіталу, звичайно, за умови, що після зменшення він виявляється не нижче мінімально встановленого розміру. Зменшення може здійснюватися шляхом передачі засновникам (учасникам) частини майна підприємства пропорційно їх часткам у статутному капіталі, а також у зв’язку з покриттям збитків, у зв’язку з виходом учасників тощо. Наприклад, АТ може зменшувати статутний капітал такими способами:

— зменшивши номінальну вартість раніше випущених акцій;

— зменшивши кількість раніше випущених акцій шляхом їх викупу у власників з метою анулювання цих акцій.

При цьому якщо при зменшенні статутного капіталу відбуватиметься передача учасникам (акціонерам) майна, то в податковому обліку вона відображається за правилами, установленими для продажу.

 

Первинний документ

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

2.2.2. Зменшення СК

Зменшення СК ТОВ (АТ) у зв’язку з покриттям збитків

Акт наданих послуг

Відображено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

977

631, 642

500

500

Платіжне доручення

Оплачено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

631, 642

311

500

Бухгалтерська довідка на підставі свідоцтва про державну реєстрацію

Зменшено розмір статутного капіталу з метою покриття збитків підприємства

40

442

200000

Зменшення СК ТОВ з метою збільшення додаткового капіталу

Акт наданих послуг

Відображено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

977

631, 642

400

400

Платіжне доручення

Оплачено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

631, 642

311

400

Бухгалтерська довідка на підставі свідоцтва про державну реєстрацію

Зменшено статутний капітал з метою збільшення додаткового капіталу

40

422

37000

Зменшення СК ТОВ у зв’язку з виходом учасника

Припустимо, що при виході учаснику виплачується вартість майна (пропорційна його частці у статутному капіталі) у сумі 9200 грн. (у тому числі 6000 грн. — внесок учасника, 3200 грн. — сума, що перевищує внесок учасника).

Акт наданих послуг

Відображено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

422
(443)

631, 642

700

700

Платіжне доручення

Оплачено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

631, 642

311

700

Бухгалтерська довідка на підставі рішення загальних зборів

Відображено заборгованість перед учасником:

 

 

 

 

 

— у сумі внеску учасника до статутного капіталу

452

672

6000

— у сумі, що перевищує внесок учасника до статутного капіталу

443

672

3200

Бухгалтерська довідка на підставі свідоцтва про державну реєстрацію

Зменшено розмір статутного капіталу

40

452

6000

Платіжне доручення, видатковий касовий ордер

Погашено заборгованість перед учасником

672

311, 301

9200

Зменшення СК ТОВ шляхом викупу та анулювання часток засновників (учасників)

Акт наданих послуг

Відображено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

422
(443)

631, 642

350

350

Платіжне доручення

Оплачено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

631, 642

311

350

Платіжне доручення

Придбано частку учасника за викупною вартістю 14000 грн.

452

311

14000

Бухгалтерська довідка на підставі свідоцтва про державну реєстрацію

Після викупу частки учасника зменшено розмір статутного капіталу (на номінальну вартість частки — 10000 грн.)

40

452

10000

Відображено перевищення викупної вартості частки над її номінальною вартістю

422
 (443)

452

4000

Зменшення СК ТОВ у зв’язку з частковим поверненням внесків усім учасникам

Акт наданих послуг

Відображено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

422
(443)

631, 642

900

900

Платіжне доручення

Оплачено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

631, 642

311

900

Бухгалтерська довідка на підставі свідоцтва про державну реєстрацію

Зменшено статутний капітал

40

672

38000

Видатковий касовий ордер, платіжне доручення

Проведено часткове повернення внесків усім учасникам

672

301,
311

38000

Зменшення СК АТ у зв’язку з частковим поверненням внесків усім акціонерам
(зменшенням номінальної вартості акцій)

Акт наданих послуг

Відображено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

422

(443)

631, 642

550

550

Платіжне доручення

Оплачено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

631, 642

311

550

Бухгалтерська довідка на підставі свідоцтва про державну реєстрацію

Зменшено статутний капітал

40

672

40000

Платіжне доручення, видатковий касовий ордер

Повернено частково внески акціонерам

672

311, 301

40000

Бухгалтерська довідка на підставі рішення загальних зборів акціонерів, рішення суду

Відшкодовано акціонерам збитки, пов’язані зі зменшенням ціни акцій (як об’єкта торгівлі) через зменшення СК АТ

443

672

5000
(сума збитків)

Платіжне доручення, видатковий касовий ордер

672

311, 301

5000

Зменшення СК АТ шляхом викупу та анулювання частини акцій

Припустимо, АТ викупило частину своїх акцій на вторинному ринку за викупною вартістю 60000 грн., тоді як їх номінальна вартість становить 100000 грн.

Акт наданих послуг

Відображено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

422

(443)

631, 642

700

700

Платіжне доручення

Оплачено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

631, 642

311

700

Платіжне доручення

Викуплено акції

451

311

60000

Бухгалтерська довідка на підставі свідоцтва про державну реєстрацію

Зменшено статутний капітал

40

451

100000

Відображено перевищення номінальної вартості акцій над викупною

451

421

40000

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі